Hilvarenbeek Annaninas Rust Haghorst

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 02-04-2020

Wat een verschil met vorige wandeling! Ook hier rechte wegen door een open landschap achter Diessen. Hier zijn ze niet verhard en omzoomd met bomenrijen en lanen.

Ruisende ratelpopulieren en wiegend riet, de geur van lindebloesem en dennenbossen strelen onze zintuigen. Ons bezwete gezicht trekt dazen aan. Zelfs paarden dragen een dekkleed tegen deze bijters. We zien een dazenval.

En dan na Haghorst waar we rusten op een gezellig terras volgt de sluis en een stukje het Wilhelminakanaal. Achter Biest-Houtakker langs komen we in de parel van deze wandeling: Annanina's Rust. Alleen de vogels verstoren de rust die hangt tussen de enorme beuken, die stralend groen afsteken in het tegenlicht van de zon. Ook nu boven de 25 graden Celsius.

Een goede parkeerplaats, goede wandelwegen, goed terras, goede afwisseling en een geweldige afsluiter. Zo moet een wandeling zijn.


Kenmerken
Startpunt: Hilvarenbeek
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.484547 E5.147945
Afstanden: 17, 21, 10, 9 km
Type: Bos, Kanaal, Landgoed, Open, Rivier
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km bij Hilvarenbeek.
Lengte: 17 km met afgeleide tracks naar 10 en 9 km en verlengd naar 21 km.
De dreven in het bos zijn voor de wandelaar goed begaanbaar.
De landwegen kunnen modderig zijn. Voor een scootmobiel zijn alle tracks geschikt.
Honden in het bos aan de lijn.
Er zijn onderweg slechts enkele bankjes, hoofdzakelijk in het bos
Starten op andere locaties kan goed. Alternatief in Haghorst
Alle routes kunnen in omgekeerde richting worden gevolgd.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSTART N51 32.004 E5 28.355
Ge start op de poolparkeerplaats aan de N269 bij de afslag naar Hilvarenbeek – ook te bereiken vanuit Middelbeers-Diessen.

Van hier uit onder het viaduct door richting oost om al spoedig naar links door de geweldige lanen van Annanina’s Rust te lopen. Dan verlaat ge op enkele plaatsen de gave bosweg voor een minder duidelijk bospad en gaan het bos uit naar het oosten – ge zult er tegen het einde opnieuw terugkeren - om achter Diessen om verder te wandelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAnnanina’s Rust N51 29.157 E5 09.351
Annanina's Rust is een natuurgebied van het Brabants Landschap van 272 ha in de gemeente Hilvarenbeek.

Het gebied ligt tussen Hilvarenbeek en Diessen. Het bestaat uit een oud landgoed met loof- en naaldbos. Annanina's Rust is in 1899 gesticht door Emile Huijsmans, die leefde van 1850 tot 1920 en die notaris was te Diessen. Het is vernoemd naar zijn maîtresse, een Russische, die een huisje had op het landgoed.

Dit landgoed meet ongeveer 150 ha.Het zuidwestelijk deel van het landgoed is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Hier staan monumentale eiken en beuken en twee boswachterswoningen uit 1940. Er zijn ook vele rododendrons aangeplant. Het overige deel bestaat voornamelijk uit naaldgoedaanplant en werd ook voor de houtproductie gebruikt.

Tegenwoordig is het landgoed bezit van het Brabants Landschap en is het vrij toegankelijk. Er zijn wandelingen uitgezet. De naaldhoutaanplant wordt geleidelijk omgezet in meer natuurlijk bos, maar men wil het landgoedkarakter behouden.

Tot dezelfde beheerseenheid horen enkele beemdgebieden die zich ten noorden en ten oosten van het landgoed bevinden. Dit zijn vochtige weilanden langs de Reusel, de Roodloop en het Spruitenstroompje. Het dal van de Reusel is rijk aan weidevogels en staat bekend als Diessens Broek. Bron: Wikipedia

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAchter Diessen in het verlengde van Annanina’s Rust ligt in het rivierdal van de Reusel het Diessens Broek. Een juweeltje om te vertoeven. In de komende jaren zal er een ruilverkaveling plaatsvinden, die kan leiden tot wijziging van de wandelroute. We hopen dat onze wandelaars dat aan ons doorgeven.

