Jasper - Beuven

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 28-04-2020

Een route door de Lieropse en Strabrechtse heide. De route begint bij 't Jasper, een picknickplaats net buiten Lierop. Vandaar gaat de route over goed begaanbare paden rond een aantal mooie vennen. Het Beuven is het grootste ven dat wordt aangedaan.

Vanwege de afwisseling, de vele vennen en de prachtige vergezichten is dit een heerlijke route om te lopen. Onderweg komt u ook grote grazers en schapen tegen. Op de route ligt een grote vogelkijkhut vanwaar u een prachtig uitzicht over het Beuven heeft. Er zijn ook een aantal ANWB routes te lopen, zoals de Bontven route. Zodoende kunt u ook zonder GPS goed vooruit in dit gebied.

Het Beuven
Het Beuven (spreek uit: Beu-ven) is een groot ven in de Lieropse heide in de Nederlandse gemeente Someren (provincie Noord-Brabant). Het is het grootste ven (ca 85 ha) op de Strabrechtse Heide en van Nederland. Het Beuven staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere plantengroei.

De Hoenderboom
Van historisch belang is de Hoenderboom. Hier kwamen vanouds vijf gemeenten bij elkaar: Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop en Mierlo. Door gemeentelijke herindelingen is dit aantal teruggelopen tot twee (Heeze-Leende en Someren). Ter plaatse bevindt zich een kopie van de grenspaal die hier vroeger stond.

Munitieopslagplaats Strabrechtse Heide
Na operatie Market Garden werd de achtergebleven munitie verzameld en naar centrale vernietigingsplaatsen gebracht. In de Strabrechtse Heide tussen het Platvoetje en het Grafven lag zo’n plaats op het grondgebied van de gemeente Heeze. Bij het vernietigen vielen helaas ook dodelijke slachtoffers.

Kamp Dennenlust
Kamp Dennenlust was bewoond van 28 december 1943 tot de bevrijding op 21 september 1944. Enkele van deze onderduikers hadden daarvoor al bijna vijf maanden in een kamp in de bossen op Hoogenbergen (gem. Asten) geleefd. De ongeveer dertig bewoners wilden zich hier aanvankelijk alleen onttrekken aan de 'Arbeidseinsatz'. Uiteindelijk werden zij heuse partizanen.


Kenmerken
Startpunt: Lierop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.404000 E5.663000
Afstanden: 11 km
Type: Bos, Cultuur, Hei, Open, Ven, Vergezicht
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 11 km door de Lieropse en Strabrechtse heide.
Er is geen verkorting beschikbaar.

Naast de track is er ook een route beschikbaar.
De route is goed begaanbaar.

Een goede verrekijker is zeker welkom.
Onderweg komt u geen horeca tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nlHet is Koningsdag 2020. Of beter het is Woningdag 2020. Thuisblijven en de drukke gebieden zoveel mogelijk vermijden. Dit alles om minimaal 1.5 meter afstand te kunnen houden. Dat lukt vandaag prima. Het is niet overdreven druk onderweg en iedereen zorgt voor voldoende ruimte.

We hadden deze wandeling in 2004 gelopen. Toen we nog maar net met deze website gestart waren. Om precies te zijn was het onze 8-ste wandeling.

Met de wandeling was eigenlijk niets mis. Maar omdat het in 2004 een mistroostige dag was, en de foto's niet supergeweldig waren, ben ik nog een keer teruggekeerd. Voor een nieuwe serie foto's en een iets andere route. In de foto-serie staan de oude foto's achteraan.

GPSwalking.nlBij 't Jasper zijn voldoende parkeerplaatsen. Maar vanwege de picknick voorzieningen en mooie wandelroutes kan het 's zomers wel eens druk zijn.

Prachtige vennen, schitterende vergezichten, bos en hei. Alles wat u wilt zien op een wandeling is aanwezig. Indrukwekkend was ook de rust. Alleen naar de lente verlangende vogels waren te horen.

