Het Rulse Laarzenpad

Korte beschrijving
De route gaat voor een gedeelte over en langs de Strabrechtse Heide en natuurlijk over het Rulse Laarzenpad. Zie ook de folder van Staatsbosbeheer.

U komt op deze route vele soorten natuur tegen. Onderweg zijn er regelmatig bankjes te vinden waar u kunt uitblazen. Het gedeelte van de route over het Rulse laarzenpad is aangegeven door witte paaltjes.

De route is goed te lopen met stevige schoenen. Door het drassige karakter van een gedeelte van de route moet uitgekeken worden voor natte voeten. Wij hebben deze route inmiddels al een aantal keren gelopen. Dat verklaard ook de grote verschillen in foto's, afwisselend zomerse en winterse plaatjes.

Update aug 2007: Intussen hebben een heel nieuwe fotoserie gemaakt. Nadat we eerst een bezoekje hadden gebracht aan de Strabrechtse heidedag 2007. Als toegift een aanvullende GPS wandeling van 5 km. Op verschillende plaatsen op de route staat dat honden niet toegelaten zijn vanwege begrazing.

Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.411790 E5.581511
Afstanden: 9 km
Type: Beek, Open
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
GPS wandeling van 9 km die begint bij de parkeerplaats aan de Strabrechtse Heideweg.
Er is een aanvullende wandeling van 5 km beschikbaar.
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.
Honden zijn op sommige gedeelte niet toegelaten.
Onderweg komt u geen horeca tegen.


Langere beschrijving

De route start op de parkeerplaats langs de Strabrechtse Heideweg, net over de A67.

U loopt eerst een stukje langs de snelweg in westelijke richting om de Rulse Dijk op te zoeken. Bij het begin van de Rulse Dijk staat een kruisbeeld. Het kruisbeeld heeft een lange geschiedenis. Keurig bijgehouden verbaasd het iedere wandelaar die het passeert.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGeschiedenis van het Kruisbeeld
In 1929 werd de strijd aangebonden tegen het Bolsjewisme, vanwege de godsdienstvervolgingen in de Sovjet-Unie. In korte tijd werden overal in de Brabantse dorpen kruisbeelden langs de weg opgericht. Het eerste kruisbeeld werd in maart 1929 tussen Helmond en Deurne geplaatst. Negen maanden later waren er al 19 kruisbeelden gewijd en 30 kruisen waren in bestelling; onder andere voor Geldrop.

Op een foto (1932?) van een boerderij van V.d. Hurk aan de Mierloseweg 60 is een kruisbeeld te zien. Op die plaats, van de omstreeks 1965 gesloopte boerderij, zijn enige woningen gebouwd. Nu dus Mierloseweg 100-106. Het kruis is toen verplaatst naar een plek naast de E3-weg; tussen het viaduct Bogardeind en het viaduct naar de Strabrechtse Heide.

In 1966 werden de eerste initiatieven ontwikkeld om te komen tot Het Corpus voor de die verplaatsing. Initiatiefnemer was één van de Geldropse ecclesiagroepen. Met name Joop Biemans. Met de binnengekomen bedragen, n.a.v. een folder aktie en de hulp van vrijwilligers, kon in 1967 de plaatsing realiseerd worden. Het corpus werd gekocht van een vriend Joop uit Zwolle. Het was gemaakt in 1929 en afkomstig uit de 1966 afgebroken St. Michalëlkerk aldaar en ingewijd als Het kruishout is afkomstig uit de sacristie van de St. Jozefkerk Braakhuizen-Zuid. Het bouwmateriaal voor de sokkel werd door de gemeente Geldrop geleverd. Voor de plek werd jaarlijks f 5,- recogonitie betaald.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1981 verkeerde het corpus een zéér slechte staat. Een gedeelte van het gezicht was verdwenen. Grote afbeeldingen van het geschonden corpus vormden in de paastijd het thema: 'Wie zijn jullie die voorbij gaan?" van en met pastor Hamers. - N.a.v. de vieringen ontstond er in de wijk Coevering een inzamelingsaktie voor de van restauratie van het totale kruis.

De in Geldrop woonachtige ambachtsman Chris Derksen bracht het houten beeld terug in oorspronkelijke staat en bracht ook een overkapping aan. Op zaterdag 1981 werd het kruisbeeld in processie weer teruggeplaatst. In oktober 1982 doet Maria Derksen een oproep in Middenstandsbelangen voor het bijhouden van het kruisbeeld en dit bijzondere plekje. Enige malen is het corpus naar het woonhuis van Nel Castelijns vervoerd om daar weer 'gerepareerd' te worden. Inmiddels hebben Twan Maas en Peter zich al weer jaren over de plek ontfermd.

