De heuvels van Mierlo

Korte beschrijving

Deze boswandeling gaat door het bosgebied tussen Geldrop en Mierlo. Er wordt gestart bij Winkelcentrum Coevering waar ook een tweetal horecagelegenheden liggen. Daarna gaat de wandeling door rustige bossen met hier en daar een verrassend "heuvel" landschap. Het keerpunt ligt bij de plaats waar vroeger een molen heeft gestaan: "Op de Molenheide is de oude locatie van de Mierlose standerdmolen (die nu in het centrum van Mierlo staat), zodanig gereconstrueerd dat deze weer duidelijk zichtbaar is in het boslandschap. Rond 1640 werd hier op de Molenheide door de toenmalige Heren van Mierlo de molen herbouwd op een hoog punt in een open vlakte met heide en zandduinen. In 1860 is de molen naar het centrum van Mierlo verplaatst."

Daarna gaat het door de bossen weer richting Geldrop. Onderweg komt u dan nog een paar leuke gebieden tegen.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.417534 E5.573310
Afstanden: 8 km
Type: Bos
Begaanbaar: Goede wandelschoenen aantrekken
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 02-02-2014

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km door de bossen tussen Geldrop en Mierlo.
Er is een verlenging van 13 km beschikbaar. U moet dan starten in Mierlo.
De route is goed begaanbaar.
Bij de start komt u een tweetal horeca gelegenheden tegen. Als u de route vanuit Mierlo loopt dan liggen deze 2 gelegenheden midden in de wandeling.
Er zijn van deze wandeling ook een tweetal routes beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDeze wandeling hadden we in 2005 al uitgezet. Zoals vaak bij onze vroegere wandeling was de foto-serie erg beperkt. En intussen is er ook het nodige veranderd in het bos tussen Geldrop en Mierlo. Tijd voor een update.

We hebben de startplaats verlegd naar Winkelcentrum Coevering. Daar vindt u een tweetal horeacagelegenheden waaronder een prima cafetaria waar u ook een lekker kopje koffie kunt drinken, prima kunt lunchen, en zelfs een drie-gangen diner kunt krijgen.

GPSwalking.nlHet is begin februari 2014 en het is schitterend weer. Na afloop van de wandeling hebben we zelfs een uurtje buiten in het zonnetje gezeten. Heerlijk toch. Daarna deze wandeling uitgewerkt. De 4 fletse foto's uit 2005 konden vervangen worden door 85 modernere plaatjes.

We lopen eerst een klein stukje door de wijk Coevering heen. De bewoners van deze wijk boffen maar: de natuur ligt rondom deze wijk. Je loopt zo vanuit huis de bossen bij de Coevering in of de Strabrechtse Heide op. Keuze te over.

GPSwalking.nlDoor de bossen slingeren we richting de Molenheide. We lopen door een gebied dat heuvelachtig genoemd kan worden. Vroegere waren het wandelpaden, nu merk je dat de mountainbikers grote stukken van het bos hebben overgenomen.

Maar met een beetje uitkijken gaat het allemaal goed samen.

De Molenheide
De Molenheide is ongeveer 130 hectare groot. In de jaren '30 werd het hout van de bomen met name gebruikt voor de mijnbouw. Tegenwoordig heeft de heide een recreatieve functie en is vrij toegankelijk op wegen en paden. Naast diverse trimbanen en ruiterpaden zijn er enkele wandel-, ruiter- en ATB-routes uitgestippeld. Op de heide zijn hondenlos-loopgebieden aangewezen, honden hoeven hier niet te worden aangelijnd.

GPSwalking.nlDan komen we bij een monument, zo mogen we de kleurrijke molen wel noemen. Deze molen staat fraai voor de televisietoren van Mierlo.

Mierlose standerdmolen
Op de Molenheide is de oude locatie van de Mierlose standerdmolen (die nu in het centrum van Mierlo staat), zodanig gereconstrueerd dat deze weer duidelijk zichtbaar is in het boslandschap.

Rond 1640 werd hier op de Molenheide door de toenmalige Heren van Mierlo de molen herbouwd op een hoog punt in een open vlakte met heide en zandduinen.

In 1860 is de molen naar het centrum van Mierlo verplaatst. Deze molen, gelegen aan de Dorpstraat, kan vaak op zaterdag (tussen 10.00 uur en 14.00 uur) worden bezocht. Actuele informatie over de bezoektijden en andere wetenswaardigheden vindt u op de website: www.standerdmolenmierlo.nl.

Onderweg komen we een aantal informatieborden tegen die ons vertellen wat we hier allemaal kunnen zien.

GPSwalking.nlMolenberg op de Molenheide
Door de kijkgaten zijn via de zichtlijn de gereconstrueerde fundamenten van een oude molen te zien. Rond 1640 werd hier op de Molenheide door de toenmalige Heren van Mierlo een oudere molen herbouwd op een hoog punt in een open vlakte. Destijds was dit gebied heide.

