Dwalen in de Leenderbossen

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 30-09-2016

Een leuke wandeling over doorgaans goed begaanbare paden. Na het wandelen kunt u uw eventuele honger stillen bij Pannekoekhuis De Clown. Zomers komen hier veel wandelaars en fietsers. Naast de wandelroutes zijn er ook verschillende fietsroutes. Voor de wandelaars zonder GPS zijn er verschillende wandelingen uitgezet. U hoeft dan alleen de paaltjes te volgen.

Kenmerken
Startpunt: Leende
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.350980 E5.515304
Afstanden: 10 km
Type: Bos, Hei, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
GPS wandeling van 10 km in de Leenderbossen tussen Leende en Valkenswaard.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
De route is goed begaanbaar.
Horeca komt u tegen in de nabijheid van de parkeerplaats.


Langere beschrijving

 GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe route begint bij een parkeerplaats tussen Leende en Valkenswaard. U kunt het niet missen want het is de enige parkeerplaats met een eigen afslag. Dat komt ondat er vroeger een weg liep richting de Achelse Kluis in België. Deze weg was vooral in de zomer erg druk moet auto's. Die moesten de smalle weg delen met tegenliggers en veel fietsers. Een aantal jaren geleden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hierdoor is een prachtig fietspad ontstaan.

Fietsen kunt u trouwens prima in de Leenderbossen. Er liggen overal goede fietspaden. Tijdens het wandelen komt u dan ook regelmatig fietsers tegen.Nadat u de parkeerplaats verlaten hebt lijkt het net of de klok een paar eeuwen teruggezet is. Van verkeer is niets meer te horen, het is echt stil. Alleen een overvliegend vliegtuig is goed te horen.De paden zijn doorgaan goedbegaanbaar. Alleen wordt er in 2005 behoorlijk wat onderhoud aan de bossen gedaan. Daardoor zijn sommige paden wat kapotgereden. Samen met droogte krijg je dan prachtig mul zand, wat niet al te handig loopt.

Meer informatie over het Leenderbos vonden we op Wikipedia:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Leenderbos en de Groote Heide
Het Leenderbos en de Groote Heide vormen een aaneengesloten natuurgebied van meer dan 3000 ha. Het gebied wordt aan de westkant begrensd door het dal van de Tongelreep, aan de oostkant door het dal van de Strijper Aa en de landbouwgronden rond Leende en Heeze. Verder is het gebied verdeeld geraakt over verschillende eigenaren. Het ligt voor het grootste deel in de gemeente Heeze-Leende. Kleinere gedeelten liggen in de gemeenten Waalre en Valkenswaard. Sedert 2007 bestaan er concrete plannen om de verschillende delen van het gebied weer met elkaar te verbinden door middel van enkele ecoducten over de A2.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVan de middeleeuwen tot ongeveer 1900 was er sprake van één groot heideveld, slechts doorsneden door enkele zandpaden en de weg van Leende naar Valkenswaard. Dit strekte zich uit tussen Eindhoven en de grens van Nederland met België, en zelfs daaroverheen. Sinds 1900 is dit gebied geleidelijk bebost en deels ontgonnen tot landbouwgebied. Ook werden er visvijvers aangelegd in het dal van de Tongelreep. Het gebied raakte in de tweede helft van de 20e eeuw bovendien versnipperd door de onoordeelkundige aanleg van snelwegen.

Rond 1900 kocht Staatsbosbeheer het gedeelte ten zuiden van de weg Leende-Valkenswaard en beplantte het, voornamelijk met grove den, met uitzondering van enkele vennen die als natuurmonument gespaard bleven en het meest zuidelijke deel, dat nog steeds 'Groote Heide' heet. Samen vormen zij de boswachterij Leende.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn het westen van het gebied werden, in het dal van de Tongelreep, visvijvers aangelegd op initiatief van sigarenfabrikanten uit Valkenswaard. Veel naaldhoutaanplant in het Leenderbos heeft plaatsgevonden tussen 1932 en 1941, veelal in het kader van werkverschaffingsprojecten, waarbij werklozen werden ingezet. Enkele gebouwtjes uit deze periode zijn bewaard gebleven.

