Ysselsteyn

Korte beschrijving

Soms past een wandeling helemaal. Zonder triest te doen passeren we een oorlogskerkhof, zien we de heide omvormen tot veen en turf en is de natuur niet uitbundig, maar ingetogen. Het landschap open en weids. De lucht is grijs in een winterse kou. Af en toe een sneeuwvlokje.

Maar niet grauw. Want dit gebied leeft, op een eigen wijze. Kippen, kalkoenen, varkens, paarden, pony's, struisvogels, kangoeroes en Hampshire down schapen. Nee, geen koeien. Mooie bedrijven. Groot met mooie huizen. Dikwijls een paard in de wei, of reeën rond het huis. Karnaval staat voor de deur. Hier gaat gefeest worden! Dat merken we aan de lunch in de versierde zalen. De tijd van -˜De Zwarte Plak"-“ iets naar het zuiden over de spoorlijn - en - Mijn Kinderen eten turf - van Toon Kortooms is voorbij.

Soms doet het landschap Zeeuws aan. Alsof je in de polder loopt. Rechte strakke structuren. Maar we worden in het bos en op de hei stevig gewezen op de oorsprong van dit gebied. De hei, nat, overwoekerd door smelen. Berken die liggen te verrotten onder een dikke laag mos. De ondergrond veert. De kenmerkende bruine kleur van turf vind je terug op het pad en tussen het verdorde eikenblad. We gaan een stukje struinen. Tussen de bomen door over een wildpad. Oppassen waar je je voeten plaatst. De stilte midden tussen het lange gele gras werkt op ons in. En aan het eind van de wandeling wordt die stilte abrupt verbroken door het carillon. De Duitse Militaire Begraafplaats, met bijna 32.000 gesneuvelden, toont hoe wreed de vrede ooit moet zijn verstoord. Een hele bijzondere wandeling.


Kenmerken
Startpunt: Ysselsteyn
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.463938 E5.888830
Afstanden: 16, 14, 7, 6 km
Type: Akker, Bos, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij Ysselsteyn.
Lengte: 16 km inclusief een deel over de Begraafplaats, met afgeleide tracks naar 14, 7 en 6 km.
De dreven op deze wandeling zijn voor de wandelaar goed begaanbaar, maar in de Heidsche Peel struinen we een stukje, zonder pad.
Het kan soms erg nat zijn.
Scootroute. Met uitzondering van de Heidsche Peel in het westen is de wandeling geschikt voor een scootmobiel.
De wandeling - zeker het westelijk deel in de Heidsche Peel - is niet geschikt voor honden. Ook niet aangelijnd.
Horeca: Herberg De Peel. Er zijn onderweg enkele picknickplaatsen.

Starten op andere locaties kan zeer goed.
Alle routes kunnen in omgekeerde richting worden gevolgd.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSTART N51 27.836 E5 53.330
We parkeren op de parkeerplaats van het Duits Oorlogskerkhof. We kijken eerst even vluchtig. Tegen het einde van de wandeling zullen we er meer tijd voor nemen. Dan zijn we ook meer in de stemming.

Meteen vallen de grote strakke stallen van de grote boerderijen op. Even een stukje over de verharde wegen. Er is altijd verkeer. Hier is men afhankelijk van de auto.

Bij de bank gaan we links het bos in. Een smal paadje brengt ons naar een ruimere zandweg. De Paardekop.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Paardekop N51 28.001 E5 53.925
Waarom Paardekop? In de Oudheid zou hier een hele grote slag geleverd zijn, waar vele krijgers en paarden sneuvelden. In vrijwel alle sagen speelt de paardenkop een rol. Hoofdmannen en koningen die vluchtten met bliksemsnelle paarden.

En zelfs de Liliëndaalse oorlogsvoorspelling - Johannes van Leliëndaal voorspelde in de 17 e eeuw dat eens de “adelaar” ten onder zou gaan tegen een ander leger - leidde ertoe, dat Keizer Wilhelm II zou, vanwege die voorkennis, Nederland niet zou zijn binnengevallen in de Eerste Wereldoorlog.

