Stadswandeling Heusden

Korte beschrijving

Als tweede deel van de GPS wandeling Nederhemert komen we in het Vestingstadje Heusden waar we een leuke route van 5 km gelopen hebben.

Dus slingeren (en slenteren) we kriskras door dit wonderschone plaatsje, waar zoveel te zien is, dat we deze wandeling speciaal gemaakt hebben als een aparte stadswandeling. We pretenderen zeker niet volledig te zijn, maar slechts een mooie indruk te kunnen geven van al het moois in het stadje, de haven, de winkeltjes en de straten. Vanaf de wallen en bastions zien we het stadje liggen, maar eenmaal buitenom over de buitenste vestingwerken zien we pas de enorme omvang van deze - toendertijd - onneembare vesting.

Bekijk ook de GPS wandeling Nederhemert-Heusden.


Kenmerken
Startpunt: Heusden
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.734629 E5.145599
Afstanden: 5 km
Type: Cultuur, Dorp, Stad
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS stadswandeling van 5 km door het historische centrum van Heusden.
Goede wandelwegen in goede conditie. Bijna geheel verhard. Deels geschikt voor rolstoel, maar niet over de hoge wallen.
- Zondagmiddag zijn de winkels open Maandag en Dinsdag veelal gesloten.
- Donderdagmiddag is er markt.
- Horeca is uitstekend en volop keuze.
Van de wandeling is ook een WPT en RTE file beschikbaar.
Bekijk ook de GPS wandeling Nederhemert-Heusden.Langere beschrijving

Er zijn twee Parkeerplaatsen aan de noordoostkant; het is niet druk dus kunnen we terecht op het Oranjebolwerk, ook de Scheepswerf genoemd. Zo niet, rij dan iets verder naar de Bakkersdam. We starten op de parkeerplaats richting noordwest, dus naar de molen op de vesting. We danken Carel voor de ondersteuning en de vele tips.

De tips van Carel
In het voorjaar en zomer is de heemtuin erg mooi, met diverse gedeeltes (nat, droog, bloemenwei, boomgaard, etc.). Let bij de stadswandeling in ieder geval op een aantal interessante gevelstenen: de Verkeerde Werelt in de Drietrompetterstraat naar een schilderij van J.P Breugel, het jaartal IILB in het Comiezenhuisje bij de Vispoort, de Hollandse Tuin op een pand aan de Stadshaven, Het Paradijs in de Breestraat en de Schutterij in de Putterstraat.

De wandeling over de vestingwerken is inderdaad ook mooi (ik zou dan wel een deel op de dijk aan de zuidzijde lopen om zicht te hebben op het Oude Maasje), maar kan dus erg drassig zijn. Het fietspad aan de zuidkant buiten de Vestingwerken en langs het Oude Maasje is als fietspad niet erg druk en beter te gebruiken dan de natte kant aan de andere kant van de dijk.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn het Stadhuis is het Heusdens Bureau voor Toerisme (HBT) gevestigd. Men vindt er o.a. een prachtige maquette van het vestingstadje en veel interessante lectuur en folders.

Er bestaan overigens vele stadswandelingen die voor een paar euro bij het HBT verkrijgbaar zijn, waarin tevens een hoop uitleg wordt gegeven. De ene wandeling concentreert zich op de stad, de ander meer op de vestingwerken en de wallen en weer andere zijn puzzeltochten.
Met onze dank.

Historie van de stad Heusden
Rond 700 predikte hier Suitbertus, metgezel van Willebrordus. In 825 werd Heusden een Heerlijkheid onder Robertus Heer van Heusden. De middeleeuwse stad had muren, torens en poorten met de Demer als “stadsgracht” buiten de muren. In de 80-jarige oorlog werd de stad uitgebouwd tot een zeer sterke vesting, na de overname in 1577 door de Prinsgezinden.

In 1581 kreeg Jacob Kemp de opdracht om er een vesting van te maken en in 1635 waren de vestingwerken alom beroemd tot zelfs in de 18e eeuw. De burcht voldeed dermate aan de militaire eisen dat alle aanslagen, zowel van de Spanjaarden als later van de Fransen, mislukten. In 1816 verdween, met vele andere, ook Heusden uit de rij der vestingen. In 1821 werd last gegeven tot ontmanteling der vesting.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de middeleeuwen was Heusden uitgegroeid tot een belangrijke vesting met burcht en tolhuis aan de Maas. Graven van Holland en hertogen van Brabant bevochten elkaar. In 1296 kreeg Heusden stadsrechten. De grote kerk stamt uit 1231. Het vorige stadhuis werd in 1461 gebouwd, onder Filips de Goede. Zowel Karel V als Philips II bezochten de stad. In 1572 verwoestte een geweldige brand de halve stad.

