Van brug tot brug

Korte beschrijving

Deze wandeling begint bij de een kleine parkeerplaats aan de rand van de Coevering in Geldrop. Vervolgens gaat het door de bossen van Geldrop-Mierlo waarbij afwisselende landschappen te zien zijn. Ter hoogte van Mierlo wordt de brug over de A67 overgestoken. De route tussen Geldrop en Mierlo is enigzins heuvelachtig, glooiend is misschien wel een beter woord.

Nu gaat de route langs de noordrand van de Strabrechtse Heide. Verschillende vennen worden gepasseerd. Overal leuke doorkijkjes en als je niet oppast natte voeten.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.414897 E5.573209
Afstanden: 9, 7 km
Type: Bos, Ven
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 18-01-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 9 km tussen Geldrop en Mierlo.
Er is een verkorting van 7 km beschikbaar.
Er is een route en track van deze wandeling beschikbaar.
Onderweg komt u geen horeca tegen. Dicht bij de start, bij Winkelcentrum Coevering vindt u een goede cafetaria (Cafetaria de Coevering) waar u ook prima een kop koffie kunt drinken
De route is goed te lopen met stevige schoenen.
De route is goed begaanbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe hebben deze wandeling in begin 2005 al gelopen als derde wandeling op deze website. De wandeling was voorzien van een beperkt aantal foto's van matige kwaliteit.

Daarom hebben we deze wandeling opnieuw gelopen in januri 2014 op een mooie zonnige dag. Niets is beter voor een mooie foto dan wat zon, en natuurlijk is 10 jaar later de camera van betere kwaliteit.

We starten aan de rand van de Coevering bij het Kempisch Landschap. Precies op de grens van natuur aan de ene kant en een wijk aan de andere kant. Daarom starten we met een stukje geschiedenis uit de vorige eeuw.

GPSwalking.nlGeschiedenis Coevering
We gaan terug naar de 60-er jaren van de vorige eeuw. De agglomeratie Eindhoven was rond 1965 flink aan het groeien. Er waren veel nieuwe woningen nodig. Geldrop had het gebied van de Coevering beschikbaar om stevig bij te bouwen.

Er werd gekozen voor veel hoogbouw. Dat was ook nodig om ruim 13.000 mensen te kunnen herbergen. Daardoor waren verschillende torenflats opgenomen in het plan Coevering. Als reserve waren een 4-tal torenflats opgenomen op de plaats waar nu het NH-Hotel staat. Er wordt zelfs gesproken van torenflats van 15 tot 20 woonlagen.

GPSwalking.nlIn de Coevering zouden 3.244 woningen komen, waarvan 1.156 laagbouw en 2.088 hoogbouw. Dat is een verhouding van 2 flatwoningen op 1 laagbouwwoning. Een ongehoorde verhouding tussen laagbouw en hoogbouw. Zeker voor de gemeente Geldrop waar nog nergens hoger dan 3 woonlagen gebouwd was.

Met ruim 13.000 inwoners had de Coevering de nodige voorzieningen nodig: een winkelcentrum met 45 winkeleenheden, een garagebedrijf, een leeszaal, medisch centrum, PPT winkel, enz. Ook werd er gedacht om de wijk op te delen in 2 grote of 3 kleine parochies voor de katholieken met een eigen kerkgebouw. Ook voor de protestanten werd gedacht aan een kerk. Daarnaast moest er natuurlijk ook een verenigingsgebouw komen. Ook is er gedacht aan voldoende scholen. Elke parochie zou een eigen basisschool krijgen. Dat hadden er maximaal 4 kunnen worden. Daarnaast was er zelfs een middelbare school (ULO en Mavo) gepland.

GPSwalking.nlVoor de bejaarden was een heel plan gedacht waar nu de Heidezoom is gebouwd. Inclusief een verzorgingshuis en een huisvesting voor de zusters van Veldhoven. Ook op sport- en speelgebied stond het nodige in de planning.

