De dorpsranden tussen Eindhoven-Helmond

Korte beschrijving

Een GPS wandeling van 42 km waarbij we verschillende dorpsranden aan doen. Zo komen we langs Aarle-Rixtel, Lieshout, Nuenen, Mierlo en Helmond. Dit geeft u de gelegenheid om desgewenst een dorp te bezoeken en de stevige wandelaar kan besluiten gewoon de wandeling te maken zoals wij die ook gemaakt hebben. We lopen deze wandeling over verharde bospaden maar na een regen bui kan het drassig zijn. Dus draag goede schoenen.

We zitten alweer in april 2009. Wat gaat het snel. Over twee maanden staat de mars in Diekirch op het programma waarvoor we stevig aan het trainen zijn. Met deze wandeling hebben we weer de benodigde kilometers in de benen. Als absoluut hoogtepunt hebben we "het dak van Brabant" bewandeld. In het verslag kom ik daar nog uitgebreid op terug.


Kenmerken
Startpunt: Lieshout, parkeerplaats sport complex
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.485733 E5.600913
Afstanden: 42, 37, 28, 24 km
Type: Bos, Stad
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 42 km in een mooi (en groot) gebied tussen Eindhoven en Helmond.
Er zijn verkorte versies van 37, 28 en 24 km van deze wandeling beschikbaar.
Helaas zijn er geen paden aangelegd voor rolstoelgebruikers.
Onderweg zijn er voldoende bankjes om te rusten en te genieten van fraaie vergezichten.
Je loopt voor het overgrote deel op zandpaden.
Goede schoenen zijn aan te raden.

Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe zijn gestart in Aarle bij mijn collega Mathijs richting Lieshout. We zagen op de eerste kilometers de zon tussen de bomen opkomen.

Met een kleine omweg komen we dan langs de Bavaria.

Bravaria
De brouwerij is een van de oudste van Nederland. In 1719 werd voor het eerst melding van deze brouwerij gemaakt. Deze was eigendom van Laurentius Moorees en stond bekend als 'De Kerkdijk', naar de straat waaraan de brouwerij was gelegen. Mogelijk ging deze activiteit zelfs terug tot het jaar 1680. We moeten aanvankelijk eerder aan een thuis verricht ambacht dan aan een fabriek denken. Sinds 1764 is de brouwerij in het bezit van de familie Swinkels, die afstamt van de schoonzoon van Moorees. De kleinschalige brouwerijen verdwenen geleidelijk en brouwerij 'De Kerkdijk' was een van de bedrijven die overbleef en groeide. Innovaties speelden bij dit proces zeker een rol. Daarnaast werd ook aan uitbreiding van de afzet gewerkt, waarbij men vanaf 1890 zelfs tot Helmond doordrong. De aanleg van het Wilhelminakanaal in 1918 zorgde eveneens voor extra omzet, alsmede een aanvoerweg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe grondstoffenschaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde voor een verdere concentratie van brouwerijen.

In 1925 richtten de drie gebroeders Frans, Piet en Jan Swinkels de firma Gebroeders Swinkels op. Voor de brouwerij kozen ze de naam 'Bavaria', een verwijzing naar het 'Beiersch bier', zoals ondergistend of Pilsener bier toen vaak werd genoemd, dit in tegenstelling tot het tot dan toe gebruikelijke gerstenbier. Het in 1926 van kracht geworden Bierbesluit gaf Bavaria een concurrentievoordeel. Geleidelijk aan vergrootte men het afzetgebied tot plaatsen buiten Noord-Brabant, waarbij men afspraken maakte met kasteleins.

In 1934 werd het eerste flessenbier geleverd. Sinds 1937 beschikt Bavaria over een eigen mouterij, die ook aan anderen levert. De brouwerij groeide snel, maar de omzet stortte in gedurende en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Daarna trad weer herstel in. Vanaf 1955 verkoopt Bavaria ook frisdrank onder de naam 3-Es, een verwijzing naar de drie gebroeders Swinkels die op dat moment de directie vormden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVanaf 1970 levert Bavaria een alcoholarm bier dat vooral in islamitische landen zeer veel wordt verkocht. In de jaren '90 van de twintigste eeuw steeg de productiecapaciteit zeer snel.

