Dennenlucht snuiven in Postel

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 29-03-2020

GPS wandeling van 16 kilometer door de natuur bij Postel waarbij u ook de Abdij de Witheren van Postel aandoet.

Natuurlijk moet u het abdijbier niet links laten liggen. Maar ook het vocht niet te rijkelijk laten vloeien. Tenslotte is het een stevige wandeling.

Prachtige natuur wn overweldigende cultuur bij de abdij.

Deze wandeling vergt veel tijd.

 


Kenmerken
Startpunt: Postel
Startlocatie: Antwerpen , Belgie
Coördinaten N51.292849 E5.265090
Afstanden: 16 km
Type: Bos, Cultuur, Open
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en halverwege
Gelopen op: 10-04-2007

Route informatie

Op zomerse zondagen kan het (onaangenaam) druk zijn in Postel vanwege de vele paraderende toeristen! De wegen zijn uitstekend en ruim. Echter op enkele plaatsen kan de zandweg erg rul zijn.

De route kan in beide richtingen gelopen worden. Starten kan zowel bij Dennelucht als in Postel bij de Abdij, maar wij starten op de Linderdreef in De Pielis, om zo halverwege te zijn als we het Gasthof van de Abdij van Postel passeren voor een lunch. Het startpunt ligt vanuit Weebosch richting ZW over de Gerardusweg. Waar deze overgaat in de Lindersdreef parkeren we bij de picknicktafel.

U kunt deze route ook lopen in afstanden van 13, 12, 10 en 7 kilometer. De Track kan gedownload worden. Maar door de Waypoints te downloaden en de Route te laden, kan ook met de navigatiepijlen een avontuurlijker wandeling gemaakt worden.Langere beschrijving

Het startpunt ligGPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSt vanuit Weebosch richting ZW over de Gerardusweg. Waar deze overgaat in de Lindersdreef parkeren we bij de picknicktafel.U gaat eerst door het ontgonnen heidegebied, De Pielis, nu een ruim open landbouwgebied. Door het bos passeert u een oorspronkelijk zandduin- en heidegebied. Wat verder kruist u de bovenloop van de Beerze.

Na het passeren van de waterscheiding tussen Maas en Schelde gaat ge over de Belgisch-Nederlandse grens. Bij de Golfbaan naar Postel, waar u een keuze kunt maken tussen snel doorlopen of even rondkijken binnen de muren van de Abdij van de Witheren van Postel, met achterin het eeuwenoude kerkje, brood of kaas kopen in het winkeltje onder de poort, of aan een kraampje een heerlijke grote Belgische friet verorberen of op een terras uitrusten met een abdijbier en brood met hesp.

Ge kunt het allemaal en neem er de tijd voor.Daarna gaat u weer op pad. Achter de Abdij langs over de lange rechte lanen door de bossen langs een oorlogsmonument, drie kilometer lang over de kaarsrechte grensweg...

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWeer een pauze? U kunt hier nog een pinteke pakken. Het is nie ver meer langs het riviertje en door de schone berkenlaantjes terug naar de parking.Zelden beleeft u in één wandeling zoveel natuur, cultuur en historie. Een gezond uitstapje naar België. Ge vertrekt richting zuid en ziet uit over De Pielis.

1. De Pielis
De naam komt van Baron Gilles de Plichy uit Brugge (plm. 630 ha.), die samen met de familie Graaf de Broqueville uit Postel (plm. 230 ha.) de grond in eigendom hadden. Burgemeester Linders - vandaar de naam van de dreef, waar we de wandeling starten - van Bergeyk liet dit heidegebied ontginnen tussen 1952-54 door de DUW.

In 1959 werd het officieel verdeeld onder 27 nieuwe boeren. De minister kwam het lint doorknippen en zelfs Koning Phumibol van Thailand kwam naar deze ontginning kijken. Men was trots.

