Bergeijkse Barriere - De Maai

Korte beschrijving

We worden gevraagd om een wandeling van 15 km uit te zetten voor een privé-wandelclub tussen de Bergeijkse Barriëre en door de Maai. We zijn al verscheidene keren in dit gebied geweest en keren er met plezier weer terug. Dat is een bewijs voor de pracht van de omgeving, de schoonheid van het water en de kwaliteit van de wandelmogelijkheden. Het plekje bij de stuw is zo mooi! Zo mooi zelfs, dat we er in deze wandeling tweemaal over zullen gaan. Want werkelijk, het behoort tot de mooiste plekjes van de Kempen. Met het water, de zon, de spelende kinderen, die op blote voeten visjes vangen beneden de stuw.

En het zijn niet alleen de visvijvers, die tot natuurgebied zijn verheven. Ook de verlenging naar de Belgische grens, waar de Belgische cappuccino toch wel net iets meer is dan de Hollandse, geeft een extra tintje aan deze wandeling. Rob heeft er vroeger al een mooie tocht gemaakt. We sluiten deze er bij aan en combineren zo tot een nieuwe wandeling.

Geniet ervan. En wees bereid om stil te staan, daar waar het zo mooi is. En laat de stilte en de schoonheid op je inwerken. Daar kun je dan heel lang op teren. De Maaij, de Pastoorsweier, het Wateringhuis, de Vloeiweiden en de Bergeijkse Barriëre. Om nooit meer te vergeten.


Kenmerken
Startpunt: Bergeijk
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.305129 E5.396069
Afstanden: 18, 15, 12, 11, 8 km
Type: Bos, Ven
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 km bij Bergeijk.
Lengte 15 km. Met een verlengde/verkorte lussen van 18, 11, 8 en 12 km.
De route kan in beide richtingen gelopen worden, maar is linksom uitgezet.
Starten bij de Hutten is ook mogelijk.
Er zijn verlengde/verkorte versies van 18/12/11 en 8 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSTART N51 18.315 E5 23.754
We parkeren op de parkeerplaats in de bocht aan de N613 – voorzichtig rijden – aan de Fressevenweg-Bergeijksedijk, tussen Bergeijk en Rotonde Luikerweg/Borkel. Een mooi startpunt.

Doordat we een ‘acht’ lopen, komen we twee keer bij de stuw.
Daarom starten we nu richting noord, Bergeijk. De Beekloop zal deze wandeling gaan beheersen. Na de visvijvers gaan we links naar de stuw.

Nu even opletten! Over de stuw meteen voor het bankje smalle pad rechts langs het water.

Beekloop N51 18.348 E5 23.724
De Beekloop watert het achterliggend gebied ten zuiden van Bergeijk af naar de Keersop. Aan de bovenkant bij de Belgische grens ligt de waterscheiding tussen Maas en Schelde.

In de Maay wordt de Beekloop gebruikt om de visvijvers te voeden met water. Daartoe worden op verschillende plaatsen stuwen geplaatst, zodat het waterpeil gecontroleerd kan worden. Ondanks dat het riviertje gekanaliseerd is oogt het vrij natuurlijk.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaar maken we dankbaar gebruik van in de deze wandeling. We zullen een nat broekbos, een ingedijkte stuw zien, rietkragen langs de rivier en rond de vijvers.

De Maai N51 18.002 E5 23.615
Onder verschillende schrijfwijze bekend gebied, dat nu een verzamelnaam is van het Schut, de Pastoorsweijer, de twaalf voormalige kweekvijvers de Liskes, en het drooggelegde Beeken. Daarmee is een natuurgebied van 30ha ontstaan.

Langs het water groeit veel riet en els. Op de droge delen staan dennenbossen te geuren, met Amerikaanse eik als versiering. In de visvijvers werd tot voor 1992 karper en waterlelies, die we nu nog steeds kunnen zien, gekweekt.

Nu is het in het bezit van Natiuurmonumenten en wordt het beschermd. We merken dat aan het grote aantal vogels. Prachtig is de vogelhut, van waaruit we de zwaan, reigers, fuut en andere watervogels kunnen observeren. Hier broedt ook de ijsvogel en het woudaapje, de kleinste Nederlandse reiger.

Een deel van deze bespreking zullen we pas tegen het einde van de wandeling zien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa dit mooie stukje langs de rivier – echt mooi – vervolgen we door het open veld naar de bossen richting Bergeijkse Barriere.

Een en ander sluit aan bij de Plateaux, waar we eerder ook al wandelingen hebben uitgezet.

