Slabroek

Korte beschrijving

Dit is al weer de derde wandeling die ik voor GPSwalking.nl maak. Een dag na een stormachtige nacht. We hebben even getwijfeld bij het opstaan. Maar een blik naar buiten werpend wist ik het meteen, prima wandelweer. Uiteindelijk een tocht van ruim 18 km gelopen op deze mooie zondag in november. Het gebied waar wij door heen wandelden ligt ten zuiden van een route die Rob al eens gemaakt heeft: Maashorst Noord.

Het natuurgebied de Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Ook aan rolstoel gebruikers is gedacht en er ligt een goed begaanbare route welke start vanaf het Natuurcentrum Slabroek.


Kenmerken
Startpunt: Herpen
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.680441 E5.642996
Afstanden: 18, 11, 8, 6 km
Type: Akker, Bos, Hei, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 18 km in de Maashorst bij Uden.
Er zijn verkorte versies van 11/8 en 5 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.

De route is omkeerbaar met als rustpunt op 10 km Natuurcentrum Slabroek.
Er zijn onderweg voldoende bankjes om uit te rusten en te genieten van de omgeving.
Start locatie. N51 40.826 E5 38.580Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij het Voormalig PNEM gebouw heb ik de auto geparkeerd. Hier is voldoende parkeer gelegenheid.

Oud PNEM gebouw/Naat Piek
In 1920 is het gebouw gebouwd. Tot 1963 was het een 10 kV-station van de PNEM en sinds 1979 doet het dienst als theater van toneelvereniging Naat Piek.

Naat Piek is een toneelvereniging uit Uden. De naam van de vereniging is afkomstig van het hoofdkarakter uit het boek "Het lustige leven van Naat Piek", geschreven door H.J.M. van den Heuvel. Het verhaal van deze 'deugniet' speelt zich gedeeltelijk af in het Brabantse dorp Uden. Toen in Uden in de jaren zestig een toneelvereniging werd opgericht kreeg deze de naam 'Naat Piek'.

De toneelvereniging heeft eind jaren zestig een openluchttheater toegewezen gekregen. In de jaren tachtig werd het oude PNEM gebouw aan de Pnemstraat 1 te Uden omgebouwd tot binnentheater, genaamd vestzaktheater Naat Piek.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNet met de wandeling gestart komen we een gat in de grond tegen. Een toevallige voorbijganger vertelde ons dat dit een bomkrater is.

Bomkrater
Deze zijn ontstaan doordat vliegtuigen in WOII hun bommen moesten afwerpen en door de ontploffing ontstonden deze kraters. Ze zijn ook wel te zien als een vijver.

Als je de route loopt zoals wij hem gestart zijn dan loop je in het begin op paden die wat hoger liggen. Het mooi daarvan is dat je hele leuke foto’s kunt maken. Maar ook van deze mooie brede wandelpaden kom je hier tegen. Toch nog een mager herfst zonnetje erbij. We zijn weer blij dat we buiten zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDrinkpoelen
Deze worden gebruikt door de grote grazers die je hier tegen kunt komen. Houd er rekening mee dat je in hun gebied loopt en laat ze dan ook met rust.

Geïntegreerd bosbeheer: beheren voor meer dieren
Zo op het eerste gezicht lijkt het rustig in het bos, maar kom eens 's morgens vroeg of blijf eens tot de avondschemering. Dan komt het bos tot leven komt.

Veel dieren hebben voor hun voortbestaan een bosrijke omgeving nodig. Niet ieder bos is hetzelfde. De meeste dieren stellen specifieke eisen aan hun leefomgeving. Belangrijk voor de meeste dieren in het bos zijn:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSRustplaatsen waar ze niet verstoord worden. Loslopende honden zijn dan ook niet overal toegestaan.

Open plekken in het bos om op te warmen of te grazen; vlinders en reeën maken dankbaar gebruik van open plekken in het bos.Dikke dode bomen; voor insecten, vleermuizen, spechten en andere vogels, die insecten eten.Verschillende boomsoorten; iedere boomsoort heeft andere gasten. Het goudhaantje bijvoorbeeld is specifiek voor sparren.Bosranden met beschutting en besdragende struiksoorten; voor allerlei vogels en kleine zoogdieren, zoals de bosmuis.