De Prins van Oranje (later koning Willem I) en later zijn broer Frederik vestigde hier in 1793 zijn hoofdkwartier. De stad werd later door de Fransen bezet en Heusden veranderde voortdurend van eigenaar. In 1795 bij Holland, in 1798 bij Brabant, in 1801 weer bij Holland en uiteindelijk definitief bij Brabant. Koning Lodewijk bezocht Heusden in 1807. Ook keizer Napoleon zelf overnachtte met Marie Louise in de Breestraat 10.

In 1904 werd de nieuwe Maasmond geopend door H.M. Koningin Wilhelmina. In de tweede wereldoorlog vielen veel burgerslachtoffers. Na de oorlog ging het beter: de vernieuwde Rooms Katholieke kerk werd vervangen; een grote scheepswerf, een machinefabriek, een conservenfabriek, een drukkerij, een nieuw stadhuis, brachten nieuwe welvaart aan het stadje. Ook toerisme, de sportvisserij en de jachthaven hielpen daaraan mee.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe komen langs de drie Standerdmolens op de hoge wal. Bij de Waterpoort gaan we door de poort om de goedbeschermde toegang vanaf het water te bekijken.

De Waterpoort of Veerpoort
De poort bestond al in de 14e eeuw als een beschermde muurdoorgang voor het voetveer richting Nederhemert.

Drie Standerdmolens
De molen bij de haven is de authentieke molen, die deels opgebouwd is uit originele delen van een molen uit het Belgische Lommel. Onderdelen ervan gaan terug tot 1752. Bij een standerdmolen draait de molenkast om een zware verticale balk.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe basis van de molen is niet bekleed en heet daarom een open standerdmolen. Door de open ronde gaten in het huis kan de wind naar binnen waaien. De molenaar kan zo van binnenuit de windrichting in de gaten houden.

De molens malen graan voor een veevoederfabriek in 's-Hertogenbosch.

De molens zijn geplaatst op de oude funderingen. De overige 2 molens zijn eigentijdse kopieën van deze molen.

We gaan onder langs de door de Heemtuin naar de Stadshaven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeemtuin ‘De Meulenwerf’
Kenmerkend is de duidelijke tweedeling in het ontwerp door een hoogteverschil van zestig centimeter, gemarkeerd door een stenen muur. Een perceeltje heeft oude gebruiksgewassen met een verwijzing naar de oude ambachten in de vestingstad.

Er is een speciale geur-, geluid- en tastroute aangelegd: het tastbaar groen. De naam van de route en de beplanting is gebaseerd op het boek Tastbaar groen van Hans Schuman. Het nat, half-nat gedeelte is ingericht met diverse moeras- en waterplanten en er is water-overmengsel aangebracht.

Hier ziet u o.a. Pijlkruid, Grote Egelskop en Waterdrieblad. Er zijn speciale rondleidingen van mei tot september naar twee stadstuinen, die wat architectuur en begroeiing betreft zeer uitzonderlijk zijn.

We komen straks terug op de Vismarkt, maar gaan nu eerst over het pittoreske ophaalbruggetje langs de Stadshaven via de Wallen naar de Wijkse Poort.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStadshaven
Een stadshaven is van grote betekenis. Heusden krijgt in de 13e eeuw tolvrijdom. De poorters mogen van graaf Floris V van Holland tolvrij varen.

Bij de werken rond de verlegging van de Maas wordt de oude stadshaven in 1904 gedempt maar bij de totale restauratie in 1968 weer in ere hersteld. De dubbele trap is ideaal bij het lossen van de vissersschepen.

Jachthaven en Bergsche Maas
We hebben zicht op de jachthaven en de Bergsche Maas. Oorspronkelijk mondde de Maas uit in de Waal. Samen met de Rijn zorgde dat voor veel wateroverlast, daarom werd de Bergsche Maas onder leiding van Ir. Lely gegraven. Een andere wandeling naar het Kasteel van Nederhemert besteedt hier meer aandacht aan.

