Grashoek Meijel

Korte beschrijving

Wat een verrassingen op deze wandeling! In het noorden ligt op enige afstand de Mariapeel en in het zuiden voorbij Meijel De Groote Peel. Daartussenin ligt niks... Nou ja, deze wandeling dus.

Geen voorgewandelde routes en schoongehouden paden. Een patchwork van kleine bospercelen afgewisseld met in ontwikkeling zijnde wilde akkers; hier groeit een natuurgebied.

Via soms enkele landbouwwegen maar vooral paden en zandwegen door bossen en tussen de akkers met maïs door komen we in Meijel voor een verdiende rust. Interessante plaats overigens, zoals zovele plaatsjes, gehuchtjes bijna, die hier een naam hebben maar onbekend zijn.

Zo ook Grashoek. Ruwe natuur, met lang buntgras.

Niet aan te bevelen als het gras nog nat is. Maar het toont de wereld in de eenvoud van het landschap.

Verrassend zijn de kanalen, vaarten waarover vroeger de turf getransporteerd werd. Met een ongekende schoonheid spiegelend in de stralende zon. Weinig beschermd milieu, geen natuurmonument.... Of toch?

Het is er zo mooi, dat we terug gegaan zijn om een extra lus rond Het Zinkske toe te voegen. Dat resulteert in een extra wandeling, die te koppelen is aan deze tracks.

Een uitbreiding tot 7, 9, 15 of 21 km.

 


Kenmerken
Startpunt: Grashoek
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.374899 E5.924240
Afstanden: 16, 10, 6, 6 km
Type: Akker, Bos, Dorp, Open
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels los
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km rond Grashoek en Meijel.
Er zijn verkorte versies van 10 en 6 km van deze wandeling beschikbaar
Er wordt ook nog een separate route van 9 km uitgelegd.
De paden zijn redelijk tot goed begaanbaar als het droog is. Lang gras is hinderlijk na regen.
Onderweg zijn halverwege in Meijel enkele horecagelegenheden.
Ook in Grashoek is een horecastop mogelijk.
Starten kan bij Grashoek, maar ook in Meijel.
De route kan in omgekeerde richting worden gevolgd.

Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlOp 30 minuten vanaf Eindhoven. A67 afslag 37 richting Helenaveen brengt ons in de stemming van het gebied waar we zo mooi zullen wandelen.

De spanning stijgt - wat mooi! - als we langs het kanaal richting Grashoek rijden; net voorbij de snelweg parkeren we de auto langs de weg. Geen officiële parkeerplaats, maar een rustige zijweg biedt voldoende gelegenheid tot parkeren.

We starten richting west. Milieucoöperatie Peel en Maas vertelt in de natuurhut het volgende:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuurvriendelijke land- en tuinbouw
Milieucoöperatie Peel en Maas is een 'groen' initiatief van boeren en tuinders en is in 1995 opgericht onder het motto: Rendabele land- en tuinbouw is ook milieu en natuurvriendelijke land- en tuinbouw.

De agrariërs spannen zich in voor verbetering van de natuur, landschap, milieu en agrarische activiteiten om te zorgen voor een aantrekkelijke omgeving.

Samen met agrariërs en belanghebbenden werken aan een fraai en vitaal landelijk gebied; samen met de Rabobank Helden Kessel Maasbree.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuurbeheer door agrariërs
Inscharing in de natuurgebieden. Natuurgebieden met kruidenrijke vegetatie worden beheerd door middel van begrazing met vee. Bijvoorbeeld in natte beekdalen.

Agrariërs in de buurt, die aangesloten zijn bij de Milieucoöperatie Peel en Maas, zorgen voor de begrazing op percelen van Staatsbosbeheer.

Dit natuurbeheer zorgt voor het in stand houden van natuur en landschap. Boeren zoeken samen met vrijwilligers naar nesten in het voorjaar en markeren deze.

Tijdens werkzaamheden ontzien de boeren de nesten en zo kunnen weidevogels ongestoord broeden. Het aantal kieviten, grutto's en wulpen blijft zo in stand.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLandschappelijke fraaie glastuinbouw 
De coöperatie werkt eraan om tuinbouwbedrijven d.m.v. beplanting in te passen in het landschap als visitekaartje voor het bedrijf en voor de sector. Inpassing glastuinbouw, een goede zaak voor de teler en het imago van de sector.

