Middelbeers Baest Maria ter Eik

Korte beschrijving

We zijn al verscheidene keren in ditzelfde gebied geweest en keren er met plezier weer terug. Dat is een bewijs voor de pracht van de omgeving, de schoonheid van de bossen en de kwaliteit van de wandelmogelijkheden. Landgoed Baest, de alom bekende kapel van Maria ter Eik nabij Oirschot.

We starten in Middelbeers. De Beerzen beheersen deze wandeling. Misschien steken we of de ene of andere Beerze wel tien keer over. We weten het niet. De gekanaliseerde en de oorspronkelijke Grote Beerze, de meanderende Kleine Beerze, de samengesmolten Beerze en de diverse aftakkingen, samen leveren ze de mooiste plaatjes op.

De serene rust die er normaal hangt rond de kapel wordt op zondag verstoord door de drukte. Die drukte zien we ook op de wegen rondom de kapel. Diverse toertochten van fietsers, motoren en auto's passeren hier. Gelukkig zijn de wandelpaden minder bereikbaar voor deze groepen.

Deze wandeling is op 15-03-2012 geupdate vanwege het wegvallen van de brug over het kanaal van de Jonkheer De La Courtweg. De nieuwe route is hierop aangepast.


Kenmerken
Startpunt: Middelbeers
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.467630 E5.250337
Afstanden: 18, 11, 10, 9, 7 km
Type: Beek, Bos
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 15-03-2012

Route informatie

Een GPS wandeling van 18 km bij Middelbeers in landgoed de Baest.
Lengte 18 km. Met een verkorte lussen van 10, 11, 9 en 7 km.
De route kan in beide richtingen gelopen worden, maar is linksom uitgezet.
Starten bij de kapel is ook mogelijk.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlUpdate 15-03-2012 vanwege het vervallen van een brug in de route. 

Update 28-02-2017 vanwege een moeilijk begaanbaar gedeelte in de wandeling. U kunt dit gemarkeerde punt eenvoudig overslaan door de lus niet te lopen.

START N51 28.058 E5 15.020
We parkeren op het plein midden in Middelbeers en vertrekken richting noord. Langs akkers en open landbouwgebied komen we bij de bossen van het Landgoed Baest.

Middelbeers N51 28.000 E5 15.000
Middelbeers behoort tot de gemeente Oirschot en is het grootste van de drie Beerzen.

Tot 1997 bevond het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Oost-, West- en Middelbeers zich in Middelbeers aan de oostkant van het plein waar we nu parkeren. Middelbeers telt ongeveer 3500 inwoners.

GPSwalking.nlHet oude dorp ligt rond deze toelopende pleinachtige straat. In de hoek staat nog een oude dorpspomp met ervoor het oude wapen met de vier leeuwen.
Middelbeers is een voornamelijk agrarisch dorp, terwijl ook het toerisme van belang is.

Ten noorden van het dorp bevindt zich het bedrijventerrein het Steenfort. Daar zijn een aantal bedrijven gevestigd in de metaal-, de kleding-, en de meubelindustrie en in de bouwnijverheid.

Ten westen van het dorp stroomt de Grote Beerze en ten oosten de Kleine Beerze. Beide riviertjes hebben, naast de oorspronkelijke meanderende bedding, een omleidingskanaal. Langs de dalen van deze riviertjes zijn hier en daar stroken naaldbos. Bron: naar bewerking van Wikipedia.

Landgoed Baest N51 29.331 E5 15.121
Landgoed Baest is 380 ha groot en zowel vanuit natuurhistorisch als cultuurhistorisch oogpunt van groot belang. Tussen 1317 en 1660 was het in bezit van de Abdij van Tongerlo.

GPSwalking.nlIn 1773 werd het landgoed door Johan van Bommel gekocht. Het bestond uit een herenhuysinge en twee boerderijen. Enkele jaren later werden er nog drie boerderijen bijgebouwd, waaronder De Lindenhoeve en de Eikehoef. Het herenhuis, Huis te Baest, stamt weliswaar uit de 16e eeuw, maar is tijdens de 18e eeuw in classicistische stijl vernieuwd. Bij het landhuis bevindt zich een fraaie tuin.

