Wijboschbroek Schijndel

Korte beschrijving

Sneeuw, 10 cm. Vorst, vannacht -17c, overdag van -9c tot -5c . Betoverd landschap! Muts op, dikke jas, dassen om, handschoenen aan. We hadden al een wandeling voorbereid als variant op de vorige wandeling. Dus we gaan naar het Wijboschbroek tussen Heeswijk en Schijndel. En wat is dat mooi!.

Bossen in alle soorten, prachtige lanen en vele Canadese populieren. Laagjes wit op de takken. Witte dreven. Reeënsporen, konijnen vogels. Open velden in smetteloos wit met het rode dak van een boerderij. Bevroren sloten.

Het helpt ons op de anders zo modderige paden. Maar het loopt niet altijd even gemakkelijk, als je de ondergrond niet kunt zien. Het wordt een wandeling, die je ook zonder GPS kunt lopen: je hoeft alleen nog onze sporen in de sneeuw te volgen.


Kenmerken

Startpunt: Schijndel
Startlocatie: Noord-Brabant, Nederland
Coördinaten N51.641924 E5.459965
Afstanden: 9, 7 km
Type: Bos, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 7 km bij Schijndel.
Lengte: 7 km met afgeleide track naar 9 km langs de schaapskooi.
De dreven op deze wandeling zijn voor de wandelaar redelijk begaanbaar, maar het laatste deel (aan de overkant van de weg) kan zeer nat zijn.
Scootmobiel of rolstoel is onmogelijk.
Honden in het bos aan de lijn.
Onderweg is er de Schaapskooi, die beperkt geopend is.
Er zijn onderweg wel bankjes en een enkele picknickplaats.

Starten op andere locaties kan zeer goed.
Alle routes kunnen in omgekeerde richting worden gevolgd.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Acties

Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst

Startlocatie


ReactiesWij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.


Langere beschrijving


GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSTART N51 38.515 E5 27.598
Over de brug van de Zuid-Willemsvaart gaan we beneden aan het talud de eerste weg rechts. Daarlangs is voldoende ruimte om te parkeren.

Daarna steken we terug de weg over en vervolgen door en naar het Wijboschbroek.

We lenen de tekst van de website van de Schaapskooi: www.schaapskuddewijboschbroek.nl. Een site die zeer de moeite waard is, en waar we te laat achter zijn gekomen, omdat we dan zelf langs de schaapskooi zouden zijn gekomen.

Nu leiden we de track alleen maar om als extensie. Vooraf even kijken of er iets bijzonders te doen is en of het bezoekerscentrum – koffiepauze – geopend is. (veelal alleen in het weekend op beperkte tijden).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Wijboschbroek N51 38.344 E5 27.771
Het Wijboschbroek was vroeger een gebied van moerasbossen. Na de grootschalige ontbossingen werd het in de 19e eeuw voornamelijk cultuurgrond met op de lagere, natte delen de beemden. De Steeg en Lobbenhoef werden tussen 1850 en 1900 als eerste bebost.

Begin 20e eeuw was het gehele gebied weer een bos. Voor die bosontwikkeling was het wel nodig om verhoogde grondrichels oftewel rabatten op te werpen.

De bodem van het Wijboschbroek is voedselrijk, lemig en nat. Voor de aanplant werd vooral de in 1780 in Nederland ingevoerde populier gebruikt. De bossen werden boerenbossen genoemd. Het ging immers om aanplant voor klompen-en zaaghout. De hakhout- en griend arealen leverden het geriefhout, onder andere voor de mandenvlechters, kuipers en bakkers.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa 1945 zijn naaldhoutsoorten, zoals Fijnspar, Douglas, Lariks en Grove Den in het gebied aangeplant. Het beheer van de bossen heeft ervoor gezorgd dat de monotonie op veel plaatsen is doorbroken. Soorten die we veel zien zijn Vogelkers, Els en Hazelaar.

De flora is zeer bijzonder. Dit hangt samen met de voedselrijke, lemige bodem en de hoge waterstand. In het voorjaar bloeien de Bosanemoon en Slanke Sleutelbloem hier massaal. Maar ook zeldzamere soorten als de Eenbes en de Zwarte Rapunzel zijn hier te bewonderen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLater in het jaar is het vooral de hop die massaal de aandacht trekt. Schijndel heeft vroeger een rijke hopcultuur gekend.

Door de gevarieerdheid in begroeiing is het een zeer vogelrijk gebied. De Nachtegaal, Wielewaal, Rietzanger, maar ook roofvogels als de Sperwer, Havik en Buizerd komen hier voor.

En dan zijn er nog de Bunzing, Hermelijn en Wezel. Aan de rand van het bos zijn vaak reeën te zien. Door de poelen en sloten komen de Gewone pad, de Bruine- en Groene kikker, de Kleine watersalamander en de kamsalamander hier veel voor.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe weten niet hoe het er in de zomer uit zal zien, maar nu, met de sneeuw op de takken en struweel is het betoverend. Letterlijk schitterend door de klare heldere strakblauwe lucht en aangestraald door de laagstaande zon.

We zien vele sporen van konijnen, maar het valt ons op dat we overal reeënsporen zien.

Eenmaal in het open veld zien we een mooie boerderij liggen, maar dan gaan we rechts langs de beek.

Bij de brug Poelkesdijk weer het bos in; rechtdoor wordt dat een verharde weg die je op de kruising rechts naar de Martemanshurk, langs de schaapskooi leidt. Wij draaien eerder af.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSchaapherder op de dreven N51 37.878 E5 28.664
De bossen zijn opgedeeld in kavels bos met daartussen dreven die tot 1989 werden gemaaid. Tegenwoordig hoedt een schaapherder er zijn kudde om de dreven open te houden. Op deze manier wordt een oud gebruik in stand gehouden en wordt het maaibeheer goedkoper.

