Groote Heide - Meelakkers

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 07-05-2020

Houtwallen
Rond oude bouwlanden in de kempen liggen meestal houtwallen. daarmee werden perceelsgrenzen afgebakend en werd de akker tegen wild beschermd. De wallen leverden de boeren ook het zogenaamde geriefhout: hout voor het dagelijkse gebruik. En daar hadden ze flink wat van nodig. Essenhout werd gebruikt voor gereedschapsstelen, eiken voor onderhoud aan huis en schuur, berkentwijgen werden bezems, wilgenhout ging in de kachel.

Groot Huisven
Het Groot Huisven is de naam van een voormalig, zeer groot heideven in de Groote Heide tussen Geldrop en Aalst.

Het betreft een ruim 2,5 km lange, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. De laagte is mogelijk ontstaan als een stroomdal of smeltwaterdal, maar later verstopt geraakt. Het Groot Huisven strekte zich uit globaal tussen de voormalige Aalsterhut en de Paassense hut zuidoostelijk van een oude postroute.

De Groote Heide
De Groote Heide ligt op een licht geaccidenteerde dekzandrug. Plaatselijk liggen ondoorlatende leemlagen en oerbanken.

In de loop van de 20ste eeuw is een deel van de heide omgezet in landbouwgrond, zelfs nog in de jaren ‘50. Hierdoor verdwenen (zeer) grote vennen als Karperven en Groot Huisven, waarvan de contouren nog in de vorm van landbouwpercelen zijn af te lezen. Aan venoevers en in laagtes groeien klokjesgentiaan en kleine zonnedauw.

Gehucht De Meel/Meelakkers
Je zult ze maar in je gemeente hebben, van die mysterieuze plaatsen, zoals bijvoorbeeld een compleet gehucht dat zomaar van de aardbodem verdwenen is. Alleen de naam is nog gebleven, tegenwoordig bekend als de Meelakkers, hoewel je goed moet kijken om die akkers te ontdekken.

De Meel nu
Juist door de historisch achtergrond is de Meel zeer interessant. Veel huidige natuurgebieden zijn gelegen op min of meer maagdelijke grond, dus nooit echt in cultuur gebracht. Om diverse redenen, maar toch wel vooral vanwege: te arm, te droog of te nat.

De Meel daarentegen is meer dan 500 jaar door de mens bewoond en bewerkt. Landschappelijk kun je de voormalige akkers, de eikenhoutwallen, het "dorpsplein" t/m de "plukkemkuil" enz. terugvinden.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.403000 E5.545000
Afstanden: 12 km
Type: Bos, Hei, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS route van 12 km door de Groote Heide - Meelakkers bij Geldrop.
Er zijn geen verkortingen van deze route beschikbaar.
Sommige delen van de route zijn nogal drassig en daarom is het beter om stevige schoenen aan te trekken.
Onderweg komt u geen horecagelegenheid tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlOp weg naar de parkeerplaats kunt u goed zien hoever Geldrop oprukt naar het oosten.

Waar vroeger alleen natuur was met hier en daar een boerderij kun je nu de nieuwe wijken tot aan het landweggetje zien liggen. Wij hopen dat dit de laatste huizen zijn die daar gebouwd wordt. Anders zit straks Geldrop aan Eindhoven vast.

Deze grote zak "stront" zal er wel niet meer liggen als u gaat wandelen. Zo'n zak wordt meestal alleen in het voorjaar gebruikt als er nog niet rondgereden mag worden met de strontkar.

We hebben deze wandeling voor het eerst gelopen in januari 2005. En vanwege de matige foto-serie nogmaals in mei 2020 op een schitterende dag. Met een veel betere camera om de nek is het dan niet zo moeilijk om een veel mooiere foto-serie te schieten. Deze wandeling was al mooi in 2005, maar in 2020 nog net zo mooi. En nu met een veel uitgebreidere beschrijving en een iets aangepaste route.

GPSwalking.nlOpvallend rustig, je komt bijna niemand tegen, je hoort alleen hier en daar een vogeltje fluiten. De grote stad met zijn lawaai is ver weg. En met de juiste windrichting zijn zelfs de snelwegen (A67 en A2) bijna niet te horen.