We kruisen de Luikerweg voorzichtig! En na de oversteek gaat het bos veranderen. Vooral aan de Belgische kant.

Bij de vloeiweiden draaien we precies op de Belgische grens rechtsaf om naar de pauzeplaats De Hutten te gaan.Daar genieten we van de Bourgondische gastvrijheid. Toch net wel ietwat anders dan in Holland.


De Hutten N51 15.876 E5 23.714

Eetcafé De Hutten, Luikersteenweg 626 B-3920 Lommel Tel / fax +31 (0) 11 823 028
www.dehutten.com

OPENINGSTIJDEN:
Zomerperiode: Maandag t/m zondag van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Winterperiode: Dinsdag gesloten. Woensdag t/m maandag van 10.00 uur tot 24.00 uur.
We zitten bij de Bergeijkse Barrière.


GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLuikerweg N69 N51 16.475 E5 24.075
De N69, bekend als Luikerweg, is slechts 11km lang en ligt tussen Eindhoven en de Belgische grens richting Lommel-Hasselt. De weg gaat midden door de woonkernen van Aalst-Waalre en Valkenswaard en vormt een storend element in het leven van velen. Om de verkeershinder te verminderen wordt door de bewoners naarstig gezocht naar een alternatief tracé. Maar de politiek wil niet erg meewerken. Hoe komt dat?

Al sinds de afscheiding van België in 1830 zijn alle noord-zuid verbindingen tussen Nederland en België afgesloten en verwijderd. De enig overgebleven verbindingen liggen nabij Antwerpen (waterweg, spoorweg en snelweg) in het westen en nabij Maastricht in het oosten.

De A67 is onder druk van Europa aangelegd, als oost-west verbinding tussen de haven van Antwerpen en het Roergebied. In dat politieke spel is het duidelijk, dat Nederland ter bescherming van de eigen economie, geen verdere grensovergangen wil stimuleren. België heeft tussen Hasselt en Lommel al een vierbaans traject aangelegd, dat begint bij de grens en in de Europese infrastructuur zou moeten aansluiten op de Nederlandse A50.

Deze voormalige rijksweg N69 is nu overgedragen naar de provincie. Het Rijk wil kennelijk niets te doen hebben met een snelwegaansluiting naar België.

De weg zelf is vrij gevaarlijk. Er komen veel ongevallen voor. De weg is kaarrecht en er wordt hard gereden. Niet zozeer snelheidcontroles, maar controles op (verkeerd) inhaalgedrag zouden de veiligheid ten goede komen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVloeiweiden N51 15.975 E5 24.179
Net voordat we bij de pauzeplaats komen verandert het landschap. We hebben de dennenbossen verlaten en er volgt een graslandschap, veelal beplant met populieren.

Die weiden zijn na 1845 aangelegd als ontginning van de heidegebieden in België. Men heeft daar vloeiweiden aangelegd. Natgehouden perscelen waarop gras uitgroeide tot hooi. Dat hooi werd vooral gebruikt voor de voeding van paarden van de cavalerie in de legerplaats Leopoldsburg en ook voor de trekpaarden, die ingezet werden om de schepen door de Kempense Kanalen te trekken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen vloeiwei ontstond door in het hoger gelegen gebied een aanvoersloot te graven en parallel daaraan in het lagergelegen deel een afvoer. Daartussenin werden haaks op de aan- en afvoersloot irrigatiegreppels gegraven.

Met stuwen en dammen werd het waterpeil verhoogd of verlaagd, al naar gelang de begroeiing of oogst dat vereiste. Het kalk- en mineraalrijke water uit de Kempense Kanalen droeg extra bij aan de gezonde groei op deze van oorsprong schrale gronden.

Maar door de komst van het gemechaniseerde transport en het kunstmest waren de vele paarden niet meer nodig en verdween het belang van de vloeiweiden. Door de bevloeiing konden populieren goed gedijen in deze grond. Vandaar.
De lange wandeling komt ook nog langs het Wateringhuis, waar nog meer van deze weiden te bezichtigen zijn. In Nederland noemt men dit ook wel een wetering.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBarrier N51 15.932 E5 23.708
De naam Barrier verwijst naar een grens; Lommel behoorde oorspronkelijk tot de provincie Noord-Brabant. De Barrier vormde de grens met Overpelt, dat tot het prinsbisdom Luik en vanaf 1814 tot de provincie Limburg hoorde.

Pas in 1839 werd Lommel zelf een volwaardig deel van Limburg, nadat buurgemeente Luyksgestel werd afgestaan aan Noord-Brabant.
Lommel-Barrier speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol in de septemberdagen van 1944.

