Door de Molenheide

Korte beschrijving

Natuurmonumenten omschrijft het gebied zo:
Dit bos bestaat voornamelijk uit naaldbomen. Door hier en daar open plekken te maken vormt Natuurmonumenten het om tot een gemengd bos van onder meer eik en berk. Omdat er dan meer licht op de bodem valt, ontstaat in de toekomst een gevarieerde kruidlaag. In het bos broeden verschillende soorten roofvogels en spechten. In het zuidoosten van het bos kunt u een klein heideveldje vinden dat in augustus prachtig paars kleurt. Door de bossen van Molenheide lopen veel wegen en paden.

De route is redelijk afwisselend. De ene keer loopt u door dichte bossen, dan weer langs een vennetje of langs een mooi stukje hei.


Kenmerken
Startpunt: Nuenen-Stiphout
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.485549 E5.581635
Afstanden: 8 km
Type: Bos, Hei, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 9 km over de Molenheide bij Leende.
De route gaat over goed begaanbare paden.
Onderweg komt u geen horeca tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe route begint begint aan de weg van Nuenen naar Stiphout. Langs deze weg ligt de parkeerplaats vanwaar de wandeling begint. U kunt uw wagen ook parkeren op de aangegeven parkeerplaats. Vandaar uit starten 3 wandelingen die ook zonder GPS zijn te lopen. Die routes zijn relatief kort.

De GPS route loopt langs alle vennetjes die er in dit gebied zijn. Ze vormen een welkome afwisseling in de natuur. Het leuke is dat elk vennetje weer anders is. Zeker als de waterstand wat terugloopt is er ruimte voor bijvoorbeeld de zonnedauw.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOok de witte pluizen geven een mooi beeld. In de zomer zijn er ook allerlei dieren actief. Het meest opvallende was een spinnetje die een prachtig hoornachtig web maakt. Ook zijn er dan volop libellen actief. Met een beetje geluk krijg je ze op de foto.

Ongeveer in het midden van de route ligt het Kamerven. Er omheen ligt een mooi stukje hei. Vooral in augustus, als de heide in bloei staat, is het een fraai gebied. Vele mensen weten de wandelpaden rond dit ven te vinden. Toch is het niet te druk. Vanuit het ven gaat het weer bossen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe overgang van landschap gaat soms ongemerkt. Ook de paden variëren van breed tot smal. Als u aan de oostzijde de bossen weer uitloopt en weer iets van de bewoonde wereld ziet dan bent u bij de schapengracht.Deze gracht is bijna helemaal dichtgegroeid. Maar niet voor lang volgens een bord. Er staat op te lezen:

Herstel van oevervegetatie Schapengracht
De schapengracht is een ven met een bijzondere langgerekte vorm. Uit onderzoek is geblekenn dat het ven oorspronkelijk een smeltwatergeul uit de laatste ijstijd is (meer dan 10.000 jaar oud). Het ven heeft een bijzondere hoge natuurwaarde doodat het venwater in contact staat met kalkhoudend water uit de ondergrond. Daardoor kunnen er bijzondere plantensoorten groeien.

Bij dit oude vennetje worden maatregelen genomen om de oevervegetatie te herstellen. Door de maatregelen krijgen de oorspronkelijke flora en fauna ruimte om zich te ontwikkelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMaatregelen:

Kappen van bomen in de oeverzone. Door de bomen rondom het ven te kappen wordt het ven natter en valt er minder blad- en takafval in het ven. De waterkwaliteit zal toenemen en bijzondere planten krijgen genoeg licht krijgen om de oevers te kiemen.Selectief afplaggen van de verrijkte bovenlaag rondom het ven. De bovenste toplaag met zwarte humus wordt verwijderd., de zanderige ondergrond komt hierdoor weer aan de oppervlakte. De zanderige ondergrond is een groeiplaats van bijvoorbeeld de Kleine Zonnedauw.Opschonen van de bodem aan de zuidzuide van het ven.

Uitvoering vindt naar verwachting plaats in het najaar van 2005. De werkzaamheden worden door de Bosgroep in samenwerking met de gemeente Helmond uitgevoerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet laatste stuk van de wandeling gaat over rustige paden door het bos. Onderweg kwamen we nog een prachtige grote mierenhoop tegen. U begrijpt dan kijken mag maar vernielen uit den boze is.

 

 

 

 

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.