Bij het gëintegreerde bosbeheer wordt bewust aandacht besteed aan het creëren van verschillende leefomgevingen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZo worden in de rand van het bos meer bomen gekapt. Struiken en kruiden krijgen de kans zich verder te ontwikkelen. Dode bomen worden niet weggehaald en er worden open plekken gekapt. Soms worden poelen gegraven om ook amfibieën en reptielen te helpen.

Genieten van een afwisselend bos
Bos draagt in grote mate bij aan een groene leefomgeving, waarin inspanning en ontspanning samen gaan.

Grote groepen mensen maken dan ook gebruik van het bos. Aan de ene kant zijn dit wandelaars, die hun hond uitlaten. Aan de andere kant komen er veel hardlopers, ruiters en mountainbikers.

Het bos vervult ieders wens.Toch gaat dat niet vanzelf. Om aan de verschillende wensen tegemoet te komen heeft de eigenaar de volgende maatregelen getroffen:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe paden worden onderhouden en liggen langs de mooiste plekken in het bos.Markante en bijzondere bomen krijgen ruimte om te groeien.De omringende bomen en struiken worden gekapt.Het bos zo beheren dat er afwisseling ontstaat. Afwisseling in open en dichte plekken, verschillende boomsoorten, oude en jonge bomen.Cultuurhistorische elementen worden in stand gehouden en waar mogelijk geaccentueerd. Denk hierbij aan grafheuvels, houtwallen, hakhout, maar ook lanen.

De verschillende boomsoorten geven kleur aan het bos. Kleuren die veranderen met de jaargetijden. Ook bepalen bomen de sfeer in het bos.

Donkere bossen, die veelal uit naaldbomen of beuken bestaan, geven in de ochtend vaak een prachtige lichtinval. Het bos ruikt naar naaldbomen en het op de grond liggende blad. De wind ruist door de bomen en de vogels laten hun lied horen. Er valt dus veel te beleven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp deze plaats midden in de natuur komen we een vrij grote picknickplaats tegen. Hier staan volop bankjes om uit te rusten en staat er een informatiezuil met info over alles wat hier leeft en groeit in natuurgebied De Maashorst.

Na weer een klein stukje lopen komen we in een heidegebied terecht. Dit levert weer een ander plaatje op. Wat verder in deze beschrijving vindt u een foto van dit gebied.

Hier vinden we ook de nodige informatie over het gebied de Maashorst. Die informatie staat op borden en even later ook op onze foto's.

We lopen verder door begrazingsgebied Brobbelbies. Dit is één van de mooiere gebieden die de Maashorst kent. Hier kan je koningspaarden tegenkomen en ook Schotse Hooglanders.

Op ongeveer de helft van de wandeling komen we bij het bezoekerscentrum Slabroek aan. Hier nemen even pauze alvorens we aan het tweede deel van de tocht beginnen. Je kunt hier van alles krijgen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuurcentrum Slabroek
De boerderij is in 2007/2008 gerestaureerd en het interieur volledig vernieuwd. Het binnen- en buitenterrein vormen samen en tentoonstelling over de Maashorst. Kortom het centrum is en blijft start- en informatiepunt voor veel natuurgerichte activiteiten. http://www.slabroek.nl.

Natuurcentrum Slabroek:
U bevindt zich nu in het natuurgebied 'De Maashorst', met oude hoeve-akkerdorpen, beekdalen, bos, heide en stuifduinen. Er liggen prachtige fiets- en wandelroutes in het gebied.

Natuurcentrum Slabroek biedt u alle informatie over 'De Maashorst'. Het centrum is gevestigd in een oude, Brabantse langgevelboerderij.

U vindt er ondermeer:
Een tentoonstelling en informatie over fietstochten en gemarkeerde wandelroutesinformatie over en materialen voor verschillende doe-wandelingen, waarvan het Kabouterpad het bekendst isinformatie over de route voor rolstoelgebruikersde 'groene' winkeleen horeca-gelegenheid met groot terras, rustig gelegen achter de boerderijop het erf een vlindertuin en een bijenstaleen speelterrein

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMaashorst: het ontstaan
De Maashorst dankt zijn naam aan de rivier de Maas en de hoge ligging (Horst). Sinds de ijstijden heeft de Maas zich in een 25 km breed stroomdal vanuit Frankrijk naar zee laten leiden. Door tektonische werking van de aardkorst werd de Peel omhoog gedrukt en vond de Maas haar huidige stroomdal. Dezelfde Maas heeft wel zijn handtekening achtergelaten in de vorm van vele kiezels die we in de bovengrond aantreffen.