Anno 2014
Gelukkig zijn deze plannen uit 1965 maar gedeeltelijk gerealiseerd. In het Kempisch Landschap waar deze wandeling begint waren ook 2 torenflats gepland. Onderweg komt u de flats tegen die wel gerealiseerd zijn. De bewoners wonen aan het rand van het bos. De natuur ligt direct langs de deur. Intussen zijn een aantal flats in het midden van de Coevering afgebroken en is de hoogbouw niet meer zo overheersend zoals ooit gepland was. Gelukkig maar.

GPSwalking.nlDirect aan het begin van de wandeling ligt een boerderij. Voor de bouw van de Coevering was dit, samen met nog een paar andere boerderijen, de enige bebouwing. Nu ligt de boerderij aan de rand van een woonwijk. Hier ligt het natuurgebied 't Goor. Nu nog nat, maar voordat de wijk gebouwd was soms nog natter. Het was een jachthuis voor de Baron van Tuyll van Serooskerken.

In die tijd werd in het centrum van Geldrop de stand van de Dommel geregeld. Een waterrad dreef de machines van de weverij van den Heuvel en zoon. Hiervoor moest de waterstand voldoende hoog zijn. Met als gevolg dat de baron niet bij zijn jachthuis kon komen zonder natte voeten. 

GPSwalking.nlWe lopen al snel de natuur in. De flats aan de rand van de Coevering prikken soms door de natuur. We komen bij een leuk stukje hei.

Geïntegreerd bosbeheer: op pad in een bos in ontwikkeling
Jarenlang zijn de bossen om u heen zodanig beheerd, dat zij voldeden aan de vraag naar producten. Boeren haalden er hun brandhout uit en gebruikte het bos als voedsel voor hun vee, later werd dit hout voor de mijnbouw gebruikt of voor het bouwen van huizen.

Deze bossen, waren niet gevarieerd en natuurlijk. Ze bestonden uit één of enkele boomsoorten, de bomen waren allemaal van de zelfde leeftijd en er kwamen weinig kruiden en struiken in voor.

GPSwalking.nlOm meer variatie te krijgen in het bos en om beter te kunnen voldoén aan de vraag vanuit de maatschappij naar een aantrekkelijk bos, is het geïntegreerd bosbeheer ontwikkeld.

In een bos wat op een geïntegreerde wijze wordt beheerd, komen natuur, recreatie en houtproductie tot hun recht.

Inheemse, van nature in Nederland voorkomende, bomen met een goede kwaliteit, dode bomen en veel variatie zijn de kenmerken van een geïntegreerd beheerd bos. Van oudsher hebben bossen een functie voor de mens.

GPSwalking.nlIn vorige eeuwen is dit voornamelijk houtproductie geweest. Landschappelijke en recreatieve waarden en de in het bos aanwezige planten en dieren speelden een ondergeschikte rol. Door een verschuiving in de maatschappelijke wensen, zijn juist deze juncties erg belangrijk geworden. Om aan deze wensen te kunnen voldoen, is gezocht naar een iheervorm die hier beter op aansluit: het geïntegreerd bos Beheer.

Natuur
De natuurlijke waarde van het bos kan ontwikkeld worden door in het beheer rekening te houden met de eisen die planten en dieren stellen aan hun leefomgeving. Er wordt zovéél mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke processen. De natuurlijke processen in het bos bepalen welke planten en dieren er kunnen leven. Het behouden en ontwikkelen in deze soorten is van groot belang. In veel gevallen is het bos zó uniek, dat er bijzondere soorten voorkomen, zoals in oude loofbossen waar de bonte specht kan voorkomen.

GPSwalking.nlRecreatie
Variatie in boomsoorten en afwisseling in open plekken endicht bos. Kronkelende paden, herkenbare lanen en markante bomen. In bossen komen veel mensen. Het bos biedt stilte, groen, frisse lucht, maar ook afwisseling tussen donkere en open plekken. Geen enkel bos is hetzelfde.

Houtproductie
Beheer dat stuurt op de ontwikkeling van kwalitatief goede bomen. Houtproductie is niet langer het enige doel van het bos. De opbrengst levert een bijdrage aan het verminderen van de beheerkosten. Door streven naar meer kwaliteitshout, investeert de eigenaar in de toekomst van het bos.