Bavaria heeft eveneens fabrieken in Zuid-Afrika en in Rusland. In het laatste land heeft Bavaria een groot marktaandeel verkregen.

Bavaria is een van de grootste brouwerijen van Nederland, en het bezit een van de grootste mouterijen van Europa.

Eind december 2007 heeft 0900 BAVARIA een landelijk taxi initiatief ondernomen. Hierbij kunnen mensen overal in Nederland via het centrale 0900-2282742 telefoonnummer altijd taxivervoer reserveren. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bavaria_(bier).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe zijn het eerste stuk bos gepasseerd en worden getrakteerd op een leuk en mooi ven. Er staat een informatiebord bij dat wel een interessant verhaal vertelt. Normaal zou je denken "ach een ven, daar hebben we er al zo veel van". Maar toch als je het bordje leest, ontdek je dat het toch weer iets unieks is. Natuurlijk delen wij de tekst met u. Op bord is het volgende te lezen:

De Schapengracht
De Schapengracht is een ven met een bijzondere langgerekte vorm. Uit onderzoek is gebleken dat het ven oorspronkelijk een smeltwatergeul uit de laatste ijstijd is (meer dan 10.000 jaar oud). Het ven heeft een bijzonder hoge natuurwaarde doordat het venwater in contact staat met kalkhoudend water uit de ondergrond. Daardoor kunnen er bijzondere plantensoorten groeien.

Bij dit oude vennetje worden maatregelen genomen om de oevervegetatie te herstellen. Door de maatregelen krijgt de oorspronkelijke flora en fauna ruimte om zich te ontwikkelen.
Maatregelen:

Kappen van bomen in de oeverzone. Door de bomen rondom het ven te kappen wordt het ven natter en valt er minder blad- en takafval in het ven. De waterkwaliteit zal toenemen en bijzondere planten krijgen genoeg licht krijgen om op de oevers te kiemen.Selectief afplaggen van de verrijkte bovenlaag rondom het ven. De bovenste toplaag met zwarte humus wordt verwijderd, de zandige ondergrond komt hierdoor weer aan de oppervlakte. De zandige ondergrond is een groeiplaats voor bijvoorbeeld Kleine zonnedauw.Opschonen van de bodem aan de zuidwest zijde van het ven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSUitvoering vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2005. De werkzaamheden worden door de Bosgroep in samenwerking met de gemeente Helmond uitgevoerd. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit draagt middels subsidies bij aan de realisatie de herstelplannen.

Kruisbeeld
Kruisbeelden kom je op veel plaatsen tegen in Brabant en Limburg. Het grootste Kruisbeeld ter wereld staat in Rio de Janeiro. Het beeld is 38 meter hoog en staat op een bergtop van 710 meter hoog. Het beeld kijkt over de stad uit. Dit kruisbeeld moet het met een iets minder fraai uitzicht doen.

Waarom niet met de mountainbike door de bossen. Ik dacht een bordje te fotograferen met wandelroutes erop. Het blijkt een uitgezette route te zijn. Deze route wordt door veel mountainbikers gefietst. Zoals we kunnen zien wordt ook de Geulberg aangedaan. En laat die nou in onze wandeling zijn opgenomen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnlangs hebben we deze route ook zelf gefietst. We kunnen rustig stellen dat dit een pittig tochtje is. En we hoeven niet helemaal naar Limburg om een heuvel te beklimmen. Ook wordt er aan de fietser aandacht gevraagd om respectvol met de natuur en hen bezoekers om te gaan. En zo kan een ieder op zijn of haar manier genieten van wat de natuur te bieden heeft.

Je zou zeggen een paal die een of andere locatie aangeeft van een leiding die hier in de grond ligt. Tenminste dat is wat ik dacht. Onder op de paal staan twee tekens van de mountainbike route die hier ligt.

Zo nieuwsgierig als ik ben ga ik toch maar even kijken wat er te lezen staat. Het blijkt een gedicht te zijn.