Houtwallen kom je in die gebied regelmatig tegen. Goed kijken en je ziet een rij bomen die verhoogd liggen.

Houtwallen
Rond oude bouwlanden in de kempen liggen meestal houtwallen. daarmee werden perceelsgrenzen afgebakend en werd de akker tegen wild beschermd. De wallen leverden de boeren ook het zogenaamde geriefhout: hout voor het dagelijkse gebruik. En daar hadden ze flink wat van nodig. essenhout werd gebruikt voor gereedschapsstelen. eiken voor onderhoud aan huis en schuur. berkentwijgen werden bezems. wilgenhout ging in de kachel.

GPSwalking.nlEeuwenoud
Na de oogst werden de schapen binnen de omheining van het veld gehouden, waar zij de restanten van het gewas konden opeten. Door geregeld onderhoud van de houtlagen werd de vee- en wildkerende functie lang in stand gehouden. Houtwallen zijn dan ook vaak eeuwenoud.

Zo konden-mineralen ongestoord uitspoelen en ontstonden bijzondere bodemprofielen. Begroeiing die afhankelijk is van bijzondere omstandigheden kon zich zo ontwikkelen. Ook nu nog zijn het juist de houtwallen waar plantensoorten van oude bossen, zoals Dubbelloof en Dalkruid, te vinden zijn.    

GPSwalking.nlVariatie
De lange ontstaansgeschiedenis maakt daarom de houtwallen als landschapselementen vrijwel onvervangbaar. Ze zijn te vergelijken met een milieu dat voorkomt aan de rand van oude bossen.

Door de betrekkelijke rust die er heerst en de geringe betreding kunnen ze veel betekenen voor planten en dieren. De grote variatie aan planten en struiken geeft levensmogelijkheden aan allerlei insecteneters, zoals spitsmuizen en vogels. Ook dient de dichte begroeiing voor uiteenlopende dieren als beschutting.

Wat verder komt u op de Groote Heide. Een werkelijk prachtig gebied met bossen, hei en vennetjes. Overal paden en een heerlijke rust. Hieronder kunt u wat foto's zien van de vennetjes die wij zijn tegengekomen. Er is zelfs een knuppelbruggetjes waar u overheen moet lopen.

GPSwalking.nlVoordat we op de Groote Heide komen komen we aan de rand van het Groot Huisven. Je moet weten dat ven hier vroeger gelegen heeft. Kijk je met een verrekijker in de verder dan kun je rand van dit ven nog zien liggen. Het ligt verhoogd in de natuur. Op de foto is het een kleine 50 meter achter de tracktor.

Groot Huisven
Het Groot Huisven is de naam van een voormalig, zeer groot heideven in de Groote Heide tussen Geldrop en Aalst.

Het betreft een ruim 2,5 km lange, tamelijk grillige laagte, met een omvang van omstreeks 150 ha. De laagte is mogelijk ontstaan als een stroomdal of smeltwaterdal, maar later verstopt geraakt. Het Groot Huisven strekte zich uit globaal tussen de voormalige Aalsterhut en de Paassense hut zuidoostelijk van een oude postroute.

GPSwalking.nlAl in de jaren 1911 is het gebied, destijds vermoedelijk het grootste heideven van Nederland (75 ha), zijn ontgonnen tot weiland. Het stond toen al droog. Het is nog goed terug te vinden in de huidige bosgebieden van Brabant Water, aangezien het reliëf van de oeverzones nog (zichtbaar!) aanwezig is en de diverse onderdelen van het ven als graslanden afsteken tegen de in de jaren 1920 en 1930 geplante bossen.

Ook uit het verloop van paden en de ligging van bepaalde heiderestanten is op sommige plekken het verloop van de oevers nog min of meer zichtbaar gebleven.

Het ontgonnen ven water thans af via de Beekloop naar de Gijzenrooise Zegge en verder via de kern Geldrop naar de Kleine Dommel. Bij Brabant water, de eigenaar van de betreffende gronden, leven plannen om hun waterwingebied zodanig te herinrichten dat een deel van het ven terug zou kunnen keren

GPSwalking.nlBij de ontginning van het Groot Huisven zijn prehistorische voorwerpen gevonden waaronder stenen bijlen, scherven, werktuigen.