Op deze route kunt u ook grote grazers tegenkomen. Ze zorgen ervoor dat het gras niet overal de overhand krijgt. Impossante dieren. Wel de hond aan de lijn houden. Dan hebt u van deze dieren totaal geen last.

GPSwalking.nlDieren komt u regelmatig tegen op deze route. Naast een kudde schapen kunt u in het voorjaar ook de pad tegenkomen. De foto hieronder kunt u er 4 op elkaar zien. Eentje ervan is het vrouwtje. De drie anderen zijn mannetjes die allen willen zorgen voor het nodige nageslacht.

Padden
Padden (Bufonidae) zijn een familie van de kikkers. Omdat er wel meer kikvorsachtigen zijn die pad worden genoemd, maar niet tot de familie Bufonidae behoren wordt de groep vaak aangeduid met echte padden.

Strikt genomen zijn alleen soorten uit de familie Bufonidae padden, omdat ze een ontwikkeld orgaan van Bidder hebben. Omdat echter vele vroegere onderfamilies van de familie Bufonidae tegenwoordig als aparte families worden beschouwd, worden ook veel soorten uit andere families pad genoemd, terwijl deze niet meer tot de Bufonidae behoren en als kikker worden aangeduid. Voorbeelden zijn de vuurbuikpadden (Bombinatoridae) en de knoflookpadden (Pelobatidae), die beschouwd worden als pad-achtige kikkers.

GPSwalking.nlDe familie van padden komt wereldwijd voor, oorspronkelijk niet in Australië, Oceanië en Madagaskar. In veel streken zijn echter soorten uitgezet of ontsnapt, met als beruchtste voorbeeld de agapad in Australië. Ook in Nederland en België komen verschillende soorten padden voor, zoals de gewone pad (Bufo bufo) en de rugstreeppad (Epidalea calamita).

De parkeerplaats ligt op de Lieropse heide. Het is in het voorjaar van 2020 erg droog. De zon schijnt volop en door de omgezaagde bomen ziet het er soms wat omwerkelijk uit. Gelukkig zit er wel genoeg water in de vennen.

GPSwalking.nlLieropse heide
De 595 ha grote Lieropsche Heide, waarin het Beuven ligt is eigendom van de gemeente Someren en sluit nauw aan bij de Strabrechtse Heide van Staatsbosbeheer. Een ca 350 ha groot deelgebied met het Beuven zelf en ca 200 ha aan omringende heide is aangewezen als beschermd natuurmonument.

Het wordt tevens beschermd via de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn en maakt deel uit van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 onder de Natura 2000-gebiedsnaam Strabrechtse Heide & Beuven.

GPSwalking.nlBehalve het Beuven zelf ligt in de Lieropse heide, naar het oosten toe, ook een uitgestrekte heide met het grote vennencomplex van het Starven. Dit gebied is uitstekend te overzien van het fietspad dat van de Meervensedijk (Lierop) in de richting van het centrum van de Strabrechtse heide voert.

Naar het noorden toe richting Moorsel ligt bovendien een uitgestrekt gebied met betrekkelijk jonge en eenvormige ontginningsbossen. Daarin liggen enkele kleinere vennetjes waaronder een typische "pingo-ruïne" direct ten noorden van het Beuven.

Naar het zuiden wisselen zich ontginningsbossen af met veel natte plekken en waterloopjes. Aan de weg Heeze-Someren ligt het Witven.

GPSwalking.nlEen ander landschappelijk aantrekkelijk wandelgebied in de naaste omgeving is het Keelven in de aangrenzende Somerense Heide.

Een qua vogelrijkdom en begroeiing enigszins vergelijkbaar ven in de omgeving is De Banen bij Nederweert-Eind.

De Lieropse kant van de Strabrachtse Hei is misschien wel het mooiste stukje. Ver weg van de A67, veel vennen en prachtige vergezichten. Vergeet in ieder geval je verrekijker niet mee te nemen.

Bijna nergens zie je tekenen van bebouwing. Alleen de oostelijke flats van de Coevering en de televisietoren geven enig richtingsgevoel. Best wel handig als je geen GPS hebt en de zon zich weinig laat zien.

