Maashorst Oost

Korte beschrijving

De Maashorst is het grootste aaneen gesloten natuurgebied van Brabant. En omdat het gevroren had levert dat ook weer mooie plaatjes op. We hebben al meerdere wandelingen door de Maashorst lopen. Te weten Maashorst Noord en zuid(Slabroek) en nu is daar dan Maashorst Oost bij gekomen. Uiteraard zijn ze te koppelen maar dan ben je wel meer als één dag zoet om het hele gebied te verkennen.

Er wordt deze winter flink wat bos uitgedund. Sommige bomen worden een handje geholpen, hierdoor krijgen andere planten en bomen weer de kans zich te ontwikkelen. Je zou kunnen denken dat het stormschade is. Al vrij snel moesten we een ander pad zoeken omdat het pad waar we wilden lopen volledig was afgesloten door dit soort omgevallen bomen. Uiteindelijk hebben we een mooie winter route gelopen van 17 km.


Kenmerken
Startpunt: Schaijk
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.722335 E5.629927
Afstanden: 17, 12 km
Type: Bos, Ven
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 17 km bij Schaijk.
Er zijn verkorte versies van 12 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.

Er zijn onderweg niet echt mogelijkheden om te rusten.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWeer een koude januari dag. Helaas hebben we door de griep de wandeling in twee keer moeten doen. Nog niet helemaal genezen, maar het is te mooi weer om thuis te blijven, en we willen natuurlijk onze nieuwe kamera uitproberen. Kom, we gaan er weer op uit.

Eigenlijk zouden we niet langs dit leuke vennetje komen. Omdat de gps aangaf dat er een blauw vlekje was zijn we toch maar even gaan kijken. Het blijkt dat hier wel vaker mensen komen en die zijn zoals de sporen in het zand aangeven niet altijd te voet.

Maashorst: het ontstaan
De Maashorst dankt zijn naam aan de rivier de Maas en de hoge ligging (Horst). Sinds de ijstijden heeft de Maas zich in een 25 km breed stroomdal vanuit Frankrijk naar zee laten leiden. Door tektonische werking van de aardkorst werd de Peel omhoog gedrukt en vond de Maas haar huidige stroomdal. Dezelfde Maas heeft wel zijn handtekening achtergelaten in de vorm van vele kiezels die we in de bovengrond aantreffen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe eerste mens
Toen rond 1200 de mens zich hier permanent vestigde bestond de horst uit bossen en vennen. Er kwam toen zelfs nog hoogveen voor.

Omdat de mens zich via het potstalsysteem een vast werkpatroon toeeigende van permanente akkerteelten dicht bij huis en begrazing in bos en helde, breidde de heide zich gestaag uit.

In 1900 was er nauwelijks nog sprake van enig bos. Door overbegrazing kwamen er zelfs zandverstuivingen voor. Door de komst van de stoommachine kon men de woeste gronden snel ontginnen en bewerken. De slechtste gronden werden bebost om in de houtbehoefte voor de kolenmijnen te voorzien.

Snelgroeiende naaldhoutsoorten werden gekozen bij de aanplant. Deze "houtakkers" werden in korte omlopen geoogst en opnieuw ingepland. Door de eenvormige soortkeuze en de strakke perceelsindeling was er sprake van weinig natuurlijk bos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeden en toekomst
De bosbeheerders kozen vanaf 1980 voor het geïntrigeerde bosbeheer, door het bos gelijke functies van productie, recreatie en natuur te geven. Op dit soort bossen hebben insectenplagen en stormen minder vat.

De gemeente Uden voert deze wijze van beheer met zichtbare resultaten sinds 1990 uit. Hierbij worden overgangen van cultuurgronden en bos nog eens verzacht, door de bosrand van een mantel-zoomvegetatie te voorzien.

Monumentale lanen worden gespaard en verspreid in de bossen worden kleine open plekken gemaakt waardoor spontaan de diversiteit toeneemt. De soortenrijkdom neemt weer toe.

De fauna
Zoogdieren als Ree, Vos en Das verblijven overdag in het bos en foerageren 's nachts op de graslanden. De (vleer)muizen en egels zijn ook 's nachts actief in bossen, bosranden en graslanden. Konijn, Haas en Eekhoorn zijn overdag te zien. Kleine roofdieren als Bunzing, Hermelijn en Wezel jagen zowel overdag als 's nachts op konijn en muizen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSInsecten en spinnen
De insecten zijn de meest uitgebreide diergroep in de Maashorst. Dit zijn vlinders, libellen, sprinkhanen, kevers en bijen. De dagvlinders hebben het erg moeilijk. De libellen doen het goed door de betere waterkwaliteit van de poelen.

