Rietbeek- en Houtsbergroute Nederweert-Eind

Korte beschrijving

Soms liggen er van die pareltjes die zo interessant zijn, dat we die niet mogen overslaan. Het zijn kleine natuurgebiedjes omzoomd door landbouwgronden. Zo ook deze bij Houtsberg, tussen Leveroy en Nederweert. Heel veel variatie. Bos, open akkers en natuurlijk de twee totaal verschillende vennen; een totaal ander karakter en een verrassend geheel.

Verder ligt er een kanaal en in het bos een interessant speelterrein voor kinderen met een ruime picknickplaats. We zien dat veel te weinig. Als je interesse in de natuur wilt kweken, dan moet je er ook speelterreinen neerleggen. En dat hoeft niet altijd een educatieve functie te hebben. Laat kinderen maar ervaren, dat de aanwezigheid van de natuur om je heen heel verkwikkend werkt. En sluit dat feest af met een picknick. Hier kan dat.


Kenmerken
Startpunt: Nederweert-eind
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.260944 E5.792965
Afstanden: 16, 9, 6 km
Type: Bos, Kanaal, Open, Ven
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

GPS wandelroute van 16 kilometer rond de natuur Nederweert-End.
Startplaats aan de Houtberg weg tussen Nederweert-Eind en Leveroy bij het dagrecreatieterrein.
De wandeling zelf is naar de GPS afgeleid van een met bordjes aangegeven ANWB wandeling No. 93.
Er zijn verkorte versies van 9 en 6 km van deze wandeling beschikbaar. Ook is er een WPT en RTE file beschikbaar.
Alle wegen zijn goed begaanbaar - ook voor kinderwagens - en geheel bewegwijzerd. De GPS-route kan echter ook in omgekeerde richting worden gelopen. De route bestaat uit twee lussen vanuit dezelfde startplaats. Picknick is aan te bevelen, maar een bezoek aan het dorpscafé is ook leuk. Heel interessante wandeling voor kinderen.
Van de wandeling is zowel een track als een WPT-route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe wandeling start bij het mooie speelterrein dagrecreatie aan de Houtsbergweg tussen Nederweert-Eind en Leveroy.Richting zuidoost achter het speelterrein langs, de weg oversteken en helemaal volgen tot aan het kanaal -dit stukje wijkt af van de ANWB-route.

Houtsberg Picknickplaats 
In het bos de Houtsberg ligt een bijzondere picknickplaats. Er zijn zandheuvels en er staan speeltoestellen voor kinderen. Daardoor is het bijzonder geschikt voor een 'dagje naar het bos'. Zeker omdat de kinderen ook kunnen dwalen door het bos, zonder te kunnen verdwalen, zolang ze maar geen enkele weg oversteken. Groot avontuur.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Kanaal Wessem-Nederweert
Is zoals de naam al zegt een verbindingskanaal tussen Wessem en Nederweert. Het kanaal is 17 km lang en werd geopend op 22 oktober 1929. Het verbindt de Zuid-Willemsvaart en Noordervaart bij Nederweert met de Maas in Wessem. Bij Panheel is nog steeds het Grindhuis langs het kanaal te zien.

Vanaf de jaren '20 werd er in Midden-Limburg gebaggerd naar grind en zand dat gebruikt werd voor beton en de wegenbouw. De vaarweg is geschikt voor beroepsvaart-/CEMT-klasse: Va. Dat is een Groot Rijnschip van maximaal 137,5 x 15,5 x 3,2 meter en kan maximaal zo'n 1500 à 4200 ton vervoeren bij een diepgang van 2,70 tot 3,60 meter. Omdat het kanaal een diepte heeft van 2,5 tot 2,65 kunnen de grotere schepen dus nooit tot hun volle capaciteit geladen worden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVervolg langs het kanaal en let op het smalle paadje naar links het bos in. Volg verder de bordjes Houtsbergroute weer. 

Prehistorische vindplaatsen 
De omgeving van het Sarsven is een van de belangrijkste vindplaatsen van bewoning uit de Oude en Midden Steentijd (tussen 10.000 en 3.000 voor Christus).

Bij de behuizing links en meteen weer rechts achter de huizen door. De weg oversteken. De weg kronkelt door het bos en buigt naar links weg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Rietbeek 
De Rietbeek begint bij Budschop, aan de oostkant van Nederweert, duikt onder de Noordervaart (die de beek ook voor een deel van water voorziet) door en stroomt langs het natuurgebied Sarsven en De Banen naar de Vissensteert, waar de beek in uitmondt. De bovenloop van de beek is gelegen in landbouwgebied; de benedenloop in bosgebied. De beek is volledig genormaliseerd.