De eerste mens
Toen rond 1200 de mens zich hier permanent vestigde bestond de horst uit bossen en vennen. Er kwam toen zelfs nog hoogveen voor. Omdat de mens zich via het potstalsysteem een vast werkpatroon toeeigende van permanente akkerteelten dicht bij huis en begrazing in bos en helde, breidde de heide zich gestaag uit.

In 1900 was er nauwelijks nog sprake van enig bos. Door overbegrazing kwamen er zelfs zandverstuivingen voor. Door de komst van de stoommachine kon men de woeste gronden snel ontginnen en bewerken. De slechtste gronden werden bebost om in de houtbehoefte voor de kolenmijnen te voorzien. Snelgroeiende naaldhoutsoorten werden gekozen bij de aanplant. Deze "houtakkers" werden in korte omlopen geoogst en opnieuw ingepland. Door de eenvormige soortkeuze en de strakke perceelsindeling was er sprake van weinig natuurlijk bos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeden en toekomst
De bosbeheerders kozen vanaf 1980 voor het geïntrigeerde bosbeheer, door het bos gelijke functies van productie, recreatie en natuur te geven. Op dit soort bossen hebben insectenplagen en stormen minder vat.

De gemeente Uden voert deze wijze van beheer met zichtbare resultaten sinds 1990 uit. Hierbij worden overgangen van cultuurgronden en bos nog eens verzacht, door de bosrand van een mantel-zoomvegetatie te voorzien. Monumentale lanen worden gespaard en verspreid in de bossen worden kleine open plekken gemaakt waardoor spontaan de diversiteit toeneemt. De soortenrijkdom neemt weer toe.

De fauna
Zoogdieren als Ree, Vos en Das verblijven overdag in het bos en foerageren 's nachts op de graslanden. De (vleer)muizen en egels zijn ook 's nachts actief in bossen, bosranden en graslanden. Konijn, Haas en Eekhoorn zijn overdag te zien. Kleine roofdieren als Bunzing, Hermelijn en Wezel jagen zowel overdag als 's nachts op konijn en muizen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSInsecten en spinnen
De insecten zijn de meest uitgebreide diergroep in de Maashorst. Dit zijn vlinders, libellen, sprinkhanen, kevers en bijen. De dagvlinders hebben het erg moeilijk. De libellen doen het goed door de betere waterkwaliteit van de poelen.

De Flora
De Maashorst bestaat uit grofzandige bodems met diep grondwater. Hierdoor komen vooral vegetatie van droge biotopen voor. We denken dan aan bossen, heidevelden en droge graslanden. Plaatselijk treffen we vochtige tot natte bodems, dopheideveldjes, moerassen en vennen aan. Hier vind je de meest waardevolle natuur.

De bossen
Wanneer de strooisellaag van de aangeplante bossen voldoende dik is geworden, komt de eerste bosvegetatie op. Na uitdunning komt steeds meer ruimte voor inheemse boom- en struiksoorten. In de bosrand en open plekken groeien de meeste kruidensoorten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe graslanden
De droge graslanden zijn aangelegd op voormalige cultuurgronden en hier overheersen grassen en enkele kruiden. Op afgeplagde droge en vochtige plekken komt de oude heidevegetatie weer terug.

Heidevelden
De Maashorst bestond vroeger voor het grootste gedeelte uit heidevelden. Hier graasden de schapen van de plaatselijke bevolking. Door veranderingen in de landbouw verdwenen de schaapskuddes en de meeste heidevelden werden omgevormd tot bos of landbouwgronden.

Om een gedeelte van de heidevelden weer terug te krijgen zijn in de Maashorst op enkele plaatsen bossen gekapt of voedselrijke graslanden afgegraven. schapen, paarden en runderen worden ingezet om te voorkomen dat de heidevelden en graslanden weer dichtgroeien. 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWeilanden en akkers
In de Maashorst zijn grote stukken grasland en akker in bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Deze worden beheerd als natuurgebied waardoor allerlei planten en dieren zich weer kunnen vestigen.