Ook het riviertje de Reusel zal gaan meanderen. Daardoor wordt het aantrekkelijker of noodzakelijk om de route aan te passen. Laat het ons weten!

Het is een mooi gebied met ruisende populieren en volop riet langs de dichtbegroeide rivier. Alhoewel ge niet persé door de plaats Diessen loopt, is dat toch een heel oude plaats, met minstens één beroemde inwoner.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDiessens Broek N51 29.405 E5 10.601
Het Diessens Broek is een natuurgebied ten oosten van het landgoed Annanina's Rust in de gemeente Hilvarenbeek. Het gebied is gelegen langs het dal van de Reusel ten noorden van Diessen en het is bezit van het Brabants Landschap.

Dit open gebied van weiden en hooilanden is een belangrijk weidevogelgebied, waar Grutto's en Watersnippen zijn te vinden. Langs de sloten wordt niet gemaaid en in de daardoor ontstane ruigten nestelen Kneu en Bosrietzanger. Een deel van de hooilanden wordt verschraald, waardoor zeldzame planten kunnen opkomen. In de jaren na 2008 zal de ruilverkaveling De Hilver plaatsvinden, en in dat kader zal de kanalisatie van de Reusel ongedaan worden gemaakt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWordt nu het jaar 370 gezien als het ontstaan van het dorp Diessen, al 100 jaar eerder wordt melding gemaakt van een in Deusone geboren inwoner. Een interessant verhaal vonden we op Internet http://nl.wikipedia.org/wiki/Postumus over Posthumus als de Keizer van Rome tussen 260 en 269.

Hij was legeraanvoerder aan de Rijn en vanwege een geschil over de oorlogsbuit werd Marcus Cassianius Latinius Posthumus tot Keizer benoemd. Heerser over het Gallo-Romeinse Rijk, dat bestond uit Gallie Germania, Brittania en Hispana. Hij vond zelf wel, dat hij keizer van het hele rijk was, maar, zo vertelt men mij, Keizer Gladianus - maar zo zal hij wel niet geheten hebben, het was Keizer Gallienus - was het daar niet zomaar mee eens.

Ach, in die tijd moest men al vechten voor behoud van zijn baan. Alzo geschiedde, en hij hield even stand. Uiteindelijk werd Posthumus toch nog vermoord door zijn eigen soldaten, vanwege een opstand bij Mainz. De soldaten wilden de stad plunderen, maar dat mocht niet van Posthumus. Posthumus was een goede keizer, wist de Germanen buiten de deur en de westelijke provincies bij elkaar te houden. Maar van plunderen had hij geen verstand….

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDiessen N51 28.729 E5 10.762
Diessen wordt wel als een der oudste plaatsen van Nederland gezien. Er zijn archeologische vondsten ontdekt uit ongeveer 700 v.Chr, die bewoning in de Vroege IJzertijd veronderstellen.

In de Romeinse tijd was Diessen niet onbelangrijk. De godheid Hercules Deusoniensis werd hier vereerd, die vermoedelijk een versmelting is van de Romeinse halfgod Hercules en een inheemse godheid.

In de Romeinse geschriften werd vermeld dat in het jaar 370 een veldslag tussen de Romeinen en de Saksen zou hebben gewoed, waarbij de Saksen verloren en toestemming kregen zich terug te trekken. Ze werden op hun terugtocht alsnog tot de laatste man afgeslacht. Door deze gebeurtenis wordt 370 als het ontstaan van Diessen aangemerkt.

Rond 712 schenkt ene heer Engelbert een hoeve in Diessen met een horige en zijn gezin aan de heilige Willibrord. Ook van latere datum wordt nog gewag gemaakt van schenkingsacten, zoals in 780, toen een hoeve in villa que dicitur Dissina aan de Abdij van Hesterbald werd geschonken.