En dit gebied is ook een waterwingebied.

Waterwingebied
Het Huisven in het gebied De Groote Heide (de snelweg over, richting Heeze). Dit is een zogenaamd waterwingebied, d.w.z. dat hier grondwater wordt opgepompt.

Ooit was hier één van de grootste vennen van Europa tot het gebeid rond 1900 in opdracht van de baron uit Heeze ontgonnen is. De oerbank is weggehaald met door ossen getrokken ploegen, waardoor het water weg kon zakken. Er is een aantal boerderijen maar voor akkerbouw was deze grond niet geschikt omdat ze veel te voedselarm is.

GPSwalking.nlLangs het pad zie je grote kasten staan. Hierin zit een pompinstallatie die grondwater oppompt van ong. 175 m diepte t.b. v. ons drinkwater. In het waterwingebied De Groote Heide bevindt zich een cirkel van dergelijke pompstations en hier vanuit wordt het water naar de zuivering aan de Aalsterweg gepompt.

Op zich is het water wat hier uit de grond komt redelijk geschikt voor drinkwater, er hoeft maar weinig meer mee te gebeuren. Een van de behandelingen die het wel ondergaat is dat het moet bezinken door een zandbed, dat ervoor zorgt dat ijzer en mangaan eruit gehaald worden. 

Dat ijzer en mangaan (als je het in het water zou laten zou het bruin van kleur zijn) gaat een verbinding aan waarna het als vaste stof ingedikt wordt. Als al het water eruit geperst is, wordt het hard en kan gebruik worden als kleurstof in o.a. bakstenen.

De bossen verdwijnen even op de achtergrond en de hei komt in zicht. Wat een schitterend landschap.

GPSwalking.nlDe Groote Heide
De Groote Heide ligt op een licht geaccidenteerde dekzandrug. Plaatselijk liggen ondoorlatende leemlagen en oerbanken.

GPSwalking.nlIn de loop van de 20ste eeuw is een deel van de heide omgezet in landbouwgrond, zelfs nog in de jaren ‘50. Hierdoor verdwenen (zeer) grote vennen als Karperven en Groot Huisven, waarvan de contouren nog in de vorm van landbouwpercelen zijn af te lezen. Aan venoevers en in laagtes groeien klokjesgentiaan en kleine zonnedauw.

In het oostelijke deel overheerst struikheide met plaatselijk klein warkruid en kruipbrem, in het westelijke deel droog eiken-berkenbos.Vooraan in de route loopt u langs een mooie sloot. Natuurlijk is slootje springen niet voor iedereen weggelegd. Maar geen probleem. Bielzen zorgen ervoor dat u zonder natte voeten aan de overkant komt. Lees meer op de website van Brabants Landschap.

GPSwalking.nlNatte natuurparel Groote Heide
Natuurgebied Groote Heide is een natte natuurparel. Natte natuurparels zijn waardevolle natuurgebieden in Noord-Brabant die voor hun ontwikkeling afhankelijk zijn van het plaatselijke grondwaterpeil.

Dit gebied was erg verdroogd. Hierdoor kon de natuur niet optimaal tot ontwikkeling komen. Daarom heeft Waterschap De Dommel samen met Brabants Landschap, Brabant Water en de gemeente Heeze-Leende de verdroging aangepakt.

Het aanpakken van verdroging
Om de grondwaterstand te verhogen en daarmee de verdroging tegen te gaan, is er in 2013 en 2014 een aantal maatregelen genomen. Zo is er ongeveer 50 hectare bos gekapt, is er geplagd en zijn er gronddammen en twee stuwtjes aangebracht.

GPSwalking.nlOok is een voormalig landbouwperceel afgegraven. Door de optelsom van deze maatregelen stijgt de grondwaterstand en wordt de natuur minder droog. Hierdoor is natuurgebied Groote Heide nu een gevarieerder en aantrekkelijker natuurgebied.