Omdat de 'Strabrechtse heideroute' voor fietsers en wandelaars steeds meer in trek is gekomen, zie je dan ook regelmatig op dit punt mensen even stil staan. Verbaasd vragen ze zich af waarom alles zo goed en mooi wordt bijgehouden. Binnenkort zal er een infobordje worden geplaatst en kan de stilte- en rustzoeker een prentje van het bijzondere kruisbeeld meenemen.

Over de Rulse Dijk gaat het richting Strabrechtse Hei. Al snel wordt het geluid van de A67 minder storend. Aan de rechterkant loopt u langs het leefgebied van Limosine runderen. U kunt op een aantal plaatsen dit gebied binnengaan. Mocht u dit van plan zijn zorg er dan voor om stevige schoenen te dragen. Dicht bij de Dommel is dit gebied erg drassig.

 

De Strabrechtse heide
De Strabrechtse heide is een natuurreservaat van ruim 1.500 hectare, liggend in de gemeenten Heeze, Geldrop, Mierlo, Someren en Maarheeze. Binnen Geldrop liggen 203 ha. van de heide. De Strabrechtse Heide ontleent haar naam aan het gehucht Strabrecht onder Heeze. “Stra” betekent ontginning aan de weg en Brecht (of Brink) betekent open plek in het bos. Meer informatie over Geldrop kun u hier vinden.

De route loopt verder langs de rand van de Stabrechtse Heide. Doordat dit gebied uitgeroepen is tot stiltegebied kunt u genieten van de natuur, als tenminste de windrichting er niet voor zorgt dat u op de achtergrond de A67 hoort.

Aan uw linkerhand kunt u een blik werpen op de Strabrechtse Heide. Een prachtig gebied waar u uren kunt wandelen.

Onderweg richting Heeze ziet u op een gegeven moment een picknick tafel aan uw linkerhand.

Op deze plaats staat ook de vermelding van het Rulse Laarzenpad. Dit pad wordt een paar kilometer gevolgd. In de buurt van de Dommel is de grond erg drassig. Zelfs in drogere tijden. Het is aan te bevelen om stevige schoenen aan te trekken voor deze wandeling. En dan blijft het nog steeds goed uitkijken.

Het bruggetje over de Dommel (Bussers brugske, genoemd naar Toon Bussers die tot mei 1999 opzichter bij Staatsbosbeheer was en deze brug ontworpen heeft) is een prima gelegenheid om even een blik te werpen op een stukje natuur wat nog echte rust uitstraalt. In alle jaargetijden meer dan de moeite waard.

Nadat de Dommel overgestoken is veranderd het landschap. Van bos en hei gaat het over in weilanden. In de verte kunt u Heeze zien liggen. Door de weilanden is er veel uitzicht. De onderstaande foto's laten een beetje van de sfeer zien. Maar met eigen ogen is het altijd anders. Hieronder twee foto's genomen in een heel ander jaargetijde op ongeveer dezelfde plaats.

Als u het eerste bruggetje over de Dommel bent overgestoken komt u langs een poel. Deze grote poel is een broed en paaiplaats voor amfibiën. U vindt er de groene- en bruine kikker, de pad en de alpenwatersalamander. Daarnaast wordt de poel gebruikt als drinkplaats. In het voorjaar ziet u hier de pinksterbloem.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe route loopt verder langs kleine bosjes die als broedplaats dienen voor de kleine Karekiet, de bosrietzanger en de grasmus. Tussen de rietstengels kunt u verdikte rietstengels zien. Deze verdikkingen worden veroorzaakt door de halmvlieg die haar eitjes in de rietstengel legt. Hierdoor ontstaat de bekende sigaar. Als de larve volgroeit is en uitvliegt wordt het holletje gebruikt door de wilde bij.

De route gaat verder richting Heeze. Als u tussen de boerderijen loopt bent u aangekomen in het gehucht Rul. Ooit was hier een driehoekig plein. U kunt dit nog terugzien door de scheve stannd van de boerderijen aan de rechterkant van de weg.

In Heeze loopt u een stukje langs de Hodibalduslaan. Bij de wandelroute 'De Engelse tuin' gaat u de natuur weer in. U laat de huizen van de Engelse Tuin weer achter u. Deze wijk is gebouwd op de hoge akkers rond het gehucht Strabrecht. Deze akkers zijn ontstaan door het eeuwenlang ophogen van de grond door schapenmest vermengd met heideplaggen.

