Overpelt Holven- tPlat (B)

Korte beschrijving

De laatste tijd richten we ons steeds meer op België. De omgeving van Turnhout, Achel en de Bergeijkse Barriere zijn ons al bekend.

Nu gaan we iets verder naar het zuiden, even voorbij Lommel, maar het is nog in Overpelt. Daar ligt een groot bosgebied, met enorme zandheuvels. Veel grove den, maar ook loofbomen. Deze laatste vooral in het landschap en aan de randen van de bossen. 't Plat is vooral interessant vanwege de natte structuur. Hier passeren we dan ook klotvennen, putten waar vroeger turf afgegraven werd. We gaan het zien.

Zoals overal in België concentreert men de bewoning niet strak rond een gesloten kern, maar worden de woningen meer verspreid. Dat geeft de bewoners de mogelijkheid om een meer persoonlijke invulling te geven aan de ruimte rondom het huis. En zo staan we plotseling achter een huis in een schitterende beeldentuin.

We starten bij de MS-kliniek. Eenvoudig en duidelijk te vinden. Vanaf een VVV-kaart volgen we de gele route - zij het dat we die een klein beetje aanpassen - en pauzeren we in zaal Holheide bij de sportvelden. Wel koffie, maar geen lunch of gebak.


Kenmerken
Startpunt: Lommel-Overpelt MS kliniek
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.191892 E5.389136
Afstanden: 13, 8, 6 km
Type: Bos, Wei
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij sportvelden
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 13 km bij Overpelt (B).
Lengte 13 km. Met een verkorte lussen van 8 en 6 km.
De route kan in beide richtingen gelopen worden.
De paden zijn goed toegankelijk, maar er zitten enkele flinke rulle paden in die sterk heuvelen.
Er zijn verkorte versies van 8 en 6 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is er een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSTART N51 11.513 E5 23.348
We parkeren nabij de MS-kliniek te Overpelt. Goed te vinden en voldoende plaatsen. Hierna lopen we om de kliniek heen.

We steken niet over naar het verharde pad door het bos, toegankelijk voor gehandicapten, want daar komen we straks terug.

Dus na de kliniek eerst even naar het westen over de verharde weg en daarna de tweede verharde weg rechts.

 

MS Kliniek Overpelt N51 11.521 E5 23.290
Het Revalidatie & MS Centrum Overpelt is gekend om zijn expertise in de zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en andere degeneratieve neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaarnaast is het centrum gespecialiseerd in de revalidatie van patiënten met andere aandoeningen van het zenuwstelsel (neurologische aandoeningen) en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat (locomotorische aandoeningen).

Het ziekenhuis stelt circa 250 mensen tewerk en heeft een capaciteit van 120 Sp-bedden, verdeeld over 4 verpleegdiensten. Op deze diensten verblijven revalidanten en patiënten voor observatie, diagnosestelling of medische oppuntstelling. Tevens verblijven er langdurig opgenomen patiënten en patiënten voor tijdelijke opvang en behandeling (afwisselend thuis en in het ziekenhuis). http://www.msreva.be.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS’t Plat N51 11.944 E5 22.210
Het natuurreservaat ‘t Plat is historisch gezien steeds een zeer waterrijk gebied geweest. Door de lage ligging in het landschap kwamen er vele bronnen voor.

Vroeger werd er in dit gebied turf gestoken dat door de bevolking als brandstof werd gebruikt.

Nu is het ondertussen een flink stuk droger geworden. Maar kenmerkend voor dit reservaat is de variatie van diverse terreinen: natte en droge heide, ruigten, gagelpercelen en broekbossen.

Een kudde van een dertigtal schapen helpt bij het beheer van de heideterreinen. We zullen de schaapskooi passeren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZowel op de heenweg, als terugweg zullen we enkele natte delen zien. Een nat broekbos of enkele rechthoekige waterplassen, waar vroeger duidelijk turf afgegraven is. Zie ook
www.natuurpunt-noordlimburg.be
.

