Aldurrum

GPS wandeling Aldurrum van GPSwalking.nl
Het recht op privacy wordt wel omschreven als het recht om met rust gelaten te worden. Daarnaast vormt het recht op privacy een belangrijke voorwaarde voor andere grondrechten, in het bijzonder diegene die betrekking hebben op de vrijheid van het individu.

Privacy betekent meer dan bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Privacy houdt ook in dat een individu het recht heeft handelingen te verrichten zonder dat de buitenwereld daar kennis van neemt, of daar gebruik of misbruik van maakt. Als de buitenwereld gebruik maakt van privé-informatie, dan heeft een individu het recht om te weten hoever dat gebruik strekt en wat daar de consequenties van zijn. Stichting GPSwalking.nl doet zijn best uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy te beschermen.

U kunt onze GPS-wandelingen volgen en daarmee controleert u ook de te volgen route. Als u fouten of obstakels ontdekt in een wandeling, of uw enthousiasme wilt delen met anderen, kunt u dat in een bericht aan ons melden. Voor de communicatiedoeleinden vragen we daarom uw naam en contactgegevens te vermelden. Na afhandeling van uw reactie verwijderen we uw contactgegevens. Uw reactie kunnen we bij de wandeling openbaar maken. Daarbij zullen uw gegevens niet worden vermeld.

De foto's die gemaakt worden bij onze wandelingen worden niet gedeeld met andere partijen. Mocht u een foto tegenkomen die u privacy schendt laat het ons dan even weten. Wij halen de foto dan uit de foto-serie.

Met vriendelijke groet,
Team GPSwalking.nl
info@gpswalking.nl
"Aldörrum (spreek uit Aldurrum) is een typische uitdrukking uit het zuidelijk deel van Nederland. De betekenis van deze uitdrukking vinden we erg toepasselijk voor deze camping en hoevelogementen op basis van Bed & Breakfest.

Aldörrum ligt net buiten Aarle-Rixtel tegen het natuurgebied de Biezen. Vanuit de camping kun je fraai wandelen. Er zijn verschillende wandelroutes beschikbaar. Ook lopen Gerda en Carl graag mee.

De Biezen en Milschot is een beheersobject van het Staatsbosbeheer dat op zich deels bevindt in de gemeente Laarbeek en deels in Gemert-Bakel in het oosten van de provincie Noord-Brabant. Het beslaat ongeveer 300 ha.

Het bestaat uit meerdere, sterk verschillende en afzonderlijk gelegen complexen. In het kader van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur tracht de overheid deze gebieden onderling te verbinden.

Niet ver van buurtschap Grotel ligt een gebied met grovedennenbossen, aangelegd op een vroegere vochtige heide aan weerszijden van de Esperloop. Het gebied wordt onderbroken door akkers en weiden, waarvan echter een deel aan het natuurgebied is toegevoegd. Men spreekt ook wel van het Grotelse Bos.

Wandel ze
Team GPSwalking.nl
GPSwalking.nl
Ga naar de wandeling
DSC06795.JPG
DSC06796.JPG
DSC06798.JPG
DSC06802.JPG
DSC06805.JPG
DSC06807.JPG
DSC06808.JPG
DSC06809.JPG
DSC06810.JPG
DSC06811.JPG
DSC06812.JPG
DSC06813.JPG
DSC06814.JPG
DSC06819.JPG
DSC06820.JPG
DSC06821.JPG
DSC06823.JPG
DSC06824.JPG
DSC06825.JPG
DSC06826.JPG