Hoogeloon

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 02-04-2020

Aanvankelijk denken we dat een kaal akkerlandschap niet erg boeiend zal zijn. Al ruim een jaar geleden hebben we het concept uitgezet en nu zijn we toch maar gaan lopen. En wat een verrassing!

Prachtige vergezichten omzoomd door bosranden, lange lanen en hoog struweel op de wallen. Hoge droge akkers op de zandrug en lage natte beemden langs de inmiddels weer meanderende Kleine Beerze. Heel oud bos en elders weer golvende bospaden. Hier ligt de historie om ons heen; niet alleen 'zicht' op een Romeinse nederzetting, en alweer een vrijstaande kerktoren uit 1400, maar ook de grootste grafheuvel van het land. We kunnen ons nauwelijks voorstellen, dat we lopen in de voetstappen van de prehistorische mens. 

Hoe moet het 3500 jaar geleden geweest zijn toen de heuvels werden gebouwd met alleen maar steen en brons. Waar de goden geëerd, de zon aanbeden en de doden begraven werden moeten uit angst en respect de spookverhalen zijn overgeleverd van generatie op generatie. En zelfs nu nog geloven we in kabouters. Koning Kyrië is het levende bewijs.


Kenmerken
Startpunt: Vessem
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.417077 E5.289889
Afstanden: 14, 12, 12, 8, 6 km
Type: Akker, Bos, Cultuur, Open, Rivier
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 14 km bij Hoogeloon.

Er zijn verkorte versies van 12/12/8 en 6 km van deze wandeling beschikbaar. Er is ook een specifieke scootmobielroute. Ook is er een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlOp de verharde weg zien we zuidelijk een paar landschapontsierende torens, het lijken wel antennes. Het blijken klimtorens van groepsaccommodatie Landgoed De Biestheuvel te zijn voor een avontuurlijk weekend.

Goed uitkijken met oversteken! En wat is dat nou weer? Glazen bolletjes in het wegdek? Iets verder trekt een mooi bord de aandacht.

Glasbolreflector 
Deze reflectoren markeren de zijkant van de weg en staan bekend onder de naam "De steen Van Wylick". Van Wylick uit Sint Michielsgestel is de uitvinder van dit type reflector.

Het is een massief glazen halvebol die het licht 360 graden rond reflecteert. Grote voordelen zijn de eenvoud, grote weerstand tegen slijtage (veel beter dan kattenogen) en vooral de montage in het wegoppervlak. Daarmee zijn de bermpaaltjes met reflector - dikwijls verscholen in de bermbegroeiing en erg lastig bij het bermonderhoud - overbodig. Bovendien worden deze glasbolreflectoren schoongeveegd en gestrooid bij sneeuwval.www.wylick.nl 

GPSwalking.nlHoogcasteren

Het sierlijk bord bij de Charlotte Hoeve toont twee andere namen, de Fok- en opfokstal van Soest en MvS Stables. In deze superluxe springstal fokt Ellen van Soest de springpaarden, waarmee haar zus Marlies van Soest, MvS, naar de Olympische Spelen van 2012 wil springen. Een sprong hoger.

Het van oorsprong rijke meisje uit Laren wil bewijzen, dat het mogelijk is. De ambities zijn er en het paard MTC Carrera Z nu al goed voor 1,35 m nationaal, zal over 2 jaar in topvorm zijn. We blijven haar volgen, Marlies van Soest.

Vanwege de sleuven voor kabelaanleg is het fietspad nu onbruikbaar, maar er is gelukkig weinig autoverkeer. Dan bij het bruggetje over de Kleine Beerze staat ons een verrassing te wachten.

GPSwalking.nlKleine Beerze of de Stroom
Hoe de rivier aan de naam komt is niet helemaal duidelijk. Mogelijk verwijst het naar de vissen, die erin leefden. En dan zou de rivier naar de baars vernoemd zijn. Het riviertje ontspringt ten zuiden van Duizel. En mondt op Landgoed Baest uit in de Grote Beerze.

De rivier was sterk gekanaliseerd om het water van de vele vennen, die hier voor de ontginning van de heide lagen, af te voeren. De stuwen zijn weggehaald en omleidingen zorgen voor een vistrap. Het meer natuurlijk verloop maakt het tot een mooi wandelgebied. Langs de nu meanderende rivier ligt een prachtig nat wandelpad.

GPSwalking.nlWe gaan door het draaihekje naar beneden langs de rivier. Wat een helder water!

