Milheeze Stippelberg Rips

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 31-03-2020

In 2006 hebben we deze wandeling voor de eerste keer uitgezet. Onze wandelaars hebben ons doorgegeven, dat er enkele veranderingen zijn aan te brengen. Een vakantiepark is flink uitgebreid en dus lopen we tegen een hek aan, Natuurmonumenten heeft een stukje natuur afgesloten en we willen op meerdere parkeerplaatsen starten. Maar het belangrijkste is dat er een Natuurpoort Nederheide is bijgekomen. Een prettig rustpunt midden in het bos. Een nieuwe wandeling dus.

Een bijzonder mooie wandeling. Heel veel bos. Eik, beuk, den, spar, allerlei variaties. Lanen, paden en kronkelende weggetjes tussen zandheuvels, de stippels. Een horst en een slenk. Een stukje hei met uitzichttoren en een open landschap. Men heeft de afgelopen jaren het hele bos onderhanden genomen. De zieke en uitgedroogde bomen verwijderd en veel open ruimte geschapen voor de overgebleven gezonde bomen. Inmiddels groeit de grove den op de vrije ruimte. Er is inmiddels ook een nieuw riviertje aangelegd ter vervanging van de oude rechte loop. Dit is een van de rijkste boswandelingen die we gemaakt hebben. Genieten!

Er is door Rob ook een wandeling van 8 km uitgezet aan de Oostkant.  En Alex heeft een wandeling aan de west- en noordzijde  gewandeld. 


Kenmerken
Startpunt: Milheeze
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.535900 E5.798249
Afstanden: 22, 17, 17, 12, 7 km
Type: Bos, Cultuur, Hei
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 30-07-2012

Route informatie

Een bijzonder mooie GPS (bos)wandeling van 22 km bij Milheeze.
De wandeling kan ook in omgekeerde richting worden gelopen.
Van de wandeling is ook een WPT en RTE file beschikbaar.
Onderweg komt u een goede horecagelegenheid tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART/FINISH/PARKEREN N51 32.154 E5 47.895
De superlange wandeling start in Milheeze (Kerk) of bij De Rips.

Onze uitgezette wandeling starten we op de Parkeerplaats Beestenveld. Midden in het bos.

We steken de weg over en daarna het paadje links in naar de Klotterpeel. Daaromheen, weer voorzichtig oversteken door de lange boslaan richting De Rips. Er is daar ook een Parkeerplaats, waar we zouden kunnen starten, maar daarvóór gaan we links door de bossen en met het tegenlicht hebben we de mooiste plaatjes.

GPSwalking.nlKlotterpeel N51 32.216 E5 48.280
Het landgoed is van groot belang voor roofvogels als havik, wespendief, buizerd en boomvalk.

Ook andere vogels hebben hier hun thuis, zoals de boomleeuwerik, zwarte specht, appelvink en geelgors. Wandelingen hier leveren regelmatig ontmoetingen op met het ijsvogeltje.

De zeldzame levendbarende hagedis komt hier voor en van de zoogdieren zijn de vos en ree de bekendste soorten. Al wandelend kunt u ook het nest van de rode bosmier tegenkomen.

De Rips N51 33.069 E5 48.570
In 1326 gaf hertog Jan III van Brabant de gemeenterechten over de Bakelse Peel uit aan de omliggende gemeenschappen.

GPSwalking.nlDe palen die de grenzen tussen de aan de verschillende gemeenten toegewezen gebieden moesten aangeven waren van hout, vergingen of werden soms verplaatst.

Dit alles gaf aanleiding tot conflicten zodat uiteindelijk in 1544 de grens opnieuw werd vastgesteld door Keizer Karel V. Toen is onder meer ook de Ripse Paal opgericht, en op een kaart uit 1669 staat deze aangegeven. Het dorp is hier indirect naar genoemd.

