Fietstocht Gouden Helm vanuit Asten

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 14-04-2020

Op 17 juni 2010 is het precies 100 jaar geleden dat turfgraver Gabriël Smolenaars, in de volksmond Gebbel, in het Zinkske bij Helenaveen een vergulde, zilveren Romeinse helm vond. Behalve deze helm werden ook paardenbelletjes, leerresten van schoenen en een tent, een mantelspeld en 39 koperen munten gevonden.

Deze vondst leidde tot allerlei speculaties en studies over de manier waarop deze voorwerpen in het veen van de Peel terecht zouden zijn gekomen.

De helm is door Gebbel verkocht aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hier is o.a. ook de sierschijf te bewonderen die gevonden is in het veen in de zgn. Belgenhoek in de gemeente Peel en Maas.

De fietstocht voert langs de verschillende plekken in de Peel die in het verhaal over de helm voorkomen en langs belangrijke overblijfselen van de turfindustrie uit de tweede helft van de 19e eeuw en en de eerste helft van de 20ste eeuw. 

Geen GPS?
Dan kunt u hier de papieren routebeschrijving downloaden. Deze beschrijving is ook verkrijgbaar bij de VVV's en bij deze route aangesloten musea. Download de papieren routebeschrijving.

Kijk ook naar de andere fietstochten rond het thema "De gouden helm":


Kenmerken
Startpunt: Beiaard- en Natuurmuseum Asten
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.403098 E5.732803
Afstanden: 50 km
Type: Bos, Open, Peel
Begaanbaar: Goede verharde fietspaden
Rolstoel: Niet bekend
Honden: N.v.t.
Horeca: Bij start en onderweg
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS fietstocht van 50 km vanuit Asten.
Er zijn geen verkorte versies van van deze fietstocht beschikbaar. Wel is er een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDe Peel
De Peel staat bekend als een bijna ondoordringbaar veenmoeras. Die ondoordringbaarheid gold zeker toen het veendek zich over het hele Peelgebied uitstrekte. De veenvorming is tienduizend jaar geleden begonnen en in 320 waren er nog plekken niet door het veenmos overgroeid.

De Peelhelm is in 320 in een veenplas bij een nog niet door het veen overgroeide zandrug terechtgekomen met aan weerszijden levend hoogveen. De rug werd als een begaanbare route gebruikt. Het is daarom niet verwonderlijk dat de helm op die plek in de Peel terecht is gekomen. Het zou nog vele jaren duren voordat de helm helemaal onder het veen verdween.

GPSwalking.nlDuizend jaar geleden zijn de bewoners rondom de Peel begonnen met turfwinning voor eigen gerief. Ze staken de turven als brandstof voor verwarming en koken.

Het veenpakket is verschillend van opbouw door de verschillende planten die het gevormd hebben. Fijnbladige veenmossen hebben het zwartveen opgeleverd en grofbladige het grauwveen. Dat grauwveen was niet geschikt als brandstof.

Het turfsteken brengt vanzelf verborgen Peelschatten aan het daglicht. Zo zouden er in Deurne begin 19de eeuw een Romeins zwaard en gouden schild gevonden zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEn in 1807 is “mogelijk in Meijel“ een gouden schild in de vorm van een halve maan gevonden met daarop hiëroglyfen, tijgers en leeuwen. Dieren die ook op de sierschijf van Helden zijn afgebeeld.

Sinds 1853 werd de Peel bedrijfsmatig ontveend en ontgonnen. De Bossche broers Jan en Nicolaas van de Griendt konden 600 hectaren Peel van de gemeente Deurne kopen.

Voor de afvoer van de turf naar hun steenfabrieken groeven hun werknemers eerst de Helenavaart. De veenkolonie Helenaveen ontstond. Vaart en dorp zijn genoemd naar de vrouw van Jan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAl snel ontstond de NV Maatschappij Helenaveen, waarvan Jan de eerste directeur was. Begin jaren tachtig van de 19de eeuw stapten de Van de Griendten uit de Maatschappij om bij de spoorlijn Deurne-Venlo een eigen veenderij te beginnen, de Maatschappij Griendtsveen. Daar ontwikkelde zich de veenkolonie Griendtsveen.