Landschapselementen zijn een duurzame bijdrage aan de instandhouding van het agrarische cultuurlandschap.

Een groen gebied waarin het goed boeren is en waar het voor plant, mens en dier goed toeven is. Milieucoöperatie Peel en Maas streeft naar aanleg van poelen, singels en bomenrijen. Dit zorgt voor beschutting, een drinkvoorziening en de agrariër laat zijn bijdrage aan natuur en landschap zien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe zullen deze initiatieven tijdens de wandeling op vele plaatsen herkennen.

Ook wel een klein beetje het doel van onze wandeling om te tonen, dat niet alleen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zich bezig houden met natuur, of dat anderen alleen maar vernielen en afbreken.

Ook in een cultuurlandschap is het prettig wandelen. Over enkele smalle paadjes slingeren we naar.... zomaar een kanaal? Hier?

Helenavaart 
Genoemd naar Helena Panis, de tweede vrouw van Ouwe Jan van der Griendt. In 1853 richtte hij de maatschappij op voor de aanleg en verveening van de Peel, genaamd Helena-Veen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAls zoon van een steenbakker uit Den Bosch kocht hij in Deurne 610 bunders hoogveen om die af te graven. Voor het afvoeren van de turf - toendertijd een even kostbare brandstof als olie nu - liet hij door Duitse gastarbeiders een kanaal graven, dat aansloot op de Noordervaart, een verlengde van de Zuid-Willwemsvaart tussen Nederweert en Beringe.

Uiteindelijk werd het kanaal in het noorden in 1866 nog verlengd tot 16km tot de aansluiting aan de Spoorweg Helmond-Venlo. Langs het kanaal zien we nog het jaagpad - nu begroeid met bomen - om de schuiten door het kanaal te trekken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAls we langs het kanaal lopen ligt de grens tussen Noord-Brabant en Limburg midden op de hoge dijk met het kanaal in Brabant en het bos in Limburg.

De route gaat links over een smal pad door een oud bos verder. Als alternatief kun je langs het kanaal verder lopen tot aan de brug, en daar links vervolgen.

Aan de overkant van het kanaal ligt daar een mooi stukje natuur Het Zinkske, waar je doorheen en omheen kunt wandelen. Dat is 4,5 km extra.

Deze route is beschreven in een separate wandeling: A650 Grashoek 't Zinkske. Wij hebben dit later toegevoegd en gaan nu verder om de Belgenhoek heen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan de Kwakvors staat links een bankje waar we even rusten en genieten van het peelgebied dat de Scherliet heet.Het is zo mooi, dat de vrienden die met ons meelopen niet uitgekeken raken op de buizerds, de andere dieren en de planten die we in dit gebied zullen zien.

Daarmee zij aangegeven, dat we zelf dikwijls veel te snel door de natuur lopen en nog vele details missen. Wil je met volle teugen genieten, dan adviseren we om er een hele dag over te doen om deze en vele andere wandelingen te maken. Na de bank rechts naar de volgende verrassing.

Scherliet 
Het natuurgebied Scherliet is een laaggelegen gebied met vochtige struikheidevegetatie en enkele veenputten. Er komen zeldzame planten voor als de klokjesgentiaan. Scherliet is eigendom van Staatsbosbeheer. Vanwege de kwetsbaarheid is het niet toegankelijk voor publiek. (op de terugweg zullen we hiervan aan de andere kant nogmaals genieten).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKwakvors 
De Kwakvors is een nieuw natuurgebied dat na een ruilverkaveling in 1995 is ingericht. Het gebied is vrij toegankelijk voor publiek. In de Kwakvors komt kwelwater uit de ondergrond omhoog, waardoor het erg nat kan worden en er waterplassen ontstaan. In dit natuurgebied komen ongeveer 15 soorten libellen voor. Weidevogels zoals de wulp en de kievit zoeken er hun voedsel. Door dit gebied te laten begrazen hoopt Staatsbosbeheer dat er natte heidevegetaties gaan groeien. (Tekst SBB).

De twee kanalen 
Via de brug gaan we over de Helenavaart en meteen 40 m verder ligt een tweede vaart, dat is het Kanaal van Deurne.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen ouderwetse ruzie tussen van der Griendt en de Gemeente Deurne ligt aan de basis van deze twee kanalen.