We kunnen kiezen. Langs het riviertje kunnen we voordat we oversteken al links het bos in (volg de SRE paaltjesroute). Daarbij kom je dan langs de 'Kabouterberg' (de berg zelf is weg).

Echter, langs het riviertje gaan is leuker. We vervolgen over het bruggetje naar de rechteroever en 900 meter verder kunnen we over het brugje naar links om uiteindelijk in hetzelfde Koebosch terug te keren. Ver na de pauze op de terugweg vervolgen we dan vanaf het tweede brugje.

GPSwalking.nlKaboutersberg en Klokkenkuil
Van deze heuvel, ook wel Kabouterberg genoemd, is niets meer terug te zien. Maar hij leeft wel in de sagen en verhalen in deze streek. Kabouters zouden op deze heuvel geleefd hebben, maar ook is sprake van Witte Wijven.

Onderzoek heeft aangetoond, dat hier 100 m vanaf de oever van de beek, even ten noorden van de bosrand een hoge heuvel heeft gelegen. Anders dan de grafheuvels uit de bronstijd, was deze opgebouwd uit scherp wit zand met een muurtje er omheen.

GPSwalking.nl50 meter noordelijke lag een kuil, de Klokkenkuil N51 24.171 E5 16.818 genaamd. De klokkenberg heeft mogelijk iets van doen met de klokkengieterij die hier in Hoogeloon was gevestigd in de Middeleeuwen. De grote kerkklok van Steensel is hier gegoten.

Bij de ontginningswerkzaamheden van de heide, is de heuvel afgegraven en daarmee werd de Klokkenkuil opgevuld. Men heeft diverse stenen, aardewerk en kruisjes en dergelijke gevonden, die duidelijk op de Romeinse tijd duiden. Gerrit Beex heeft de opgravingen in 1949 beschreven. Daarbij is een groot zandstenen (offer)blok van 200x60x60cm een bijzonder gevonden voorwerp.

Er is aan de VU Amsterdam een subsidie van 8 ton gegeven om de Romeinse cultuur te onderzoeken en er zijn plannen om de Kaboutersberg te reconstrueren.

GPSwalking.nlVia Monastica
Het pad langs de rivier is onderdeel van de Via Monastica, het pelgrimspad van 's-Hertogenbosch naar Santiago-de-Compostella.

De route loopt natuurlijk lang de Jacobushoeve in Vessem naar de abdijen van de Norbertijnen te Postel, Tongerlo en Averbode, maar ook via Zichem, Diest en Scherpenheuvel, of Tienen en Hoegaarden in België, langs Givet naar Rocroi. Daar eindigt de Via Monastica, die daar aansluit op de pelgrimsroute via Reims naar Tours.

Zo lopen we in de voetsporen van de vele duizenden pelgrims die in de Middeleeuwen de voettocht van de Sint Jan naar Santiago hebben afgelegd. De Raad van Europa heeft gevraagd om deze routes als historisch erfgoed in ere te herstellen.

En zo komen we in het Koebosch, ook wel het Hoogeloons Bos of Loons Bos genaamd.

GPSwalking.nlKoebosch N51 24.085 E5 16.657
De borden bij het bos vermelden, dat het Koebosch een bosreservaat is, hetgeen wil zeggen, dat er zo weinig mogelijk wordt ingegrepen. Deze vorm van beheer wordt ook als een leerproces gezien. Bomen mogen op de onverstoorde bodem groeien en ontwikkelen.

Het is een zeer oud loofbos uit de 16e eeuw en in 150 jaar is er weinig veranderd. Naast de oude eiken zien we berk, els, es, haagbeuk en zoete kers met een ondergroei van hazelaar, lijsterbes, vogelkers en krent. Er staan drie zeer oude beuken op een wal en de grove dennen aan de noordkant zijn de oudste bomen in de Gemeente Bladel. Ze zijn ontkiemd rond 1850.

GPSwalking.nlIn het bos sluit de verkorte versie vanaf de Kleine Beerze aan. Als we via de verharde weg richting Hoogeloon gaan, ligt meteen links voorbij het bos de akker, waar in de Romeinse tijd een villa heeft gestaan. Verderop, vlakbij de kapel, staat een informatiebord.Daarna steken we even een kaarsje op in de kapel.