Ook de gemeente Deurne startte een veenbedrijf. Omdat de gemeente geen gebruik mocht maken van de Helenavaart, groef ze het Kanaal van Deurne. De particuliere maatschappijen haalden turfstekers, tuinders en (tabaks)boeren uit Drenthe (de oliekonten), Overijssel, Gelderland en Holland.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVelen vestigden zich in Helenaveen en Griendtsveen. Tijdens het hoogseizoen kwamen vanaf 1856 "de Poepen" uit de buurt van Hannover naar de Peel.

Voor de ontwatering en het turfvervoer werden de wieken of wijken gegraven volgens het drietandsysteem. De hoofdwiek sluit aan op een kanaal en heeft aan weerszijden een parallelle zijwiek. Dit wijkensysteem is nog in het Peellandschap te ontdekken.

Vanaf 1880 wordt het grauwveen bruikbaar. Machinaal is er turfstrooisel van te maken, dat gebruikt kan worden in de vele West-Europese paardenstallen van legers en trammaatschappijen.

GPSwalking.nlHet station "Helenaveen" bij Griendtsveen groeit uit tot een druk overlaadstation. Ook kleinere bedrijven deden aan grauwveenwinning.

Steegh&Esser had van de gemeente Deurne het grauwveen van een perceel in het Zinkske bij Helenaveen gekocht. Bij het steken vond Gebbel Smolenaars op 17 juni 1910 de Peelhelm. Strijd om de eigendomsrechten ontstond vanwege het verhaal, dat de helm deels in het grauwveen en deels in het zwartveen lag.

Deurne was eigenaar van het zwartveen, Steegh&Esser van het grauwveen. Het Rijksmuseum van Oudheden loste dit op door beiden af te kopen met respectievelijk 1.000 en 800 gulden. Met de 1.200 gulden die Gebbel kreeg, was het museum voor 3.000 gulden de nieuwe eigenaar geworden van de Peelhelm.

Sinds 1982 wordt er in de Peel niet meer verveend. Onbekende historische rijkdommen zullen niet meer gevonden worden.

GPSwalking.nlDe resterende Mariapeel, Deurnese Peel en Groote Peel zijn prachtige natuurgebieden, waar eenieder van andere rijkdommen kan genieten.

1. Start Beiaard- en Natuurmuseum Asten
Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten heeft de grootste collectie klokken en bellen ter wereld, afkomstig uit alle werelddelen o.a. Romeinse paardenbelletjes zoals gevonden bij de gouden helm.

Naast de collectie van klokken en bellen toont het museum alles wat leefde en leeft in de Peel. Zo staat er bijvoorbeeld een echt mammoetskelet in het museum.

In de schitterende museumtuin groeien vele plantensoorten, bloemen en kruiden. Uniek is onze klankentuin. kijk ook eens op www.museumasten.nl.

2. Kerk O.L.V. Praesentatie met Processiepark
Ommel is een bedevaartplaats.

GPSwalking.nlJaarlijks bezoeken duizenden bedevaartgangers in de maand mei het dorp om te bidden tot Maria.

Processiepark 'Mariaoord', tegenover de kerk, uit 1913. Het omvat een zandstenen reliëf uit 1925 dat het verhaal van de redding van Jan van Haven door Maria uitbeeldt, en een zandstenen kruisweg met 14 staties, die in kapelletjes zijn ondergebracht.

De bijbehorende Lourdesgrot stamt uit 1934.

3. Aa-dal
De Aa meandert hier door het mooie Brabantse land. Het Beekdal van de Astense Aa is op zijn mooist op een steenworp van de Ommelse rotonde.

De Astense Aa is de naam van een klein natuurreservaat nabij het gehucht de Berken. De rivier de Aa werd tussen 1960 en 1970 over bijna de gehele lengte van 50 km gekanaliseerd, behalve het stuk in dit natuurgebied. Over een lengte van 2 km meandert de rivier door dit gebied.

GPSwalking.nlDe met landbouwwater vervuilde beek overstroomt dit reservaat onregelmatig. Hierdoor ontstaat een verruiging van de vegetatie. In het bos overheersen daardoor soorten als kleefkruid, grote brandnetel en fluitenkruid.