Vermoedelijk hebben de Benedictijnen hier ook een kerkje laten bouwen, dat in 1069 voor het eerst vernoemd werd. In Diessen zetelde een rentmeester van de Abdij. In de 13e eeuw kwam de zielzorg geleidelijk in handen van de Norbertijnen van de Abdij van Tongerlo. Dit werd bekrachtigd door een oorkonde van Paus Gregorius IX in 1233. De abdij van Tongerlo had eeuwenlang grote invloed op Diessen, en uit Diessen kwamen ook twee abten, namelijk Jacobus Veltacker en Adriaan Stalpaerts.

Mogelijk is uit de reeds aanwezige laatbank op het einde van de 13e eeuw de heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. ontstaan. Hiertoe behoorden Hilvarenbeek, Diessen, Westelbeers en Riel. Deze was voor de helft in bezit van de Hertog van Brabant, en voor de andere helft van de bisschop van Luik. De heerlijke rechten werden in 1798 afgeschaft, maar het jachtrecht verdween pas in 1923.

Tot enige bloei kwam Diessen in de 15e tot de 17e eeuw, en er bestonden toen ook enige stenen huizen, waaronder het Hooghuis, een soort omgracht kasteel. Hierna ging de economie te gronde door oorlogshandelingen en na 1648 door systematische achterstelling. Daarnaast kwamen er soms vreemde troepen, zoals in 1702, toen Diessen door Franse troepen geplunderd werd, en in 1746. Hierop volgde de Franse tijd die begon in 1795.

In 1875 werd de klinkerweg van Hilvarenbeek naar Oirschot aangelegd, maar de wegen naar Baarschot en naar Haghorst werden pas in 1930 verhard. Diessen was tot in de 20e eeuw vrijwel geheel agrarisch. De nijverheid was slechts gebaseerd op enkele wind- en watermolens, en daarnaast waren er een aantal brouwerijen. Echter begonnen in de 20e eeuw grootschalige heide-ontginningen, die meestal door kapitaalkrachtige buitenstaanders werden uitgevoerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa de bevrijding vond groei plaats, en in 1949 werd de 2000e inwoner ingeschreven, In 1969 waren er al 4000 inwoners. Nu heeft Diessen 3600 inwoners.

Op de dicht begroeide Reusel zien we een dode vis drijven. Iets verder is het Waterschap De Dommel metingen aan het uitvoeren naar het zuurstofgehalte in de beek. Nog verder komen we opnieuw een bezorgde collega van het Waterschap tegen, die de pompen van het rioleringsstelsel komt controleren, na de melding van een storing. Ook zullen we het waterzuiveringstation passeren.

Waterschap De Dommel N51 29.109 E5 10.929
Werkt bekwaam aan duurzaam en kwalitatief goed water in het stroomgebied van de Dommel en doet dat samen met de gemeenten, de provincie Noord-Brabant en belangenorganisaties.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe diensten worden afgestemd op de wensen van de inwoners, zodat zij kunnen genieten van de prachtige beken. Zo voorkomt men wateroverlast door overstromende beken. Maar er mag ook niet te weinig water zijn. En dat water moet schoon zijn – vrij van zink en cadmium - zodat er vissen in kunnen zwemmen en er een gezonde plantengroei plaatsvindt.

Steeds meer worden de eerder gekanaliseerde beken weer in de oude beekloop hersteld, zodat wij wandelaars kunnen genieten van dit mooie riviertje. Gelukkig mogen we op vele plaatsen al gebruik maken van het ‘jaagpad’ dat nu gebruikt wordt voor onderhoud van de begroeiing in de rivier.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe 21 km route gaat even na de brug over de Reusel naar rechts richting Diessen. Steekt de Beerse Weg over om te slingeren door ´t Turkaa. Niet alleen een bijzonder mooi - echt buitengewoon mooi - slingerend riviertje en prachtige visvijver, maar ook is hier het jaarlijkse Land & Art Diessen festival. N51 28.151 E5 11.129

En zo zwerven we over de ruime landwegen naar de dennenbossen, die Het Stuk worden genoemd. We komen er over de Oirschotse Baan, een al heel oud spoor over de hei naar Oirschot. Na het bos volgt de plaats Haghorst. Met vier straten hebt ge de plaats gehad. Maar toch is sprake van de Hoge en de Lage Haghorst.