Bos wordt (natte) heide
Waarom is er zoveel bos gekapt? in een bos bereikt een groot deel van het regenwater de bodem niet, met name in naaldbossen werken de bomen als een grote paraplu. De regendruppels blijven aan de naalden van de dennen hangen, waar het vervolgens verdampt. Ook verbruiken naaldbomen via hun wortels het hele jaar door veel grondwater. Dit in tegenstelling tot loofbomen, die ruim vijf maanden geen blad hebben. Waar het naaldbos is gekapt komt een begroeiing van heide terug. Er verdampt veel minder water, waardoor de grondwaterstand stijgt.

GPSwalking.nlWater langer vasthouden
In het gebied zijn vele gronddammen aangelegd. Door de aanleg van deze gronddammen stroomt het regen- en grondwater niet via de slootjes weg, maar blijft het langer in het natuurgebied.

Ecoducten verbinden natuurgebieden
Het aanpakken van de verdroging vergroot de mogelijkheden voor de natuur en sluit daarmee aan bij de aanleg van de twee ecoducten in 2013. Dit zijn natuurbruggen over de Rijksweg A2 en de Valkenswaardseweg (N369), die een natuurlijke verbinding vormen tussen natuurgebieden Leenderbos, Valkenhorst en Groote Heide.

GPSwalking.nlDe ecoducten zijn zodanig ingericht dat zoogdieren, amfibieën, insecten en vlinders die leven in heide, vennen en bos zich gemakkelijk, ongestoord en veilig kunnen verplaatsen. Op de ecoducten lopen er, parallel aan elkaar, meerdere natuurzones.

Een zone met struweel geeft dekking aan grotere zoogdieren. Daarnaast ligt een bloemrijke zone met heide die voor insecten de oversteek aantrekkelijk maakt. Ook is er speciaal voor amfibieën een natte zone met poelen. Aansluitend ligt een wal van boomstobben, waarin kleine dieren beschutting vinden.

Na alle vennen en de heide gaat het weer richting Geldrop Opeens loopt u weer in de bossen en langs weilanden. Boeren zijn hier erg creatief in het opslaan van veevoeder.

GPSwalking.nlDe foto hieronder laat een mooie mierentulband die we in 2005 tegenkwamen. Het was toen te koud maar anders had het hier zwart gezien van de mieren. Mierennesten (ze zijn beschermd) zie je wel meer. Maar deze was groot en had een leuke vorm.

Beschermd
De bosmieren worden in Nederland en Duitsland beschermd. We mogen de mieren niet doden, verstoren of hun omgeving aantasten waardoor de soort in zijn bestaan bedreigd is. Door educatie kunnen mensen daarop gewezen worden en zullen ze de mieren respecteren en met rust laten.

Er zijn verschillende vijanden van de bosmieren. Enkele daarvan zijn de groene specht en het wilde zwijn. De groene specht eet in de winter namelijk veel mieren uit het nest, terwijl een wild zwijn een nest geheel vernielen kan op zijn zoektocht naar een lekker hapje. Maar dat is nou eenmaal de natuur: eten en gegeten worden.

GPSwalking.nlSoms nemen beheerders van de bossen extra beschermings maatregelen. Dit doen zij omdat de bosmier een belangrijke rol speelt in het natuurlijke beheer. Deze extra maatregelen hebben verschillende vormen. Zo kan een boer worden gevraagd niet met zijn tracktor over een nest te rijden.

De grootste vijand van de bosmieren is wellicht de mens zelf. Steeds meer bossen verdwijnen waardoor het leefgebied steeds kleiner wordt. Ook de versnippering van de bossen door wegen en bebouwing maken de mieren kwetsbaarder.

Zo kan een nest door de aanleg van een weg afgesloten raken van zijn voedselbron elders in het bos. Lees er meer over op de website van Geolution.

Het bosgebied (Meelaskkers) bij Geldrop ziet er niet spectaclair uit. Maar toch heeft het een bijzondere geschiedenis.

Kijken we eens naar de situatie van vandaag de dag. In het midden van de kaart zie je Meelakkers staan in een bosgebied. We hebben het gedeelte waar vroeger het gehucht De Meel gelegen had gemarkeerd.

