Home
Home Over ons Workshops Links Reviews GPS info Gastenboek Contact Zoeken
  Onder de televisietoren

Volg GPSwalking op TwitterKorte beschrijving
Geen spectaculaire wandeling maar een gezellig ommetje over goed begaanbare paden door de Molenheide. Een mooi gebied.  De GPS hoeft eigenlijk niet mee. De wandeling is prima aangeven met blauwe paaltjes. Dat is ook wel erg handig want onder het zware bladerdek is er regelmatig geen of zeer weinig ontvangst. Tenminste als u nog een oudere GPS heeft. De nieuwste modellen hebben geen problemen meer met bladeren

Routebeschrijving
GPS wandeling van 4,2 km rond de televisietoren van Mierlo.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
De route is goed begaanbaar.
Horeca komt u onderweg niet tegen, maar Geldrop en Mierlo zijn dichtbij.
  De kenmerken
  startpunt Mierlo
  positie Noord-Brabant, Nederland. Co√∂rdinaten: N51.433552 E5.599736
  afstanden 4.0 km,
  type Bos/Hei/Vennen
  begaanbaarheid Heuvelachtig
  scootmobiel Nee
  honden Aangelijnd
  horeca Niet aanwezig
  Datum wandeling 13-09-2010

  Langere beschrijving
 

 

De route begint bij een kleine parkeerplaats tussen Geldrop en Mierlo. Vanuit Geldrop kunt u dit bord "Welkom in Mierlo" niet missen. Anders kunt u zich oriënteren door ter hoogte van de Engelse begraafplaats de bossen in te rijden. Onder zerken in Mierlo liggen 664 meest Canadese en Engelse mannen begraven. Jonge mannen. Gesneuveld in september en oktober 1944 tijdens de bevrijding van Zuid-Nederland. Veel informatie is niet te vinden op het Internet:

Mierlose oorlogsbegraafplaats
De grond waarop deze begraafplaats is gelegen is geschonken door het Nederlandse volk tot een blijvende rustplaats voor de zeelieden, soldaten en vliegeniers wier nagedachtenis hier wordt geëerd.

Het is een begraafplaats voor gesneuvelden uit het Britse Gemeenebest. Er liggen 664 militairen begraven uit het Britse Gemeenebest. Daarnaast ligt er nog 1 Nederlander van de Prinses Irene Brigade en 1 Brit van de Britse organisatie die de begraafplaatsen onderhouden
.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVanaf de parkeerplaats gaat het richting het Molenven en Lisven. Dit gebied wordt ook wel de Molenheide genoemd.

Vanuit de bossen kun je van alle kanten de televisietoren van Mierlo prima zien. Hoe dichter je bij komt hoe indrukwekkende de toren is.

Bij aanvang van de Molenheide staat een groot bord met veel informatie: De Molenheide is ongeveer 130 hectare groot. In de jaren '30 werd het hout van de bomen met name gebruikt voor de mijnbouw.

Tegenwoordig heeft de Molenheide een recreatieve functie en is vrij toegankelijk op paden en wegen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Molenheide
De Molenheide is ongeveer 130 hectare groot. In de jaren '30 werd het hout van de bomen met name gebruikt voor de mijnbouw. Tegenwoordig heeft de heide een recreatieve functie en is vrij toegankelijk op wegen en paden. Naast diverse trimbanen en ruiterpaden zijn er enkele wandel-, ruiter- en ATB-routes uitgestippeld. Op de heide zijn hondenlos-loopgebieden aangewezen, honden hoeven hier niet te worden aangelijnd.

Het gebied heeft een grote variatie aan bomen. De belangrijkste soorten zijn de Grove en de Corsicaanse Den. Door natuurlijke verjonging komen er echter steeds meer Eiken en Berken. Aan de noordkant zijn de bodems rijk; een prima ondergrond voor met name de Beuk en de Doug-las.

Hoewel de Molenheide hoofdzakelijk een droge bodem heeft, liggen er ook laaggelegen vennen en een aantal poelen. Deze geven het bos extra natuurwaarde.
De vennen en poelen zijn het leefgebied van libelles, dagvlinders en amfibieën zoals kikkers en padden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAchtergronden
Zo'n 100 jaar terug bestond een groot deel van de Molenheide uit heide met moeras. Restanten hiervan zijn deze vennen. Het Molenbos is ontstaan door het bebossen van heide in de eerste helft van de vorige eeuw. Bij de bebossing was het nodig om sloten te graven om het water weg te laten lopen. De drassige laagten werden daardoor steeds droger en geschikter voor de aanplant van bos.

Verdroging is een ernstige bedreiging voor de oorspronkelijke flora en fauna van het ven. Sinds 1900 zijn er veel bijzondere soorten verloren gegaan. Door verdroging, maar ook door verzuring en verrijking heeft zich in de vennen een dikke laag organisch materiaal gevormd. Hierna hebben agressieve plantensoorten als pijpestrootje, knolrus en pitrus, de oorspronkelijke vegetatie grotendeels verdrongen.
i
Om bovenstaande effecten tegen te gaan is in 1995 de subsidieregeling Overlevingsplan Bos- en Natuur in het leven geroepen. Met geld uit deze subsidieregeling worden onder andere deze vennen en heideterreinen opgeknapt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNaast de diverse trimbanen en ruiterpaden zijn er enkele wandel-, ruiter- en ATB routes uitgestippeld. Op de heide zijn hondenlosloopgebieden aangewezen. Het gebied heeft een grote variatie aan bomen. De belangrijkste soorten zijn de Grove en Corsicaanse Den. Door natuurlijke verjonging komer er echter steeds meer eiken en berken. Aan de noordkant zijn bodems rijk; een prima ondergrond voor met name de beuk en de Douglas.