Bij einde bos rechts en om de akker heen naar links naar de verharde weg (Ingstraat). Rechtsaf tot einde weg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVogelkijkhut 
Onderweg zien we veel contrast tussen de akkers en de natuurgebieden. Door het gebied lopen enkele paden die voor wandelaars vrij toegankelijk zijn.

Verderop zullen we de vennen gaan bekijken. Langs de zuidoostoever van de Banen is een vogelobservatiehut aanwezig, die een prima uitzicht biedt over het ven. Bij het noordelijk deel van de Banen is een vogelkijkwand aanwezig.

We zien ook veel gagel. Dat werd vroeger gebruikt als conserveringsmiddel in bier. Het gaf het bier ook een specifieke smaak.

Links en bij het bos rechts en deze weg tot het einde volgen. Daar kunnen we links terug naar de auto, voor, hetzij het beëindigen van de eerste lus, hetzij voor een korte picknick?

Zo niet dan gaan we verder naar rechts - we volgen nu de bordjes van de Rietbeek - tweede weg links langs de Rietbeek met links de Banen. Bij de prachtige Vogelkijkhut even genieten van de vogels.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Banen 
De Banen wordt gevuld meet regenwater en kwelwater. Kwelwater is grondwater, dat aan de oppervlakte komt. Daarmee krijgt het vrij voedselarm water en is de begroeiing navenant laag.

In 1992 is de plas gerestaureerd en in 1998 met een noordelijke uitloper uitgebreid, nadat het goed van planten schoongemaakt was. Langs de oever wil het ven ietwat dicht gaan groeien. Dat wordt hersteld door de natuurlijke waterhuishouding. De Banen heeft een zeldzame begroeiing met soorten uit het oeverkruidverbond.

Verder links om het bos heen tot de verharde weg. Zo gaan we naar het dorp Eind om bij de kerk even te pauzeren.Daarna vervolgen om langs het Sarsven te lopen. Tussen Sarven en De Banen door komen we op het einde weer terug bij de auto.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSarsven 
Er is een groot contrast tussen de Banen en het Sarsven. Het Sarsven is nog steeds een voedselrijk ven. De diepte van het ven is ongeveer 1,80 m. Vanuit het noorden stroomt er water in via de Rietbeek. 's Zomers is het wateroppervlak van het ven voor een vrij goot deel bedekt met drijfbladeren van nymphaeïden.

Vroeger werd het ven als een bron van medicinale bloedzuigers commercieel geëxploiteerd. De bloedzuiger Piscicola geometra houdt niet van zuur water. En dat is een beetje vreemd voor dit ven. De meeste vennen zijn gevuld met zuur kalkarm water.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNymphaeïden 
Nog even zeggen, wat nymphaeïden (spreek uit: nimfee-iden) zijn. We kennen die als waterlelies, dus waterplanten met drijfbladeren en onderwaterwortels. Naast de waterlelie (Nymphaea alba) is ook drijvend fonteinkruid (Potamogeton natans) een nymhpaeide.

Normaal komen die niet zo van nature voor in de vennen. Maar voor de dierenwereld zijn die bladeren erg interessant. Kikkers zitten erop te warmen, of schuilen eronder. Maar ook worden de bladeren door waterjuffers en libellen gebruikt om eitjes af te zetten. Voor andere insecten dienen ze als rust- en sluipplaats.

Nu weten we ook waar de naam nimf, of waternimf vandaan komt....

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWilgenstruwelen
Behalve vennen heeft het gebied echter nog meer te bieden. Vooral rond de Banen komen wilgenstruwelen, ingebed in drogere bossen voor. Naast deze bossen, liggen beschutte, afwisselend ruige en grazige vegetaties.

In de omgeving van het Kanaal Wessem-Nederweert zijn eind jaren '90 40 hectare nieuwe gronden verworven door het Limburgs landschap. Op deze gronden is een natuurherstelproject uitgevoerd.

Zo. En nu even uitrusten.

Startpunt

 • 5600 16km Houtsbergroute Parkeerplaats N51 15.618 E5 47.468
 • 5601 9km Kanaalroute Parkeerplaats N51 15.618 E5 47.468
 • 5602 6km DeBanenroute Parkeerplaats N51 15.635 E5 47.490

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Houtsberg Picknickplaats N51 15.611 E5 47.578
 • Het Kanaal Wessem-Nederweert N51 15.103 E5 46.952
 • Prehistorische vindplaatsen N51 14.995 E5 47.961
 • De Rietbeek N51 16.014 E5 48.174
 • Vogelkijkhut N51 16.139 E5 48.102
 • De Banen N51 16.180 E5 47.970
 • Sarsven N51 16.053 E5 47.163
 • Nymphaeïden N51 16.052 E5 47.286
 • Wilgenstruwelen N51 16.010 E5 47.600
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.