Mariahout t Geregt

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 02-04-2020

Telkens kom je van die verrassingen tegen als je gaat wandelen. Zo zien we dat Mariahout - zoals de naam al zegt - een Mariaplaats is, die vele herinneringen oproept. Mooie bossen, niet steriel met ruime paden, maar een beetje wild met begroeiing, die onze broekspijpen nat maakt. Afwisselend, met loofbomen en dennenhout, beuken- en eikenlanen, zoals Staatsbosbeheer het graag wil hebben. Hier ligt het al.

Ook al is er tachtig jaar geleden de heide ontgonnen, we kunnen nu nog enkele oude kenmerken uit dat landschap herkennen, zoals de hoge droge heide, of bij het kanaal het oude broekbos. De mooie weilanden met fris groen zijn niet buitensporig groot, maar ingetogen, soms omzoomt door bos. Die weilandjes blijken al honderden jaren oud te zijn. Hier zien we veel rundvee, op stal of vrij in de wei.

De Lourdesgrot met het processiepark, de mooie kerk, het Mariënhof, het Natuur theater in deze kleine plaats heeft veel te bieden uit een vergane glorieperiode. De pauzeplaats is goed. We lopen dikwijls langs de bosrand.

Een mooie wandeling voor elk seizoen.


Kenmerken
Startpunt: Mariahout
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.562722 E5.584424
Afstanden: 16, 13, 12, 9, 8 km
Type: Bos, Hei, Wei
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij Mariahout.
Lengte: 16 km met afgeleide tracks naar 5, 13, 8, 12 en 9 km.
De dreven en paden op deze wandeling zijn voor de wandelaar goed begaanbaar, niet modderig maar wel begroeid.
Er is een scootmobielroute toegevoegd (helaas niet langs het kanaal en Torrenven).
Honden aan de lijn.
Er zijn onderweg enkele bankjes.
Starten op andere locaties kan goed.
Alle routes kunnen in omgekeerde richting worden gevolgd.
Van deze wandeling is zowel een Track als een WPT-Route beschikbaar.



Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSTART N51 32.004 E5 28.355
We vinden aan het einde van de verharde weg een mogelijkheid om de auto te parkeren. Er is niet veel ruimte. En daarna gaan we meteen het bos in, waar het opvalt, dat alles een beetje ruw en wild is, heel natuurlijk.

Het Leijnt en Het Geregt N51 33.998 E5 35.504
Twee verschillende soorten bos. Eerst zien we de eikenlanen, dennenbos, beuken, maar ook veel wildhout, lijsterbes, vuilhout en vlier. De hoger gelegen zandgrond was niet geschikt om te ontginnen tot landbouwgrond. Dus plantte men er in de jaren ’30 van vorige eeuw een bos op. Dat leverde hout op, soms geriefhout, soms productiehout, en zorgde ervoor dat het stuifzand niet over de ontgonnen akkers ging waaien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa omzwervingen komen we in Het Geregt, dat na de droogte van deze zomer weinig water kent, maar de rabatten – sloten om het water van de natte bodem op peil te houden – tonen aan dat het bos erg nat kan zijn.

We hebben dan ook te maken met een broekbos. Heel anders dan het dennenbos op de hooggelegen zandgronden, waar we eerst doorheen gewandeld zijn.

Even verlaten we het bos om over de dijk van de Zuid-Willemsvaart te lopen. Het kanaal, dat hier hoger ligt dan het omringende landschap.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZuid-willemsvaart N51 33.871 E5 36.130
Napoleon wilde een kanaalverbinding leggen tussen Rijn, Maas en Schelde. In de aanzet ontstond een kanaal dat de Zuid-Willemsvaart zou worden. Aan het kanaaltje werd in 1804 begonnen en werd afgemaakt in 1809; het was ook slechts 5 m breed.

Na Napoleon kwam de Nederlandse koning Willem I aan de macht in de Nederlanden. Hij besloot het kanaal te moderniseren. Hij maakte de vaart breder, dieper en rechter en trok haar door naar Maastricht en 's-Hertogenbosch.

In 1822 liet hij de constructie beginnen. Op 1 juli 1825 kwam het gedeelte van 's-Hertogenbosch tot Helmond gereed en in 1826 werd het gehele kanaal geopend.

Oorspronkelijk heette het kanaal gewoon Willemsvaart, maar toen later een kanaal in Drenthe deze naam ook kreeg, werd Zuid toegevoegd en die in het noorden Noord, zij het dat de Noord-Willemsvaart tegenwoordig Noord-Willemskanaal wordt genoemd.