Ge kunt in den Haghorst goed pauzeren of zomaar op een terras een tas koffie pakken. Met onze dank aan Partycentrum Den Horst, die deze wandeling ondersteunt.


PAUZE N51 29.830 E5 12.400

Partycentrum Den Horst, (N51 29.834 E5 12.404) www.denhorst.nl / 013 504 2450.
OPENINGSTIJDEN: voor actuele openingstijden zie website.

Zomerperiode: Vanaf 10:00 uur, woensdag gesloten
Winterperiode: Vanaf 12:00 uur, Woensdag gesloten


GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHaghorst N51 29.801 E5 12.380
Haghorst is een ontginningsdorp dat geleidelijk gegroeid is toen er grootschalige ontginningen van woeste gronden plaatsvonden. Omstreeks 1918 werden pogingen ondernomen om landbouwbedrijven te stichten in De Opslag en De Drie Huizen op de Beerse Heide.

Deze pogingen leidden niet tot veel succes, aangezien de verkeerde landbouwmethoden werden gehanteerd. Nieuwe ontginners kwamen in 1928 en die hadden meer succes. Deze kwamen uit Gilze en wisten de juiste landbouwtechnieken te hanteren. Ondertussen was in 1923 het Wilhelminakanaal voltooid. Deze ontwikkelingen maakten dat bij de sluis een nederzetting ontstond die in 1930 via een verharde weg met de buitenwereld werd verbonden.

De vreemden van de hei namen binnen de gemeente Diessen een aparte positie in. Zo werd er een heuse schoolstrijd gevoerd om een openbare school te krijgen, toen in 1929 de school in Diessen een rooms-katholieke signatuur kreeg. Na lang getouwtrek zou de school er eindelijk komen, maar de Tweede Wereldoorlog verhinderde dit. Na de oorlog werd uiteindelijk in 1950 de basisschool Sint Aloysius, nu basisschool Sint Jozef, gesticht die er nog steeds is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOok een eigen parochie was welkom. Toestemming voor het stichten hiervan werd in 1944 verleend, en de parochie werd daadwerkelijk opgericht in 1949. De bakstenen zijn door de boeren met paard en wagen naar de plaats van bestemming gevoerd.

Het kerkje was gewijd aan Sint-Joseph. De parochie was echter klein, nauwelijks 500 zielen. De laatste pastoor overleed in 1995 op 75-jarige leeftijd. Hij bleef zo lang aan daar er geen opvolger meer zou komen. In het torentje van deze eenvoudige kerk zat een klein klokje, meer een bel. In 2004 zorgde de bevolking van Haghorst voor een luidklok van 260 kg, die in een zelfgemaakte klokkenstoel was opgehangen.

Tegenover de kerk bevindt zich een beeldje van een ontginner die met een spade aan het werk is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa het terras kunt ge even doorlopen naar de stuw en de sluis in het kanaal. Zo krijgt ge de smaak van het vaarwater te pakken. Ge zult er anderhalve kilometer naar kunnen kijken.

Een pleziervaarder belt met zijn mobieltje naar Rijkswaterstaat voor een code om gebruik te kunnen maken van de sluis. De sluiswachter is een remote control operator geworden.