Schandpaal
De Wijkerpoort is de toegang tot de vesting over de ravelijn. Er is een Parkeerplaatsje en enkele kanonnen, maar loop nog iets verder om de schandpaal te bekijken. Hier stond men voor paal.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSInteressant is ook het wapen van de stad Heusden
Een zesspakig rad in goud dat men al in 1419 en 1583 op oorkonden van de graven van Holland aantrof. De eerste Heer van Heusden, ene Robert, werd door de Vikingen verdreven, vluchtte naar Brabant en overleed daar in 857.

Zijn zoon, Boudewijn, ging al jong naar Engeland om bij koning Elderik en zijn dochter Sophia dienst te doen. Sophia en Boudewijn verklaarden elkander hun liefde, en vluchtten per schip naar Zeeland. Ze hielden zich schuil in slot Megen en later in het Graafschap Zutphen, met hun twee zonen Egmond en Robert. Vader Elderik deed nasporingen, maar had weinig succes.

Boudewijn had het slot te Heusden herbouwd maar stierf al in 870. Een Engelse koopman herkende Sophia, gaf de informatie door aan de koning. Die stuurde enkele gezanten om Sophia terug te halen. Ze stuurde haar zonen mee, maar bleef zelf in het slot. De Engelse koning sprak tot zijn twee kleinzoons:“Omdat uwe moeder aangetroffen werd, spinnend aan een rood rad, daarom zult gij een rood rad in Uw schild voeren op een gouden veld, welk wapen nu door mij aan U en al Uwe nakomelingen wordt geschonken “.

Door de mooie poort naar binnen, volgen we deWijkerstraat met enkele naamschilden en historische panden en in de Drietrompetterstraat zien we de gevelsteen Verkeerde Werelt naar een schilderij van J.P Breugel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoor de poort en de Wijkerstraat gaan we richting de Vismarkt. Rechtdoor door de Drietrompetterstraat zien we een gevelsteen de Verkeerde Werelt.
Op de Vismarkt bewonderen we de Vleeschhouwerij, de Visbank, het Commiezenhuys en het zicht op de haven met de molens.

Visbank
De visbank, gelegen aan de Stadshaven, is een open galerij met de twee vooruitspringende zijgebouwtjes en werd in 1796 gebouwd. De Dorische zuilen dragen een houten hoofddeksel met een hellend dak, met lei bekleed. Het zgn. “Klokkenstoeltje” werd pas in 1904 tijdens de restauratie aangebracht. Dit is het enige bouwwerk uit de tijd van de Bataafse republiek (1795-1803) met een sluitsteen met het jaartal “An.-2.L.B” (Anno Secundo Libertatis Batavae). Aan de rechterzijde van de Visbank is een gedenkplaat ingebracht ter gelegenheid van het bezoek van prinses Wilhelmina in 1904.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSCommiezenhuis
Het Commiezenhuis, uit 1649 stond al op de kaart van Joan Blaeu. In de Franse tijd was dit het onderkomen voor de commiezen, die verantwoordelijk waren voor het innen van tolgelden, accijnzen en invoerrechten. Het oorspronkelijk gebouw had een verdieping meer en was nogal dominant.

Op de Vismarkt zien we nog enkele mooie huizen. Noemenswaardig zijn het Pannenkoekenhuis, waarin tot in de 19e eeuw de hoofdwacht van het garnizoen - een garnizoen was een afdeling van het leger met vaste standplaats in een vesting - gevestigd was, de gevel en het interieur van Brasserie-Restaurant “Centraal” uit de 17de eeuw, met prachtige muurschilderingen van de Heusdense schilder Petrus van Engelen (1880-1961) en aan de zuidzijde in een statig pand zit de 'Vleeschhouwerij' Janson, waar je patés en rilettes kunt gaan proeven.

We verlaten de Vismarkt via de Nieuwstraat. Op de hoek staat Hotel-Restaurant “In de Verdwaalde Kogel” met een verdwaalde kanonskogel boven in de gevel.

Daarna gaan we door de Nieuwstraat, Hoogstraat en Zustersteeg naar de Putterstraat.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNiet afgebouwd herenhuis
In de Hoogstraat, het verlengde van de Botermarkt, zien we tegenover de Zustersteeg een grote woning uit de 19e eeuw, die niet geheel afgebouwd is. Aan de toren boven de hoofdingang zie je dat alleen de linkervleugel afgebouwd werd.