4. Monument voor de gevallenen
De bezettingsjaren 1940-1944 verliepen voor Liessel relatief rustig. Het dorp, gelegen aan de rand van de Peel, was een veilig toevluchtsoord voor veel onderduikers. In veel boerderijen verbleven joden, jeugdigen (waaronder een aantal inwoners van Texel) en later piloten en bemanningsleden van vliegtuigen die boven de Peel waren neergeschoten.

In het boek 'De Zwarte Plak' van Toon Kortooms zijn enkele fragmenten te lezen over deze periode. Op zaterdag 23 september 1944 werd het centrum van Liessel als uitvloeisel van de operatie Market Garden 'tussen licht en donker' bevrijd en leek de oorlog voorbij. De Duitse kanonnen bleven echter vanuit de Peel vrijwel dagelijks voor onrust zorgen.

GPSwalking.nlOp 27 oktober 1944 begonnen de Duitsers aan een onverwachte tegenaanval, vanuit Helenaveen en vanuit Meijel. Inwoners van Liessel vluchtten in grote haast naar Deurne en Asten. De aan de frontlinie gelegerde Amerikanen waren niet in staat deze aanval te keren.

De 15e Schotse divisie die net Tilburg had bevrijd, schoot te hulp. Na zware gevechten, vaak man tegen man o.a. in de Dennendijkse bossen, werd het Duitse offensief tot staan gebracht. Liessel was even wereldnieuws.

Oorlogscorrespondenten noemden de strijd één van de zwaarste sinds de invasie van Normandië. Een week later, op 1 november 1944 was Liessel voor de tweede keer bevrijd. Het mogelijke doel van het Duitse offensief was een wig te drijven in de corridor en door te stoten naar de haven van Antwerpen.

Een andere zienswijze luidt dat dit offensief gezien moet worden als een 'speldenprik', die de aandacht af moest leiden van het voorgenomen Ardennen-offensief in december 1944.

Liessel betaalde voor de definitieve bevrijding een zware tol. De strijd kostte bijna veertig inwoners het leven en het dorp was vrijwel geheel verwoest. Een troosteloze ruïne bleef over en een slagveld met her en der in velden en op wegen vernietigde tanks.

GPSwalking.nlNaar schatting 100 woningen waren verwoest en 150 zwaar beschadigd, alleen buurtschap het Loon (richting Deurne) en omgeving bleef goeddeels gespaard. Bij de slag sneuvelden een honderdtal geallieerde en een vrijwel gelijk aantal Duitse militairen.

Voorafgaand aan de helse week hadden in de buurtschap De Leensel op 9 oktober bij een incident met een achtergelaten Duits munitiekistje 15 inwoners het leven verloren.

5. Hubertuskapel
Vanouds was Liessel een bekende bedevaartplaats waar St. Hubertus, de patroon van de jagers, werd vereerd. In het bijzonder werd zijn bescherming gevraagd tegen hondsdolheid of razernij.

Op voorschrift van de overheid in 1648 mocht de kapel niet meer voor katholieke erediensten worden gebruikt. Hierdoor raakte het pelgrimsoord in vergetelheid. De bevolking hechtte echter veel waarde aan haar kapel en probeerde het verval zo goed mogelijk te voorkomen.

GPSwalking.nlToch werd de inmiddels oude kapel in 1831 afgebroken. In 1981 is de nieuwe kapel ingezegend.

6. St. Willibrorduskerk
In 1901, 50 jaar na het ontstaan van de parochie Liessel, is de huidige kerk in gebruik genomen. De kerk, in neogotische stijl, is ontworpen door architect C. Franssen uit Roermond.

De bouwkosten werden begroot op â 28.800,- (Fl. 63.300,-). De firma F. Nicolas en Zn. uit Roermond maakte de gebrandschilderde ramen en de altaren werden gesneden door Jozef Thissen uit Roermond.