Niet de opbrengst of kwaliteit van het gras is belangrijk, maar de aanwezigheid van diverse plantensoorten. Van deze variatie profiteren weer vele diersoorten. Dit levert prachtige kleurrijke graslanden op.

Bossen
De bossen in de Maashorst werden vroeger gezien als "boomakkers". Tegenwoordig worden bossen gezien als natuurgebieden waar soms hout uit geoogst kan worden. Het beheer door de gemeentes en het Staatsbosbeheer is er dan ook gericht het bos zo gevarieerd mogelijk te maken.

Door beperkt bomen te kappen en vooral de natuur z'n gang te laten gaan, ontstaan er voor planten en dieren aantrekkelijke omstandigheden om te groeien en leven. Zeker het laten liggen - of laten staan - van dood hout is daarbij belangrijk. Dood hout is in feite een "hotel-restaurant" voor vele dieren, planten en schimmels.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatuurpark De Maashorst
Het natuurpark De Maashorst bestaat voor de helft uit bos, heide en natuurgebied. Stuifzandduinen, vennen en beekdalen zorgen voor afwisseling. Er omheen ligt een fraai cultuurlandschap met enkele oude akkerdorpen. Samen vormen zij 4000 ha rust en stilte! Het grootste natuurgebied van Noord-Brabant.

Het natuurpark De Maashorst dankt zijn naam aan het feit dat tot ongeveer 10.000 jaar geleden de rivier de Maas hier grof grindrijk zand heeft afgezet. Door bewegingen in de aardkorst werd dit deel van Brabant omhoog gedrukt en ontstond er in het westelijk deel van het gebied een breuk' in de bodem: de Peelrandbreuk. Ook werd de rivier gedwongen oostelijker te gaan stromen. Zo'n omhoog gestuwd deel noemt men een horst. Zo ontstond de naam natuurpark De Maashorst.

Voordat in de dertiger jaren het huidige bos werd aangeplant bestond het gebied overwegend uit uitgestrekte heidevelden, doorsneden met lange zandpaden: de dreven. Nu wordt op een aantal plaatsen slecht bos gekapt om plaats te maken voor kleine heideveldjes met het daarbij behorend planten en dierenleven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMidden in het natuurpark liggen enkele begrazingsgebieden. Daar kunt u tijdens uw wandeling of fietstocht koeien of heideschapen tegenkomen. Zij dragen bij aan een gevarieerd natuurbeheer. In het natuurpark De Maashorst wordt samengewerkt door de omliggende gemeenten en Staatsbosbeheer.

In het afwisselende landschap zijn geen doorgaande verharde wegen, maar wél goede fietspaden aanwezig. Bij de parkeerplaatsen aan de rand van het gebied starten en eindigen verschillende rondwandelingen. Paaltjes met gekleurde kop geven de routes aan.

Wie meer wil weten over wandel- of fietsmogelijkheden kan terecht in het Bezoekerscentrum Slabroek of bij de VVV. Informatie over de recreatieve mogelijkheden van dit gebied vindt u ook op de Recreatiekaart Natuurpark De Maashorst en in de wandelgids 'De Maashorst te voet'.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZouden ze dan toch bestaan. Wij hebben ze in ieder geval gezien. Jawel de kabouters.
We vonden het wel vreemd om ze zomaar tegen te komen in het bos. Maar het werd al snel duidelijk dat het hier om het kabouterpad ging.

Kabouterpad Slabroek
Dit is een speciale wandelroute voor kinderen. De route is 2,5 km lang en er zijn verschillende kabouters te zien onderweg. Zelfs een klein dorp kwamen we tegen. Start van deze route is bij de parkeerplaats van het natuurcentrum Slabroek.

Na 18 km zijn we bijna terug bij de auto. Hier kan je even uitrusten van een mooie wandeling die je door het grootste aan een gesloten natuurgebied van Brabant hebt gemaakt.

POI

 • Parkeerplaats Natuurcentrum Slabroek N51 41.702 E5 35.907
 • Natuurcentrum Slabroek N51 41.792 E5 36.005
 • Alternatieve Startplaats N51 41.029 E5 36.193
 • Voormalig PNM gebouw N51 40.831 E5 38.603
 • Bomkrater N51 40.926 E5 38.875
 • Informatiezuil Maashorst N51 41.445 E5 36.938
 • Kabouterpad N51 41.505 E5 35.840
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.