Romeinse Villa 
Op de akker werden in 1980 door de VU-Amsterdam de fundamenten blootgelegd van een villa van 50 bij 20 meter uit 100 tot 300 jaar na Christus. Al eerder waren door Beex dakpannen, potscherven, munten, glas, bronzen spelden en ander materiaal gevonden die duiden op de aanwezigheid van de Romeinen. De Romein moet een belangrijk man geweest zijn, die mogelijk in of bij de Kabouterberg begraven ligt.

GPSwalking.nlIn de directe omgeving van de ommuurde villa hebben ongeveer 20 gebouwen gestaan. Het ligt in de bedoeling om te zijner tijd duidelijk herkenbare elementen van de villa zichtbaar te maken. Daar hoort ook de restauratie van de Kabouterberg bij.

Mariakapel
De kapel is in 1940 gebouwd als een rechthoekig gebouw met apsis naar een ontwerp van Jos Bedaux. Het zadeldak, waarop zich een torentje bevindt, is met leien gedekt. De parochianen hebben de kapel bij zijn eerste mis geschonken aan Harrie Beex, de uit Hoogeloon afkomstige pastoor.

GPSwalking.nlDe kapel bevat een zandstenen Mariabeeld dat afkomstig is uit de kerk van Casteren. In 1946 schonken oud-militairen twee glas-in-loodramen ter nagedachtenis aan twee gesneuvelde dorpsgenoten. Deze ramen zijn gemaakt door Luc van Hoek. Bron: Naar Wikipedia.

En zo komen we in Hoogeloon. Ook hier zien we, zoals in Bladel, Duizel, Steensel, Waalre, een vrijstaande toren en een nieuwe kerk op enige afstand. Door Hoogeloon zien we nog enkele hele oude boerderijen en vinden we een pauzeplaats.

Vrijstaande kerktoren Hoogeloon 
De alleenstaande kerktoren uit 1400 is overgebleven na de sloop van de gotische kerk in 1926. Het is een mooi voorbeeld van Kempense gotiek in vier geledingen en met een rondvenster boven de westelijke ingang. In de toren hangt een klok die in 1435 is gegoten door Jan Zeeltman.

GPSwalking.nlDe klok luidde onder andere om de tiende penning te komen betalen, 10 % winstbelasting. Het geld werd voor een derde besteed aan sociaal werk, een derde voor onderhoud van de pastoor en een derde voor de kerk.

Dat waren nog eens tijden, tien procent belasting....

Sint Pancratiuskerk
De nieuwe dorpskerk, gewijd aan Sint Pancratius, is in 1924 gebouwd naar een ontwerp van Hubert van Groenendael. Het is een kruisbasiliek in neogotische stijl met een ietwat vreemde koepel op de kruising. De kerk heeft geen toren. Boven de ingang van de kerk zien we een mooi tegeltableau dat God en de vier evangelisten voorstelt.

St. Pancratius, al in 1495 vermeld, werd in 1564 officieel patroonheilige van deze parochie.

GPSwalking.nlDorpspomp Koning Kyrië. 
Op het Valensplein 150 meter richting zuid staat de door L. de Kok ontworpen dorpspomp, met daarop het bronzen beeld van Koning Kyrië. Hij was de koning van de Kabouters, die voorkomt in de sagen uit deze streek.

In Meerveldhoven heeft men zelfs een Koning Kyrië Weg in de Kabouterwijk. Hier leefden de kabouters natuurlijk rond de Kabouterberg.

Koning Kyrië draagt vooral de waarden van goedheid, gemoedelijkheid en hulpvaardigheid uit. De pomp en beeldje worden als toeristisch representant van Hoogeloon aangeboden.

Zo gaan we terug over de Hoofdstraat naar het noorden. Onderweg zien we niet alleen mooie oude panden, maar vinden we ook de rust bij de dagelijks geopende lunchroom van Cafetaria Route 34.

GPSwalking.nlMonumenten in de Hoofdstraat 
In de Hoofdstraat van Hoogeloon, een dorp in de Gemeente Bladel met ongeveer 2200 inwoners, staan enkele historische gebouwen. Op nr 42 een woonhuis uit 1742 , op 59 een L-vormige boerderij met duivengaten. Aan de overkant zien we de rode protestantse zaalkerk annex domineeswoning uit 1810.

In 1818 werd de hervormde gemeente samengevoegd met die van Eersel, waarvoor het domineespad richting Duizel werd aangelegd. Op nr 71 een langgevelboerderij uit 1889. Dan op het pleintje bij de kiosk op De Hoef 2 een woonhuis uit 1847. Maar we zien daar uit op het prachtige industrieel erfgoed: de zuivelfabriek uit 1916, gebouwd in eclectische stijl en voorzien van boogfriezen en kantelen. Zeer fraai.