Het was waarschijnlijk een zogenaamde banmolen: dat wil zeggen dat de Heren van Mierlo het maalrecht hadden en iedere boer in die tijd zijn graan op deze molen moest laten malen. Na verkoop aan de familie Branten werd in 1860 de molen verplaatst naar de Dorpsstraat in Mierlo.

GPSwalking.nlOorsprong
De eerste vermelding van een molen in Mierlo dateert van het einde van de 14e eeuw, toen Heer Hendrik van Mierlo een houten windmolen liet bouwen. Waarschijnlijk was het een zogenaamde standerdmolen: een kast die het maalwerk en de wieken bevatten die op een verticale standerd op de wind kon worden gedraaid.

Molenberg
De oorspronkelijke molen stond vroeger op een zogenaamd kamduin, een reeks aaneengesloten duinkoppen. Dit kamduin scheidde het stuifzand gebied op de Molenheide van de cultuurgronden van Mierlo. De voormalige molenberg is nog vrijwel intact en heeft daarom een cultuurhistorische en archeologische waarde.

Op de oorspronkelijke locatie van de molen is de molenberg hersteld en zijn de fundamenten van de molen teruggebracht. Door de kijkgaten is de herstelde molenberg via de oude zichtlijn goed te zien.


GPSwalking.nlTeerlingen en kruipalen
De allereerste molen werd direct op de grond geplaatst. Later werd de molen 'opgetild' en op vier teerlingen (stenen metselwerk) geplaatst.

Indien er moest worden gemalen, dan moesten de wieken van de molen op de wind worden gekruid. Dit gebeurde door een aan de staartbalk bevestigde windas te draaien die met een ketting aan een van de kruipalen verbonden was.

Indien er te veel wind was, gebeurde het omgekeerde. In totaal waren er rondom de molen 12 kruipalen. De huidige teerlingen en kruipalen zijn geplaatst op de oorspronkelijke Molenberg.

GPSwalking.nlZichtlijn
Door de molen op de duinrand te zetten had je én een vrije windbaan vanuit het zuidwesten én een korte afstand tot het cultuurland en de grootste gehuchtengroep. De herstelde zichtlijn is gelegen richting het zuidwesten en symboliseert hiermee de overheersende windrichting.

Oude paden
Op oude historische kaarten is te zien dat er drie paden richting de molen lagen. Deze molenpaden zijn alle drie verdwenen door de aanplant van het bos. Aan de hand van de oude kaarten zijn de drie oude paden richting de molen zo goed mogelijk hersteld.

GPSwalking.nlSchutters en dansende heksen
De windmolen werd niet alleen gebruikt om graan te malen. Ook de Mierlose schuttersgilden gingen er uit vermaak schieten op de papegaai: een houten vogel die bevestigd werd op een hoge paal of een molenwiek.

In de tijd van de heksenvervolgingen bekende een van de vrouwen dat ze samen met enkele andere vrouwen had gedanst onder de molen van Mierlo.

Archeologie
In 1986 heeft de Heemkundekring Myerle onderzoek gedaan naar de precieze locatie van de molen. Deze gegevens zijn gebruikt bij de reconstructie van de Molenberg. Ook

GPSwalking.nlzijn bij de reconstructie van de Molenberg enkele archeologische vondsten gedaan. Hierbij zijn onder andere duidelijke aanwijzingen gevonden dat puin van het voormalige kasteel van Mierlo later op de Molenberg is hergebruikt ter versteviging van deze berg.

Molencontour
Op deze Molenberg is een 'molencontour geplaatst, die moet uitbeelden hoe de molen destijds in het landschap heeft gestaan.Voor de verbeelding is het wel relevant dat de molencontour maar 10 m hoog is (inclusief wieken), terwijl de hoogte van de echte molen meer dan 25 m bedraagt (ook inclusief wieken).

GPSwalking.nlDe molencontour bestaat uit 12 forse palen met een open kap, waaraan de vier wieken zijn verbonden. De vier betimmerde poeren verwijzen naar het type molen, de zogenaamde standerdmolen. Zij vormen het onderstel, waarop de molen rustte. Hieromheen liggen 12 kleinere palen, die de voormalige kruipalen symboliseren.

Speelplek
Op en rond de Molenberg zijn tal van speelvoorzieningen geplaatst, zodat er een speel- en ontdekplek is ontstaan. Er zijn speeltoestellen voor alle leeftijdsgroepen, maar vergeet het bos niet, de mooiste speelplek van allemaal!

GPSwalking.nlIndrukkwekkend staat de televisietoren van Mierlo als een baken in het landschap.

Televisietoren Mierlo in Franse handen
MIERLO - KPN heeft de televisietoren aan de Torenweg in Mierlo verkocht. Begin dit jaar (2007)werd al bekend dat het telecombedrijf zijn ruim twintig zendmasten in Nederland ging verkopen aan het Franse zendinstallatiebedrijf TDF. Nu krijgt de verkoop daadwerkelijk zijn beslag in Mierlo.

KPN heeft voor de komende tien jaar een huurcontract gesloten met TDF, zodat het zijn zendmasten kan blijven gebruiken. Een deel van het terrein er omheen blijft eigendom van KPN.

