Griendtsveen - De Peel - Helenaveen

Korte beschrijving

De wandeling start op de Parkeerplaats bij het centrum van Staatsbosbeheer; over de Helenavaart, 1km ten noorden van Helenaveen.  We keren hier een paar keer terug omdat de route uit een drietal lussen bestaat, die telkens vanuit dit punt starten. Elke lus heeft een typisch karakter. Lus 1 Moerassen 4,5 km, Lus 2 Hoog en droog 3,5 km, Lus 3 Bosgebied 4 km. Ideale wandeling om in gedeeltes te lopen – flink doorstappen is in dit gebied niet toepassing, eerder slenteren - maar we hebben ook een totaalroute neergelegd van 12 km.

 


Kenmerken
Startpunt: Griendsveen
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.404943 E5.918562
Afstanden: 12, 8, 5, 4, 3 km
Type: Bos, Hei, Open, Veen
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 28-08-2013

Route informatie

GPS wandeling van 12 kilometer door de MariaPeel tussen Griendsveen en Helenaveen.
De wandeling start op de Parkeerplaats bij het centrum van Staatsbosbeheer.
We keren hier een paar keer terug omdat de route uit een viertal lussen bestaat, die telkens vanuit dit punt starten.
Er zijn verschillende lussen met een lengte van 8, 5, 4, en 3 km.
Goede wandelschoenen aantrekken, de route kan enigzins drassig zijn.
Onderweg komt u geen horeca tegen. In Griendtsveen en Helenaveen zijn verschillende gezellige horecagelegenheden.Langere beschrijving

GPSwalking.nlVanaf de parkeerplaats keren we terug naar de verharde weg en steken die over We gaan dan richting Visvijver Een rondje van 4 km in de Deurnsche Peel.

Er is hier meer bos dan aan de andere kant van de Helenavaart. De geurende douglasspar geeft en extra dimensie aan deze wandeling.

Mariapeel N51 25.834 E5 53.483
De Mariapeel is een gebied wat samen met de Deurnese Peel gelegen is tussen
Griendtsveen, Helenaveen, Liessel en America. Samen met de Deurnese Peel heeft het een oppervlakte van ongeveer 2700 ha, de Mariapeel zelf is 1145 ha rijk aan natuurgebied. In 1980/1981 is de Mariapeel aangewezen als beschermd natuurmonument.

GPSwalking.nlBijzondere kenmerken:
In het hoogveengebied heeft zich na het jarenlang turfsteken, een uniek gebied
ontwikkeld, waarbij er veenputten en veenplassen zijn ontstaan. Het hoogveen werkt hierbij als een spons waardoor het water er bovenop blijft liggen,
hierdoor ontwikkeld zich het veenmoeras.

Omdat het een uniek gebied is komen hier ook verschillende vogels/planten voor die zeer bijzonder zijn en vaak alleen in veenmoerasgebieden voorkomen.

In november 2006 is de Mariapeel en de Deurnese Peel ook bezocht door duizenden Kraanvogels die op trek waren. Zoiets is hiernog nooit voorgekomen en het was dus ook zeer bijzonder. Ongeveer 2 à 3 dagen is dit een rustplaats geweest voor de Kraanvogels die waarschijnlijk vanuit Duitsland richting Frankrijk zijn vertrokken om te overwinteren.

GPSwalking.nlNa dit rondje komen we terug op de parkeerplaats. Voor de tweede lus gaan we richting noord-noordwest en volgen de route door het natte deel.

We zien hier de grote plassen met de afgestorven berkenbomen. Een triest maar wonderschoon einde van de bomen. Dit is een beetje richting Griendtsveen.

Griendtsveen N51 26.536 E5 53.194
Griendtsveen is een dorp in de Peel. Het behoort tot de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas. Op 1 januari 2007 telde het dorp 550 inwoners.

GPSwalking.nlGriendtsveen werd rond 1885 gesticht. De geschiedenis van Griendtsveen is nauw verweven met de ontginning van de Peel. De spoorlijn van Eindhoven naar Venlo, aangelegd in 1866, was van groot belang bij de ontginning van het veengebied. Aannemer van deze spoorlijn (vanaf Helmond naar Venlo) was Jan van de Griendt (1804 - 1882), een koopman uit Den Bosch. Hij was in 1853 een van de oprichters van de "Maatschappij tot ontginning en vervening van de Peel", later omgedoopt in "Maatschappij Helenaveen".

Van de Griendt stichtte het dorp Helenaveen. Zijn zoons Jozef en Eduard zetten zijn werk voort en stichtten het dorp Griendtsveen.

GPSwalking.nlIn 1895 werd de kerk van Griendtsveen gebouwd, omdat de afstand tot het naburige America te groot was.

Kort na (voor) 1900 werden de fabrieken en huizen van Griendtsveen gebouwd. De gebouwen werden ontworpen door de architect Louis Kooken (1867 - 1940), gemeentearchitect van Eindhoven.