Het doel van dit kanaal was om de industrie te bevorderen en een goede verbinding tussen Nederland en het Luikse industriebekken te scheppen. Toen beide landen gescheiden werden, werd dit doel verwaarloosd en verloor het kanaal dus haar economisch belang.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe afstand tussen begin- en eindpunt is 122,5 kilometer, en het hoogteverschil tussen de twee punten 40 meter. Om het verval te overbruggen waren 21 sluizen nodig. Het kanaal werd met de hand gegraven en kostte uiteindelijk 4,45 miljoen gulden.

In de jaren zestig werd het gedeelte van het kanaal in het centrum van Maastricht en ten zuiden ervan gedempt wegens de aanleg van de Maasboulevard. Sindsdien begint het kanaal bij het Bassin in Maastricht.

We dalen weer af en na nog een stukje bos komen we in het rivierdal van twee klein riviertjes. Ze dienen voor de waterafvoer uit het voormalige heidegebied. En zoals op vele plaatsen, zijn de velden langs de rivier natter en dus geschikt voor weiland. We zien dan ook vele koeien en kalveren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Heieindsche Loop en Donkervoortsche Loop N51 32.728 E5 36.016
Dit weidegebied is al heel oud. Het is een deel van het kleinschalig landbouwgebied dat niet veranderd is sinds 1897. In 1959 wilde men door een ruilverkaveling het gebied geschikt maken voor de intensieve landbouw. Dat is niet gelukt, omdat het er te drassig was. Het is nu een natuurgebied, dat sinds 1989 vooral dient als hooiland.

Voorts is er wilgenstruweel en riet, waardoor de rietgors, watersnip en karekiet er hun leefgebied van kunnen maken. We passeren tweemaal de Donkervoortsche Loop en in de bocht mondt er de Heieindsche Loop – die we later zullen kruisen - in uit. Uiteindelijk mondt de loop uit in de Boerdonkse Aa, aan de ander kant van het kanaal.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHier dus geen strakke kaarsrechte landbouwwegen, maar slingerende wegen, die het profiel van de riviertjes volgen. Na de drukke weg tussen Lieshout en Mariahout komen we uit in deze laatste plaats.

We pauzeren even, en doen energie op voor het tweede deel.

Bij de kerk vinden we terras en restaurant De Pelgrim (N51 32.366 E5 34.377). Altijd geopend voor onze wandelaars. In de zomer als restaurant en terras. In de winterperiode kun je terecht bij het aangrenzende cafetaria

……. we zijn nog maar nauwelijks op weg, of de regen dwingt ons de paraplu te openen. Niet veel, maar toch. Het lange gras zal onze broek doorweken. Het deert ons niet. Maar eerst een kijkje nemen in Mariahout

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMariahout N51 32.467 E5 34.335
Mariahout is een ontginningsdorp. Na 1920 werden de woeste gronden massaal ontgonnen en de oprichting van vele nieuwe boerderijen vormde, tezamen met de reeds bestaande buurtschappen, de basis voor een nieuwe dorpsgemeenschap. Voordat dit dorp gesticht werd, was het een heide, waaraan de naam Ginderdoor was verbonden.

In deze buurtschap heeft in de 17e en de 18e eeuw een kapel gestaan, die gewijd was aan Antonius Abt. Rond 1803 gesloopt. (Op de kortere afgeleide wandelingen passeer je de in 1997 herbouwde Antonius kapel op de hoek van de Hei en Grensweg).

De katholieke kerk speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwe plaats. In 1933 werd de kerk van de nieuwe parochie ingewijd en kreeg de plaats de naam Mariahout, naar de patrones van de parochie en de plaats Lieshout, waar de parochie een afsplitsing van was. De H.Maria heeft een belangrijke invloed. Niet alleen in de naam, maar ook in de gemeenschap. Guus Meeuwis is op 23 maart 1973 in deze plaats geboren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Kerk en Lourdesgrot N51 32.357 E5 34.330
De Kerk. Dit is een bakstenen kerk uit 1933 die ontworpen is door Philip Donders uit Tilburg. Binnen deze kerk zijn enkele herinneringen aan de vroegere Mariadevotie te vinden, zoals een maquette. Naast de kerk een monument voor pastoor J.R.A. van Eijndhoven, de stichter van de parochie, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum ervan in 1983.

Er werd in 1935 een Lourdesgrot gebouwd die vele pelgrims trok. Daar werden processies gehouden, waartoe ook een processiepark was ingericht. De namen Maria en Bernadette zijn doorgedrongen tot alle aspecten van het dorpsleven.