Het landhuis is nog bewoond geweest door de adellijke familie De la Court, waaronder Paulus Emanuel de la Court (Gemert,1770-1848) en Lambertus Bernardus de la Court (1846-1866). Van de laatste is nog een grafmonument aanwezig op de begraafplaats te Oostelbeers.

Tegenwoordig is het landgoed eigendom van de familie Van de Mortel. Bron: naar bewerking van Wikipedia.

NGPSwalking.nlatuurgebied De Baest N51 29.431 E5 15.574

Het gebied bestaat uit afwisselend naald- en loofbos met in het centrum een complex van akker- en weidegronden. Hier bevinden zich ook de gebouwen van het landgoed. Landgoed Baest is vrij toegankelijk voor wandelaars, met uitzondering van de onmiddellijke omgeving van het landhuis.

In 1928 werd het Wilhelminakanaal aangelegd, waardoor het landgoed in tweeën werd gedeeld. De Grote Beerze en de Kleine Beerze stromen door het gebied, waar ze samenvloeien tot de Beerze. Van daar gaat ze met een duiker onder het kanaal door en vloeit verder naar het noorden. Het Waterschap heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw ook de Beerze willen kanaliseren. De toenmalige eigenaar van het landgoed wilde dit niet aantasten. Daarom meanderen de Grote en Kleine Beerze nog binnen het landgoed. Ter wille van de waterafvoer is een omleidingskanaal gegraven.

GPSwalking.nlDe aanwezigheid van de riviertjes geven het landgoed een grote afwisseling, aangezien er droge en vochtige gedeelten bestaan. In de greppels vindt men veel Dubbelloof. Sedert 2007 wordt de beek tussen Baest en Spoordonk aangepast. Daarbij wordt de oorspronkelijke meanderende loop weer zoveel mogelijk hersteld en ook worden overstromingsgebieden aangelegd zodat de capaciteit voor waterberging toeneemt en nieuwe natuurgebieden worden geschapen.

Het bos is een droge vorm van zomereiken-berkenbos, waarin we planten vinden als Blauwe bosbes en Hengel, terwijl langs de beken ook Bleeksporig bosviooltje, Dalkruid en Gewone salomonszegel te vinden zijn. De Weidebeekjuffer en de Bosbeekjuffer zij aan de beken gebonden libellen. Broedvogels zijn de Bosuil, Nachtegaal, Wielewaal, Zwarte specht, Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Boomklever en IJsvogel. Bron: Wikipedia.

Na de slingerende beken, brugjes, rododendrons, beukenlanen en omzwervingen komen we uit bij het Wilhelminakanaal. Snel daarna dalen we rechts af naar de Mariakapel. Groot en als kapel iets van een inloopkerk. We steken een kaarsje op. Het heeft iets van een devotie.

GPSwalking.nlWilhelminakanaal N51 29.934 E5 16.198
Het Wilhelminakanaal is een water in Noord-Brabant. Het loopt van de Amer bij Geertruidenberg naar de Zuid-Willemsvaart tussen Beek en Donk en Aarle-Rixtel en is 68 kilometer lang. Het kanaal is bevaarbaar voor schepen tot 500 ton. Gemiddeld is het 2,30 meter diep (ondiepste punt: 1,90 meter) en 25 tot 30 meter breed.

De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794, maar het duurde tot 1910 tot werd begonnen met het graven. Op 16 september 1916 meerde het eerste schip in Tilburg aan maar het duurde tot 1923 voordat het kanaal voltooid werd. Op 4 april van dat jaar werd het officieel geopend. Door de opkomst van het vrachtverkeer was de waterverbinding haast overbodig geraakt.