7. Horeca in Liessel
In Liessel vindt u op diverse plaatsen horecagelegenheden.

Het huidige dorp Liessel ligt op een dekzandrug langs de Astense Aa. Dit dorp ontstond bij een kapel temidden van enkele middeleeuwse gehuchten, zoals Loon (oudste vermelding 1340). De oudste, onregelmatige ontginningen liggen op deze dekzandrug.

GPSwalking.nlOver de dekzandrug liep de enige weg om de moerassige Peel in noord-zuidrichting veilig te passeren. Oostelijk van de dekzandrug vinden we de natte ontginningen van de Peel, nu deels als natuurgebied beschermd (zoals de Deurnsche Peel, alsmede de droge naaldbossen op voormalige zandverstuivingen en heidevelden). Voorbeelden daarvan zijn de Dennendijkse Bossen en de Galgenberg.

Bij Liessel vloeit de uit de Deurnese Peel afkomstige Soeloop samen met de Astense Aa. Naar het westen voert de weg naar Vlierden door het voormalige landgoed de Beelsfundatie naar het beekdalreservaatje "de Berken".

8. Molen De Volksvriend
Deze relatief jonge beltkorenmolen werd in 1903 gebouwd door de familie Gitzels en werd in de volksmond Gitzels'molen genoemd. Deze familie heeft met deze molen tot in de tweede wereldoorlog gemalen.

GPSwalking.nlDe inscriptie bovenaan de inrijpoort herinnert aan de eerste molenaar. In 1944 werd 'De Volksvriend' door artillerievuur ernstig beschadigd. Naast de molen een herbouwd bakhuisje uit de 19e eeuw.

9. Kanaal van Deurne
Omdat Jan van de Griendt geen schepen van de gemeente Deurne toeliet op zijn Helenavaart, was Deurne genoodzaakt een eigen kanaal te graven voor het vervoer van de turf. Dat was het Kanaal van Deurne. Dit kanaal loopt evenwijdig met de Helenavaart op 2 km afstand.

Door de aanleg van het Deurnese kanaal is Neerkant een tijd "havenstad" geweest.

GPSwalking.nl10. Monument ter herinnering aan de vondst van de Gouden Helm

Vanaf dit punt kijk je in noordwestelijke richting naar de plek waar Gebbel Smolenaars op 17 juni 1910 de Peelhelm vond tijdens het turfsteken.

Ter herinnering aan de vondst is in 1998 op de hoek Oude Peelstraat/Centurioweg een monumentje opgericht. Dit is gemaakt door Joep Coppens uit Vlierden.

Eerder was door de gemeente Deurne de vondst herdacht in de straatnaam Centurioweg. Centurio of honderdman is een functie in het Romeinse leger; de hoofdman over een legerafdeling van honderd man, een centurie.

GPSwalking.nl11. Dorpscentrum "De Gouden Helm"
Het Dorps Service Centrum Helenaveen.

Hier kunt u terecht voor toeristische en recreatieve informatie over de Peel, de gouden helm en de veenkolonie.

12. Horeca Helenaveen
Op diverse punten in Helenaveen vindt u horecagelegenheden.

Helenaveen werd in 1853 gesticht door de Bossche opzichter van Waterstaat Jan van de Griendt, wiens vrouw Helena Panis heette. Samen met zijn broer Nicolaas van de Griendt, en G.W.J. Carp uit Arnhem kocht hij 610 ha veengrond, die hier 3-7 meter dik was.

GPSwalking.nlDe Maatschappij Helenaveen liet een particulier kanaal, de Helenavaart, graven. De zwarte turf die hier gewonnen werd, kon daar langs worden afgevoerd naar de Noordervaart. Later werd ook turfstrooisel vervaardigd en werd de concessie uitgebreid.

Er bevond zich in Helenaveen zelfs een drijvende turfstrooiselfabriek. Het turfstrooisel werd uitgevoerd naar geheel Europa en diende ter vervanging van stro in de Londense en Parijse paardenstallen voor leger en tram.

13. Turfstrooiselfabriek
De voormalige turffabriek van de Maatschappij Helenaveen. Hier werd turf verwerkt tot turfstrooisel. Het belangrijkste product was tot 1964 turfstrooisel en na 1964 pot- en tuingrond.