Na de jaren vijftig nam de belangstelling af en, toen Van Eijndhoven in 1970 met emeritaat ging, verviel de grot snel. Een initiatief uit 1997 tot herbouw van de grot leidde, met steun van een ondernemer en talrijke vrijwilligers, tot de hernieuwde inwijding ervan in 1999. De Mariadevotie bleek sindsdien te herleven, zij het niet meer met de massaliteit van de jaren dertig van de 20e eeuw. Bron: Wikipedia.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuur Theater N51 32.395 E5 34.203
Grenzend aan het processiepark ligt het Natuurtheater. Dit Openluchttheater wordt nog steeds gebruikt en is vooral bekend vanwege de kindervoorstellingen. Het stamt uit 1945.

De betonblokken komen van het in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde vliegveld Welschap.

Pastoor van Eijndhoven was een groot promotor van het amateurtoneel. Daarnaast werd het theater ook voor plechtigheden gebruikt. Bron: Wikipedia.

Mariënhof N51 32.439 E5 34.221
Dat klinkt ietwat Duits, maar is Belgisch van oorsprong. De congregatie van de Zusters van Barmhartigheid werd in 1845 in Ronse in België gesticht door de priester Stephanus Modestus Glorieux.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHem stond een stichting voor goede werken ('Institut des bonnes oeuvres') voor ogen: de hoofdtaak zou zijn uitoefening van de werken van barmhartigheid, i.e. zorg voor armen en misdeelden, zegge dienstbaarheid op verpleging, ouderenzorg en onderwijs.

In 1853 breidden de Zusters van Barmhartigheid hun werkterrein uit naar Nederland en begonnen ze met de verpleging van psychiatrische patiënten in 's-Hertogenbosch.

De Zusters van Barmhartigheid hebben vanaf 1949 dit klooster bewoond en er een meisjesschool gesticht. Hoewel de zusters al lang verdwenen zijn, is het gebouw met kapel waarin ze gehuisvest waren, Mariënhof geheten, nog aanwezig.
Aan de linkerzijde van het klooster bevindt zich de kapel, geaccentueerd door hogere smallere vensters en een open klokkenstoel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe verlaten de plaats – kruisen de Heieindsche Loop - om naar links richting Torrenven te gaan. Dan passeren we een streng omheind en met elektriciteit beschermd pompstation van RRP.

Het blijkt een pompstation te zijn voor het ondergronds transport van ruwe olie en aardolieproducten.

Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij N51 32.497 E5 33.722
De N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) werd op 3 april 1958 als een joint venture opgericht door een aantal oliemaatschappijen. Zij wilden ruwe olie vanuit Europoort over land kunnen vervoeren naar raffinaderijen in het Ruhrgebied in Duitsland.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1960 men met ruwe olie en in 1968 met olieproducten. RRP exploiteert twee pijpleiding systemen met een totale lengte van 475 km. De hoofdleiding voor het transport van ruwe olie is een 176 km lange 36" (91,44cm) leiding die loopt van Europoort via Rozenburg (met een pompstation aldaar) naar Venlo. In Venlo wordt de olie in tanks opgeslagen voordat deze verder naar de eindbestemmingen wordt verpompt; de capaciteit van deze tussenopslag is ca. 210.000 m³.

De noordelijke eindbestemming is de raffinaderij van Ruhr Oel nabij Gelsenkirchen; deze wordt bereikt via een 43 km lange 61cm leiding van Venlo naar Wesel en een daarop aansluitende 61.40cm leiding die eigendom is van Ruhr Oel. De zuidelijke bestemming is de Rheinland raffinaderij van Shell Deutschland Oil GmbH nabij Keulen; deze raffinaderij wordt bereikt via een 103 km lange leiding.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaarnaast exploiteert de RRP voor het transport van olieproducten zoals benzine, nafta, diesel, gasolie en kerosine een 153 km lange pijpleiding van Pernis naar de grens bij Venlo (Herungen) met een tussenpompstation in Lieshout.

Dit is de belangrijkste toevoerleiding van het pijpleidingsysteem van de Duitse pijpleiding maatschappij Rhein-Main-Rohrleitungstransportgesellschaft mbH (RMR), welke maatschappij de olieproducten vanaf de grens verder transporteert richting het zuiden van Duitsland.

