Loohorst Schadijkse Bossen

Korte beschrijving

Het bosgebied "De Schadijkse bossen" - ruim 500 ha groot - is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen door heel Nederland heideterreinen werden bebost. De Schadijkse bossen bestaan dan ook voor het grootste deel uit die grove den. Op sommige plekken afgewisseld met loofhout.


Kenmerken
Startpunt: America
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.453743 E5.973511
Afstanden: 19, 13, 13 km
Type: Bos, Cultuur, Open
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels los
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 19 km bij America door de Schadijkse bossen.
Er zijn verkortingen van 13 km.
Goede wandelschoenen aantrekken.
Bij de start is een horecagelegenheid.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWij starten op de parkeer- en picknickplaats aan de Lorbaan. Volop ruimte. Het informatiepaneel van Staatsbosbeheer vertelt ons het volgende:

De aangereikte informatie leent zich niet voor een logische beschrijving. Vandaar dat natuur en historie een beetje door elkaar staan.

Schadijkse Bossen
Het bosgebied "De Schadijkse bossen" - ruim 500 ha groot - is aan het einde van de 19e eeuw ontstaan toen door heel Nederland heideterreinen werden bebost. Er was in die tijd grote behoefte aan hout. Met name hout dat geschikt was als stuthout voor de kolenmijnen in Limburg. De grove den was hiervoor zeer geschikt, omdat grenen hout 'waarschuwt' doordat het gaat kraken als het onder druk komt te staan.

GPSwalking.nlDe Schadijkse bossen bestaan dan ook voor het grootste deel uit die grove den. Op sommige plekken afgewisseld met loofhout.

In het eerste gedeelte van de wandeling gaan we door de rechte structuur van het aangelegde bos. Hier zien we een variatie in begroeiing, niet alleen naaldhout, maar ook veel loofbomen.

Enkele akkers en verder naar het oosten liggen stuifzandheuvels en zullen we over de kronkelige smalle paadjes slingeren. We zien veel grind op de paden, straks volgt het stuifzand. Tip: goede wandelschoenen aantrekken.

GPSwalking.nlGrind
Op vele rechte paden zien we grind liggen. Niet bruinachtig, maar wit van kleur. Dat zijn kleine steentjes die door de rivier de Maas vanuit het zuiden zijn aangevoerd vanuit Frankrijk en de Ardennen.

Door het water zijn ze helemaal geslepen tot ronde gladde steentjes; heel anders dan de door de wind gevormde zandkorrels. Het stuifzand is daarna over het grind gewaaid; de grindlaag is dus veel ouder dan de zandheuvels.

We blijven even op het rechte pad en worden dan links het bos in gestuurd. Daar komen we langs een onderduikersplaats.

GPSwalking.nlOnderduikers 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel onderduikers zich schuil kunnen houden in deze bossen. Met een dak tussen de natuurlijke heuvels kon men zich goed beschermen. In het bos lag een studentenkamp, maar ook jongeren uit Meterik en Engelse vliegtuigbemanningen doken hier onder.

Dan komen we bij het heuvelig terrein. Natuurlijk kunnen we het niet laten om de Zandberg te beklimmen. Een geweldige zandbak voor de kleintjes. Deze zandheuvels hebben ook historisch hun nut en invloed gehad. Maar eerst iets over het stuifzand.

Stuifzand 
Het is opvallend dat de zandheuvels van rul en fijn stuifzand zijn. Doordat het zand veel ijzer bevat heeft het een bruine kleur, gebleekt door de wortels van de heide.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDat zand is na de IJstijd door de wind aangevoerd uit het noorden van Scandinavië en het Noordzeeplateau dat in de IJstijd droog lag.

Stuifzand is met stuifmeel het meest voorkomende stof in de lucht en kan soms duizenden kilometers worden meegevoerd. Zandkorreltjes botsen door de wind tegen elkaar, waardoor er kleine splintertjes vanaf springen. Een zandkorrel is dus niet mooi glad.

Fijn stuifzand - fijn stof - vormt dikwijls de condensatiekern van regendruppels, dat wil zeggen, dat de verzadigde waterdamp in de lucht condenseert tot water rond het stofdeeltje. Vandaar dat na een regenbui het zicht zo helder is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Zandberg
De hoge zandheuvels hebben ook een natuurlijke schietbaan gevormd voor de Burgerwacht, die in 1918 was opgericht. Vrijwilligers hielden hier enkele jaren schietoefeningen. Het gerucht gaat, dat onder een van de zandbergen, de Sint Martinsberg, een hele boerderij is onder gestoven.

We zien onderweg tussen het bos enkele ontgonnen akkers van Schadijk. Maar de hoofdmoot blijft bos, aangeplant bos. Staatsbosbeheer gaat 50 ha terugbrengen in de staat van de Middeleeuwen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSchadijk
In het bosgebied vindt u ook nog enkele restanten van de vroegere heidevelden, oude akkers en stuifzanden.

Die stuifzanden vormden vroeger een bedreiging voor de akkertjes. Om schade aan de gewassen te voorkomen werden door de boeren dijkjes rond de akkers aangelegd. En daaraan dankt dit gebied nu zijn naam: scha(de)+dijk.

Ingegraven stellingen
Tegen het einde van de oorlog, eind 1944, hebben de Duitsers zich hier in de bossen ingegraven.