De Flora
De Maashorst bestaat uit grofzandige bodems met diep grondwater. Hierdoor komen vooral vegetatie van droge biotopen voor. We denken dan aan bossen, heidevelden en droge graslanden. Plaatselijk treffen we vochtige tot natte bodems, dopheideveldjes, moerassen en vennen aan. Hier vind je de meest waardevolle natuur.

De bossen
Wanneer de strooisellaag van de aangeplante bossen voldoende dik is geworden, komt de eerste bosvegetatie op. Na uitdunning komt steeds meer ruimte voor inheemse boom- en struiksoorten. In de bosrand en open plekken groeien de meeste kruidensoorten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe graslanden
De droge graslanden zijn aangelegd op voormalige cultuurgronden en hier overheersen grassen en enkele kruiden. Op afgeplagde droge en vochtige plekken komt de oude heidevegetatie weer terug.

Heidevelden
De Maashorst bestond vroeger voor het grootste gedeelte uit heidevelden. Hier graasden de schapen van de plaatselijke bevolking. Door veranderingen in de landbouw verdwenen de schaapskuddes en de meeste heidevelden werden omgevormd tot bos of landbouwgronden.

Om een gedeelte van de heidevelden weer terug te krijgen zijn in de Maashorst op enkele plaatsen bossen gekapt of voedselrijke graslanden afgegraven. schapen, paarden en runderen worden ingezet om te voorkomen dat de heidevelden en graslanden weer dichtgroeien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWeilanden en akkers
In de Maashorst zijn grote stukken grasland en akker in bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Deze worden beheerd als natuurgebied waardoor allerlei planten en dieren zich weer kunnen vestigen. Niet de opbrengst of kwaliteit van het gras is belangrijk, maar de aanwezigheid van diverse plantensoorten. Van deze variatie profiteren weer vele diersoorten. Dit levert prachtige kleurrijke graslanden op.

Bossen
De bossen in de Maashorst werden vroeger gezien als "boomakkers". Tegenwoordig worden bossen gezien als natuurgebieden waar soms hout uit geoogst kan worden. Het beheer door de gemeentes en het Staatsbosbeheer is er dan ook gericht het bos zo gevarieerd mogelijk te maken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoor beperkt bomen te kappen en vooral de natuur z'n gang te laten gaan, ontstaan er voor planten en dieren aantrekkelijke omstandigheden om te groeien en leven.

Zeker het laten liggen - of laten staan - van dood hout is daarbij belangrijk. Dood hout is in feite een "hotel-restaurant" voor vele dieren, planten en schimmels.

We lopen lang een mooi stuk openwater. Het zijn eigenlijk twee plassen die door een smalle doorgang aan met elkaar verbonden zijn. Hierachter ligt een natuur zwembad. Dat hoort bij recreatie oord De Maashorst. Waar wij nu staan is het verboden om te zwemmen. Hier wordt zand gewonnen. Als men hier over een tijd mee klaar is wordt de plas verder afgewerkt en wordt zij onderdeel van het Natuurgebied de Maashorst.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrote Grazers
In dit gedeelte van de Maashorst kom je ook grote grazers tegen. Dit soort hekken of poorten zijn we een flink aantal tegen gekomen.

Ook geven de waarschuwingsbordjes informatie over wat wel en niet mag. Nadat we het gelezen hebben en de foto’s gemaakt hebben gaan we naar ”binnen”. Op de bordjes staat het volgende vermeld:

Waarschuwing
De dieren die in dit gebied grazen kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers.

 • Houd minmaal 25 meter afstand.
 • Kuddes niet doorkruizen
 • Laat de dieren met rust.
 • Voer de dieren niet.
 • Betreden op eigen risico.
 • Begrazingsgebied, geen toegang met loslopende honden.Art 461 w.v.s

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoor de laagstaande zon kunnen we hele leuke foto’s maken. In het verkeer kan de laagstand voor veel problemen zorgen. Hier in het bos is het wel mooi om te zien.

We merken wel dat als we in de zon lopen we eigenlijk niet goed voor ons uit kunnen kijken. Dus ook hier geldt oppassen waar je loopt. Ook is het aflezen van de GPS regelmatig moeilijk. Als je een tijdje door de zon verblind bent dan zie je nauwelijks nog iets op het scherm, en een verkeerde afslag is zo genomen.

Doordat we aardig om heen kijken tijdens het wandelen merken we ook het volgende weer op. Erg handig is het om op deze hoogte een bordje te plaatsen dat het gebied is opengesteld.

Ik dacht het zal wel een grap zijn maar te zien is dat het vier behoorlijke bouten aan de boom is vast gemaakt.