Deurne zag het succes van de turfwinning en begon de Deurnse Peel te vervenen. "Maar niet over mijn kanaal!" besloot van der Griendt. En dus heeft Deurne een eigen kanaal gegraven, pal langs de Helenavaart. Elkaar bespioneren, treiteren en personeel ronselen...

De zonen van Oude Jan gingen zelfs zover, dat de volgende concessie in de Gemeente Horst lag. Daar werd Griendtsveen gesticht bij de aansluiting op het spoor.

Landschapsonderhoud SBNL 
Het terrein tussen de kanalen, waar we doorheen wandelen is eigendom van SBNL, die ook het onderhoud met vrijwilligers uitvoert.

Naast reeën wonen rond de Helenavaart ook fazanten, patrijzen en een enkele das. Er groeien weinig bijzondere planten op de arme zandgrond. Het gaat vooral om bramen, bochtige smele en pijpstrootje. Als bomen komen inlandse eik, berk, den en zoete kers voor.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDankzij de langgerekte vorm is het gebied een natuurlijke verbinding tussen de Peel en de bossen bij Waterbloem. Het is een leefgebied voor verschillende planten en dieren.

In het bos groeit een goed ontwikkelde kruiden- en struiklaag. In het kronendak zijn openingen aanwezig en de bomen zijn van verschillende leeftijd en dikte, gunstig voor een grote variatie in de begroeiing. Bijna alle bomen hier zijn bomen die van nature in Nederland voorkomen. Een waardevolle eigenschap van een bos. Voor steun of informatie zie www.SBNL.nl (tekst SBNL)

Dan verder langs de appels en peren - die kunnen we bij de boer koen - en langs Camping de Nieuwe Hof, die sinds 2006 is gesloten voor herstructurering, gaan we door het bos zigzaggend het dorp Meijel binnen.

Door de winkelstraat passeren we een oude bekende, Sint Nicolaas. Op een terras - dagelijks geopend - genieten we van onze heerlijke lunch. We kijken even rond.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSFruitteelt  
Tussen de peren- en appelbomen door gaan we richting Meijel. Een tuinbouwgebied bij uitstek.

Hier, aan de Limburgse kant vinden we veel fruitteelt. Aan de Brabantse kant komt dat weinig voor. Dat is duidelijk de invloed van de verschillende landbouworganisaties.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is de regionale belangenbehartiger en dienstverlener voor agrarische ondernemers in Limburg en de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) heeft geen 'tuinbouw' in de naamgeving. Beide bonden werden opgericht in 1896.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBiologische fruitteelt
Hans en Agnes Levels telen hier sinds 2002 fruit op biologische wijze en sinds 2003 wordt een deel van het fruit verwerkt tot appelsappen.

Het zijn niet alleen de ideologische motieven, beter omgaan met natuur en milieu, maar het is ook een uitdaging om zonder chemische middelen te telen en om een natuurlijk evenwicht te creëren in een bestaande boomgaard.

Naast de teelt van appels, peren, pruimen en kersen is er ook een zelfbedieningsverkoop van dit fruit en sappen.

Biologische fruitteelt 
Wat houdt dat in? Hagen en groenstroken van sleedoorn en kornoelje als broedplaatsen voor vogels, marters, hermelijn en soms een das.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSElzenhaag met zwarte els (niet de witte of Italiaanse els) trekt veel luizen aan, luizeneters en die weer vogels. Luizen blijven op de els, maar luizeneters trekken ook over op de fruitbomen.

Roofvogelkasten, met nesten voor torenvalken, of zoals hier kerkuilen, die op muizen en andere kleine knaagdieren jagen.

Door dat er minder gemaaid wordt krijgen bloemen en dus insecten meer kansen. Paardenbloemen zijn met hun penwortels goed voor de bewatering van de grond. In slootkanten kunnen vogels broeden en oorwurmen in het onkruid zijn goede luizeneters.

Door de biologische aanpak groeit het aantal vogels zoals vinken, groenlingen, putters, sijsjes, kwikstaartjes, reigers, uilen, buizerds, valken, rietzanger, blauwborst, kleine karekiet en vliegenvangers.Koolmezen zijn echte rupsenvangers, evenals kwikstaarten.