GPSwalking.nlVennen kom je genoeg tegen. Levert meteen mooie foto's op.

Vennen op de Strabrechtse Heide
De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. De meeste zijn ooit door uitwaaiing ontstaan. Het grootste ven, het Beuven, is zowel voor vogels als om de plantengroei van veel belang.

Het groeide vroeger door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt snel dicht met riet. Om dit tegen te gaan is een verbinding gegraven tussen Peelrijt en Kleine Aa, om dit voedselrijke water af te voeren. De Witte Loop stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel.

GPSwalking.nlVerder telt de Strabrechtse heide de volgende vennen: Scheidingsven, Waschven, Mosven, Kranenmeer, Beuven, het Rondvenneke, Maasven, Steenbleek, Henneven, Grafven, Witven, 's-Heerenven en Starven.

Op de aangrenzende Braakhuizense heide liggen het Rootven, het Meerlomeer, het Kiezelven en het Slootjesven. Op de aangrenzende heide van de Herbertusbossen ligt het ven het Platvoetje.

Onderweg kom ik de  Rielloop tegen. Deze staat ook bekend als de Witte Loop. Het gebied om deze beek ziet er weer heel anders uit. Mooi die afwisseling.

GPSwalking.nlWitte Loop
De Witte Loop plaatselijk beter bekend als de Rielloop is een beekje op de Strabrechtse Heide tussen het Beuven en de Kleine Dommel.

Oorspronkelijk stroomde het water uit het Beuven, dat weer door de Peelrijt gevoed werd, door een reeks vennen naar de Kleine Dommel. Door graafwerkzaamheden in de achttiende en de negentiende eeuw is de Witte Loop ontstaan.

De Witte Loop ligt voor het grootste deel in het Natura 2000 gebied Strabrechtse Heide & Beuven en is daarvoor van belang wegens het voorkomen van de drijvende waterweegbree.

Ik slinger van ven naar ven, onderweg prachtige vergezichten. De grote grazers nemen een bad. Met de telelens lukt het om ze netjes op de foto te krijgen.

GPSwalking.nlNaast vele fraaie vergezichten ook hier en daar een stukje cultuur.

De Hoenderboom
Van historisch belang is de Hoenderboom. Hier kwamen vanouds vijf gemeenten bij elkaar: Heeze, Maarheeze, Someren, Lierop en Mierlo. Door gemeentelijke herindelingen is dit aantal teruggelopen tot twee (Heeze-Leende en Someren). Ter plaatse bevindt zich een kopie van de grenspaal die hier vroeger stond.

Hier dichtbij ligt het Grafven. Naar verluidt werden hier in 1595 een aantal vrouwen vermoord die beschuldigd waren van hekserij. De toenmalige heren van Asten en die van Mierlo waren namelijk fervente heksenjagers. In dezelfde omgeving ligt het Rondvenneke, een pingoruïne en daarom een aardkundig monument.

Van de voormalige Munitieopslagplaats Strabrechtse Heide is nu niets meer te zien. Wel een bordje met een link naar de website van gemeente Heeze. Thuisgekomen gaan we nieuwsgierig online voor deze info.

GPSwalking.nlMunitieopslagplaats Strabrechtse Heide
Na operatie Market Garden werd de achtergebleven munitie verzameld en naar centrale vernietigingsplaatsen gebracht. In de Strabrechtse Heide tussen het Platvoetje en het Grafven lag zo’n plaats op het grondgebied van de gemeente Heeze. Bij het vernietigen vielen helaas ook dodelijke slachtoffers.

Er werd toen op heel andere manier vernietigd dan nu. Het gevolg was dat niet alleen boven de grond veel levensgevaarlijke munitie lag, maar ook in de grond. Tussen 1980 en 1982 werkten de EOD en een aannemer dagelijks om alle nog aanwezige munitie op te zoeken en te vernietigen. Op dat moment was dit de grootste ruimactie van de EOD. De dagelijks gevonden munitie moest direct vernietigd worden.

GPSwalking.nlHet is niet het laatste dat we uit de oorlog tegenkomen. Verderop loop ik langs voormalig kamp Dennenlust.