Ironisch genoeg liggen hier nu 31 585 gesneuvelde soldaten van de Adelaar. De Paardekop werd vroeger ook Schiëperspiël genoemd, omdat er veel schepers, herders waren en even zo vele schaapskooien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPeelrestant N51 28.044 E5 54.129
We komen eerst in een groot natuurterrein, dat duidelijk een restant is van de oorspronkelijke peel. Men is enkele jaren geleden begonnen met het plaggen van delen van de hei, die inmiddels meer gras, dan heide was.

Nu grazen er schapen om het gebied schoon te houden. Daarom zien we de vleesetende zonnedauw, struikheide, dophei, klein warkruid en wollig veenpluis.

Bosbeheer N51 28.372 E5 54.514
De Paardekop is het hoogste gebied van de Peel. Vóór de peelontginningen was dit wat glooiende landschap begroeid met heide en smelen. Het is een afwisselend terrein van open-gesloten, jong-oud, bos en hei.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEind jaren tachtig zijn grote delen van corsicaanse en oostenrijkse dennen kaalgeslagen als noodvelling. De stompjes zijn aan het wegrotten. De bomen waren op leven na dood: door diverse omstandigheden waren de bomen minder vitaal geworden waardoor diverse schimmels zich te goed konden doen aan de bomen.

De noodvellingen zijn nu nog terug te vinden: op die plaatsen staan jonge aanplanten (jong bos) van hectares groot.

In dit boscomplex liggen diverse kleine natuurterreintjes met enkele vennen. Deze worden in verbinding met elkaar gebracht door een "ecologische verbindingszone" aan te leggen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEenmaal uit het bos, waarin vele hindernissen zijn aangelegd voor paard en ruiter, steken we de drukke Middenpeelweg over.

Langs de paardenstallen en varkensboer gaan we verder. Hier houdt men van dieren. Kangoeroes en reeën behoren tot de dagelijkse hobby. Rijstallen en tredmolens voor het paard.

De varkensboer vertelt op het paneel trots over het totaalbedrijf.

Varkensbedrijf N51 29.041 E5 55.004
Fokken van nieuwe zeugen. Geen enkel varken binnen ons bedrijf is afkomstig van een ander bedrijf.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOok de moederdieren worden binnen het bedrijf gefokt. Het insimineren van de zeugen gebeurt door onszelf. Het enige wat hiervoor nodig is, zij tubes sperma van het KI-station Zo wordt de kans op ziekten afkomstig van andere bedrijven, tot een minimum beperkt.

Grote groepen biggen
De gespeende biggen, dus de grotere biggen, worden in grote groepen gehouden. Hierdoor hebben ze veel meer bewegingsruimte en meer speelkameraadjes.

IKB
In ons bedrijf wordt volgens IKB-normen gewerkt. Dit betekent dat er gedurende de hele levensfase van het dier strenge eisen gelden ten aanzien van voeding, huisvesting en medicijngebruik. Met producten die onder di keurmerk vallen, bent u als consument. Ervan verzekerd, dat deze op een veilige en verantwoorde wijze zijn geproduceerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBoerenzwaluwen in de werktuigenloods
Elk voorjaar komen verschillende paartjes boerenzwaluwen broeden in onze loods. Elk paar broedt per seizoen 3 of 4 keer. Per keer brengen ze zo’n vijf jongen groot. De zwaluwen zijn bijzonder welkom, want ze vangen vliegen om de stal.

Het bedrijf kent naast het woonhuis een kraamstal, omkleedruimte/kantoor, zeugenstal, vleesvarkensstal, biggenopfokstal en een werktuigenloods.

Over de rechte strakke wegen komen we in Ysselsteyn. Niet alleen zomaar een peeldorp. Het ligt een heus stedebouwkundig plan aan ten grondslag.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSYsselsteyn N51 29.371 E5 54.122
Met tweemaal de griekse Y. Ysselsteyn werd gesticht in 1920. De plaats is vernoemd naar de toenmalige minister van Landbouw Ir. Hendrik Albert van IJsselsteyn. (Lange IJ, Griekse Y).