TRAP LAZARUS
Oh wat rot is je auto kapot
Het is moeilijk te verhappen maar vandaag moet je trappen
Gelukkig maakt het gezond en sterk en voor je het weet fiets je altijd naar je werk

André Wiersma
Poezietocht Nuenen ca. 2000 Deur en 700 jaar

We naderen de Gulberg. Net aan de rand van de Gulberg staat deze installatie. We zien dat er Carbiogas op staat dus het zal we iets te maken met de berg op de achtergrond. Na wat zoekwerk klopt dat ook.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSCarbiogas
Op de locatie in Nuenen, bij Eindhoven, wordt uit een nabijgelegen stortlocatie van (huis)vuil, stortgas afgezogen en afgevoerd naar de opwerkingsfabriek van Carbiogas. Hier wordt het natte stortgas na ontwatering opgewerkt naar zogenaamd groen gas (zgn. Pseudo Natural Gas) welke dezelfde Wobbe index heeft als het Groningse aardgas.

Een gedeelte van het stortgas wordt gebruikt als brandstof voor een biogas motor welke de elektriciteit opwekt die de gasopwerkingsinstallatie nodig heeft. Het opgewerkte bio-aardgas wordt via het gasnet verkocht aan een aantal klanten van E.ON Benelux in de omgeving van Eindhoven.

De Gulberg. Daar is onze tweede uitdaging van de wandeling. De eerste was zeker een 40 km te wandelen en als het kan de geulberg ook nog beklimmen en wel twee keer. Het is een aardig berg die we moeten nemen. Maar we hebben er zin in.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEenmaal boven heb je een 360 graden vergezicht over Brabant. We zien duidelijk Eindhoven, Nuenen, Geldrop en Mierlo liggen. Ik heb een verkorting zonder de Gulberg gemaakt. Maar dan mist U wel iets als U besluit om de gulberg niet te beklimmen. We vergeten niet om meer informatie te zoeken over deze berg in Brabant.

De Gulberg
In 1979 werd de Regionale Afvalverwerkingmaatschappij Zuidoost Brabant (RAZOB) opgericht met als doel de ontwikkeling van gecontroleerd storten van afval op stortplaats Gulbergen.

Op een oppervlakte van 49 ha zou 7.500.000 ton worden gestort. Het verzorgingsgebied betrof circa 700.000 mensen. Met de omliggende gemeentes werden afspraken gemaakt en NV RAZOB verplichtte zich tot de realisatie van Landgoed Gulbergen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMet de overname door Essent op 4 juli 2003 is deze verplichting overgegaan naar Essent.
Voor het aanleggen en beheren van het landgoed heeft RAZOB indertijd de Beheermaatschappij Gulbergen BV opgericht. Beheermaatschappij Gulbergen BV is een 100% dochter van NV RAZOB die weer een volle dochter is van Essent Milieu BV.

Een belangrijk deel van de terreinen is reeds verworven en het landgoed is inmiddels circa 400 ha groot. De gronden zijn in eigendom bij SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en in erfpacht uitgegeven aan Essent/RAZOB. Bron: https://gulbergen.nl/nl/landgoed/historie

Het Eindhovens kanaal passeren we ter hoogte van Geldrop. We lopen er een stukje langs om uiteindelijk het kanaal over te kunnen steken vroeger voeren hier nog binnenvaart schepen door. Nu zijn het vooral recreanten en sporters die je hier tegen komt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Eindhovensch Kanaal
Aangelegd in 1843 door het stadsbestuur van Eindhoven en nog altijd eigendom van deze gemeente. Het kanaal is helemaal met de hand gegraven en aangelegd om de stad Eindhoven aansluiting te geven op de Zuid-Willemsvaart, die Maastricht met ´s-Hertogenbosch verbindt.

De kanalen zijn erg belangrijk geweest voor de industriële ontwikkeling van deze regio. Met de komst van andere vervoermiddelen zoals trein en auto, raakte met name het Eindhovensch Kanaal in onbruik. Eind jaren zestig is het aan zijn bestemming onttrokken. Sinds die tijd heeft het 13 kilometer lange kanaal en zijn oevers zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied dat zich uitstekend leent voor fiets-, wandel- of vaartochten. Bron:gemeente Geldrop.

Lopend door de bossen bij Geldrop en Mierlo worden we weer voorzien van informatie over de natuur. Het gekke is dat je eigenlijk geen mooi stukje bos bewandeld maar toch als je de informatie leest blijkt dat het dode hout toch nog zijn nut heeft.
De tekst zegt het volgende:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVele soorten planten en dieren zoals paddenstoelen, insecten en vogels zijn gebonden aan liggende en staande dode bomen. Vooral dikke bomen zijn belangrijk.