GPSwalking.nlMaria ter Eik N51 30.152 E5 15.846
De legende is omstreeks 1610 opgetekend en luidt dat een paar herders 'twee eeuwen voordien' (begin 15e eeuw) een Mariabeeldje op de oever van de Beerze vonden en dit in een eik plaatsten.

Bewoners van Middelbeers namen het beeld mee en plaatsten het in hun kerk, maar de volgende ochtend was het beeld weer op de oorspronkelijke plaats aanwezig. De inwoners van Oirschot kwamen nu om het beeld te vereren, en er waren bij de eerste bezoekers al diverse mensen die op wonderbaarlijke wijze van hun koorts genazen.

Naar een andere variant van de legende dreef het beeld stroomopwaarts in de Beerze, en werd het tot tweemaal toe door de Beersenaren ontvreemd.

De kapel
De vondst van het beeldje werd op 24 juni 1406 gedateerd, wat de feestdag is van Johannes de Doper. Het beeldje zou in de Mariakerk zijn geplaatst, en in 1463 werd daar de Onze-Lieve-Vrouwebroederschap opgericht.

Jaarlijks werd nu een bedevaart georganiseerd waarbijhet miraculeuze beeldje in de Heilige Eik werd geplaatst. De houten kapelletje werd in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog verwoest. Het beeld werd echter in veiligheid gebracht, eerst in de Sint-Pieterskerk te Oirschot, en later in 's-Hertogenbosch. Er werd een bakstenen gebouwtje opgetrokken dat echter te klein was voor een altaar en ook de grote toeloop niet aankon. Echter, is dit in 1649 op last van de Staten-Generaal afgebroken, waarbij ook de eik werd omgehakt.

GPSwalking.nlIn 1854 werd de huidige kapel gebouwd op de fundamenten van de oude. Deze kenmerkende kapel heeft een trapgeveltje en een 15e eeuwse arcade met vier zuiltjes, die afkomstig zijn van de Oirschotse Sint-Petruskerk. In 1907 is de voorgevel met deze pilaren toegevoegd.

In de kapel bevindt zich een barok altaar. Dit heeft een reliëf dat de heilige eik en de vinder van het beeldje voorstelt, en een God de Vader figuur. Dit alles is uit 1746 en vervaardigd door Walter Pompe voor de voormalige schuurkerk. Het beeldje in de kapel is een kopie van het echte beeld dat zich als Troosteres der Bedroefden in de Sint-Petruskerk bevindt. Toch trekt de Kapel van de Heilige Eik veel meer bezoekers dan het originele beeld, en wel 250.000 per jaar.

GPSwalking.nlDe kapel is tevens gedachteniskapel voor de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daartoe zijn in 1983 enkele glas-in-loodramen aangebracht van Jacques Slegers. Ook de brand van de kerk van Oirschot wordt hier gememoreerd. Bron: naar bewerking van Wikipedia.

Door een deel van het processiepark in de omgeving komen we uiteindelijk bij het terras waar we op adem komen.

Het is na de winterperiode weer heerlijk genieten buiten op het terras van Café de Nachtegaal.


Café de Nachtegaal, Poosbroekweg 6a, 5688 JH Oirschot, 0499 571 446 
cafe.denachtegaal@planet.nl / www.cafedenachtegaal.nl

Openingstijden:
Zomerperiode: Maandag gesloten. Zondag vanaf 10:30 uur. Andere dagen vanaf 13:00 uur.
Winterperiode: Maandag en dinsdag gesloten. Zondag vanaf 10:30 uur. Andere dagen vanaf 13:00 uur.


GPSwalking.nlDe vissers genieten van een rust, die verstoord wordt door Wheels, een militaire invasie lijkt het, met Willy’s Jeeps, GMC’s en Dodges, allerlei met zorg en speciale aandacht gerestaureerde voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Een stoer aandoend beeld.