En zo komen we over de Peelse Loop. We hadden die al eerder gezien. Nu vertellen we erover. Ook de Peelrandbreuk laat hier de sporen achter.

GPSwalking.nlPeelse Loop N51 32.778 E5 47.567
Of Peelsche Loop is een gekanaliseerd riviertje in Noord-Brabant dat zich geheel bevindt in de gemeente Gemert-Bakel en dat water afvoert van de Peel naar de Aa. Het stroomgebied bedraagt 7920 ha. De lengte van het riviertje is 17 km. Het wordt gevoed door inlaatwater van het Defensiekanaal.

Het riviertje wordt herkenbaar in de buurt van het landgoed Beestenveld en stroomt eerst noordwestwaarts en vervolgens westwaarts.

Het riviertje stroomt voornamelijk door landbouwgebied, maar hier en daar passeert het ook stukjes naaldbos en het Gemertse bedrijventerrein Wolfsveld, waar zich de van het Landgoed Cleefswit komende Rooye Ascheloop bij de Peelse loop voegt. Bron Wikipedia.

Peelrandbreuk N51 32.252 E5 47.332
De peelrandbreuk is een drempel die het natuurgebied doorsnijdt. Er is een hoogteverschil, ontstaan door twee schuivende aardlagen. Het is de grens tussen de hooggelegen Peelhorst en de lager geleden Centrale Slenk.

GPSwalking.nlOpvallend is de waterhuishouding: de hoger gelegen horst is natter dan de lager gelegen slenk. Een langs de breuk uitgesmeerde klei- en ijzerlaag voorkomt namelijk dat water van hoog naar laag kan vloeien. Het blijft daardoor op het hoge deel natter. Het lagere deel blijft droger, ook al omdat de structuur van de bodem aan weerszijden van de breuk anders is. De slenk ( het lage deel) bestaat vooral uit fijn zand, terwijl het zand op de Peelhorst ( het hogere deel) uit grove afzetting bestaat.

De Peelrandbreuk is in het gebied terug te vinden door bijvoorbeeld goed op de waterstand in de sloten te letten. Langs de rood gemarkeerde wandelroute is op twee plaatsen met informatiepaneeltjes aangegeven waar en hoe een sloot plotseling diep in het landschap snijdt en op een andere plaats is de breuk te zien door de glooiing van het terrein. Het hoogteverschil is niet spectaculair groot. Het is weliswaar bijna vier meter, maar is door de jaren heen minder duidelijk geworden door verstuiving en erosie.

GPSwalking.nlHierna verlaten we de strakke rechte structuren en slingeren we door de mooie ruige natuur die gevormd wordt door de stippels op de Stippelberg.

Stippelberg N51 31.576 E5 47.268
De Stippelberg is een oud landgoed, dat tussen 1893-1935 ontgonnen werd. In dit gebied stromen een tweetal hoofdwaterlopen: de Peelse Loop naar het westen en de Snelle Loop naar het noordoosten.

De Stippelberg is een voormalig heidegebied en nu volledig bebost met grove dennen. Het aangeplante naaldbos wordt door Natuurmonumenten langzaam omgevormd tot een natuurlijker bos. Oud bos staat zo dicht, dat groei nauwelijks mogelijk is. Er wordt rigoureus uitgedund. Laten we hopen, dat het zaad uit de dennenappels van de grove dennen niet gaat overheersen….

GPSwalking.nlDe Stippels N51 31.464 E5 47.459
De Stippelberg wordt schuin doorsneden door een breuklijn in de aardkorst, een zijader van de Peelrandbreuk. Deze breuklijn is te herkennen aan een hoogteverschil in het gebied en is ontstaan door twee schuivende aardlagen.

Ten westen van deze breuk liggen oude stuifduinen als 'stippels' in het landschap. Op deze 'stippels' zijn grove dennen aangeplant. Aan deze heuvels dankt "De Stippelberg" zijn naam.