Bepaalde paddenstoelen hebben zich gespecialiseerd in het opruimen van dode bomen. Vaak zie je dan ook dode bomen bedekt met lagen paddenstoelen.

Voor veel insecten biedt dood hout de juiste woonplaats en het juiste voedsel. Op deze insecten komen weer andere dieren, zoals spechten en insecteneters, af. vroeger werd het bos altijd netjes opgeruimd. Nu we beseffen dat er voor een gezond bos ook dood hout nodig is.

Ook staat er nog informatie over de specht op het bord.

De Specht
We kennen o.a. de groene specht,de bonte specht en de zwarte specht. Spechten herken je aan de golvende beweging die ze maken tijdens de vlucht. De groene specht zoekt zijn voedsel vaak op de grond, vooral in mierennesten. De grote bonte specht valt het meest op door zijn geroffel op dode takken. Hij markeert hiermee zijn territorium. Zijn leefgebied is in de takken van bomen waar hij op zoek gaat naar larven en insecten . Ook hierbij hoor je hem wel hakken. Kenmerkend zijn de ronde (grote bonte specht) of ovale (zwarte specht) nestopeningen in bomen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBrabantse gezelligheid. Dat hebben we weer mogen ervaren. Rob die hier dicht bij woont kwam samen met zijn vrouw een bakje koffie drinken in het bos. Erg gezellig en ik moet zeggen; we hadden er ook wel zin. De GPS gaf aan dat we 30 km op hadden zitten dus nog 10 km voor de boeg.

Na een gezellige pauze was het voor ons hoog tijd weer te gaan. Immers wilden we niet te laat thuis zijn. Wij danken Rob en zijn vrouw voor de koffie en ondanks dat de spieren al hun ongenoegen aankondigden ging de wandeling verder.

De tv en radio toren van Mierlo hadden we al uit verschillende richtingen gezien. Een mooi uitzicht hadden op de Gulberg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPST.V.-toren
Een markant en beeldbepalend gebouw bij uitstek, is de t.v.-toren in Mierlo. De toren is gebouwd in 1961 en heeft een hoogte van 105 meter.

Tegenwoordig wordt de toren naast tv-verbindingen gebruikt voor alle soorten straalverbindingen van KPN Telecom. Bron: gemeente Geldrop.

Vanuit Mierlo lopen we Brandevoort binnen. Wat een mooie wijk is dit. Leuke huizen. Dit was wel prettig om door heen te lopen. Ik was er nog nooit geweest en je waant gewoon in een oude stad als Amsterdam. De huizen zijn nieuw of staan er nog niet zo lang.

Zeker de moeite waard om hier op je gemak het een en ander te bekijken. Er is zelfs een website over Brandevoort waar nog veel meer informatie staat. Neem gerust een kijkje op: https://www.brandevoort.nl

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBrandevoort...
Een klassieke nederzetting op de grens van stad en landschap in het Brabantse land. In Helmond, aan de westzijde van de stad, vlakbij Eindhoven. Tussen jarenoude eiken, bossages en traditionele bebouwing groeit het nieuwe dorp.

Het bestaande landschap, de klassieke architectuur en de grote differentiatie in woningtypen en gevelbeelden vormen de uitgangspunten voor dit unieke project. U ziet er pittoreske gevels en stoepen en loopt er door kleine kronkelige straatjes.

Brandevoort wordt een bijzonder dorp. Een dorp met een hart, De Veste. Er omheen liggen de karaktervolle Buitens: ruimtelijke woonwijken voor hen die gesteld zijn op stijl, rust, ruimte en natuur.

Treedt binnen in de wereld die Brandevoort heet!

GPSwalking.nlWe steken de weg over van Eindhoven naar Helmond. We zien de Satelliet schotels van UPC. Ze hebben er aardig wat staan.

UPC
UPC voorziet meer dan twee miljoen huishoudens van digitale of analoge televisie. Per 31 december 2008 leverde UPC aan 682.500 huishoudens breedband internet en 572.400 abonnees digitale telefonie. Hiervoor beschikt UPC Nederland in Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en Noord-Brabant over hoogwaardige communicatienetwerken.