GPSwalking.nlNa de lunch trekken we verder. We verlaten Hoogeloon richting Casteren. Als we bij het bos komen kunnen de goede-weg-wandelaars het ruime karrenspoor volgen, de anderen kunnen het smalle bospad nemen door het bos.

Vooral interessant vanwege de zandwallen, die we dan passeren. Het is ook een beetje de voorbereiding op de overgang naar het ruige ongerepte bos waarin de Zwarte Berg of Smousenberg genoemd, liggen. Daarmee langzaam teruggaand naar de prehistorie.

GPSwalking.nlWallen
Op de kale heide, waar de wind vrij spel had op het stuifzand, werden de hoge en droge akkers beschermd door een hoge zandwal aan te leggen en die te laten begroeien met geriefhout.

Deze eikenwallen zien we hier als we langs een lager gelegen akker lopen. Zij die omlopen zien de wallen liggen bij de kruising van verharde wegen.

GPSwalking.nlZwartenberg of Smousenberg
Na een ruig bos, waar de reeën ons ontvluchtten, komen we bij de grootste grafheuvel van Nederland en België. Deze ringwalheuvel behoort tot de oudste typen grafheuvels uit de bronstijd en lijkt erg veel op de klokvormige heuvels, die in Zuid-Engeland tot de Wessexcultuur behoren.

De heuvel is 3500 jaar oud! De heuvel heeft een diameter van ongeveer 40 meter en is van buiten naar binnen opgebouwd uit een ringsloot, een ringwal en de uit heideplaggen opgebouwde heuvel boven een graf met de resten van een gecremeerde dode.

GPSwalking.nlIn de latere brostijd heeft nog een bijzetting plaatsgevonden en is in de ringgreppel een paalkrans aangebracht met de opening in het noordoosten, waar de zon opkomt. Daar is ook een kleinere heuvel toegevoegd, voorzien van een palenkrans en met een paal in het midden op de heuvel.

Als we verder trekken passeren we nog een mooi ven. Voor rolstoelgebruikers is het pad voorbij het ven minder aantrekkelijk vanwege de heuvelige structuur. Daarom wijkt de scootmobielroute hier ietwat af.

De voetgangers steken de Hoogeloonseweg over gaan via de Koebosakkers weer terug naar het dal van de Kleine Beerze om, als ze dat al niet eerder gedaan hebben, het nu kronkelende riviertje te volgen. Daarna wordt de wandeling in Vessem afgesloten met een mooi zicht op de kerk. We zien daar ook no geen dazenval, een zwarte bol met een wit vangnet erboven. Met vijftien POI's een prachtige wandeling. Boeiend.

Wandel ze.

Startpunt 

 • A820 14km Vessem Hoogeloon 14.2 km N51 25.025 E5 17.393 ZO
 • A821 12km Vessem Hoogeloon 12.1 km N51 25.025 E5 17.393 ZO
 • A822 6km Vessem Kleine Beerze 7.1 km N51 25.025 E5 17.393 ZO
 • A823 8km Hoogeloon Kleine Beerze 8.0 km N51 23.695 E5 16.003 N
 • A824 12km Vessem Hoogeloon Scootmobiel 12.0 km N51 25.025 E5 17.393 ZO

Geraadpleegde websites

POI's

 • Hoge akker N51 24.817 E5 17.591
 • Glasbolreflector N51 24.244 E5 17.539
 • Hoogcasteren N51 24.103 E5 17.242
 • Kleine Beerze of de Stroom N51 24.052 E5 16.891
 • Kaboutersberg en Klokkenkuil N51 24.146 E5 16.816
 • Via Monastica N51 24.280 E5 16.935
 • Koebosch N51 24.085 E5 16.657
 • Romeinse Villa N51 23.968 E5 16.601
 • Mariakapel N51 23.966 E5 16.330
 • Vrijstaande kerktoren Hoogeloon N51 23.862 E5 16.217
 • Sint Pancratiuskerk N51 23.809 E5 16.100
 • Dorpspomp Koning Kyrië. N51 23.721 E5 16.007
 • Monumenten in de Hoofdstraat N51 23.905 E5 15.967
 • Wallen N51 24.198 E5 15.113
 • Zwartenberg of Smousenberg N51 24.320 E5 15.671
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.