GPSwalking.nl

Hoe anders was het rond 1900, de meest duidelijke kaart die we konden vinden. Je kunt de huizen zien die hier ooit gestaan hebben en ook de akkers meer naar het Zuid-Westen.

GPSwalking.nl

Wil je zelf eens aan de slag met de topografische kaart. Kijk dan op https://www.topotijdreis.nl.

Het verhaal over het gehucht De Meel komt van Harrie Berkers van de Heemkundekring. We vinden op het internet er ook een prachtige topografische kaart bij. Of beter we vinden een website waar je 150 jaar kaarten van heel Nederland kunt bekijken. En daar vinden we een schitterende kaart van rond 1900 van het gebied rond de Meelakkers. Met daarin een 3-tal woningen in het voormalige gehucht De Meel.

GPSwalking.nlLoop je de wandeling dat zie je geen ruïnes in het bos. De oude houten huizen hebben geen sporen achtergelaten. Ook is er weinig meer te zien van de akkers. Je kunt de houtwallen nog wel zien, maar dan moet je even goed om je heen kijken.

Op de foto rechts staat vrouwlief bij het voegere café. Er is nog een grote kuil te zien waar dit café heeft gestaan. Onze gids wijst ons op deze details. Weet je het niet, dan loop je er gewoon langs.

Ook de plek waar een kuil de vroegere Plukkemkuil gelegen moet hebben is met een beetje moeite nog wel terug te vinden. En ook de akkers zie je nergens meer liggen. Een boom met een merkteken van een wandeling markeert de kuil. Het tegenover de routepaaltjes op de foto hieronder. 

GPSwalking.nlGehucht De Meel/Meelakkers
Je zult ze maar in je gemeente hebben, van die mysterieuze plaatsen, zoals bijvoorbeeld een compleet gehucht dat zomaar van de aardbodem verdwenen is. Alleen de naam is nog gebleven, tegenwoordig bekend als de Meelakkers, hoewel je goed moet kijken om die akkers te ontdekken.

Al in 15e eeuw woonden hier mensen. Rond 1600 stonden er 6 lemen huizen. Later werd de Meelse of Meelsche hoeve het belangrijkste gebouw in het gehucht De Meel. Meel komt mogelijk van Malus = slecht. Een andere naam die De Oeffels, wat ook slechte grond betekent. De bewoners hadden het niet breed.

GPSwalking.nlDe huizen hadden open ramen die alleen afgesloten konden worden door houten luiken. De boeren verbouwden vlas, rogge, boekweit. Er was 7 ha akkerland, 1 paard, 1 koe en 80 schapen voor de mest. De mest ging op het land, de vlas naar Geldrop. In de plukkemkuil werd het veevoeder bewaard. De mest uit de stal zorgde ervoor dat akkerland opgehoogd werd. Je ziet de hoogte verschillen tijdens de wandeling.

Op de topografische kaart die verkend is in 1897 wordt het gebied aangeduid als de Meelsche Hoeven en zijn er nog drie gebouwen ingetekend. Verder zien we op die kaart ook dat een groot gedeelte van  wat nu bos is, bestond uit akkerland en houtwallen met zeer gedetailleerd weergegeven de grenzen van de vele kleine perceeltjes.

GPSwalking.nlOp een nog wat oudere kaart uit circa 1870, staan er zelfs nog 4 gebouwen. De buurtschap werd vroeger ook wel d’ovels, of Oevels genoemd. De familienamen Van Mele of Van Meel zouden aan het gehucht ontleend kunnen zijn. Omdat de Meelsche Hoeve eigendom was van de kasteelheer werden de pachters ook wel eens Van het Hof genoemd.

Stelt u zich vooral niet al te veel voor van zo’n hoeve, zoals alle Brabantse boerderijen bestaande uit een houten geraamte met een strooien dak en wanden van vlechtwerk met leem. In de 15e eeuw woonde er een familie Van der Oevels in de Meel, later een familie Leijten.

GPSwalking.nlIn verband met schulden kwam de hoeve uiteindelijk in handen van Philip van Horne, familie van de bekende graaf Van Hoorn die in Brussel onthoofd is, samen met de graaf Van Egmond, Heer van Heeze. De hoeve bleef daarna ruim 500 jaar in het bezit van de kasteelheer.