Het pad richting Dommel loopt langs een aantal akkers van Staatsbosbeheer die nog op dezelfde manier worden bemest als vroeger, met heideplaggen, zonder kunstmest. Hierdoor groeien hier nog bezondere akker-onkruiden zoals de gele ganzenbloem, de rode klaproos en de blauwe korenbloem.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg komt u langs het oude kronkelige stroombekken van de Rul. De Rul is jaren geleden afgesloten. De elzenbroekbossen, gelegen langs de Rul zijn erg nat. Het rode water geeft aan dat er veel grondwater omhoog komt. In de bossen broeden de buizerd en de wielewaal.

Nadat u de tweede brug over de Dommel bent overgestoken loopt u langs een aantal akkertjes. Enkelen hebben nog steeds een eikenwal die de akker omzoomt. Een dergelijke wal is een prima broedplaats voor de groene specht en de vink.

Even verder komt u uit op het fietspad van Heeze naar de Strabrechtse Heide. Die fietspad wordt een klein stukje gevolgd waarna linksafgeslagen wordt richting Plaetse. Direct aan uw rechterhand ziet u een grote ronde kuil. Uit deze kuil haalden de boeren vroeger het zand voor het ophogen van hun erf.

De route loopt nu verder langs de rand van de Strabrechtse Heide. Wat verderop komt u bij de Plaetse, een nagebouwd oud-Brabants plein.

In het midden van het plein is een bluskuil, zoals die vroeger werd aangelegd om over bluswater te kunnen beschikken, als er brand was. Aan De Plaetse ligt een insectentuin. Deze tuin is te vinden achter het gebouw van Staatsbosbeheer.

Verderop ligt de heidetuin, die bezoekers helpt heideplanten te herkennen. Omdat de grond rond deze heidetuin regelmatig drassig is kunt u over vlonders lopen. Op de peilschaal is de actuele grondwaterstand af te lezen.

 GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet pad loopt nu over de Strabrechtse Heide richting Mierlo. Verre uitzichten. Als je goed rondkijkt zie nog een paar hoge gebouwen in de omgeving. Voor de rest is het genieten van de natuur. Maar voordat u halverwege Mierlo bent buigt de route af richting Geldrop.

Een laatste ommetje gaat via het Grootven op de Braakhuizense Heide. Ook daar mooie vergezichten en een prachtig ven. Hier komt u veel wandelaars tegen. Na ruim 9 kiliometer gelopen te hebben door de mooiste natuur ten zuiden van Geldrop komt u weer bij de parkeerplaats.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHerinrichting Dommel
In het Najaar van 2006 heeft Waterschap De Dommel de Kleine Dommel bij Heeze opnieuw ingericht. De oude meander is hersteld en (aangesloten op de Kleine Dommel (1). Hierdoor kunnen er weer natuurlijke beekprocessen als meanderen en het afzetten van zand en slib plaatsvinden. De vistrap (2) is aangelegd zodat vissoorten als het bermpje en de serpeling zich stroomopwaarts kunnen verplaatsen om zich voort te planten.

De nieuwe meander
De oude meander was voor een groot deel dichtgegroeid met moerasplanten, wilgen en elzen. Bij de herinrichting is deze oude meander uitgediept en is het profiel aangepast zodat er voldoende water door kan stromen. Op de plek waar de meander begint (1) is er in het aanwezige bos een nieuw traject gegraven. Dit is ook het geval bij de Rulse Brug waar de meander weer de Kleine Dommel instroomt (3). Staatsbosbeheer is eigenaar van deze grond die bestemd is voor natuurontwikkeling. Door het afgraven van de voedselrijke toplaag is het perceel nu voedselarmer en kunnen er weer planten gaan groeien die hier van nature thuishoren.

Vistrap
Om het water op peil te houden lag er in de Kleine Dommel een stuw die echter een barrière voor vele vissen vormde. In een nieuw gegraven meander is een bekkenvistrap aangelegd. Deze houdt het water op peil én is passeerbaar voor vissen. Vissen kunnen zich nu vrij bewegen van het Eindhovens kanaal tot aan Sterksel. De vistrap bestaat uit negen drempels van natuursteen. Hiermee wordt het verval van de oude stuw van 72 centimeter in stappen van 8 centimeter opgedeeld.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAnti-verdrogingsmaatregelen
Een groot deel van de Kleine Dommel in Heeze stroomt langs natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Het gehele beekdal van de Kleine Dommel is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Nabij de nieuwe vistrap zijn ook 5 stuwtjes geplaatst die ervoor moeten zorgen dat de grondwaterstanden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer stijgen. Dit is gunstig voor de ontwikkeling van een natuurlijk beekdal.

En zo hebben we weer een mooie wandeling in de benen.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.