GPSwalking.nlJan en Nicolaas van de Griendt waren de stichters van Helenaveen en eigenaren van de Maatschappij Helenaveen.

14. Hervormde kerk en de predikantenwoning
Hervomde kerkje, een eenvoudig zaalvormig kerkje met een gevelsteen uit 1883. Het is een rijksmonument.

De predikantenpastorie is uit 1867. Beiden zijn overblijfselen uit de "Veenkolonie tijd".

15. Helanavaart
De Helenavaart, zorgde vroeger voor de afwatering van de Peel en het vervoeren van de turf. De turf werd gebruikt als brandstof.

GPSwalking.nlHelenaveen en de Helenavaart zijn genoemd naar Helena Panis de vrouw van Jan van de Griendt, directeur van de Veenderij de Maatschappij Helenaveen.

De Helenavaart is een zijkanaal van de Noordervaart dat begint ten zuiden van Meijel en dan, parallel aan het Kanaal van Deurne, in noordelijke richting loopt.

De Helenavaart zowel als het Kanaal van Deurne zijn al lang geleden gesloten als vaarwater. Enkele jaren geleden werd ook het oosten van de Noordervaart met het haventje van Beringe voor het scheepvaartverkeer gesloten.

GPSwalking.nlDe Helenavaart is 15,7 km lang en is gegraven van 1853-1880 door de Maatschappij Helenaveen om turf af te voeren uit verveningsgebieden en ter ontwatering van het veengebied.

16. Oude kantoor van de Maatschappij Helenaveen
Tussen de tientallen meters archiefstukken van de Maatschappij Helenaveen zaten meer dan een halve eeuw de eerste tekening van de Peelhelm en diverse bijvondsten verborgen.

Deze tekening is drie dagen na de vondst thuis bij Gebbel Smolenaars gemaakt door landmeter Van Beurden. De tekening wordt nu bewaard bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

GPSwalking.nl17. Directiewoning van de Maatschappij Helenaveen
Tijdens zijn directeurschap van de Maatschappij Helenaveen woonde Adrianus Bos (1874-1931) hier.

Bos is degene die door archeologe Carol van Driel-Murray bejubeld wordt, omdat hij op de vindplaats in de Peel alle niet "kostbare", blinkende resten verzamelde. Het betreft dan voornamelijk het leer en de textiel.

Adrianus was een zoon van de heel- en vroedmeester Christianus Albertus Bos (Ridderkerk 1838-1895) en Neeltje van Haaften (Sliedrecht 1843-1892 Arnhem).

IGPSwalking.nln 1912 diende hij twee militaire officieren van waardevol advies en begeleidde hen in de Peel bij de verkenningen voor de samenstelling van hun Peelrapport.

De samenstellers van dat rapport beschreven Bos daarin als een krachtigen vlotten buitenman, die ontwikkeling en theoretische kennis paart aan practischen zin.

18. De Gelderse straat
De Geldersestraat is vernoemd naar de tabakstelers die door de Maatschappij Helenaveen naar de Peel zijn gehaald.

GPSwalking.nl19. Voormalige woning Martinus van de Mortel
Martinus van de Mortel, in de volksmond Tinus de Fauts, dreef hier enige tijd een roomboterfabriekje,"De Fuke". Martinus heeft op de vindplaats van de Peelhelm ook gezocht naar vondstmateriaal.

Nakomelingen van Van de Mortel bezitten nog een tabaksdoosje met daarin vondstrestjes.

Martinus laat via een briefje weten wat het voorstelt: "Leder van een schoen van een Romein gevonden in de Veenderij in de nabijheid van Helenaveen ter plaatse genaamd "Het Zinkske". Ouderdom omstreeks het midden 4de eeuw. Er werden munten bij gevonden van Constantijn + 325.

GPSwalking.nl20. Woning Leo Kluijtmans "Het Vorkmeer"
Hier op het Vorkmeer, woonde Leo Kluijtmans, de "ziener van de Peel", die zijn hele leven met de Peelhelm en diens eigenaar is bezig geweest. Hij heeft enkele ontmoetingen met de Romein gehad.

Op en rond de vindplaats van de Peelhelm heeft hij o.a. stenen en pijlpunten gevonden, die zijn visie van een door inlanders vermoorde Romeinse officier ondersteunen.