Schaapskooi N51 37.585 E5 27.962
Namen als Schijndelse-, Rooise- en Molenheide verwijzen nog naar de al lang geleden ontgonnen heidevelden op de hoger gelegen zandgronden buiten het dorp. De iedere dag van de heidevelden terugkerende kudde produceerde mest in de stal. Vermengd met heideplaggen ging deze op het land voor de akkerbouw.

Dit potstalsysteem verloor met de introductie van de kunstmest begin 20e eeuw alle betekenis voor de landbouw. Dat het snel afgelopen was met de kuddes tonen de cijfers aan. In nauwelijks honderd jaar liepen de aantallen inheemse schapenrassen per regio terug van honderdduizend tot soms nauwelijks duizend.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSchijndel heeft nooit grote schaapskuddes gekend. Daarvoor waren de heidevelden te klein. Voor een kudde van 100 schapen had je per jaar al gauw zo'n 1 ha heideplaggen nodig en dan te bedenken dat de heide 10 jaar herstel nodig heeft voordat er weer plaggen gestoken kunnen worden (uit: A. Fokkinga, een land vol vee, 1995).

 

Rond 1700 waren er nog 11 kuddes. In 1904 telde men nog maar 490 schapen in heel Schijndel. De laatste rondtrekkende kuddes waren van 'van de Sangen' uit het Wijboschbroek. In 1985 kwam hier een einde aan.

De huidige scheper Cor Siegenthaler bouwde vanaf 1990 aan een nieuwe kudde van Zwartbles en liep in overleg met Staatsbosbeheer in bepaalde delen van het natuurgebied.

Sinds 1 januari 2003 is de stichting OIR eigenaar van de kudde.

We komen - eigenlijk na een nagenoeg rechte trek – uit op de Steeg, de weg tussen Schijndel en Heeswijk. Even rechts en dan oversteken.

Hier zijn de paden ruwer, veel bevroren plassen en moeilijk te lopen. Zeker nu de sneeuw de ondergrond afdekt.

Het ijs op de bevroren plassen kraakt, maar het houdt stand. We durven echter nog niet over het ijs in de sloten te lopen. Maar dat zou het fijnste zijn.

Nee, hier zal het modder en kwel zijn als het geregend heeft…

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPopulieren en Klompenhout N51 38.267 E5 27.454
Hollandse klompen uit Canadees hout. Zo’n 200 jaar geleden was dit vanouds al bosrijke gebied voor een deel in gebruik als cultuurgrond.

Tussen 1850 en 1900 werden de graslanden rond De Steeg en Lobbenhoef weer beplant met vooral Canadese populier. Deze houtsoort is zeer geschikt als klompenhout.

Houtoogst was dan ook tot 1980 de voornaamste doelstelling van dit gebied.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp een bepaald moment verliezen we het rechte pad. Het loopt door en het is goed mogelijk om te wandelen, maar toch hebben we het idee, dat we van de betere paden zijn afgedwaald naar een smal pad dat uiteindelijk zelfs langs de afrastering loopt en ons bij de dijk van de Zuid-Willemsvaart - die hier duidelijk veel hoger ligt dan het landschap - brengt.

Dit is echt puur natuur.

Voorjaarspracht en natte voeten N51 38.610 E5 27.005
Dankzij de zeer voedselrijke leemhoudende grond kunt u in het voorjaar genieten van de bloemenpracht van bosanemonen, slanke sleutelbloem en vele andere voorjaarsbloeiers.

Wilt u dit deel van de wandelroute volgen, dan is het in het natte seizoen aan te raden om waterdicht schoeisel of laarzen te dragen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZuid-Willemsvaart N51 38.752 E5 27.308
De aanzet tot de Zuid-Willemsvaart is al gegeven door Napoleon, maar het is vooral Koning Willem I, die de voorkeur gaf aan een kanaal met sluizen, boven een regenrivier de Maas.

De Maas was met alle meanders veel langer en alleen bij hoog water bevaarbaar en dus in de zomer te droog.

Het kanaal is gegraven tussen 1823 en 1826 en vernoemd naar Koning Willem I. Die hield wel van kanalen graven, want er is ook een Noord-Willemskanaal in Groningen en een Willemsvaart bij Zwolle.

Het kanaal is 123 km lang en verbindt Maastricht met s-Hertogenbosch.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe komen zo weer terug bij de parkeerplaats. We willen hier zeker nog eens terugkomen om deze wandeling te verlengen.

We kunnen dan bij de schaapskooi aanleggen en de mogelijkheid onderzoeken of we in Wijbosch een terras kunnen vinden.
Als de anemonen bloeien…..

En wij? Wij hebben de kerstkaarten voor dit jaar al binnen, een keuze uit 150 foto’s.

Startpunt

 • Startpunt A760 7km Wijboschbroek N51 38.515 E5 27.598
 • Startpunt A761 9km Wijboschbroek incl Schaapskooi N51 38.515 E5 27.598

POI’s

 • Het Wijboschbroek N51 38.344 E5 27.771
 • Schaapherder op de dreven N51 37.878 E5 28.664
 • Schaapskooi N51 37.585 E5 27.962
 • Populieren en Klompenhout N51 38.267 E5 27.454
 • Voorjaarspracht en natte voeten N51 38.610 E5 27.005
 • Zuid-Willemsvaart N51 38.752 E5 27.308