Nonnenklooster
In de 'Suster-steegh' stond het in de 1482 door Gijsbert van Randwijk gestichte nonnenklooster van de zusters van de Derde Regel van Franciscus. Achter het klooster stond een 'dubbelkerk', met de nonnen, onzichtbaar voor het gewone volk beneden, op de eerste verdieping. Na de overgang van katholiek naar protestant 1577 ‘stierven’ de nonnen uit. In 1637 werd de kerk door gouverneur Graaf Willem van Nassau, gerestaureerd als Waalse en Engelse kerk voor de ingehuurde Engelse en Waalse soldaten. Daarna werd er een brouwerij gevestigd. Tegenwoordig is het opgedeeld in woonruimtes.

Putterstraat
Genoemd naar de pottenbakkers. Bij opgravingen heeft men scherven van typisch aardewerk uit de daar gevestigde pottenbakkerij gevonden.

Vincentiushuis
Op Nr 31 staat het beeld van Vincentius á Paulo op de gevel. Vincentius leefde van 1581 tot 1660 in Frankrijk en richtte verscheidene orden voor de armenzorg en het opvangen van vondelingen op. In 1833 ontstond de eerste Vincentiusvereniging ter ondersteuning en hulp aan de armen. Sint Vincentius werd in 1737 heilig verklaard door paus Clemens XII.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGevelsteen Sint Joris en de Draak op Nr 42
In de Schuttersdoelen, of schutskamer zetelde het Schuttergilde van Sint Joris. Het ‘collegie van oude schutters van den voetboog van St. Joris te Heusden’ bestond al voor 1356. In dat jaar kregen zij van Johanna van Brabant bepaalde privileges. Het schuttersgilde was een burgermilitie, die in tijden van onrust de vesting verdedigde. In 1515 werd een tweede schuttersgilde opgericht, de jonge Colvenierschutters, dat in 1837 samenging met het Jorisgilde. Een colvenierschutter vuurde met een colver, een soort musket.

In 1905 werd de oude schutskamer voor fl. 6500,- verkocht aan het R.K. kerkbestuur als het Patronaatsgebouw.

Bij het oudste huis van Heusden rechtsaf langs de Nederlands Hervormde Kerk, die we later van de andere kant zullen zien, en naar het Stadhuis.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWoonhuis
Dit is een van de oudste huizen van Heusden. Het heeft de stadsbrand van 1572 overleefd, getuige de gevelsteen in de cartouche. Het jaartal 1521 is nog leesbaar. Deze Dordsche gevel is versierd met gebeeldhouwde kopjes.

De Nederlands Hervormde Kerk
De Grote of St.Catharijne-kerk , oorspronkelijk een katholieke kerk uit 1210, werd in 1328 en 1555 uitgebreid. Het kerkgebouw is in 1578 in Hervormde handen overgegaan en door de Staat in 1798 definitief aan de Hervormde Gemeente toegewezen.

In het koor staan twee oude klokken uit de jaren 1506 en 1518 en een zgn. “Angelusklokje” uit 1334. In de kerk bevinden zich nog enkele grafstenen van Heusdense Regenten: een praalgraf uit 1733 van Johan Baron von Friesheim de commandeur-gouverneur van Heusden en in 1638 werd in de kerk Maurits Frederik van Nassau begraven. Ook zijn er wandborden te bewonderen uit 1482 en 1581, belicht door drie magnifieke kaarsenluchters uit 1646.

In november 1944 werd de 35 meter hoge toren door terugtrekkende Duitsers opgeblazen; de toren stortte geheel in, sleepte een groot deel van het schip mee en verwoestte tevens het monumentale orgel. In de jaren ‘50 heeft men de kerk zoveel mogelijk gerestaureerd, maar de enorme kosten voor de restauratie van de toren konden niet opgebracht worden, zodat volstaan werd met de bouw van een bescheiden klokkentoren met een klok uit 1412 op het midden van de kerk (een zgn.”dakruiter”).

De plaats van de fundamenten van de oude toren en van de oorspronkelijke contouren zijn door middel van een rand gemetselde stenen aangegeven, met symbolisch een aantal brokstukken en een gedenksteen rechts van de hoofdingang.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStadhuis
Bij het stadhuis zien we een plein waarop de contouren van het oude stadhuis zijn aangegeven en een monumentale inscriptie die vertelt, dat in de Tweede Wereldoorlog 134 burgers zijn omgekomen, die in het stadhuis een schuilplaats hadden gevonden, toen de bezetter de toren opblies waardoor deze burgers onder het puin werden bedolven.