Wilhelminakanaal N51 29.894 E5 12.303
Het Wilhelminakanaal is een water in Noord-Brabant. Het loopt van de Amer bij Geertruidenberg naar de Zuid-Willemsvaart tussen Beek en Donk en Aarle-Rixtel en is 68 kilometer lang. Het kanaal is bevaarbaar voor schepen tot 500 ton.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGemiddeld is het 2,30 meter diep (ondiepste punt: 1,90 meter) en 25 tot 30 meter breed. De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794, maar het duurde tot 1910 tot werd begonnen met het graven.

Op 16 september 1916 meerde het eerste schip in Tilburg aan maar het duurde tot 1923 voordat het kanaal voltooid werd.

Op 4 april van dat jaar werd het officieel geopend. Door de opkomst van het vrachtverkeer was de waterverbinding haast overbodig geraakt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVan de dijk af volgt ge enkele landwegen. Achter het hekwerk ligt de rioolwaterzuivering. Van verre wordt het afvalwater via hogedrukpersleidingen vanaf het woonhuis naar een pompstation van de waterbeheerder gepompt. Die pompt het naar deze zuiveringsinstallatie. Daarna kan het als schoon water weer de natuur in.

Biest-Houtakker N51 30.460 E5 09.570
Biest-Houtakker is een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het dorp, waar ongeveer 850 mensen wonen, maakt deel uit van de gemeente Hilvarenbeek.

Biest-Houtakker ligt aan het Wilhelminakanaal waaraan ook een passantenhaven is gelegen. Antonius van Paduakerk. De parochie ontstond in 1913, toen werd ook de kerk gebouwd. In 1922 werd deze ingewijd. Hij was aan Antonius van Padua gewijd omdat het gebouw deels uit het Sint-Antoniusfonds (de Bossche Kerkbouwstichting) was betaald.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet kerkje is gebouwd als een neogotische kruisbasiliek en ontworpen door Jos Margry. De kerk bevat een Sint-Antoniuskapel en een reliek van de heilige Antonius. De processie, die ter ere van deze heilige werd gehouden, is afgeschaft in 1972.

Mariakapel bij de brug over het Spruitenstroompje. Deze kapel memoreert het vinden van een Mariabeeld in de beek in 1643 door vier jongelingen.

Deze gebeurtenis wordt beschreven in een Geestelijk Liedeken uit 1644 en houdt mogelijk verband met de toenmalige politieke gebeurtenissen, met name de opkomende Reformatie door het zich vestigende gezag van de Republiek der Nederlanden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaarna volgt nog de terugtocht over Landgoed Annanina´s Rust. Ge zult nog meer genieten van dit mooie landgoed met de bossen beuken en bomen. De woningen laten we met rust.

Wel moeten we de route ietwat aanpassen, want we lopen nagenoeg vast omdat de rododendrons de pad zo overwoekerd hebben, dat er geen doorkomen aan is. Maar wat zal dat mooi zijn als die in bloei staan.

Na hat landgoed is nog slehts een klein stukje voordat alweer een erg mooie wandeling ten einde is. Misschien gaan we nog even naar de Markt van Hilvarenbeek. Niet alleen de kerk en de oude linde zijn interessant, maar ook de terrasjes.

Startpunt

 • A840 17km Hilvarenbeek Annanina's Rust Haghorst 16.8 km N51 29.073 E5 08.877
 • A841 10km Hilvarenbeek Annanina's Rust 9.8 km N51 29.073 E5 08.877
 • A842 9km Haghorst DiessensBroek 9.4 km N51 29.827 E5 12.400
 • A843 21km Hilvarenbeek Annanina's Rust Turkaa Haghorst 20.8 km N51 29.073 E5 08.877

POI’s

 • Annanina’s Rust N51 29.157 E5 09.351
 • Diessens Broek N51 29.405 E5 10.601
 • Diessen N51 28.729 E5 10.762
 • Land & Art Diessen festival. N51 28.151 E5 11.129
 • Waterschap De Dommel N51 29.109 E5 10.929
 • Haghorst N51 29.801 E5 12.380
 • Wilhelminakanaal N51 29.894 E5 12.303
 • Biest-Houtakker N51 30.460 E5 09.570
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.