21. De Peel
Eeuwen lang was de Peel een onbewoond en bijna ondoordringbaar veengebied. Een moerasgebied, dat wilde zeggen: onbegaanbaar, onbewoonbaar, nat,akelig en moeilijk maar...ook mooi, rustig en rijk aan allerlei soorten leven.

GPSwalking.nlToen men ontdekte dat het gedroogd hoogveen goed als brandstof bruikbaar was, heeft men eeuwenlang turf gestoken aan de rand van het moerassig gebied. Met grootschalige ontginning is men eind 19e eeuw begonnen.

Zoals ook in andere delen van de Peel dreigen verdroogde veengebieden dicht te groeien met berkenboompjes. Om die reden is er al sinds eind jaren 70 een vrijwilligersgroep actief in de Deurnese Peel.

Veel van de 'wijken' zijn al lang geleden met dammetjes afgesloten om de verdroging te beperken. Ze zijn daardoor in grote watervlakten veranderd. Het is de bedoeling de menselijke invloed in het 'wildernisgebied' tot een minimum te beperken. Dit gedeelte is opengesteld voor het publiek, maar kent weinig paden. Laarzen zijn er onmisbaar.

Typerende soorten voor een veengebied zijn veenmos, ronde zonnedauw, kleine zonnedauw, veenpluis, blaasjeskruid, dopheide en struikheide. Tegenwoordig vinden we echter ook veel afgetakeld veen in de Deurnese Peel, met soorten als Pijpenstrootje, Adelaarsvaren, Zachte berk en Ruwe berk.

GPSwalking.nlPlaatselijk liggen nog boerenkuilen waarin zich door bijzonder gustige omstandigheden bijzondere hoogveenplanten konden handhaven zoals Lavendelhei, Kleine veenbes en bepaalde specifieke hoogveen-veenmossen.

Het huidige vernattingsbeleid heeft ertoe geleid dat ook elders het veenmos en andere typerende hoogveenvegetaties voorzichtig weer beginnen terug te keren, als kleine eerste stap op de weg naar de vorming van levend hoogveen.

Tegenwoordig is het gebied een prachtig gebied om bijv, te wandelen of te fietsen. Natuurliefhebbers kunnen hier hun hart ophalen!

22. St Annakapel
Een kapelletje, gewijd aan de H. Anna uit ca 1768.

De heilige Anna, moeder van Maria, was van oudsher in Meijel een zeer favoriete heilige.

GPSwalking.nl23. Villa van Jan Truijen
Jan van Truijen werd op 24 maart 1838 geboren als Peter Joannes Truijen op de boerderij "bij Heinkes" in Altweert.

In 1882 liet burgemeester en boerenkoning, Jan Truijen, deze villa bouwen.

Hij heeft Gebbel Smolenaars geholpen met adviezen en opbergen van de Gouden Helm, zeggende "Ik ben rijk, maar gij zijt veel rijker".

GPSwalking.nl24. St Nicolaas kerk Meijel
In de nacht van 27 augustus 1973 had Leo Kluytmans hier zijn tweede ontmoeting met de Romein, Basilius. Leo werd die nacht met fiets en al verplaatst naar het Peeldorp Meijel, acht kilometer van zijn huis.

Fietsend met een kapotte achterband kwam hij aan bij de Meijelse kerk, die veranderde in een gotische kathedraal. De beelden, waaronder Basilius, begonnen plots te leven en onderhielden zich met Leo.

25. Oranje Hotel
Op 25 maart 2005 organiseerde de plaatselijke Heemkundevereniging Medelo in dit hotel een congres over de Peelhelm.

GPSwalking.nlTijdens dit congres belichtten een zevental wetenschappers hun visies op de Peelhelm en hoe deze in de Peel terecht is gekomen.

Die jongste inzichten zijn gebaseerd op hun onderzoeken van de laatste 20 jaar.

Heemkundevereniging Medelo presenteerde tijdens het congres de geschiedenis van de Peelhelm en de verschillende visies in het boek: "De Gouden Helm uit de Peel. Feiten en visies."