Hoogstamboomgaard. Meeste bogaarden zijn laagstamboomgaarden. Hier zie je nog vele oude hoogstamrassen, zoals de Sterappel, Notarisappel of Zoete Ermgaard. Niet rendabele hoekjes laat men vrijuit groeien. Paddenpoelen trekken naast padden en kikkers ook vele libellen, echte roofjagers, aan. En verder bijenkasten, die zorgen voor bestuiving. Kortom een gezonde natuurlijke omgeving.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMEIJEL 
Meijel is een typische plaats in de Peel met 5.500 inwoners met een geheel eigen karakter, dat door de geïsoleerde ligging goed is behouden. Het is ook een jonge plaats, ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw direct na de ontginningen.

De St. Nicolaaskerk en de noodkerk zijn naast enkele woningen de erkende monumenten. We nemen de bijbehorende beschrijvingen over. (Gemeente - ANWB).

Pand Veltmans 
Een van de oudste panden van Meijel werd van 1841 tot 1985 bewoond door drie generaties Veltmans. Deze waren actief in handel en ambacht. Ze hadden hier een bakkerij en dreven er een winkel in textiel, koloniale en kruidenierswaren. In de 19e eeuw was het pand tevens 'provinciaal tolhuis'. Nu zit er een makelaar in gevestigd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe St. Nicolaaskerk 
Gebouwd tussen 1953 en 1955 door architect F.Peutz is een 'vanwege-monument'. Vanwege o.a. beelden (Madonna, XV, H. Lucia en H. Nicolaas XVIII), een schilderij met de Geboorte van Christus XVI of XVII, en een tweeklaviers orgel, in 1864 gemaakt door de Gebr. Franssen voor de R.K. Kerk te Lieshout - in 1965 overgeplaatst naar Meijel - krijgt de kerk de monumentale waarde.

Deze hallenkerk kwam op de plaats van de gotische kerk uit 1901-1903, die in 1944 door oorlogsgeweld werd verwoest. De toren heeft een hoogte van 83m, inclusief de betonnen spits van 37m. Vóór de kerk is de plaats aangegeven waar tot 1904 de middeleeuwse toren stond.

Het gebouw is een in speklagen opgetrokken driebeukige hallenkerk met fronttoren. De kerk is overkluisd met netgewelven. De banken zijn axiaal opgesteld. 

Achter de kerk staat het Parochiehuis, dat in de eerste jaren na de oorlog heeft gediend als noodkerk totdat de grote kerk gebouwd was.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVilla Jan Truijen 
'Boerenkoning' Jan Truijen (Weert, 24 maart 1838 - Meijel, 14 november 1919) pleitte sterk voor samenwerking van de boeren. Hij werkte daarvoor mee aan de stichting van lokale en provinciale coöperaties, zoals de Zuivelbond, de Boerenbond (LLTB) en de Boerenleenbank.

Jan Truijen heeft in Meijel de functies van gemeentesecretaris, wethouder en burgemeester bekleed. Ook was hij lid van de Provinciale Staten van Limburg en de tweede Kamer. Deze neoklassieke villa bouwde hij in 1882.

St.Annakapel  
De Heilige Anna, moeder van Maria, kreeg van oudsher in Meijel bijzondere aandacht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDeze kapel werd waarschijnlijk rond 1770 gebouwd door Anna Schoenmakers uit Thorn. Zij was de echtgenote van de scholtis van Meijel C.Frische en moeder van pastoor Joh.Frische.

Het model van dit gebouwtje, dat staat vermeld op een stafkaart van 1775, is ook bekend uit het land van Thorn.

Op de terugweg passeren we opnieuw dezelfde brug over dezelfde kanalen en daarna komen we aan de zuidkant van de Scherliet. We genieten niet alleen van dit mooie stukje natuur. We zien hier op de natte grond ook hele grote zuring staan.

Zuring 
Rumex kent vele soorten. Het bloeit met rode bloemdekbladen en wordt tot 1m hoog. Al in de oudheid gebruikten Egyptenaren en Romeinen het als tafelkruid. De zuringzure kali smaakt naar citroen en bevat veel vitamine C.

Er zijn vele gerechten bekend met zuring, zoals salades, als spinazie of in heldere soepen, vooral tegen vette maaltijden. Zuringpap met krenten en rozijnen zijn zelfs een delicatesse.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZuring groeit in het wild langs slootkanten, als bermplant en op vochtige tot natte plekken in de natuur. Zuring kan zelf geteeld worden op een vochtige grond. De Spaanse zuring (rumex scutatus) is de lekkerste variant.