Na de verharde weg gaat ge rechts het bos in en steekt ge de zandheuvels over.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS2. Stevensbergen
Op dit heideveld bereiken we een hoogte van 43,7m NAP. Een kilometer verder naar het oosten ligt op 44,0 m NAP, het hoogste punt van Noord-brabant. (Lees de wandeling Luyksgestel-Lommel).

Het heideveld met stuifduinen is een restant van de Kempische heide en geeft een beeld van de slechte kwaliteit van de zandgrond. De heide is voor een deel dichtgegroeid met vliegdennen.

Natuurmonumenten maakt die weer open voor de nachtzwaluw en laat een deel van de gekapte vliegdennen liggen, omdat de nachtzwaluw daaronder het nest bouwt. Deze vogel heeft namelijk ruimte nodig om vliegend zijn voedsel, dat bestaat uit kleine insecten, te kunnen vangen.

Na weer een stukske verharde weg gaat ge links over een ruime zandweg. Waar de lange bocht begint passeert u over een sloot met water. De Aa of Goorloop.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS3. Bovenloop van de Beerze en de Waterscheiding Schelde-Maas
We passeren hier de Aa of Goorloop, de bovenloop van wat later de Beerze genoemd zal worden. Het water stroomt hier in noordelijke richting naar Dommel en Maas. Even verder in het grote bos, links van de verharde Postelse Heideweg passeren we de waterscheiding tussen Maas en Schelde.

De plassen na dat bos weten niet welke kant ze uit moeten. Het riviertje dat we verderop zullen zien bij de golfbaan stroomt richting zuid. En het hele gebied dat daarna volgt tot aan de grenspaal bij Café Dennelucht watert af naar de Schelde. 

Na de grenspaal volgen we een stukje dit zelfde riviertje tot bij het wateroverloopgebied.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa een stukske verharde weg gaat ge links het bos in. Let op. Naar rechts is een heel moeilijk zichtbare doorgang! Als ge uit dat bos komt loopt ge eventjes over de Nederlands-Belgische grens. Links is Nederland rechts is België.Ge steekt de vlakte over en ziet heel veel sporen van reeën, die hier gelopen hebben. We willen een andere keer in de vroege morgen terugkeren.

Na een modderige weg gaat ge links over het verharde fietspad langs de golfbaan tot in de bocht. Daar loopt ge achter langs de tuin van het kasteel van Postel.

4. Kasteel van Postel
We lopen achterlangs de kasteeltuin van Kasteel de Broqueville. Graaf Charles de Broqueville, geboren te Postel in 1860 en overleden in 1940, is volksvertegenwoordiger van 1892 tot 1919 en daarna senator tot 1936. Vanaf 1910 bekleedt hij onafgebroken ministerfuncties. Zo is hij Minister van Spoorwegen, van Oorlog, van Landsverdediging en van Landbouw.

Hij vormt verscheidene regeringen van 1911 tot 1918. En wordt op 31 mei 1918 Minister van Staat. Ook van 1932 tot 1934 was hij Eerste Minister. Binnen het witte poortgebouw van de abdij staat tegen de gevel een groot crucifix met gedenkplaquette aan de graaf. De familie de Broqueville ligt begraven op het "Nieuwe Kerkhof" langs de Reuselse weg.

Ge steekt de weg voorzichtig over en vervolgt rechtdoor de Reuselse weg. Links ligt de Abdij van Postel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS5. De Abdij van Postel 
Is een Norbertijnenabdij, de Witheren. In 1138 wordt er door de Abdij van Floreffe deze hoevepriorij gesticht. Het klooster was een zelfstandige heerlijkheid die viel onder Reusel, later dus de Meierij van Den Bosch, en niet onder het markgraafschap Antwerpen.