Kamp Dennenlust
Kamp Dennenlust was bewoond van 28 december 1943 tot de bevrijding op 21 september 1944.

Enkele van deze onderduikers hadden daarvoor al bijna vijf maanden in een kamp in de bossen op Hoogenbergen (gem. Asten) geleefd. De ongeveer dertig bewoners wilden zich hier aanvankelijk alleen onttrekken aan de 'Arbeidseinsatz'. Uiteindelijk werden zij heuse partizanen.

Dennenlust bood ook tijdelijk onderdak aan veertien gestrande geallieerde piloten. De Amerikaanse boordschutter Frank Doucette was één van hen. Hij woonde hier zes weken en sneuvelde op 19 september 1944 tijdens een partizanen-actie. Bij zijn grafsteen in Lierop vindt jaarlijks een herdenking plaats.

GPSwalking.nlBij de organisatie van en hulpverlening aan dit kamp betrokken lokale mensen: Jachtopziener Mathieu Bussers en zijn vrouw, Familie Eterkers, Bakker Hendrikx, Harrie Peeters, Kapelaan J. Geboers en Zuster Felicité.

De aanpak verdroging Strabrechtse heide is onderweg goed te zien. Veel bomen zijn gekapt en blijven liggen. Of je ziet een stoppelbed van boomstronken.

Een vrijwilliger was zelfs op Koningsdag nog bezig met het rooien van kleine opschietende dennenboompjes. Hij was wel in zijn eentje bezig, maar alle beetjes helpen, denken we dan maar. 

GPSwalking.nlAanpak verdroging Strabrechtse heide
De natuur op de Strabrechtse Heide was de afgelopen decennia verdroogd. Deze verdroging heeft gevolgen voor de bijzondere planten en dieren die hier leven. Samen met een aantal organisaties heeft Waterschap De Dommel de verdroging aangepakt en is de Strabrechtse Heide hersteld.

Wit is er gebeurd?
Om de verdroging tegen te gaan en de (grondwaterstand te verbeteren is in 2013 een aantal maatregelen genomen. Zo is ongeveer 54 hectare bos omgevormd naar heide en is er een stuk open bos gecreëerd. Daarnaast zijn er afwateringsloten en greppels gedempt of minder diep gemaakt. Hiermee stijgt de grondwaterstand en wordt de natuur minder droog. Dat zorgt voor een gevarieerder en aantrekkelijker natuurgebied.

GPSwalking.nlHogere grondwaterstand
Minder bomen betekent minder verdamping en een hogere grondwaterstand. Daarom is een flink aantal bomen weggehaald. En is er als overgang tussen bos en heide een stuk open bos aangelegd. Hiermee creëren we een hogere grondwaterstand en dus minder droge natuur.

Vennen
Het water van Beuven-Noord wordt vastgehouden en niet meer afgevoerd via de Witte-Loop. Het grondwaterpeil stijgt hierdoor waardoor het Marijkeven natter wordt. De noordelijke oever van Beuven-Noord is op enkele plekken helemaal kaal gemaakt, zodat waterlobelia's en andere bijzondere oeverplanten alle ruimte krijgen.

GPSwalking.nlWitte Loop
De Witte Loop is op verschillende plekken minder diep gemaakt. De kade tussen Beuven-Noord en Beuven-Zuid is versterkt en plaatselijk verhoogd. De slootjes op de Strabrechtse Heide en in de Herbertusbossen zijn ondieper gemaakt of gedempt. De stuw aan de Bussersdijk is geautomatiseerd en het peil iets verhoogd.

Natte Natuurparel en Natura 2000
De Strabrechtse Heide is aangewezen als Natte Natuurparel én als Natura 2000-gebied. Het waterschap streeft in de Natte Natuurparel naar een optimale (grond)waterstand om zo verdroging in het gebied tegen te gaan.

GPSwalking.nlFinanciering
Het project is financieel mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant.