Visvijver ’t Lisje N51 30.065 E5 16.461
In 1988 werd visvijver ’t Lisje aan de Proosbroekweg in gebruik genomen. De vijver telt een oppervlakte van 4 ha, heeft een oeverlengte van 1100 meter en is voorzien van twee schuilhutten en een vissteiger voor rolstoelgebruikers. De vijver is ruim vijf meter diep, maar zo’n 10 meter uit de kant staat er gemiddeld 2,5 meter water. Inmiddels heeft de natuur in en rond de vijver zich prachtig ontwikkeld; er zijn vele soorten water- en oeverplanten, vogels en insecten te bewonderen, waardoor het gebied niet alleen bij sportvissers, maar ook bij andere natuurliefhebbers erg in trek is.

GPSwalking.nlAanvankelijk bleek dat de vissen niet konden groeien vanwege door een gebrek aan fosfaten en nitraten vanwege het ijzerrijke kwelwater. Daarom is er in 2002 een tweede vijver gegraven. Die dient als buffervijver en wordt gevoed met water uit het Wilhelminakanaal.

Het witvisbestand is zonder meer goed te noemen en bestaat uit (grove) brasem, blankvoorn, zeelt en in iets mindere mate winde en rietvoorn. Ook karpervissers komen er aan hun trekken en kunnen schubkarpers en spiegelkarpers verwachten tot 25 pond.
Het roofvisbestand bestaat uit baars en snoek. In de winterperiode wordt er door sommigen gericht op snoek gevist met dood aas; er zijn daarbij al diverse metersnoeken gevangen.

GPSwalking.nlAan een beperkt gedeelte van de buffervijver mag ook gevist worden. Bron: www.deoirschotsesportvissers.nl.

Na de pauze gaan we weer richting de kapel en komen langs de herstelde Beerze tussen het landgoed en Spoordonk, die nu weer meandert zoals vroeger. Het gras is nog vers ingezaaid, het moet zijn natuurlijk beeld nog ontwikkelen.

Via een stukje van het processiepark komen we weer langs de kapel. Het blijkt namelijk dat tijdens de herstelwerkzaamheden aan de beek een brug is vervallen. (misschien wordt die weer geplaatst, maar ons advies is om toch maar de aangegeven track te volgen).

GPSwalking.nlProcessiepark N51 30.210 E5 15.839
In het processiepark bevinden zich een grot van de Moeder der Smarten (Pièta) door J. Custers, Stratum (1911) en een kapelletje ter ere van Anthonis van Padua uit 1909. Deze zijn gebouwd op de resten van de toren van de Sint-Petruskerk die in 1904 instortte.

Verder staat er sinds 2002 een stenen kruisweg (1934) van de kunstenaar Mari Andriesse uit kerk van O.L.V. Middelares aller Genaden in Vught, die in 2000 gesloten is.

Na de brug gaan we terug over het Landgoed. Passeren een vistrap in de Grote Beerze en uiteindelijk gaan we over het omleidingkanaal terug naar Middelbeers.

GPSwalking.nlElk seizoen is deze wandeling te bewonderen. Prachtige beuken in een heerlijk gebied. Meanderende riviertjes. De mooie kapel. En een lekkere lunch.

Het leven is hier goed.

Startpunt beide wandelingen:
8400 18km Middelbeers Baest Maria ter Eik N51 28.058 E5 15.020
8401 10km Middelbeers Baest N51 28.058 E5 15.020
8402 11km Maria ter Eik Baest N51 30.182 E5 15.942
8403 9km Maria ter Eik Baest N51 30.182 E5 15.942
8404 7km Maria ter Eik Baest N51 30.182 E5 15.942

Geraadpleegde websites: 

POI’s

 • Middelbeers N51 28.000 E5 15.000
 • Landgoed Baest N51 29.331 E5 15.121
 • Natuurgebied De Baest N51 29.431 E5 15.574
 • Wilhelminakanaal N51 29.934 E5 16.198
 • Maria ter Eik N51 30.152 E5 15.846
 • Visvijver ’t Lisje N51 30.065 E5 16.461
 • Processiepark N51 30.210 E5 15.839
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.