Meer dan vijf eeuwen zou de priorij van Postel door de moederabdij bestuurd worden. In 1613 wordt de priorij, met de steun van de Aartshertogen Albrecht en Isabelle een onafhankelijke abdij. De abdij heeft veel invloed in de wijde omgeving. Zelfs in Lierop komen we later nog pachtboerderijen van de Postelse abdij tegen.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog kwam zij op de grenslijn te liggen tussen het vrije en protestantse Noorden (Nederland) en het Spaans, katholieke, Zuiden. In 1780 kwam keizer Jozef II in bezit van de Zuidelijke Nederlanden. De Verenigde Provincies van het Noorden gaven onder oorlogsdreiging toe en Jozef II kreeg in 1784 Postel als aanwinst voor het Zuiden.

In 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden bezet door de Franse revolutionairen. Alle oude heerlijkheden verdwenen. Provincies, gemeentes en kantons werden opgericht. De abdij zelf werd in 1797 opgeheven door de Fransen en alles werd verkocht. 
In 1874 kregen de overblijvende kloosterlingen enkele gebouwen en een stuk heidegrond terug, die na ontginning leidden tot een bloeiend landbouwgebied. Er worden kazen, bier en brood gemaakt. Nu worden daarnaast de ginsengwortel en andere medicinale kruiden op milieuvriendelijke wijze verbouwd.

Ge gaat door de oostelijke poort naar binnen en ziet uit op de monumentale gevel met rechts de abdijkerk. Een snelle rondwandeling geeft een algemene indruk. Links verlaat ge de abdij door de zuidelijke poort. Wilt ge genieten van de heersende sereniteit en abdijsfeer, neem dan de tijd en laat u leiden door de volgende omschrijvingen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS5a De Abdijkerk
De Rijnlands-Romaanse abdijkerk is gewijd aan Sint Nicolaas, de patroon der reizigers, omdat Postel in vroeger eeuwen een knooppunt van belangrijke verkeerswegen vormde, van Breda naar Maastricht - Aken - Keulen en van Leuven naar Den Bosch - Heusden.

De kerk dateert van 1190. De gebruikte Rijnlandse steen zou met ossekarren uit Duitsland zijn aangevoerd. De toren is echter van 1769.

5b De Voorgevel
De voorgevel der abdij draagt de kentekenen van drie bouwstijlen, waarvan de refter, het middelste gedeelte, in Rococostijl is uit 1734. Het rechter deel is van 1631 en het linker gastenkwartier van 1713.

5c De Beiaardtoren
Dateert van 1610 en is een mooi voorbeeld van Vlaamse renaissance, een spel van slanke lijnen, witte banden, raampjes, deurtjes, pijlers en bogen. De toren herbergt thans een 49 klokken tellende beiaard.

5d Monnikenwerk
Behalve uit studie en meditatie, bestond de taak van de monniken vroeger uit de ontginning van de heidegronden, het onthaal van reizigers en de armenzorg. 
Het huidige contactcentrum zorgt als gastenkwartier voor een persoonlijke opvang van enkelingen, bezinningsgroepen en bedrijfssemenaries. Naast de verschillende culturele taken wil de abdij echter op de eerste plaats een dynamisch, werkend voorbeeld zijn voor iedereen die de Goede Boodschap van het Evangelie wil volgen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS5e Contactcentrum
Contactcentrum opengesteld in 1970. De naam 'Kontaktcentrum' geeft meteen de hoofdbedoeling weer : een plaats waar mensen in contact kunnen komen met de abdijgemeenschap, met elkaar als gasten en met de Gastheer zelf, God. Zowel particuliere gasten als groepen kunnen hier terecht voor rust, bezinning en gebed.

5f Bibliotheek
Dit gebouw herbergt ook de bibliotheek. Daar vindt ge een boekenschat van 70.000 banden, meer dan 200 wiegedrukken, 340 Plantijndrukken, atlassen, waaronder de volledige uitgave in 15 delen van de Atlas van Blaeu, devotieboekjes en etsplaten om maar enige zaken te noemen. Het archief is vooral goed gedocumenteerd over de geschiedenis van de Kempen. Het bevat 1043 perkamenten oorkonden, lopende vanaf 1155 tot 1792 en duizenden papieren oorkonden. Een cultuurschat, die "Hic mortui vivunt et muti loquntur" (Hier leven de doden en spreken de stommen) bewaarheidt.