De 105 meter hoge zendmast dateert van 1961. Jarenlang waren torens als deze nodig als straalzender voor telefonie. Maar nu verloopt het meeste telefoonverkeer via glasvezelkabels.

De toren in Mierlo werkt nog wel als zendmast voor mobiele telefonie en radio- en tv signalen.

We slingeren door de bossen weer terug naar Geldrop. Mooie paden, met een beetje lawaai van de naastgeleden A67.

GPSwalking.nlIn Geldrop lopen we nog een stukje door het Kempisch landschap ten zuiden van de Coevering.

Kempisch landschap
Een Kempisch landschap is een kleinschalig landschap veel houtwallen. Deze houtwallen zijn goed te zien ten zuiden van de Coevering waar kleine stukken weilanden omgeven zijn door houtwallen. In de weilanden staan doorgaans paarden.

Een klein stukje van dit landschap wordt gebruikt voor de teelt van mais. Een aantal verenigingen hebben hun plaats gevonden in dit landschap dat ten zuiden wordt begrenst door de A67.

Naast de Eerste Geldropse Menclub is er ook een windhondenrenbaan. Vroeger was er ook een schaatsvereniging actief maar door de relatieve zachte winters na het jaar 2000 is deze vereniging opgeheven.

De lanen rond het Kempisch Landschap zijn nog kaal. In de zomermaanden staan alle bomen mooi in blad waardoor je veel schaduw hebt. Dat is nu nog niet het geval.

GPSwalking.nlAan het einde van de wandeling komen we langs Boerderij 't Goor. Vroeger één van de weinige woningen in de Coevering. Nu is dat anders. Het is in ieder geval wel de enige boerderij in de Coevering. Een fotogeniek boerderijtje.

Boerderij 't Goor
Deze langgevelboerderij dateert uit 1869 en beschikt over een jachtkamer "'t Goor". De boerderij is gebouwd voor de Geldropse textielfabrikant P.C.M. van den Heuvel, die nauwe banden onderhield met de plaatselijke kasteelheer.

De jacht-/ontvangstkamer heeft een eigen ingang. Vanaf het woongedeelte bevinden zich achter de deuren: de koestal, de varkenshokken met paardenstal, de deel en de dorsschuur.

GPSwalking.nlBoven de drie stallen bevindt zich de tasruimte voor het hooi. De paardenstal met ruif, heeft een voerluik op de deel. De koestal is uitgevoerd als potstal. Ze is nog compleet met stalhouten waar de koeien worden aangebonden.

Voor de kop van het bedrijfsgedeelte ligt op het erf de dorsberg. In de dorsschuur staat de dorsmachine. De aandrijving geschiedde door een paard, die lopend rond een spil een boom met tandwiel in beweging bracht.

Het interieur van het woongedeelte is met uitzondering van een enkele aanpassing grotendeels ongewijzigd.

GPSwalking.nlDan lopen we de Coevering weer in voor de laatste meters.

Coevering
De huidige wijk ‘Coevering’ omvat een groot gedeelte van het grondgebied van het vroegere gehucht Groot Braakhuizen.

De wijk is vernoemd naar de ‘Coeveringse Put’ die in het gehucht lag. Wat precies de betekenis is van de naam Coevering staat niet vast. Het is echter mogelijk dat de put in onze gemeente is genoemd naar de familie van de Coeveringh die in vroeger eeuwen te Geldrop woonachtig was.

GPSwalking.nlUit de overlevering is bekend dat vroeger uit de put leem gehaald werd ter vervaardiging van bakstenen. Er werd op Braakhuizen in de 18e eeuw een ‘leemveld’ vermeld. (In 1499 wordt gesproken van ‘t Quensvenne of de Geldropse Putten).

Oud-Geldrops gezegden:
‘In de Coeveringse put zitten’.
‘Als de Coevering verdronken is, dempt men de put’.

Ondanks dat het begin februari is zien we de eerste tekenen van de lente al. Heerlijk vooruitzicht. Het was vandaag heerlijk wandelen, maar als de natuur weer gaat uitschieten is alles nog een beetje mooier. 

We hebben een oude wandeling weer in een nieuw jasje gestoken, met mooiere foto's en een uitgebreidere beschrijving. Soms moet dat. En het is en blijft leuk werk om zo door de natuur te stappen en te genieten van al het moois dat voorbij komt. Een aanrader wie tussen Geldrop en Mierlo eens aan de wandel wil.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Alternatieve parkeerplaats 2 N51.4372 E5.6053
 • Alternatieve parkeerplaats 3 N51.4350 E5.5923
 • Boerderij 't Goor N51.4152 E5.5718
 • Bossen bij de Coevering N51.4182 E5.5872
 • Coevering N51.4182 E5.5764
 • Midgetgolf Geldrop N51.4143 E5.5825
 • Molenberg N51.4372 E5.6037
 • Molenheide N51.4310 E5.6004
 • Start/finish/parkeerplaats/cafetaria De Coevering N51.4175 E5.5733
 • Windhondenrenbaan N51.4129 E5.5758
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.