Voorbij de schaapskooi en bij een bijzonder kapelleke steken we over. Eenmaal door het bos gaan we de N715 oversteken. Dit is de kaarsrechte verbinding tussen de Hasselt en de Nederlandse grens bij Lutlommel. Daar gaat de weg over in de N69 Luikerweg genaamd. Tegenwoordig heeft de N74 veel verkeer van de drukke weg overgenomen. Maar toch raden we aan voorzichtig over te steken.

In het bos worden we verrast door huizenhoge zandduinen. Aan de rand van het bos, even voordat we de zandafgraving zien ligt links van ons de testbaan van Ford.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSikkelduinen N51 12.194 E5 21.518
Een sikkelduin, barchan of barkhaan is een zandrug in een langgerekte halvemaanvorm, die bestaat uit goed gesorteerd zand. Het duin kent een hoge top in het midden en twee uitwaaierende punten die steeds lager worden.

De benedenwindse helling is gelijk aan de maximale rusthelling, die 32° bedraagt. De helling van de naar de wind gekeerde zijde wordt gevormd door de wind en bedraagt ongeveer 15°.

Eenvoudige sikkelduinen hebben afmetingen van enkele meters tot ongeveer honderd meter tussen de uiteinden. In onbeschermd gebied verplaatst het duin zich langzaam met de wind mee.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDeze sikkelduinen zijn in het Pleistoceen ontstaan tijdens het Weichselien, het ijstijdvak dat ongeveer 11.500 jaar geleden eindigde.

Het landijs heeft dit gebied toen niet bereikt, maar er was wel een poolwoestijn zonder enige begroeiing. Er zijn toen sikkelvormige zandduinen gevormd die afmetingen van kilometers tot tientallen kilometers bezaten en die zich in de richting van zuidwest naar noordoost uitstrekten. Deze zijn weliswaar gedeeltelijk verweerd, maar ze zijn vaak toch nog in het landschap aanwezig aangezien de iets hogere en droge zandige bodem minder geschikt was voor landbouw en bij ontginningen werd hier naaldbos aangeplant.

Ford autotestbaan / Heide achter de Steenweg N51 12.267 E5 20.634
Het bos Hoeverbergen werd in het begin van de jaren zestig verkocht aan de autofabrikant Ford die er omstreeks 1964-1965 een autotestbaan installeerde. Dit driehonderdtweeëntwintig hectare grote terrein, Lommel Proving Ground genaamd, is vandaag één van de meest toonaangevende testbanen ter wereld en beschikt over de modernste technieken en testinrichtingen.

Auto’s worden in het ontwikkelingsstadium getest op passeergeluid, remweg, wegligging op zeer slecht en glad wegdek, bochtgedrag, hoge snelheid. Maar ook op binnendringen van zand, water en vooral stof, hellingproef en levensduur. In drie maanden tijd rijdt een auto dan 200 000km!

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS
Zandgroeve N51 12.458 E5 21.090
Het gebied in de Belgische Kempen staat wereldwijd bekend om het witte zand, zilverzand genaamd.

Het zand blijkt een zeer hoog siliciumgehalte te hebben en daardoor uitermate geschikt te zijn voor het maken van allerlei soorten glastoepassingen, zoals ruiten, ceramiek, maar ook glaswol, glasvezel en optisch brillenglas.

En natuurlijk wordt het zand ook gebruikt als bouwmateriaal. Voegzand en metselspecie, maar ook als vulmiddel en in siliconenkit, tegellijm en sierpleisters.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAl sinds 1845 wordt hier zand gewonnen. Na de tweede Wereldoorlog is NV S.C.R.(Sablière et Carrières Réunie), opgericht in 1872, als multinational verdergegaan met zandwinning in een tiental landen over de hele wereld. Hier zien we de afgraving van de Kempische Zandgroeven Winters.

We steken de N715 weer voorzichtig over en gaan door het bos van het Holven naar Holheide, alwaar we even pauzeren. De koffie smaakt ons prima.