Ge verlaat de abdij via het pittoreske zuidelijke witte poortgebouw met 16e-17e eeuwse portierswoning, Huyze Colibrant.

5g Huyze Colibrant 
Nu informatiecentrum voor de VVV. Hier kunt u een afspraak maken voor een rondleiding door de abdij met een gids.

Rombout Colibrant 1544 geboren te Leuven wordt in 1621 de eerste abt.Hier staat tegen de gevel een groot crucifix met gedenkplaquette aan Graaf Charles de BroquevilleAls abdijzegel kiest de Abdij van Postel een schild bestaande uit drie molenijzers van sabel op een zilveren achtergrond met als wapenspreuk, "Cruce vincit veritas", door het kruis zegeviert de waarheid. Boven de witte ingangspoort aan de Abdijlaan vinden we het wapen met de drie molenijzers, en in de gemetselde stenen van het contactcentrum.Bij de poortingang zie je een stenen bank; daarop moesten de bezoekers gaan zitten om er op een maal van spek, brood en bier te wachten dat door de later toegemetste opening aan de andere kant werd aangereikt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS5h Kaaswinkel
Kijk even in de kaaswinkel van de abdij: hier vind u het hele gamma echte Postelse abdijkazen, hoeveboter en -yoghurt. Ze worden binnen de muren van de Abdij in de eigen kaasmakerij geproduceerd van melk uit de abdijhoeve.

De bakker van de abdij levert het lekkere abdijbrood in drie variëteiten : grof, wit en rozijnen. Verder wordt er uiteraard ook het befaamde Postelse abdijbier aangeboden.

5i Gasthof Beiaard
Binnen de gracht, gebouwd als deel van de ommuring, brengen we een bezoek aan het terras - tijdens de zomerzondagen overvol - of beter binnen aan het gasthof, waar we de heerlijkheden van de abdij kunnen proeven.

Na de rustpauze gaat ge verder richting west om de abdij heen, waar de rust weerkeert en de drukte van het verkeer wegebt. Over de Arendonkseweg en de Goorstraat, ge kruist de verharde Reuselseweg tot bij een oorlogsmonument op de zessprong.

6 Oorlogsmonument
Op dit punt staat het op 3 september 2006 onthulde oorlogsmonument voor de voor de bemanning van een RAF-bommenwerper die daar in de nacht van 21 op 22 juni 1944 is neergestort. In die nacht stijgen in Engeland bommenwerpers op met bestemming om fabrieken en installaties bij Keulen te bombarderen.

Zo is ook de Lancaster 1-C, ME846 Squadron 619 opgestegen in Dunholm Lodge met aan boord een zevenkoppige bemanning. Op hun heenvlucht, ten noorden van de Nederlands-Belgische grens, worden ze getroffen door een luchtdoelgranaat van de Duitse luchtafweer. Kapitein Davis geeft zijn bemanning het bevel te springen. Twee bemanningsleden overleven de val niet. Drie worden gevangen genomen (prisoner of war p.o.w.),. Piloot Davis blijft vermist en komt vermoedelijk om. De vierde overlevende Flight Sergeant Peter Knox, weet zich tot aan de dag van de bevrijding schuil te houden. Dit dankt hij aan de familie Vermierdt en de plaatselijke verzetsbewegingen en onderduikadressent. Als gevolg van een bedankbriefje van Peter Knox aan de familie Vermierdt, dat in september 2004 boven water komt wordt op 3 september 2006 dit monument opgericht.

Ge gaat verder pal naar het oosten tot aan de grens bij Dennelucht. Dat is de Arendonkse weg, of Bergeyksedijk - afhankelijk van de richting die ge kiest. Het fietspad langs deze weg heet Miel Ottenpad en is vernoemd geworden naar Miel Otten, een pionier van het fietstoerisme in de Kempen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS7 Grenspaal GP 197
Bij Dennelucht zien we een van de vele grenspalen tussen Nederland en Belgie.