Overige functies, zoals landschap, educatie, milieu e.d.: bij het beheer worden ook deze functies meegenomen.

GPSwalking.nlHet ideale bos waarin al deze functies optimaal aanwezig zijn is niet van vandaag op morgen te realiseren. Dit is een proces van vele jaren door middel van een geïntegreerd beheer naar het ideale bos wordt gestuurd.

Coeveringse heide
Welkom op de Coeveringse heide; een prachtig gebied bestaande uit heide, bos en enkele vennetjes. Van juli tot september bloeit de heide volop, waardoor een prachtig paars beeld ontstaat. Naast Struikhei komen er nog soorten voor zoals Borstelgras, Stekelbrem en Kruipbrem.

Om het gebied in stand te houden moet het actief beheerd worden. Zonder ingrijpen groeit de heide langzaam dicht met bomen.

GPSwalking.nlOm deze verbossing tegen te gaan en om meer structuur en variatie in de heide te krijgen worden grazers ingezet. Deze zorgen er tevens voor dat de heide niet vergrast en dat er open plekken ontstaan waar heide-soorten zoals Struikhei, Gewone dophei, Borstelgras en Klein warkruid kunnen kiemen.

In het najaar van 2007 is er een raster geplaatst. Om het gebied voor u als recreant toegankelijk te houden zijn er diverse klaphekjes en veeroosters geplaatst. Als u erop let dat honden zijn aangelijnd waardoor de grazers hun werk kunnen blijven doen, kunt u tot in de lengte van jaren blijven genieten van deze bijzondere plek.

GPSwalking.nlZandverstuiving
Toen de intensieve begrazing door schapen en het maaien van heide zo'n honderd jaar geleden in onbruik raakten, groeiden de zandverstuivingen vervolgens langzaam dicht met mossen, gras, heide en dennen. Dit maakte definitief een einde aan het stuifzandgebied.

Staatsbosbeheer heeft in 1993 en in 1998 telkens 5 hectare stuifzandgebied opengemaakt door de begroeiing af te voeren. Deze ingreep vergroot de diversiteit van de Strabrechtse Heide. Tientallen wilde bijen en wespen graven nu hun nestjes in het gele zand. De duinpieper en de blauwvleugelsprinkhaan voelen zich hier thuis, evenals het rugstreeppadje.

GPSwalking.nlTijdens deze wandeling steken we 2 keer de A67 over. Bij Mierlo en Geldrop. Je kunt mooi zien dat dit een drukke snelweg is.

A67
Rijksweg 67 is het Nederlandse deel van de E34. Deze autosnelweg loopt, komende van Antwerpen, van de Belgische grens bij Reusel via Eindhoven naar de Duitse grens bij Venlo. Hier gaat deze snelweg als Bundesautobahn 40 verder tot Dortmund.

Vanaf knooppunt De Hogt tot knooppunt Leenderheide (beide bij Eindhoven) loopt de A2 samen met de A67, maar vanaf 31 januari 2009 heet dit traject officieel alleen A2 (hoofdrijbaan) of N2 (parallelrijbaan) en niet meer A67. Op de bewegwijzering staat de A67 wel aangegeven samen met de A2.

GPSwalking.nlBij het Rijkswegenplan van 1932 werd bepaald dat van Eindhoven via Helmond naar Venlo de Rijksweg 67 zou worden aangelegd. Toen de E-nummering werd ingevoerd kwam hier verandering in. De E3 (Lissabon - Stockholm) zou het traject Antwerpen - Venlo bevatten. Er werd uiteindelijk besloten om dit traject via Eindhoven te leggen.

Vanaf het Rijkswegenplan van 1958 kreeg de Rijksweg 67 daarom een nieuw tracé: vanaf de Belgische grens, ten zuiden van Eindhoven en Helmond en ten noorden van Venlo naar de Duitse grens.

Het tweede gedeelte van de wandeling gaat langs de rand van Strabrechtse Heide. Een mooi wandelgebied met regelmatig een vennetje.