Hoewel de Molenheide hoofzakelijk een droge bodem heeft, liggen er ook laaggeleden vennen en een aantal poelen. Deze geven het bos een extra natuurwaarde. De vennen en poelen zijn het leefgebied van libelles, dagvlinders en amfibieén zoals kikkers en padden.

Herstelwerkzaamheden
Allereerst is het belangrijk dat de bosrand niet te dicht op het ven staat, deze wordt daarom teruggezet. Als het bos verder van het ven af staat neemt de verdroging af en valt er minder blad in het ven.

Een deel van de vrijgekomen takken worden op de wallen gelegd en bieden zo schuilmogelijkheden voor vele diersoorten.

Op een aantal plekken van de venoever zal de dikke organische laag afgeplagd worden. Onder de dikke strooisellaag langs de oeves en op de bodem van het ven bevinden zich zaden van plantendie hier vroeger op de heide voorkwamen. Door het plaggen van de strooisellaag kunnen deze zaden ontkiemen. Bij het plaggen zullen groeiplaatsen van het gentiaanklokje, zonnedauw en snavelbies worden gespaard.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSUiteindelijk zal het gebied begraasd worden met schapen, zij bestrijden de grassen en zorgen dat de heide terugkomt. Bovendien zorgen de schapen voor variatie in de begroeing. Zo krijgt het terrein weer zijn oude glorie terug.

Wat staat hierover op het informatiebord langs de route:

Herstelwerkzaamheden
Allereerst is het belangrijk dat de bosrand niet te dicht op het ven staat, deze wordt daarom teruggezet. Als het bos verder van het ven af staat neemt de verdroging af en valt er minder blad in het ven. Een deel van de vrijkomende takken worden op wallen gelegd en bieden zo schuilmogelijkheden voor vele diersoorten.

Op een aantal plekken van de venoever zal de dikke organische laag afgeplagd worden. Onder de dikke strooisellaag langs de oevers en op de bodem van het ven bevinden zich zaden van planten die hier vroeger op de heide algemeen voorkwamen. Door het plaggen van de strooisellaag kunnen deze zaden ontkiemen. Bij het plaggen zullen groeiplaatsen van het gentiaanklokje, zonnedauw en snavelbies worden gespaard.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSUiteindelijk zal het gebied begraasd worden met schapen, zij bestrijden de grassen en zorgen dat de heide terugkomt. Bovendien zorgen de schapen voor variatie in de begroeiing. Zo krijgt het terrein weer zijn oude glorie terug.

Het herstel van het Lis- en Molenven is een samenwerking tussen de gemeente Mierlo en Landgoed Reigerslo. De eigendomsgrens loopt namelijk midden door het Lisven.

Onder een dik bladerdak lopend heeft u niet in de gaten hoe dicht u de televisietoren van Mierlo nadert. De hoogte ligt tussen de 122 en 153 meter. Mogelijk dat de getallen de hoogte weergeven zonder en met de metalen spits.

Doordat de zenders en overige apparaten steeds kleiner worden komt er steeds meer ruimte vrij in de televisietorens. Projectontwikkelaars studeren op de mogelijkheiden om woningen in de toren onder te brengen. Op dit moment zijn het nog ideeën maar wie weet woont u straks in de televisietoren van Mierlo. In ieder geval is het uitzicht vast de moeite waard.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTelevisietoren Mierlo in Franse handen
MIERLO - KPN heeft de televisietoren aan de Torenweg in Mierlo verkocht. Begin dit jaar (2007)werd al bekend dat het telecombedrijf zijn ruim twintig zendmasten in Nederland ging verkopen aan het Franse zendinstallatiebedrijf TDF. Nu krijgt de verkoop daadwerkelijk zijn beslag in Mierlo.

KPN heeft voor de komende tien jaar een huurcontract gesloten met TDF, zodat het zijn zendmasten kan blijven gebruiken. Een deel van het terrein er omheen blijft eigendom van KPN.

De 105 meter hoge zendmast dateert van 1961. Jarenlang waren torens als deze nodig als straalzender voor telefonie. Maar nu verloopt het meeste telefoonverkeer via glasvezelkabels. De toren in Mierlo werkt nog wel als zendmast voor mobiele telefonie en radio- en tv signalen.

Het laatste stuk van de route gaat over een trimbaan. Als u sportief bent kunt u zich 50 maal optrekken aan het toestel. Er zijn verschillende toestellen.


 
 

Helaas zijn er nog geen reacties beschikbaar. We willen u van harte uitnodigen om een reactie te plaatsen. Klik op de blauwe knop "Toevoegen" om een nieuwe reactie te plaatsen.