Grenspaal 1 staat op het drielandenpunt bij Vaals en de laatste grenspaal 369 staat aan de kust bij het Zwin.

Nadat in 1839 eindelijk het vredesverdrag tussen Nederland en het afgescheurde België was tot stand gekomen, bleven er nog enkele grenskwesties te regelen. In 1843 werden de grenzen bepaald tussen de gemeente Mol en de Nederlandse gemeenten Reusel, Bergeyk en Luiksgestel.

Op 28 juni 1847 werd een overeenkomst tussen de beide koninkrijken gesloten waarin afspraken werden gemaakt met betrekking tot onderhoud en instandhouding van de grenspalen. De gemeenten die aan de staatsgrens liggen, kregen als taak om elk jaar in de maand mei de grensmarkeringen te schouwen en de plicht om van hun bevindingen een minutieus proces-verbaal op te stellen. Dit verslag moest ingezonden worden aan het provinciaal bestuur. Bij beschadigingen aan of verdwijnen van grenspalen werd daarbij tevens een voorstel gedaan hoe een en ander moest worden hersteld. Als de besturen van de aangrenzende provinciën van beide landen het eens werden over het herstel, dan werd dat voor gezamenlijke rekening uitgevoerd. Voor meer informatie over grenspalen verwijzen we u naar een mooie website over dit onderwerp.

Ge steekt de weg over en na het weiland links tot aan het riviertje. Wederom de Aa of Goorloop. We volgen richting zuid en komen bij een wateroverloopgebied.

8 Wateroverloop
Het Waterschap meldt dat de Goorloop in het naseizoen regelmatig overstroomt. Het voedselrijke water van de beek komt dan in de aangrenzende bossen terecht. - Dat is niet goed voor de bosvegetatie die zo verarmde. De pieken in het water hebben we nu opgevangen door een overloop van de beek in een lager gebied mogelijk te maken. Daar ontstaat dan een plas van zo'n zeventig centimeter diep. Het overtollige water wordt zo als het ware geparkeerd.

Over het brugske volgt ge enkele schone berkenlaantjes om over een ruw heidegebiedje terug te komen bij de parking.

Startpunt        

 • 0900 20km Pielis Postel Dennelucht N51 17.571 E5 15.905           
 • 0901 12km Pielis DenneluchtN51 17.571 E5 15.905           
 • 0902 13km Postel - Dennelucht N51 17.252 E5 11.321
 • 0903 10km Pielis N51 17.571 E5 15.905                       
 • 0904 7km   Postel  N51 17.252 E5 11.321          

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • 1. De Pielis N51 17.521 E5 15.903
 • 2. Stevensbergen N51 16.550 E5 16.590
 • 3. Bovenloop Beerze en Waterscheiding Schelde-Maas N51 16.529 E5 15.547
 • 4. Kasteel van Postel N51 17.148 E5 11.447
 • 5. De Abdij van Postel N51 17.290 E5 11.495
 • 5a De Abdijkerk N51 17.371 E5 11.359
 • 5b De Voorgevel N51 17.342 E5 11.391
 • 5c De Beiaardtoren N51 17.308 E5 11.340  
 • 5d Monnikenwerk N51 17.308 E5 11.381
 • 5e Contactcentrum N51 17.294 E5 11.367
 • 5f Bibliotheek N51 17.291 E5 11.335
 • 5g Huyze Colibrant N51 17.291 E5 11.403
 • 5h Kaaswinkel N51 17.274 E5 11.403
 • 5i Gasthof Beiaard N51 17.274 E5 11.349
 • 6. Oorlogsmonument N51 18.475 E5 12.029
 • 7. Grenspaal GP 197 N51 18.305 E5 14.537
 • 8. Wateroverloop N51 17.901 E5 14.657
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.