Totale oppervlakte van dit dorp en buitengebied is 3314 ha, waarvan cultuurland 1642 ha. De plaats telt nu ruim 2000 inwoners, waarvan de wielrenner Peter Winnen de bekendste is. De kolonisten van Ysselsteyn waren echte pioniers. Ze maakten van deze Peelkolonie een agrarische nederzetting met een enorm hoog productie-niveau.

Stedebouw in de Peel N51 29.386 E5 53.776
De plaats zelf is stedebouwkundig symmetrisch opgebouwd vanuit een Y-vormig stratenpatroon, met school en kerk midden in de Y.

De kern Ysselsteyn wordt gevormd door het Lovinckplein; rondom vinden we de St Oda Kerk, de basisschool, het gemeenschapshuis, de school, de Rabobank, dorpspodium, winkels en zalencentrum. Om de plaats heen ligt een rondweg in de vorm van een halve cirkel.

Niet alleen publieke gebouwen. We komen ook bij een restaurant. Herberg De Peel. In de winter zitten we binnen en genieten van de heerlijke lunch. In de zomer zal dat wel op het terras opgediend worden. Nu treft men voorbereidingen voor de Karnaval. Een feest dat hier uitbundig leeft en gevierd zal worden.

Na de pauze gaan we verder en verlaten al spoedig het dorp om in de Heidsche Peel de peel zelf te proeven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeidsche Peel N51 29.134 E5 52.333
De Heidsche Peel kenmerkt zich door de veenmosrijke dopheide. Het gebied was flink uitgedroogd door ontwatering en kanalisering van rivieren en afleidingskanalen. Nu is men bezig met herstel. Een stukje verder zien we een berken elzenbroekbos op de zure ondergrond.

Dit natuurgebied is een restant van een groot hoogveengebied en bestaat uit verschillende deelgebieden, waartussen landbouwgronden gelegen zijn. De Limburgse en Brabantse delen worden van elkaar gescheiden door het Defensiekanaal, dat van zuid naar noord parallel aan de provinciegrens ligt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de laagste delen ligt een vlierveengrond met een ondiepe zandondergrond. Dit type veengrond wordt gekenmerkt door weinig veraard veen. In het turfgatencomplex in het zuiden liggen plaatselijk nog dikke veenpakketten. We zullen er tussendoor lopen. Het betreft restanten van de vroegere vervening van het hoogveen. Verder komen in de laagtes moerige podzolgronden voor. De venige gronden worden omzoomd door humuspodzolgronden.

De heidepodzolgrond hebben we eerder gezien. De opvallend witte zandpaden zijn een gevolg van het uitlogen door de wortels van de planten, waardoor een zuiver wit kwartszand over blijft.

Op enige afstand ligt in het westen het Defensiekanaal. De grens tussen Brabant en Limburg; heel vroeger tussen Brabant en Gelre. Vandaar dat voor de katholieken de schuilkerken aan deze Limburgse kant stonden.

Defensiekanaal of Peelkanaal. N51 28.908 E5 51.869
Iets verder ligt het Defensiekanaal of Peelkanaal. Als onderdeel van de Peel en Raamstelling.

Het Defensiekanaal is een deel van de Peel-Raamstelling, in 1939 uitgevoerd als verdedigingslinie met een antitankgracht en kazematten ter verdediging van het Nederlands grondgebied achter de Maaslinie. Het Peelkanaal stroomt over de hoge Peelhorst en mondt benedenstrooms uit in één van de natuurlijke Raambeken. De waterloop is duidelijk gegraven en de breedte is niet gering en de waterloop is duidelijk een regionaal gebufferd kanaal. Hiermee wordt in de zomer het Peelkanaal watervoerend gehouden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Peelkanaal werd aangelegd als verdedigingslinie met antitankgracht en mogelijk bedoelt voor het uitvoeren van militaire inundaties. Het heeft bovendien een afwateringsfunctie.

Het Peelkanaal is een belangrijk landschappelijk en cultuurhistorisch element en heeft de functie ‘viswater’. Ook scheepvaart heeft een negatieve invloed op de biologie, maar komt nauwelijks voor op regionale kanalen. De kazematten zijn inmiddels opgewaardeerd tot beschermde monumenten.

Na de rechte stukken willen we toch nog even proeven van het veengebied. We waarschuwen om dat niet met honden te betreden.