De Blikken Emmer N51 31.669 E5 47.488
De westelijke (rode) wandelroute voert naar de "stippels". Hier ligt een klimtoren: d'n blekken immer (blikken emmer).

GPSwalking.nlIn 1811 werden landdriehoeksmetingen uitgevoerd in opdracht van Napoleon. Aangezien er geen vaste punten, doch niets dan heidevelden in de omgeving te zien waren werd er op de hoogste stippel een paal geplaatst die de basis vormde voor verdere metingen.

Veel later is er is een houten klimpaal geplaatst waar in de top een emmer hangt. De boswachter kon hierin klimmen om bosbrand te bespeuren, bij het blussen waarvan de emmer goede diensten bewees. Ook was de paal een baken. Als de emmer in top was werd er gewerkt, anders was de werktijd voorbij.

De paal is in 1945 vernieuwd terwijl in 1995 een nieuw exemplaar werd geplaatst.

GPSwalking.nlWe zien dat de natuur flink hersteld is na de grote uitdunning van 6 jaar geleden. De poelen liggen als spiegels verspreid. De hoge stippels zijn minder herkenbaar dan voorheen op de kale heide.

Maar hoe dan ook, dit is het mooiste stukje van de hele wandeling.

Voorbij de stippels zouden we wandeling kunnen inkorten via de boswachter, maar dat raad ik je af. Want er komt nog meer.

Het rustpunt ligt bij het tropische zandstrand van Natuurpoort Nederheide.

GPSwalking.nlZandwinning N51 31.004 E5 46.549
Sinds 1986 wint hier de firma B.V. Exploitatiemaatschappij "De Peelhorst", een volle dochter van Teunesen zand en grint b.v., zand en grind ten behoeve van de regionale markt.

Met een moderne zuiger en een up-to-date installatie kan hier beton- en metselzand gemaakt worden van verschillende samenstellingen. Onlangs is er een uitbreidingsvergunning verkregen, waardoor nog vele jaren gewonnen kan worden.

Bij de uitbreiding is rekening gehouden met de ontwikkeling van een golfbaan langs de boorden van de plas. Sinds 2011 ligt hier een 18-holes en een 9-holes baan.

Een prachtig zandstrand is in de zomer een weelde voor de zomergasten.


Over de ligweide kom je aan de achterkant van de Natuurpoort Nederheide. Een azuurblauw strand en een prachtig terras biedt verkoeling. Een geweldige pauzeplaats.

PAUZE N51 31.077 E5 46.928

Natuurpoort Nederheide Kraak 11 576PK Milheeze
0492-82 00 80, [email protected] ,
www.natuurpoortnederheide.nl

Openingstijden:
Zomer 7 dagen per week van 10:00 uur tot 22:00 uur
Winter 7 dagen per week van 10:00 uur tot 22:00 uur


GPSwalking.nlNa dit prachtige terras, waar je helemaal tot rust komt, gaan we via de hoofdingang (uitgang) verder. Meteen rechts ligt een groot villapark, waar we nu omheen trekken.

Langs de meanderende beek gaan we richting Milheeze. Het is goed mogelijk om door te trekken naar Milheeze en daar de wandeling te starten en te eindigen. Wij gaan echter op de kruising linksaf.

GPSwalking.nlKnooppunt Recreatie N51 31.000 E5 47.084
De nieuwe Natuurpoort Nederheide is een nieuwe taak in de natuur: het openstellen van genieten van alle mogelijkheden die de natuur te bieden heeft. Zo ligt hiet het strandbad aan de oostzijde van de zandwinning, aansluitend aan de camping Nederheide.

De nieuwe recreatieplas is ideaal voor een dagje verkoeling en ontspanning tijdens de zomerdagen.
Camping Landgoed Nederheide bestaat momenteel alleen uit vakantiechalets. Straks kan men er ook terecht met tent en caravan. Er komt een toeristencamping voor 150 plaatsen bij.