Dan kom ik bij het Beuven, of beter gezegd bij Beuven-Noord. Hier heb je een prachtige vogelkijkhut met de naam "Laot-ut-zo". Met een verrekijker kunt u prima de vogels zien die zich op of boven het Beuven bevinden.

Ik wacht rustig tot een familie uitgekeken is. In de hut is het namelijk onmogelijk om 1.5 meter afstand te houden. Maar veel is het midden op de dag niet te zien. Dan moet je echt in de vroege ochtend of late avond terugkomen.

GPSwalking.nlEn als u iets bijzonders ziet schrijf het dan even op in het Beuven logboek van vogelobservatiehut "Laot-ut-zo".

Het Beuven
Het Beuven (spreek uit: Beu-ven) is een groot ven in de Lieropse heide in de Nederlandse gemeente Someren (provincie Noord-Brabant). Het is het grootste ven (ca 85 ha) op de Strabrechtse Heide en van Nederland. Het Beuven staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere plantengroei.

Het ven werd gevoed door de Peelrijt en had een afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Door de aanvoer van voedselrijk water kreeg de begroeiing een ander karakter dan in het oorspronkelijke voedselarme ven.

GPSwalking.nlOm de de vervuiling van het Beuven meer permanent aan te pakken is in 1986 het water uit de Peelrijt afgekoppeld en naar de Kleine Aa geleid. Dit heeft geleid tot herstel van de waterkwaliteit maar ook tot verdroging.

Om deze verdroging te bestrijden zijn in 2013 enkele bospercelen rond het Beuven gekapt, zodat er meer grondwater voor het ven ter beschikking komt.

Begroeiing
Zeer geurig en opvallend is de massale groei van gagel aan de oever van het ven. Minder opvallend zijn zeldzame soorten als moerashertshooi en waterlobelia. De oevers van het Beuven zijn kwetsbaar en dus niet toegankelijk, maar vanaf de vogelhut heeft men een goed overzicht over het mooiste punt van het ven

GPSwalking.nlRond het Starven en de andere vennetjes in de omgeving groeit veel veenpluis, zonnedauw en witte snavelbies.

Vogels
Het Beuven telt een groot aantal soorten broedvogels, waaronder meer dan tien van de rode lijst.

Enkele soorten: aalscholver, roerdomp, lepelaar, kleine karekiet, blauwborst, waterral, wintertaling, slobeend. Na de droge zomers van 2018 en 2019 is in 2019 de lepelaarskolonie verlaten en in 2020 ook de aalscholverkolonie. Geregelde gasten zijn de grote zilverreiger, groenpootruiter, zeearend en visarend.

GPSwalking.nlEen opvallende doortrekker is de kraanvogel. In de druk bezochte vogelhut, aan de noordoostelijke zijde van het Beuven, ligt een door bezoekende vogelaars voortdurend bijgehouden logboek.

En zo was ik weer rond. Heerlijke wandeling, veel mooie vergezichten, heel veel natuur en een stukje cultuur. Een nieuwe foto-serie en meer informatie. Een lekker begin van Koningsdag 2020. Wat heb je een mooie gebieden in het zuiden van Nederland.

Wandel ze.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Bankje N51.3978 E5.6610
 • Beuven-Noord N51.4001 E5.6459
 • Beuven-Zuid N51.3915 E5.6461
 • Bussersdijk N51.3999 E5.6683
 • Grafven N51.3916 E5.6338
 • Hoenderboom N51.3891 E5.6388
 • Kamp Dennenlust WO2 N51.4104 E5.6422
 • Knuppelbrug N51.3900 E5.6477
 • Kranenmeer N51.4077 E5.6358
 • Lieropsche Heide N51.4089 E5.6531
 • Marijkeven N51.3992 E5.6329
 • Munitie opslag WO2 N51.3947 E5.6365
 • Peelrijt/Witte loop N51.3964 E5.6525
 • Start/finish/parkeerplaats N51.4042 E5.6626
 • Starven N51.4011 E5.6582
 • Strabrechtse heide N51.3936 E5.6434
 • Vogelkijkhut N51.4019 E5.6491
 • Witven N51.3859 E5.6552
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.