Omdat omlopen nauwelijks mogelijk is raden we deze hele wandeling af voor hondenbezitters die met de hond willen gaan wandelen. We steken rechts de verharde weg over, gaan krap langs de akker naar het achterliggende bos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe oorspronkelijke Peel N51 28.492 E5 52.431
We gaan het bos in en al spoedig blijkt dat het pad niet meer is dan een vrije doorgaande ruimte tussen de bomen. Het wordt natter, we zien klotputten. Het is minder bebost en meer en meer hei. Overwoekerd door smelen en buntgras. Naar rechts wordt het natter – te nat zelfs, dus we buigen linksom en komen uiteindelijk langs een dassenburcht bij enkele bijenkorven op een zandweg.

We zitten echt midden in de natuur. Zoals vroeger de hele Peel geweest moet zijn. Het is wild, ruig, nat en avontuurlijk. Misschien verstoren we de natuur bij de dassenburcht. Ga daarom met respect om met al wat je ziet. En wil je dit allemaal niet, ter bescherming van het wild, laat het ons dan weten. Zodat we de wandeling aanpassen naar de verharde wegen eromheen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen boer heeft ‘Verboden Toegang’ geplaatst op de weg achter zijn boerderij langs. Hij wil geen honden, die zijn dieren kunnen verstoren en ook geen motorcrossers. Met een hond, ook aangelijnd, raden we dit stuk af. Dat kan nog meer dierenleed in de stal voorkomen.

Ook hier geldt, dat als zich problemen voordoen, wij dat graag willen horen.

Tot slot gaan we rechts over de verharde weg terug naar de Parkeerplaats. We verwisselen onze modderschoenen voor beter schoeisel. En brengen een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats. Een plek die ons – hoe ambivalent ook - aan het denken zet.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDuitse Militaire Begraafplaats N51 28.147 E5 53.561
Bij het dorp Ysselsteyn bevindt zich een 30 hectare grote militaire begraafplaats voor 31.585 Duitse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn.

Een deel daarvan was eerder elders begraven, maar nadien herbegraven in Ysselsteyn zodat daar nu de enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland is.

Daarnaast zijn er 85 graven van Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Deze militairen zijn in België of Frankrijk gesneuveld (Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal) waarna ze via de Maas in Nederland zijn terechtgekomen. In Margraten is een soortgelijk oorlogskerkhof voor Amerikaanse soldaten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij de Duitse militaire begraafplaats ligt een Jeugd Ontmoeting Centrum. Het JOC helpt het jeugd- en schoolwerk om het belang van vrede te begrijpen, behouden en deze pedagogisch te bemiddelen.

Er zijn ongeveer 5000 onbekende militairen begraven. Deze zijn begraven met kruisen waar "Ein Deutscher Soldat" op staat.

Zoals we in de inleiding al hebben verteld is het een wandeling waarbij we moeten nadenken, wat we wel en niet kunnen doen. Bij wat we zien, horen en voelen. Het is niet de allermooiste, maar zeker een van de meest bijzondere wandelingen.

Startpunt

 • A810 16km Ysselsteyn Paardenkop HeidschePeel N51 27.836 E5 53.330
 • A811 7km Ysselsteyn Paardenkop N51 27.836 E5 53.330
 • A812 14km Ysselsteyn HeidsePeel MilKerkhof N51 29.483 E5 53.705
 • A813 6km Ysselsteyn Paardenkop DuitsMilitaireBegr. N51 27.836 E5 53.330

POI’s

 • De Paardekop. N51 28.001 E5 53.925
 • Peelrestant N51 28.044 E5 54.129
 • Bosbeheer N51 28.372 E5 54.514
 • Varkensbedrijf N51 29.041 E5 55.004
 • Ysselsteyn. N51 29.371 E5 54.122
 • Stedebouw in de Peel N51 29.386 E5 53.776
 • Heidsche Peel N51 29.134 E5 52.333
 • Defensiekanaal of Peelkanaal. N51 28.908 E5 51.869
 • De oorspronkelijke Peel N51 28.492 E5 52.431
 • Duitse Militaire Begraafplaats N51 28.147 E5 53.561
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.