Voor de beantwoording van de vraag: “Wie was de laatste bewoner”, was een bezoek aan het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven (het streekarchief) nodig. Daar vond ik in het bevolkingsregister van Heeze (periode 1880-1900): Ingeschreven op het adres MEEL (Kreijl F28) op 11-5-1896 Wilhelmus Snoeijen, ongehuwd, wever, geboren te Heeze 6-4-1852. Op 17-12-1896 werd ingeschreven Christina van Happen, weduwe, geboren in Zesgehuchten op 7-31830. Zij vertrok op 17-4-1899 naar Tongelre.

GPSwalking.nlEen grote familie Adelaars afkomstig uit Zesgehuchten heeft van 25-4-1896 tot 20-8-1897 in de Meel gewoond en ging toen weer terug naar Zesgehuchten. We kunnen wel aannemen dat rond 1900 de Meel verlaten was.

De Meelsche hoeve is in 1905 gesloopt. Het cafe (de Snepkamer) stond een stukje van de hoeve af, werd in 1775 gebouwd en in 1903 gesloopt.  

We slingeren door het bos. Het is voorjaar en alles is ontzettend aan het uitschieten. Heerlijk wandelweer, maar gelukkig is het onderweg niet al te druk. De verhogingen (houtwallen) in het landschap zie je overal. Wel goed kijken.

DGPSwalking.nle Meel nu
Juist door de historisch achtergrond is de Meel zeer interessant. Veel huidige natuurgebieden zijn gelegen op min of meer maagdelijke grond, dus nooit echt in cultuur gebracht. Om diverse redenen, maar toch wel vooral vanwege: te arm, te droog of te nat.

De Meel daarentegen is meer dan 500 jaar door de mens bewoond en bewerkt. Landschappelijk kun je de voormalige akkers, de eikenhoutwallen, het "dorpsplein" t/m de "plukkemkuil" enz. terugvinden.

Bijzonder is de door het eeuwenlang gebruik van plaggenmest verhoogde bolle akkers, nu beplant te zien met naaldhout. De flora en fauna is dan ook rijker dan je in een dennenbos zou vermoeden. In ieder seizoen is dit wel te merken. Jammer dat de in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog aanwezige zeer grote bosmierenpopulatie door roof van mierenpoppen nagenoeg is verdwenen.

GPSwalking.nlDe nu meer dan honderdjarige eiken zijn voortgekomen uit de houtwallen en geven nog dikwijls de plaats van de houtwallen aan. In deze omgeving treffen we ook nog een "weijer" aan. Dat is een kunstmatige vijver, vroeger gebruikt als visvijver en nog duidelijk herkenbaar.

In De Meel kun je de "evolutie" van een landschap zien, van natuur, via cultuur terug naar natuur. Iedere periode heeft hier zijn merktekens achtergelaten en bijgedragen aan een bijzonder gevarieerd landschap. 

Zo zijn de 12 km weer achter de rug. Inderdaad nog steeds een heerlijke wandeling. Niet al te lang zodat je zelfs op een avond kunt lopen. Met wat geluk kom je dan wild tegen. Onderweg kwamen we genoeg sporen van zwijnen tegen.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Beekloop N51.3966 E5.5416
 • Cafe de Snepkamer N51.4009 E5.5509
 • De Oeffels N51.3924 E5.5464
 • Diepe Meerven N51.3745 E5.5244
 • Drooge Meerven N51.3753 E5.5292
 • Ecoduct Groote Heide N51.3770 E5.5173
 • Groote Heide N51.3852 E5.5277
 • Groothuisven N51.3956 E5.5281
 • Meelakkers N51.3944 E5.5448
 • Meelse hoeve - Plukkemkuil N51.4003 E5.5494
 • Oude houtwal N51.3975 E5.5424
 • Paessensche Hut N51.4029 E5.5305
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4033 E5.5446
 • Uitzichtpunt Groothuisven N51.3930 E5.5265
 • Veeven N51.3847 E5.5195
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.