Een ideaal vertrekpunt voor zowel wandelen in de natuur, als genieten aan het strand.

GPSwalking.nlBos en Beek herzien N51 30.810 E5 47.260
De bossen zijn flink uitgedund. Er zijn 13 poelen aangelegd en er is een compleet nieuwe beek uitgegraven, die over een lengte van 800 m door het bos meandert en zo een verbinding vormt tussen de Peelse Loop en de Oude Rips. De oude kaarsrechte loop is daarmee vervangen.

Vijftien jaar geleden was het al nodig om de beek te herzien. Door het vele uitbaggeren kwamen bomen los te staan en ook de duikers moesten vervangen worden. Het is nu een beek geworden die veel water kan bergen, veel water aanvoert en waarin vissen voorkomen. Men kan langs die beek wandelen.

Sinds de ‘verbouwing’ zijn in het gebied al 46 soorten libellen – echte roofdieren, maar ze maken geen contact met mensen – waargenomen. De zeldzaamste en belangrijkste zijn de beekrombout en de bruine korenbout.

GPSwalking.nlMilheeze N51 30.145 E5 46.790
Uit recente opgravingen nabij Milheeze is gebleken dat 12 000 jaar geleden in de omgeving mensen van de Tjongercultuur hebben gewoond.

In 1421 werd op de plek van het huidige dorp een kapel gebouwd in opdracht van Jan III Berthout van Berlaer, die heer was van Helmond. Deze was gewijd aan Sint-Antonius Abt.

Tot 1645 had de heer van Helmond het patronaatsrecht van deze kapel, maar parochieel viel de kapel onder de parochie Bakel. In dat jaar namen de hervormden het gebruik van de kapel over. Deze waren gering in aantal, zodat niet in onderhoud kon worden voorzien. Op 8 november 1800 waaide de spits van de toren en viel op het schip.

De ruïne werd in 1845 weer opgebouwd, die we als waterstaatskerk kunnen aanmerken. De oude toren bleef daarbij gehandhaafd. De kapel werd tot kerk verheven, en Sint-Willibrord (de oude parochieheilige van Bakel) werd de nieuwe patroonheilige.

GPSwalking.nlNa het oversteken van de drukke weg gaan we langs de bosrand. We zien enkele poelen. Op naar een heideveld. Hier lopen de Schotse Hooglanders te grazen. Ze houden de hei op peil. Eind juli begint er al enige kleur in te komen en zoemen de bijen om ons heen.

We steken dat over tot bij de mooie houten Uitkijktoren N51 30.841 E5 49.185. We zijn nu vlak bij Vliegbasis De Peel.

Daarna slingeren we door het bos tot bij de woning midden in het bos. Omdat het privébezit is gaan we er in een boog omheen. Door de lange rechte lanen keren we terug. Tegen het einde zien we nog enkele loopgraven.

Hagedis N51 30.940 E5 47.939
In de poelen en bossen leven veel amfibieën en reptielen. De kikkers laten zich geregeld horen. Maar de elders zo bijzondere levendbarende hagedis kom je hier geregeld tegen. Vooral op open plekken, waar hij zich kan warmen in de zon. Het is een koudbloedig dier en benut de zonnestralen om zich op te warmen. In de winter houdt hij een winterslaap.

GPSwalking.nlHistorie Bosgebied N51 31.394 E5 48.332
Het gebied maakte oorspronkelijk deel uit van het uitgestrekte heidegebied in de Peel. In 1884 kocht de Amsterdamse katholieke advocaat en notaris Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht een nabijgelegen deel van dit gebied van de gemeente Bakel en liet dit daarna tot bos en landbouwgrond ontginnen door de Heidemij.

In 1893 kocht Abraham Hendrik Ledeboer ook een groot stuk grond en stichtte daarop het landgoed De Stippelberg. In de periode van 1890 tot 1950 werd veel werd productiebos aangeplant, voornamelijk bestaande uit Grove den en Amerikaanse eik.