Omdat de rivier de Maas een natuurlijke barrière vormde richting Duitsland, gingen zij zich ingraven tegen de oprukkende Geallieerden. Vooral in Overloon is zwaar gevochten. Maar ook hier zien we er nog sporen van. Deze stellingen zijn nog steeds op enkele plaatsen te zien. Ook de gegraven laagtes in de bodem zijn schietstellingen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeideterrein in ontwikkeling
Historisch gezien waren er op de plaats van de Schadijkse bossen uitgestrekte heidevelden. Door het afplaggen van heide en overbegrazing met schapen ontstonden er stuifduinen.

In het gebied is in de herfst van 2006 50 hectare bos gekapt. Staatsbosbeheer kiest er voor om stuifduinlandschap met heide en hier en daar struweel te maken.

Hierdoor wordt het historisch landschap van de middeleeuwen niet alleen weer zichtbaar, maar maakt Staatsbosbeheer ook een gevarieerdere natuur. Voor de recreant en de natuurliefhebber zullen straks afwisselendere Schadijkse bossen te zien zijn. Daar begrazing plaatsvindt, honden aan de lijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNu ziet het kale bos er nog niet uit. Er grazen schapen, dus honden aan de lijn, maar de structuur van de heuvels is al zichtbaar. En dan ineens staan we voor een kruis.

Houten Kruis 
De Tweede Wereldoorlog heeft ook in dit bosgebied zijn sporen nagelaten. Het gaat dan om restanten van onderduikerskampen en Duitse stellingen. Op de plaats waar Derk van Assen in 1943 door de Duitsers is doodgeschoten vindt u een herdenkingskruis.

Het bordje vertelt: Memoriekruis in de bossen. De gemeente Horst liet hier in 1946 dit kruis plaatsen ter herinnering aan Derk van Assen, een verzetsman die door de Duitsers werd vermoord, omdat hij de namen van zijn wapenbroeders niet wilde prijsgeven.

Op het kruis staat: Op 14 sept 1943 werd hier door de Duitschers gefusilleerd Derk van Assen. Geboren 9 oct 1891 te Hasselt (ov), deurwaarder de Directe Belastingen te Maastricht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp de heuvel achter het kruis hebben we een prachtig zicht over het gebied om ons heen. Midden in de zomer zal de gloeiende zon ons aan de Hel doen denken, de bijnaam voor dit gebied.

We slingeren nog wat door het bos om enkele voormalige Duitse stellingen te vinden, maar daarna volgen we de lange rechte trek - een prachtige baan overigens - tot bij de parkeerplaats. Onderweg kijken we naar het zand en het grind. De verschillen waren al eerder opgevallen.....

Dood hout 
Al wandelend door het gebied zal u opvallen dat er veel dood hout ligt. De belangrijkste reden hiervoor is dat dood hout door schimmels en bacteriën wordt omgezet in voedingsstoffen die van belang zin voor andere planten, die op hun beurt weer belangrijk zijn voor insecten, vogels en andere dieren. Dood hout in het bos is dus van groot belang voor een natuurlijk en gevarieerd bos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSFlora en Fauna 
Opvallende planten die u in dit gebied kunt vinden zijn o.a. stekelbrem, jeneverbes en zandblauwtje. Vogels die u kunt aantreffen zijn o.a. de zwarte specht, boomleeuwerik, geelgors, nachtzwaluw, roodborsttapuit, buizerd, havik, sperwer, ransuil en bosuil. De zoogdieren die u kunt tegenkomen zijn konijnen, hazen en eekhoorns. En met wat geluk kunt u ook een vos of reeën zien.

En zo keren wij terug naar de parkeerplaats. Niet zo'n lange wandeling deze keer, veel bos, maar - vooral in de toekomst - een wandeling met veel variatie.

Op kaart hebben we de track met enkele kilometers verlengd. Steek de Lorbaan over richting Meerdal en daarna terug tot bijna bij de parkeerplaats en dan door het zeer mooi aangelegde stukje natuur met mooie vennen - en over het water - terug naar de parkeerplaats. En zoals beloofd komen we nog een keertje terug. En gaan dan richting Castenrayse Vennen verlengen.

Startpunt

 • A620 11km Lorbaan N51 27.225 E5 58.411  069° Oost 100m
      Alternatief Gusseweg N51 27.736 E6 00.181  040° Noordoost
 • A621 5 km Lorbaan N51 27.225 E5 58.411  069° Oost 100m
 • A622 6 km Gusseweg N51 27.736 E6 00.181 040° Noordoost
 • A623 13 km Loohorst Schadijk N51 27.225 E5 58.411  069° Oost 100m
 • A624 8 km Loohorst Lorbaan N51 27.225 E5 58.411  069° Oost 100m

POI's

 • Schadijkse Bossen N51 27.414 E5 58.553
 • Grind N51 27.532 E5 59.013
 • Onderduikers N51 27.358 E5 59.498
 • Stuifzand N51 27.414 E5 59.786
 • De Zandberg N51 27.484 E5 59.928
 • Schadijk N51 27.838 E5 59.982
 • Ingegraven stellingen N51 28.000 E6 00.400
 • Heideterrein in ontwikkeling N51 28.086 E5 59.947
 • Houten Kruis N51 28.154 E5 59.834
 • Dood hout N51 27.969 E5 59.831
 • Flora en Fauna N51 27.776 E5 59.140
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.