Daar ik u niet wil onthouden van wat er geschreven staat hebben we even ingezoomd om de tekst te kunnen lezen. Op het bordje staat:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOpengesteld:

 • De toegang is verboden
 • Tussen zonsondergang en opgang.
 • Buitenwegen en paden.
 • Met motorvoertuig, brommer of paard.
 • Met een loslopende hond.
 • Met een spelend muziek apparaat.
 • Met tent of windscherm.
 • En ook wanneer u Papier ,schillen of ander afval achterlaat.
 • Rookt, kookt of een vuurtje stookt.
 • Koopwaar aanbiedt.
 • Iets beschadigd of meeneemt.
 • Dieren verontrust.

En toen kwamen we bij een schrikdraad uit. Uiteraard heb ik het even aangeraakt en ja, ook gevoeld dat er spanning opstaat. Je spieren trekken samen en je hersenen geven een pijn prikkel af. Het is overigens ook gelijk weer weg.

Schrikdraad wordt meestal gebruikt om vee binnen de omheining te houden, of om katten en reigers uit de buurt van vijvers te houden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSchrikdraad
De afrastering staat onder spanning en geeft een gevoelige tik bij aanraking. In een apparaat dat verbonden is met de afrasteringsdraad zit een accu en een condensator en het apparaat zit met flinke koperen pennen aan de grond verbonden (aarde).

Met een uitgangsspanning van 2000 tot 10.000V gaat bij aanraking van de draad, de stroom uit de condensator door het lichaam – weerstand van 500 Ohm – naar de aarde stromen en via de grond terug. Het is niet gevaarlijk voor mens en dier – ook niet voor een huisdier - , maar geeft een schrikreactie, die het dier op afstand houdt. De impulsenergie varieert van 1 tot wel 15 Joule.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAls voedingsbron kan men het systeem op het lichtnet aansluiten, soms met een accu en tegenwoordig steeds meer op zonne-energie. Bij normale installaties is het verbruik ongeveer 7 tot 10Watt per uur. Heel krachtige installaties kunnen wel afrasteringen van 120km (!) lengte bedienen. Grote installaties zijn ook nog voorzien van een bliksemafleider.

Hindernis? Of mini natuurbrug?
Nee dit is ook weer een boom die “geholpen” is. je moet wel even bukken om er onder door te kunnen.

De schotse Hooglanders kom je in Natuurgebied De Maashorst nogal eens tegen. Zeker nu met het winterse landschap levert dat enkele mooie plaatjes op.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrote grazers
Een Schotse hooglander, ook wel Highland Cow, is een meestal roodbruin runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Naast roodbruine exemplaren komen ook zwarte, blonde, roan (bruin/zwart gestreept) en -heel zelden- witte exemplaren voor. Schotse hooglanders hebben grote horens.

Een volwassen stier weegt 800 kilo en een koe 500 kilo. Schotse hooglanders kunnen tot wel achttien jaar oud worden. En in die tijd kan een koe tot wel vijftien kalveren ter wereld brengen.

Bij de alternatieve start locatie kom ik dit grote bord tegen. Het blijkt een mobilisatiecomplex van de Landmacht te zijn. Zoals duidelijk te lezen is wordt dit voormalig defensie terrein ontmanteld en terug gegeven aan de natuur. Hiermee wordt Natuurgebied de Maashorst weer een stukje groter.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMOB-complex Zeeland
Het mobilisatiecomplex Zeeland is gelegen op de zuidpunt van de Schaijkse Heide ten noordwesten van Zeeland in het natuurgebied De Maashorst en heeft een oppervlakte van 13.24.70 hectare.

Het MOB-complex Zeeland wordt teruggegeven aan de natuur. Uit de schetsschuit van februari 2008 bleek het wenselijk om op dit terrein geen extra inrichtingsmaatregelen uit te voeren. Dit omdat het terrein midden in het natuurgebied ligt en een natuurlijke ontwikkeling het meest zou passen.
Sloop

In Oktober 2008 startte de sloop van de gebouwen, asfalt en overige elementen. Verhoeven Infra Techniek BV uit Zaltbommel voert de werkzaamheden uit. Een andere sloopwijze wordt gebruikt in de loodsen waar vleermuizen voorkomen. De provincie neemt op basis van de overeenkomst met Dienst Landelijk Gebied van 25-06-07 de volledige sloopkosten voor haar rekening

Bij het MOB-complex Zeeland horen twee dienstwoningen, allebei bewoond door de oude bewakers van het complex. Deze woningen worden waarschijnlijk gesloopt. Samen met de bewoners en de gemeente wordt naar een passende oplossing gezocht voor de woonsituatie.

Het was weer een mooie wandeling.

POI's

 • Voormalig mobilisatie complex: N51 42.227 E5 38.321
 • Ven: N51 43.523 E5 37.641
 • Zandwinning: N51 43.616 E5 37.061 en N51 43.603 E5 36.682
 • Bordje op de boom: N51 43.327 E5 36.210
 • Boom over het pad: N51 42.963 E5 37.091
 • Recreatie park De Maashorst: N51 43.861 E5 36.181
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.