26. Horeca in Meijel
In het dorpscentrum van Meijel vindt u op diverse plaatsen horecagelegenheden.

GPSwalking.nl27. Educatief Centrum Truijenhof
Educatief Centrum Truijenhof is het museum van heemkundevereniging Medelo en biedt een ruime blik in het oude Meijel: de Peel met veenontwikkeling en turfsteken, artefacten uit Meijels bodem, de oude keuken en kamer, gereedschappen uit landbouw, smederij en timmerbedrijven, winkelinrichting, herinneringen aan het Rijke Roomse Leven, een zeer informatief beeld over de oorlog in Meijel, veel foto's en films.

Openingstijden: juli en augustus op zondag 14.00-17.00 en steeds voor groepen op afspraak via www.medelo.nl.

28. Voormalige woning van Gebbel Smolenaars
De eerste dagen na de vondst bewaarde Gebbel Smolenaars zijn Romeinse vondsten thuis in dit boerderijtje. Omdat het zo'n kostbare vondst was, hield veldwachter Piet Verstappen dag en nacht een oogje in het zeil. Voor een dubbeltje liet Gebbel aan eenieder de Peelhelm en zijn andere vondsten zien.

GPSwalking.nlOp 20 juni 1910 maakte Van Beurden bij Gebbel thuis een kleurentekening, die hij opstuurde naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Een goede week na de vondstdatum gaf Gebbel de kostbaarheden in bewaring bij burgemeester Truijen.

29. St Antoniuskapel
De kapel van Sint Antonius van Padua uit ca 1900 werd in de oorlog verwoest en rond 1950 door de buurt herbouwd.

Antonius van Padua (Lissabon, 15 augustus 1195 - Padua, 13 juni 1231), geboren als Fernando Martins de Bulhões in een rijke, adellijke familie, was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een belangrijke heilige beschouwd.

GPSwalking.nlHij sloot zich in 1210 aan bij de Augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke ontwikkeling.

Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de Minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om aldaar het Christelijke geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forli tot priester gewijd. Veel gelovigen vonden door zijn toedoen de "juiste" weg terug.

Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen.

GPSwalking.nl30. Sint Willibrordusput
Op de put staat "Wilbertsput 700-1900". Op de grenspaal uit 1761 staat aan een kant het wapen der Geunieëde Provinciën en aan de andere kant een wapen met dubbele adelaar en keizerskroon van Oostenrijk. H. Willibrord, aartsbisschop van Utrecht 658-739, kwam hier mogelijk voorbij op weg van Bakel naar Echternach, om te rusten of te dopen.

In augustus 1549 werd hier met een grenssteen de oude 15 km lange rechte grens door de Peel bevestigd van Hugten (Maarheze) tot richtpunt St. Willibrordusput, scheiding tussen Someren-Asten enerzijds en Nederweert-Meijel anderzijds.

De vervangende steen uit 1761 bepaalde de scheidingsplek tussen de Zeven Verenigde Provinciën (van Holland) en het Oostenrijks Overkwartier waartoe Meijel en Nederweert behoorden.

GPSwalking.nl31. Het wijdse Peelgebied
De Peel met zijn wijdse karakter en de mooie vergezichten.

32. Dennendijkse Bossen
De Dennendijkse Bossen is een jong bosgebied. Een bosgebied met enkele open stukken, de zogenaamde bleken. Bleken waren gemeenschappelijke plaatsen waar linnen gebleekt werd.

Op de schrale, licht golvende zandgronden groeide voorheen slechts heide.

De woeste grond werd ooit omgezet in bouwland, weiland en bossen. Vooral naaldbossen, omdat deze weinig eisen stelden aan de bodem en in relatief korte tijd iets opbrachten.

AGPSwalking.nlangezien dennenhout geschikt was als mijnhout, zijn hier in de vorige eeuw veel dennenbossen aangeplant.

Enkele waterplassen en paddenpoelen maken het geheel tot een mooi stukje natuur. Soms zijn deze plassen door mensenhanden gegraven en op een volstrekt ecologische manier aan de natuur teruggegeven.