Zo kende Heusden meerdere rampen. Niet alleen enkele overstromingen, maar ook een zware brand in 1572 waarbij huizen en schuren tussen de Ridderstraat, Engstraat, Breestraat en Wittebroodstraat, het stadhuis en de Catharijnekerk in de as werden gelegd. Het trotse kasteel veranderde in 1680 in een ruïne toen de bliksem in de kruitopslag insloeg.

Het huidige stadhuis uit 1956 biedt plaats aan Het Bezoekerscentrum Heusden. Streekarchief Land van Heusden en Altena, het Heusdens Buro boor Toerisme en het Gemeentelijk Servicepunt. Het is de moeite waard om voor een mooie maquette en toeristische informatie naar binnen te lopen.

De Botermarkt oversteken en via de Engstraat of Synagogensteeg naar de Ridderstraat, die ons brengt bij het Burchtplein.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBierbrouwerij
Op het Burchtplein zien we de toren van de Wijkse Poort. Op het plein is sinds november 2007 een heuse bierbrouwerij gevestigd, waar het goed proeven is.

Onder de naam Kareltje, vernoemd naar hun hondje, worden diverse bieren gebrouwen die in het lokaal naast de brouwerij zijn te proeven. Maar ook de reuzentosti is lekker.

Naar links zien we de katholieke kerk. Daarachter passeren we de middeleeuwse burcht en gaan we over de wallen de vestingwerken bekijken.

Rooms Katholieke Sint Catharinakerk
Op de plaats waar de voorburcht van het kasteel heeft gestaan, is in 1949 een nieuwe kerk gebouwd in Italiaanse bassilicastijl. Een rechthoekig gebouw, door twee zuilenrijen verdeeld in een breed middenschip en twee smalle zijschepen. In de eindmuur tegenover het hoofdschip bevindt zich een absis, een halfronde uitbouw. De grote achthoekige toren doet denken aan de oude toren van de voormalige burcht. In de kerk bevindt zich een veertiende-eeuws Madonnabeeldje, afkomstig uit de kerk van Wijk en Aalburg, waar het tot de zestiende eeuw bijzonder werd vereerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKasteel Heusden
In 1948 is begonnen met het blootleggen van de funderingen van het Kasteel Heusden. In 1200 als eerste Europese waterburcht gebouwd en in 1335 door Hertog Jan II van Brabant uitgebouwd met een zware achtkantige 40 m hoge toren – den Dikke Brabander genoemd - met muren van 4 m dik.

In 1550 werd de gehele burcht belangrijk uitgebreid en versterkt. Hertogin Johanna van Brabant, dochter van Jan III heeft de verbouwing voltooid. De burcht diende o.a. tot gevangenis van Jacoba van Beieren. Het kasteel fungeerde in de tijd, dat Heusden aan Holland hoorde, als grensvesting en werd in goede staat van verdediging gehouden.

Merkwaardig en tot op zekere hoogte bepalend voor de tijd van ontstaan is, dat de burcht niet op het hoogste punt staat; de kerk van Heusden staat veel hoger. De burcht is ontworpen als waterburcht, waarschijnlijk in een moerassige omgeving. Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de stad van uitgebreide verdedigingswerken voorzien.

In 1680 sloeg de bliksem in in de donjon, die als kruitopslagplaats werd gebruikt. Er bevonden zich 16 000 pond buskruit, handgranaten en stinckpotten in de toren. Het kasteel en de hele omgeving werden vernield.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVestingwerken
Uit 1579 dateert de eerste ‘fortificatie’- rekening van Heusden. Dan wordt onder leiding van fortificatiemeester Jacob Kemp begonnen met de aanleg van de vestingwerken. De namen van de bastions of bolwerken maken duidelijk aan welke kant Heusden staat: Hollandia, Oranje Nassau.

Tot op de dag van vandaag zijn deze vestingwerken bepalend voor het gezicht van Heusden. Eerst een zegen voor de bevolking vanwege de geboden veiligheid. Later een belemmering voor de ontwikkeling en groei. In 1966 word begonnen met de restauratie van 32 ha wallen en grachten, die door vermindering van militair belang waren verworden tot volkstuinen. De restauratie wordt uitgevoerd naar de kaart van Blaeu uit 1649. Thans is deze vesting een gaaf monument van de Nederlandse geschiedenis.