Met het merk Priority bedient UPC ook de zakelijke markt. Zo helpt UPC toonaangevende ziekenhuizen, energiebedrijven en reisorganisaties bij het realiseren van zakelijke doelstellingen.

De spieren zijn nu echt aan het protesteren. Maar gelukkig geeft de GPS aan dat we bijna bij het startpunt zijn van deze lange maar mooie wandeling. Dan passeren we Kasteel Croy. Erg leuk en mooi kasteel. Het staat vlak bij de weg dus kan je er goede foto’s van maken.

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKasteel Croy
Het kasteel van Croy is een thans niet meer bewoond kasteel in Noord-Brabant, gelegen bij Aarle-Rixtel, dat onder de gemeente Laarbeek valt, grenzend aan de gemeente Helmond.

Van 1642 tot 1968 behoorde Croy onder de toenmalige gemeente Stiphout (thans gemeente Helmond). Sinds 1795 wordt er bier gebrouwen. Ook wordt de oorspronkelijke kudde Rambouillet-merino-schapen in ere hersteld.

De oudste delen van het kasteel van Croy stammen vermoedelijk uit het midden van de vijftiende eeuw. In 1472 bezat Rutger van Erp op Strijp een slotje met hoeve, ongeveer 20 bunder groot. In 1477 verkocht hij het slotje aan Jacob van Croy. Jacob stamde uit de familie De Croÿ, onderdeel van de Bourgondische hofadel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1436 werd hij op het kasteel van Chimay in België geboren als zoon van Jean II de Croy, prins van Chimay. Jacob was tevens onder meer Domheer van Keulen en bisschop van Kamerijk (Kamerijk in het tegenwoordige Frans-Vlaanderen).

De Croy is echter slechts 17 jaar eigenaar geweest van het "slotje", want in 1494 verkocht De Croy het kasteel aan Cornelis I van Bergen. Waarschijnlijk is Cornelis degene geweest die het kasteel in zijn definitieve omvang heeft laten bouwen. Tevens liet Cornelis het poortgebouw bouwen aan de andere kant van de gracht, vlàkbij de huidige Franse boerderij (momenteel een restaurant, De Croyse Hoeve).

Door de vele jaren heen hebben verschillende adellijke families het imposante kasteel bewoond. De laatste adellijke familie was de familie Van der Brugghen. De nieuwe eigenaar van Croy werd in 1772 Jan Anthonie van der Brugghen. Van der Brugghen werd op 5 januari 1747 in Indonesië te Rembang (Java) geboren als zoon van Dirk Willem van der Brugghen. Zijn vader was opperkoopman en gezaghebber te Soerabaja. In 1758 vertrok het gezin Van der Brugghen naar Nederland. In 1770 trouwde Jan Anthonie met met Maria Fortunee le Boulenger, stammend uit Franse adel. lees verder op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Croy

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe hebben weer een mooie wandeling gemaakt. Deze wandeling is ook geschikt als U wilt trainen voor langere afstanden en toch ook van de natuur wilt genieten. Helaas is deze wandeling niet geschikt voor rolstoel gebruikers.

Hoogtepunt was het beklimmen van de Gulberg. Zeker de inspanning waard. Aan deze wandeling grenzen ook andere GPS wandelingen. U kunt in deze omgeving genoeg kilometers maken.

Door Aarle-Rixtel rijdend krijg ik het idee om hier nog een dorpswandeling te maken die ook nog een gedeelte van het buitengebied meepakt.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Start/Einde N51 29.144 E5 36.055
 • Kruisbeeld N51 29.058 E5 36.112
 • Alternatieve parkeerplaats N51 26.857 E5 36.793
 • Trap Lazarus N51 27.714 E5 34.032
 • Top gulberg N51 26.948 E5 34.612
 • Dood hout N51 26.248 E5 34.568
 • Horeca N51 25.712 E5 37.079
 • Radio/ TV toren Mierlo N51 26.276 E5 36.297
 • VVV Mierlo N51 26.601 E5 36.955
 • Brandevoort N51 27.490 E5 37.092
 • Kasteel Croy N51 29.947 E5 37.549
 • Bavaria N51 31.047 E5 36.376
 • Schapengracht N51 30.074 E5 35.493
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.