Op 17 september zou vanuit de Barrier het startschot voor de landtroepen van de operatie Market Garden worden gegeven. Het Britse 30e legerkorps onder leiding van veldmaarschalk Bernard Montgomery wilde via de landweg Lommel-Valkenswaard-Eindhoven naar Arnhem doorstoten. De Barrier werd het bruggenhoofd voor de aanval van de grondtroepen, ook wel Operatie Garden genaamd. Vanaf hier kan men dan ook de LAW het Airbornpad Market Garden uitgezet door www.wandel-olat.org volgen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPrecies één week eerder hadden de Irish Guards tijdens een blitzactie vanuit Overpelt in het oosten de brug over het Kempisch Kanaal in Barrier in handen hadden gekregen. De brug kreeg van de Engelsen de naam Joe's Bridge mee en zou de springplank voor de Operatie Garden worden.

Een week liep de frontlijn tussen Engelse bevrijdingstroepen en het terugtrekkende Duitse leger aan het kanaal, terwijl andere delen van Lommel nog moesten bevrijd worden. De druk op de Barrier nam toe, omdat veel Duitse troepen nog ten zuiden van Lommel vochten, o.a. in de Slag om Hechtel en omdat Nazi-Duitsland zijn stellingen achter het kanaal versterkte.

Vlak bij Barrier, aan de Luiksesteenweg, bevindt zich het Pools militair kerkhof waar Poolse soldaten zijn begraven die bij de bevrijding gevallen zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij de Nederlandse grens staat een monument ter ere van de bevrijders, die hier op 11 september 1944 voet op Nederlandse bodem zetten.

Na de pauze kunnen we kiezen. Oversteken en naar links de langere route – nog 11km langs het Wateringhuis - kiezen. Of naar rechts richting Nederland over de Maay terug. We verwachten onweer in de namiddag en pakken daarom de kortere – nog 8km – terug.

Net over de grens zien we een Monument van Market Garden.

Het Wateringhuis N51 15.787 E5 21.721
Het gerestaureerde Wateringhuis werd oorspronkelijk bewoond door de ”waterbazen”. In het kleine natuurmuseum worden op een educatieve manier de ontstaansgeschiedenis en natuurwaarden van De Vloeiweiden tentoongesteld.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe vloeiweiden of watering in 1850 aangelegd, maakten landbouw in de Kolonie mogelijk. Dankzij de graswinning voor het vee dat voor het nodige stalmest zorgde werd heide-ontginning in de streek mogelijk.

In dit wateringhuis woonde destijds de waterbaas die met een ploeg werklui instond voor de bevloeiing van de hooilanden.

Thans is het museum een natuur-info centrum waarin de ecologische waarde van dit uniek natuurgebied wordt aangetoond.

Openingsuren
Van juni tot september, elke zondag van 14 tot 18 uur.
Van oktober tot mei, elke eerste zondag van de maand van 14 tot 18 uur.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa een lange zandweg, die de Hutten wordt genoemd, volgen we de Beekloop opnieuw. De lange route sluit daarbij aan. Bij de voormalige visvijvers staat een mooie ronde vogelhut. We lopen door de Maai, de Maaij en de Maay. Elke schrijfwijze schijnt goed te zijn; zelfs Natuurmonumenten hanteert deze drie benamingen.

Na een ommetje door het geurige bos komen we toch weer bij de stuw uit. Een andere belichting, een ander beeld. Een moeder, zittend op een bankje, geniet van haar jongens, die op blote voeten onder de stuw met netjes visjes vangen in het water. Trots tonen ze al twee visjes. Op een zondagmiddag zal het hier wel erg druk zijn….

Startpunt beide wandelingen:

 • 8600 15 km Bergeijkse Barrière - Maai N51 18.343 E5 23.745
 • 8601 18 km Bergeijkse Barrière – Maai - Wateringhuis N51 18.343 E5 23.745t
 • 8602 11 km Maai N51 18.343 E5 23.745
 • 8603 8 km Bergeijkse Barrière N51 15.896 E5 23.691
 • 8604 12 km Wateringhuis - Bergeijkse Barrière N51 15.887 E5 23.683

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • START N51 18.315 E5 23.754
 • Beekloop N51 18.348 E5 23.724
 • De Maai N51 18.002 E5 23.615
 • De Hutten N51 15.876 E5 23.714
 • Luikerweg N69 N51 16.475 E5 24.075
 • Vloeiweiden N51 15.975 E5 24.179
 • Barrier N51 15.932 E5 23.708
 • Het Wateringhuis N51 15.787 E5 21.721
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.