Als gedroogde plant wordt zuring ook gebruikt in (droog)boeketten. Zie ook www.neerlandstuin.nl/planten/zuring.html

Langs de sloot gaan we door het hoge gras verder richting Grashoek. Het lange gras kan hinderlijk zijn als het geregend heeft. Gamaschen zijn dan geen overbodige luxe.

Als we na enige tijd een verharde ontginningsweg kruisen kunnen we naar rechts op 500m richting Grashoek, waar ook een rustpauze kan worden ingelast, vooral nuttig als in Meijel wordt gestart. Hierna volgt een lappendeken van een bosgebied, met een monument.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrashoek 
De nederzetting bestond al voordat de Peelontginningen plaatsvonden. Al op Tranchotkaarten vermeldde Müffling de plaats Graashoek.

En Maris, iets zuidelijker, werd al in 1402 vermeld, toen Hertog Reinoud van Gelder 8,5 morgen ter beschikking stelde aan een leenman van het hof te Groot Maris.

Tijdens de ontginningen woonden de mensen hier in plaggenhutten. Later volgden enkele stenen huizen.

Natuur in ontwikkeling 
In het bos, dat van oorsprong al heel oud is, zien we percelen, waar de planten in het wild groeien, zonder structuur.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet is een onderdeel van het beleid om het gebied weer een natuurlijker aanzien te geven en een grote verscheidenheid van inheemse planten te laten ontwikkelen. We zien hier een zeer grote variatie in struiken, bomen en bloemen, die ieder hun eigen fauna meebrengen. Zeer levendige kernen tussen het bos.

Vliegtuigmonument 
We passeren het Vliegtuigmonument uit de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een monument dat 15 juni 2002 opgericht is ter nagedachtenis van de 7 omgekomen bemanningsleden, symbolisch neergelegd in de 7 gele tegels.

Aangrijpend zijn sommige reacties in het Memory boek. Op 15 juni 1943 vertrok de Lancaster ED-973 bommenwerper vanaf Waltham Lincolnshire naar Oberhausen. Onderweg werd het vliegtuig aangeschoten door Duitse jagers. De 7 bemanningsleden, jong nog - 20, 22 jaar - kwamen om het leven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKruis Marisbaanse Bossen 
In totaal hebben hier drie mensen het leven verloren. Het kruis is opgericht ter nagedachtenis aan deze slachtoffers van een, tijdens de oorlog door de Duitsers aangelegd, mijnenveld.

Vier weken na de bevrijding in december 1944 trapten enkele bewoners op verschillende mijnen en verloren daarbij een been of paard en kar in een poging om een van hun buurtgenoten te redden, die als eerst op een mijn getrapt was.

En zo komen we weer terug bij de parkeerplaats. Er is nog zoveel te zien in dit gebied, dat we nogmaals teruggaan om een kortere wandeling te maken en om die te koppelen aan de nu uitgezette route.

Startpunt

 • A640 16 km Belgenhoek N51 28.778 E5 44.516
 • A641 8 km Belgenhoek N51 28.778 E5 44.516
 • A642 6 km Meijel N51 28.035 E5 46.059

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Natuurvriendelijke land- en tuinbouwN51 22.508 E5 55.472
 • Natuurbeheer door agrariërs N51 22.508 E5 55.472
 • Landschappelijke fraaie glastuinbouw N51 22.508 E5 55.472
 • Helenavaart N51 22.546 E5 54.886.
 • Scherliet N51 21.575 E5 54.488
 • Kwakvors N51 21.609 E5 54.213
 • De twee kanalen N51 21.325 E5 54.272
 • Landschapsonderhoud SBNL N51 21.338 E5 54.250
 • Fruitteelt N51 21.260 E5 54.197
 • Biologische fruitteelt N51 21.260 E5 54.197
 • MEIJEL N51 20.654 E5 53.122
 • Pand Veltmans N51 20.812 E5 52.931
 • St. Nicolaaskerk N51 20.645 E5 53.227
 • Villa Jan Truijen N51 20.663 E5 53.369
 • St.Annakapel N51 20.681 E5 53.596
 • Zuring N51 21.433 E5 54.675
 • GRASHOEK N51 21.659 E5 56.371
 • Natuur in ontwikkeling N51 21.853 E5 55.373
 • Kruis Marisbaanse Bossen N51 22.264 E5 55.562
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.