Na verloop van tijd was alle turf afgegraven en kreeg het dorp een agrarische functie. In 1956 werd een einde gemaakt aan het alleenbezit door de maatschappij van Van de Griendt. Met deze normalisatie was de ontginning van de Peel ten einde.

Griendtsveen heeft een zeer schilderachtige ligging en heeft een beschermd dorpsgezicht.
De schrijver Toon Kortooms ligt in Griendtsveen begraven. Zijn ouderlijk huis stond in Deurne, maar zijn sociale leven speelde zich af in het dorp Griendtsveen.

GPSwalking.nlGriendtsveen is een van de zeer weinige plaatsen in Nederlands-Limburg met een zuiver Brabants dialect. Andere dialecten in de omgeving hebben wel veel verwantschap met het Brabants maar horen meer tot de Zuid-Gelderse groep. (Met dank aan Rob).

En weer verder tot bij het gebouw van SBB voor lus nummer drie. Richting Zuid.

Peel N51 24.801 E5 54.580
De Peel is een grotendeels verdwenen hoogveengebied op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het hoogveen bevond zich voornamelijk op de Peelhorst, een geologisch verschijnsel met ondoordringbare kleilagen op relatief geringe diepte.

GPSwalking.nlDoor stagnatie van regenwater kon er veenvorming plaatsvinden. Dit zogenaamde veenmosveen, opgebouwd uit het plantje Sphagnum, groeide in de loop der duizenden jaren aan tot een meters dik pakket. Dit veengebied heeft door de eeuwen heen mythische proporties gekregen: er was brandstof te vinden, maar er waren grote gevaren.

Vanaf de middeleeuwen staken de bewoners op individueel niveau turven uit het veenpakket, om te dienen als brandstof. "Turf" blijft eeuwenlang dé grondstof in deze moerassige streek.

Eén van de eerste gehuchten die genoemd worden in de geschiedenis van de Peel is Meijel, dat ook wel bekend staat als het "eilandje in de Peel": het was een toegankelijke zandbank in het moeras. Alleen via Meijel was de Peel te doorkruisen. Deze situatie is te vergelijken met die van het gebied rond Bourtange in Noord-Nederland.

GPSwalking.nlDe streeknaam Peelland is afgeleid van de naam van het veengebied, dat zich eens uitstrekte van Grave in het noorden tot Weert in het zuiden.

Het woord 'peel' komt namelijk van het Latijnse palus, 'moeras'. Deze naam van de streek is vanaf het jaar 1100 in geschriften te vinden, onder andere in de vormen Pedelo, Pedel, Pedele, en Pedelant.

In de loop van de twintigste eeuw groeide het besef dat men iets onvervangbaars aan het vernietigen was. De restanten van de veengebieden werden veelal als reservaten beschermd. Eén van die reservaten werd zelfs een Nationaal Park, het Nationaal Park De Groote Peel.

GPSwalking.nlDit veengebied is het enige veengebied dat zich niet op de Peelhorst bevindt, maar in de Centrale Slenk, het geologisch lager gelegen gebied ten westen van de Peelhorst. Restanten van veengebieden op de Peelhorst zijn de Mariapeel en de Deurnese Peel.

Op de splitsing links aanhoudend volgen we de route rechtsom over het hoge en droge gebied met veel buntgras. Op de kruising met het bankje gaan we naar rechts om terug te keren naar de parkeerplaats.

De Mariapeel en Deurnese Peel N51 24.191 E5 54.416
"De Mariapeel en Deurnese Peel zijn de restanten van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen. Tot in de jaren zeventig is in de Deurnese Peel turf gewonnen.

GPSwalking.nlDe Mariapeel kent drie deelgebieden, waarvan het Mariaveen een open heidegebied is met enkele zandruggen. De twee andere gebieden bestaan uit bossen met vooral berken en hier en daar eik.

In de Deurnese Peel zijn de sporen van de turfwinning nog duidelijk zichtbaar.

Kenmerkende broedvogels van deze peelgebieden zijn nachtzwaluw en blauwborst, in de winter verblijven er grote aantallen rietganzen. In sommige oude turfputten zijn goed ontwikkelde hoogveenvegetaties te vinden".

Geraadpleegde websites:

www.griendtsveen.net/weblog/?p=512

Startpunt

 • A1000 12km Mariapeel Visvijver Natte en hoge peel N51 24.297 E5 55.114
 • A1001 8km Mariapeel Natte en Hoge Peel N51 24.297 E5 55.114
 • A1002 5km Mariapeel Natte Peel N51 24.297 E5 55.114
 • A1003 3km Mariapeel Hoge Peel N51 24.297 E5 55.114
 • A1004 4km Mariapeel Visvijver N51 24.297 E5 55.114

POI’s

 • Mariapeel N51 25.834 E5 53.483
 • Griendtsveen N51 26.536 E5 53.194
 • Peel N51 24.801 E5 54.580
 • De Droge Peel N51 23.915 E5 55.644
 • De Mariapeel en Deurnese Peel N51 24.191 E5 54.416
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.