Het gebied werd intensief gebruikt voor de jacht. Het landhuis aan de Ledeboerlaan, dat nog steeds particulier bezit is, herinnert hier nog aan.

In 1993 werd het gebied grotendeels verkocht aan Vereniging Natuurmonumenten.

GPSwalking.nlKromme Loop N51 30.145 E5 46.790
Hier bij de Kromme Loop beleven we de natuur. Onlangs is hier de das gevestigd. Vanuit de omgeving is een familie naar hier verhuisd en heeft een kanaal en drukke wegen over moeten steken. Daarvoor zijn dassentunnels aangelegd.

Ook zien we vele vogels. Hoog in de lucht hang de imposante havik. Doordat er oudere bomen staan kan de havik zijn nest, de horst genaamd, in de hoge kronen bouwen. Alleen in de winter leven reeën in de sprong, in een groep. De rest van het jaar leven ze alleen. Alleen de bok, het mannetje , krijgt een gewei, dat in het najaar afvalt en in het voorjaar weer aangroeit. Ze hebben een zeer goed gehoor en een grote neus, vooral om voedsel te zoeken. Je kunt ze het beste benaderen door tegen de wind in te lopen en geen geluid te maken.

Zo eindigen we weer op het Beestenveld. Een geweldige wandeling. Constant bos en natuur. Het is eenvoudig om met de GPS – ook zonder kaarten – in te korten of te wijzigen. Een keuze uit vele paden. Heerlijk dwalen. En wat hebben we gemist? De paal met de Blikken Emmer.

STARTPUNTEN:

 • 6300 22km Milheeze Stippelberg DeRips, 21.7 km, N51 30.172 E5 46.757
  /N51 32.952 E5 48.332         
 • 6301 17km DeRips Stippelberg, 17.4 km, N51 32.154 E5 47.895           
 • 6302 17km Stippelberg Milheez, 16.5 km, N51 32.154 E5 47.895           
 • 6303 14km Stippelberg Milheeze, 14.1 km, N51 30.172 E5 46.757           
 • 6304 11km Stippelberg, 10.7 km,  N51 32.154 E5 47.895           
 • 6305 7km Stippelberg, 6.7 km, N51 32.154 E5 47.895
 • 6306 9km Stippelberg Uitkijktoren, 8.8 km, N51 31.592 E5 47.831
 • 6307 6km Stippelberg, 6.4 km, N51 31.046 E5 46.995

Er is door Rob ook een wandeling van 8 km uitgezet aan de Oostkant. En Alex heeft een wandeling aan de west- en noordzijde gewandeld.

POI's

 • Blikken Emmer N51.5278 E5.7914
 • Bos en Beek herzien N51.5134 E5.7876
 • Boswachterswoning N51.5263 E5.7980
 • De Rips N51.5511 E5.8095
 • Hagedis N51.5156 E5.7989
 • Historie Bosgebied N51.5232 E5.8055
 • Klotterpeel N51.5369 E5.8046
 • Knooppunt Recreatie N51.5166 E5.7847
 • Kromme Loop N51.5186 E5.8166
 • Milheeze N51.5024 E5.7798
 • Parkeren Alt 1 DeRips N51.5491 E5.8055
 • Parkeren Alt 2 Milheeze N51.5028 E5.7792
 • Parkeren Alt 3 Boswachter N51.5265 E5.7971
 • Parkeren Alt 4 Natuurpoort N51.5174 E5.7832
 • PAUZE N51.5179 E5.7821
 • Peelrandbreuk N51.5375 E5.7888
 • Peelse Loop N51.5462 E5.7927
 • Start/finish/parkeerplaats N51.5358 E5.7982
 • Stippelberg N51.5262 E5.7877
 • Stippels N51.5243 E5.7909
 • Uitkijktoren N51.5151 E5.8224
 • Zandwinning N51.5167 E5.7758
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.