GPSwalking.nl

Vennen
Rond het begin van deze eeuw lagen er in deze hoek van de Strabrechtse Heide ook moerasgebieden en enkele vennen. Deze vennen werden gevoed door regenwater.

Boeren hebben het Kiezelven uitgebaggerd om veen te winnen en later hebben zij het witte zand eruitgegraven als strooizand voor de kachel. Zij hebben hierbij de harde, voor het water ondoordringbare bodemlaag doorbroken en daardoor is het ven nu een grondwaterven geworden.

Een grondwaterven blijft tijdens droge periodes langer met water gevuld. Het 'Slootjesven' is nog een regenwater-ven met een harde, ondoordringbare bodem.

GPSwalking.nlBossen
Vele eeuwen geleden verdwenen onder invloed van de mens de bossen in dit gebied en ontstonden er uitgestrekte heidevelden: De Strabrechtse Heide. Rond 1900 zijn vele hectaren heidegebied om economische redenen weer met grove den bepland. Deze bossen waren bedoeld voor houtproductie.

Staatsbosbeheer streeft naar een gemengde bebossing. Een gevarieerd bos is boeiend voor mens en goed voor de dieren. Door natuurlijke oorzaken maar ook met een beetje behulp van de mens zullen er open plaatsen in het bos ontstaan. Daar krijgen boomsoorten als de eik, berk en lijsterbes een kans wortel te schieten.

GPSwalking.nlDe Braakhuizense heide
De Braakhuizense heide is vooral bekend als een belangrijk vennencomplex. We kennen er het Rootven, het Slootjesven, het Meerlomeer, het Kiezelven en het Scheidingsven , twee naamloze vennetjes aan weerszijden van de Strabrechtseheideweg en verspreid nog enkele kleinere vennetjes.

Het Rootven is volgens de overlevering genoemd naar het gebruik hierin Vlas te laten "Roten" (de naam Grootven zal een moderne verbastering betreffen). Het centraal glegen Slootjesven is merkwaardig door de mislukte poging die men halverwege de 19e eeuw ondernam om het te bebossen.

GPSwalking.nlVan dat bos heeft maar weinig overleefd, maar de (diepe) greppels waarmee met het ven hadden willen droogleggen zijn nog duidelijk in de venbodem te zien. In de omgeving van dit ven groeit erg veel gagel.

Het Meerlomeer ligt voor de wandelaar afgelegen en half-verborgen in een laagte, maar is goed te zien vanaf de A67. Het moet in historische tijd aanzienlijk groter (langer) zijn geweest. Er groeit veel veenpluis.

Rootven, Slootjesven en Meerlomeer zijn waarschijnlijk restanten van een enkel voorhistorisch smeltwaterdal. Op oude kaarten is nog te zien dat ze vroeger nauwer bij elkaar aansloten.

GPSwalking.nlEn na een lekkere wandeling zijn we weer terug bij de parkeerplaats. Je kunt heerlijk wandelen door de bossen tussen Geldrop en Mierlo. De Strabrechtse Heide is in elk jaargetijde een plaats waar je heerlijk kunt uitwaaien. Gewoon genieten.

En dat doen veel mensen. Je komt onderweg veel wandelaars en fietsers tegen. Maar storend is dit zeker niet.

Het laatste deel gaat weer door het Kempisch landschap waarbij het terrein van de Eerste Geldropse Menclub (EGM) wordt gepasseerd en vervolgens de windhondenrenbaan.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats N51.4190 E5.6065
 • Bossen bij de Coevering N51.4188 E5.5883
 • Braakhuizensche heide N51.4123 E5.5925
 • Braakhuizensche Heide1 N51.4123 E5.5853
 • Coevering N51.4165 E5.5818
 • Rootven N51.4130 E5.5896
 • Heide N51.4228 E5.5856
 • Kempisch landschap N51.4140 E5.5755
 • Meerlomeer N51.4176 E5.5984
 • Slootjesven N51.4143 E5.5944
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4148 E5.5732
 • Strabrechtse heide N51.4153 E5.6038
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.