33. Horeca in Asten
In Asten vindt u op diverse plaatsen horecagelegenheden waar het goed eten en drinken is.

34. Asten
Een mooi dorp in de Peel.

In Asten bevindt zich de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts. In 1993 is daar de voormalig grootste klok ter wereld gegoten. Deze klok was een geschenk van de Britse koningin Elizabeth II aan Nieuw-Zeeland. Toen is Asten tot klokkendorp uitgeroepen.

GPSwalking.nlIn 2006 is door de Koninklijke Eijsbouts opnieuw de grootste klok ter wereld gegoten, 36.000 kilogram zwaar met een klepel van 1.500 kilogram. Deze klok was bestemd voor een Japanse ondernemer die daar een van zijn vakantieparken mee wilde sieren.

Asten afficheert zich graag als Klokkendorp. Het meer dan levensgrote bronzen beeld van de 15e eeuwse klokkengieter Jan die Smet van Asten getuigt daar het hele jaar door van.

Om de status 'klokkendorp' te onderstrepen wordt jaarlijks de manifestatie Asten Klinkt Als Een Klok georganiseerd. In 2008 vindt dat driedaagse feest plaats in het weekend van 30 en 31 mei en 1 juni.


Deze fietstocht/route is mede mogelijk gemaakt door:

 • Peelmuseum America
 • Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten
 • Dorpscentrum de ’Gouden Helm’ Helenaveen
 • Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas’ Helden
 • Educatief Centrum Truijenhof Meijel
 • Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
 • Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
 • Stichting Archeologisch Samenwerkingsverband Helmond
 • Stichting Toeristisch Huis Asten
 • Grafisch  Ontwerpbureau Storm
 • Drukkerij “Skyline” Asten

Geraadpleegde websites:

POI's

 • 02. O.L.V. Praesentatie Ommel N51.4213 E5.7496
 • 03. Aa-dal N51.4263 E5.7656
 • 04. Monument voor gevallenen N51.4140 E5.8090
 • 05. Hubertuskapel N51.4144 E5.8147
 • 06. Terras/horeca Liessel N51.4135 E5.8224
 • 07. Willibrorduskerk N51.4141 E5.8209
 • 08. Molen de Volksvriend met bakhuisje N51.4117 E5.8249
 • 09. Kanaal van Deurne N51.4084 E5.8717
 • 10. Monument ter herinnering aan de vondst van de Gouden Helm N51.3909 E5.9045
 • 11. Dorpscentrum De Gouden Helm N51.3884 E5.9180
 • 12. Terras/horeca Helenaveen N51.3894 E5.9194
 • 13. Turfstrooiselfabriek N51.3957 E5.9188
 • 14. Hervormde kerk met predikantenpastorie N51.3936 E5.9197
 • 15. Helenavaart N51.3974 E5.9190
 • 16. Oud kantoor van de Maatschappij Helenaveen N51.3852 E5.9216
 • 17. Directiewoning van de Maatschappij Helenaveen N51.3845 E5.9233
 • 18. Woning van Martinus van de Mortel N51.3832 E5.9210
 • 19. Gelderse straat N51.3862 E5.9264
 • 20. Woning Leo Kluijtmans N51.3793 E5.9233
 • 21. De Peel N51.4196 E5.8731
 • 22. St. Annakapel N51.3468 E5.8935
 • 23. Villa Jan Truijen N51.3441 E5.8877
 • 24. St. Nicolaaskerk N51.3440 E5.8870
 • 25. Oranje Hotel N51.3442 E5.8865
 • 26. Terras/horeca Meijel N51.3445 E5.8859
 • 27. Educatief Centrum Treijenhof N51.3449 E5.8844
 • 28. Voormalige woning Gebbel Smolenaars N51.3494 E5.8798
 • 29. St. Antoniuskapel N51.3522 E5.8762
 • 30. St. Willibrodusput N51.3524 E5.8756
 • 31. De wijdse Peel N51.3542 E5.8312
 • 32. Dennendijkse bossen N51.3948 E5.7956
 • 33. Terras/horeca Asten N51.4046 E5.7473
 • Start/finish/parkeerplaats/Beiaard- en Natuurmuseum N51.4030 E5.7328
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.