De leidingen worden tegen graafwerk beschermd op twee manieren. Ten eerst door aanmelding van graafwerkzaamheden bij Clic – de organisatie die alle ondergrondse leidingen registreert en door controle vanuit de lucht met een helikopter, die nagaat waar graafwerkzaamheden gestart worden (waarna men ter plaatse contact opneemt met de graver). Over veiligheid en controle kun je meer lezen op de website www.rrpweb.nl.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTorrenven N51 32.408 E5 33.325
Is een laatste overblijfsel van een uitgestrekt heidegebied. Dit heidegebied, de Lieshoutsche Heide is in het begin van de twintigste eeuw voor een deel ontgonnen tot landbouwgronden. Een ander deel is bebost ten behoeve van de houtproductie.

Sindsdien is er veel van de zeldzame flora en fauna verloren gegaan. Het ven groeide geleidelijk dicht en er ontstond een moerassig gebied. In 1992 is het ven geheel opgeschoond. Echter, na verloop van enkele jaren zijn de venoevers weer verruigd waardoor het ven op langere termijn zal dichtgroeien.

Ook de kwetsbare planten krijgen nu geen kans om zich te ontwikkelen. Om het Torrenven worden daarom een aantal herstelmaatregelen uitgevoerd, die de oorspronkelijke flora en fauna een kans moeten geven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWindwerking. Een ven in een heidegebied wordt open gehouden door de wind die het water in beweging houdt. Het Torrenven ligt echter in het bos, hierdoor heeft de wind nauwelijks vat op het water. Om de wind weer zijn rol te laten spelen wordt rondom het ven de bosrand teruggezet.

Hiermee wordt tevens ruimte geschapen voor de heide en wordt voorkomen dat zich blad- en naaldafval in het ven ophoopt. Door de herstelde windwerking zal het ven veel langer open blijven. Ook zullen de omstandigheden voor de ontwikkeling van de heide en oevervegetaties gunstiger zijn.

Zaadbank. Onder de dikke strooisellaag langs de oever van het ven bevinden zich zaden van planten die vroeger algemeen op de heide voorkwamen. Deze zaden blijven tientallen jaren kiemkrachtig. Door het plaggen is de strooisellaag verwijderd en kunnen de aanwezige oude zaden ontkiemen, waardoor struikheide en dopheide kunnen groeien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStruikheide N51 32.408 E5 33.325
Calluna vulgaris. In het verleden was een groot deel van deze omgeving bedekt met heide. De struikheide nam hierin een belangrijke plaats in.

Na de ontginning is deze soort sterk afgenomen. Toch is deze heidesoort ook nu nog op een aantal plekken te vinden in het bos. vooral in de nazomer valt deze soort op door de paarse kleur.

De struikheide heeft een voorkeur voor droge en arme gronden. Het terrein moet ook open en zonnig zijn. Door het uitvoeren van herstelwerkzaamheden worden de groeiomstandigheden voor deze heidesoort sterk verbeterd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen typische soort voor de vochtige heideterreinen is de dopheide (Erica tetralix). Door het plaggen kan deze soort zich bij de rand van het Torrenven ontwikkelen.

Door het bos gaan we terug naar de parkeerplaats. Er ligt ten zuidoosten van Mariahout een wandeling, de Pioniersroute. Een gemarkeerde wandeling door de vochtige landerijen tussen Mariahout en Lieshout.

Hier is in 2007 een uitzichttoren aangelegd op de voormalige vuilstort Keelgras. Mocht je deze wandeling een keer nalopen, stuur me dan het track op.

Wandel ze.

Startpunt

 • A870 16km Mariahout N51 33.763 E5 35.065
 • A871 5km tLeijnt-tGeregt N51 33.763 E5 35.065
 • A872 13km Mariahout N51 33.763 E5 35.065
 • A873 8km tGeregt N51 33.763 E5 35.065
 • A874 12km Mariahout N51 32.381 E5 34.343
 • A875 9km Mariahout N51 32.381 E5 34.343
 • A876 15km Mariahout Scootmobielroute N51 33.763 E5 35.065

POI’s

 • Het Leijnt en Het Geregt N51 33.998 E5 35.504
 • Zuid-willemsvaart N51 33.871 E5 36.130
 • De Heieindsche Loop en Donkervoortsche Loop N51 32.728 E5 36.016
 • Mariahout N51 32.467 E5 34.335
 • De Kerk en Lourdesgrot N51 32.357 E5 34.330
 • Natuur Theater N51 32.395 E5 34.203
 • Mariënhof N51 32.439 E5 34.221
 • Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij N51 32.497 E5 33.722
 • Torrenven N51 32.408 E5 33.325Struikheide N51 32.408 E5 33.325
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.