Maar echt lunchen is niet mogelijk. En op de zondagmorgen worden we kostelijk vermaakt door de kaarters. Met veel kabaal overtuigen ze elkaar van het grootste gelijk. Zetten. En och, hij roept wel hard, maar daarmee kunde nie winnen… nee.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHolven N51 12.609 E5 22.352
“Aen gheen hoelvenne” – 1552 en “opt holven” – 1623 zijn de eerste vermeldingen van het gemeentelijk moeras, een ven op de heide, dat door het steken van turf, een klot, werd uitgehold.

Turf was toen een voorname brandstof. Het werd meestal geladen op een stootkar en daarna naar de boerderijtjes gereden.

Zo doet zich een verhaal de ronde dat ze achter in het 'plat' een volle kar met turf geladen hadden toen deze wegzakte en men er ter nauwer nood nog het paard uitgespannen kreeg. De kar hebben ze er nooit uit gekregen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp de terugweg zullen we meerdere van deze klotputten passeren. We verlaten er zelfs de gele route even voorbij het vernieuwde brugske voor.

Dan gaan we links om ‘achterom’ uit te komen op het rolstoelpad.

Maar zover zijn we nog lang niet. Want eenmaal uit het bos komen we in de bewoonde wereld. Hier staan enkele huizen en heel uitdagend worden we uitgenodigd om achter het huis aan de Leliestraat de beeldentuin te bewonderen. Toch maar doen!

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBeeldentuin N51 12.322 E5 22.162
Rita Lambrechts en Freddie Briers maken kunst die betaalbaar en herkenbaar is. Rita maakt tekeningen - schilderijen - aquarellen - beelden en unieke vazen in diverse materialen en stijlen. Als onderwerp voor haar kunstwerken kiest zij vaak het portret van mens en dier. De werken zijn - evenals de mensen en dieren zelf - totaal verschillend en dit zowel van uitvoering als van materiaal.

Freddy maakt beelden in diverse stijlen en materialen, zoals koper - ijzer - brons - hout - terracotta - gips en kunstharsen. Als veelzijdige kunstenaar houdt hij van afwisseling en uitdagingen. In vele van zijn werken staat vaak de mens en vooral de vrouw centraal. Zijn expressieve gezichtsuitdrukking zijn een streling voor het oog.

Veel van de werken worden tentoongesteld in een mooie tuin, waar verrassend mooi werk te zien is. (In de winterperiode alleen op afspraak). Zie http://www.fryart.be.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWandelen met Wielen N51 11.747 E5 23.115
Even voor het MS- en revalidatiecentrum heeft Overpelt een speciaal wandelpad dat ‘Wandelen met wielen’ genoemd wordt. Het gaat om een wandelpad dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, buggy’s en iedereen die niet meer zo goed ter been is. Het pad is aangelegd in het bosgebied Lindelse Heide. Langs het pad zijn er rustbanken, een overdekte schuilplaats, aangepaste picknickplekken en enkele speelse attributen geplaatst.

En zo sluiten we de wandeling af. Deze gemeentelijke wandeling – te koop bij de VVV Overpelt - is door Ad en Stans uitgezet als deel van ons wandelclubje.

Startpunt:
8800 13km Overpelt - Holven tPlat N51 11.513 E5 23.348 156° Zuid
8801 8km Overpelt - tPlat N51 11.513 E5 23.348 156° Zuid
8802 6km Overpelt Holven N51 12.554 E5 22.829 352° Noord

POI’s

 • START N51 11.513 E5 23.348
 • MS Kliniek Overpelt N51 11.521 E5 23.290
 • ’t Plat N51 11.944 E5 22.210
 • Sikkelduinen N51 12.194 E5 21.518
 • Ford autotestbaan / Heide achter de Steenweg N51 12.267 E5 20.634
 • Zandgroeve N51 12.458 E5 21.090
 • Holven N51 12.609 E5 22.352Beeldentuin N51 12.322 E5 22.162
 • Wandelen met Wielen N51 11.747 E5 23.115

Geraadpleegde websites:
http://www.msreva.be
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/t_plat.html
http://www.fryart.be

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.