In het begin van de tachtigjarige oorlog werd de stad uitgebouwd tot een zeer sterke vesting, nadat zij bij de Pacificatie van Gent in 1577 overgegaan was tot de Prinsgezinden. In april 1581 werd Jacob Kemp, schout van Gorinchem, door de staten gecommitteerd tot “voorderinge ende maken van de wercken en Fortresse van Heusden”.

In 1613 werd de stad onder Ghiliart, Graaf van Hoorn en Heer van Kessel, belangrijk uitgebreid en rond 1635 waren de vestingwerken reeds alom beroemd. Er waren 8 zware bastions, alle van onderwallen voorzien. Aan de rivierzijde bevond zich nog de stadsmuur met rondelen en tevens een klein stenen bastion, waarvan de onderbouw nog aanwezig is. Als buitenwerk telde de vesting zes ravelijnen, een halve maan, een bedekte weg (contrescarp) en vijf hoornwerken (die inmiddels zijn verdwenen). Heusden stond bekend als een onneembare vesting.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKanonnen
In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het kanon voor het eerst in de Nederlanden op grote schaal gebruikt. In allerijl werden aarden wallen opgetrokken rond de steden. Wiskundige berekeningen, die rekening hielden met het schootsveld van de artillerie, bepaalden de nieuwe vorm van de stad: de karakteristieke stervorm, die nu bij veel vestingsteden nog duidelijk herkenbaar is. Bij de belegeringen van Nederlandse steden door Spaanse troepen, bleken de vestingwallen effectief in het smoren van de ijzeren kogels uit de kanonnen.

Terug de stad in komen we weer bij de Grote Kerk en bezoeken we het Gouverneurshuis. Door de tuin komen we op de Demer. Even naar links om over te steken.

Gouverneurshuis
Gebouwd in 1592. Hier woont van de 16e tot en met 18e eeuw de gouverneur van Heusden. De gouverneur is de hoogste militaire functionaris in de vesting. Thans is het een museum. We verlaten de tuin aan de achterzijde en zien daar uit op een Rondeel uit vroeger tijden.

Demer
De Demer was de oorspronkelijke stadsgracht. Na de afbouw van de vestingwerken kon de Demer afwateren via de Bromsluis in de zuidelijke werken.

Langs de verdedigingswallen verlaten we de stad over de Heusdensche Steenweg. We maken nu een keuze of we onder langs de vestingwerken lopen – dat kan alleen als te verwachten valt dat het niet te drassig is – of anders iets verder doorlopen naar het fietspad links. En dan langs het mooie Oude Maasje.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe komst van het kanon na de 15e eeuw zorgde ervoor, dat de oude stadsmuren niet meer voldeden. De ijzeren kogels maakten de hoge muren met torens erg kwetsbaar. De kogels konden met gemak bressen in de muren schieten, het puin hiervan kwam in de gracht terecht en als het tegenzat, kon de vijand hierover gemakkelijk de stad bereiken.

Daarom werden aanvankelijk de muren verlaagd en werden deze aan de binnenkant versterkt met aarde. Vijandelijke kogels richtten zo minder schade aan en men kon op de lage wallen tevens ook zélf het horizontaal schietende kanon inzetten als verdedigingswapen.

Over de Herptsestraat gaan we terug naar de Parkeerplaats.

Vanaf deze parkeerplaats is ook een interessante wandeling van 15km uitgezet naar het Kasteel van Nederhemert en omgeving.

Startpunt:

 • Parkeerterrein Oranjebolwerk N51 44.085 E5 08.731 300° true

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • De Waterpoort of Veerpoort
 • Drie Standerdmolens
 • Heemtuin ‘De Meulenwerf’
 • Stadshaven.
 • Jachthaven en Bergsche Maas.
 • n.Schandpaal
 • Interessant is ook het wapen van de stad Heusden.
 • VisbankCommiezenhuis.Niet afgebouwd herenhuis.
 • Nonnenklooster.
 • Putterstraat
 • Vincentiushuis
 • Gevelsteen Sint Joris en de Draak
 • Woonhuis
 • De Nederlands Hervormde Kerk
 • Bierbrouwerij.
 • Rooms Katholieke Sint CatharinakerkKasteel Heusden.
 • Vestingwerken.
 • Kanonnen.
 • Gouverneurshuis.
 • Streekarchief.
 • Demer
 • Zandwallen en brede grachten
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.