Doel van de aanplant was onder meer houtproductie, waaronder stuthout voor de steenkoolmijnen, en het tegengaan van zandverstuivingen. Een aantal vennen met aangrenzend heidegebied bleven gespaard van aanplant, en deze werden natuurgebied. Het betreft Galberg, Laagveld, Dorven en Hasselsvennen. Het Klein Hasselsven is een voorbeeld van een pingo-ruïne.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Groote heide ten zuiden van het bos is bewaard gebleven omdat de bebossingswerkzaaheden ten gevolge van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden gestaakt. Ook hier vinden we vennen: Het Groot en Klein Kraanven, en de Klotvennen.

Het heidegebied was in vroeger tijden werkterrein voor valkeniers, die afkomstig waren uit Leenderstrijp en Valkenswaard. Er lagen vangstplaatsen bij de Klotvennen en de Hasselsvennen. Restanten van de laatste vangstplaats zijn nog zichtbaar in de vorm van een ronde verhoging op de heide. Aan het fietspad door de Groote Heide naar Achelse Kluis is een vangsthut nagebouwd en wordt uitleg hieromtrent gegeven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet reliëf in het bos toont aan dat hier vroeger ook stuifzandgebieden zijn geweest. Dit geldt vooral voor de Molenheide, wat het meest oostelijke deel van het gebied is. Daar vindt men ook enkele kampen, dat zijn in het bos (of de vroegere heide) gelegen akkertjes die door eikenwallen worden omzoomd.

Het Leenderbos is zodanig aangelegd dat het aantrekkelijk was voor recreatie. Het wordt gekenmerkt door een netwerk van gebogen singels. Er lopen heel wat wandel-, ruiter- en fietsroutes doorheen. De Kluizerweg, die van noord naar zuid door het bos loopt, is een smalle asfaltweg die ooit voor auto's is bedoeld, maar nu een rustige fietsroute is. In het bos ligt ook een natuurkampeerterrein.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe naaldhoutbossen maken geleidelijk plaats voor loofhout en bij het beheer ligt de nadruk op het behoud en herstel van natuurwaarden.Het gebied valt onder de Habitatrichtlijn. De heide wordt begraasd door een kudde van 300 Kempense heideschapen.

Het gebied langs de Tongelreep werd in cultuur gebracht door de monniken van de Achelse Kluis. Nadat dezen hun landbouwactiviteiten staakten kwam het in bezit van Staatsbosbeheer, dat een natuurherstelproject uitvoerde. Dit werd in 1995 afgerond en had betrekking op 100 ha. De Boswachterij Leende had in 1996 een oppervlakte van 2309 ha.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWat je in een bos niet verwacht is KUNST. Maar op deze wandeling komt u een prachtig kunstwerk tegen "Constructie voor honderd wespen" van Rien Claesen. Waarschijnlijk staan er nog wel meer kunstwerken in de Leenderbossen, maar niet op deze route.

De Leenderbossen veranderen langzaam. Op het informatiebord aan het begin van de route staat te lezen: "

"In de werkverschaffing van 1930 zijn op de heide bossen gepland. Die bomen zijn nu allemaal even oud. In de bossen laten we nu jonge bomen staan. Zij moeten de oude vervangen als we die kappen. Op verschillende percelen zijn bomen omgewaaid. In enkele van die stormgaten laten we de natuur een nieuw bos ontwikkelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVerder staat er te lezen: Op de heide laten we een kudde schapen grazen. Ook halen we de bovenlaag, de plaggen, weg.

Zo voorkomen we dat gras en bomen de overhand krijgen. Plante- en dierensoorten die bij de heide horen zouden anders verdwijnen.

De hei staat in augustus/september in bloei. Een prachtig paarse aanblik levert dat op. Tijdens de wandeling komt u regelmatig op zo'n mooi stukje hei terecht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet is jammer als je door deze mooie bossen loopt om regelmatig afval te zien liggen. Weggegooid na gebruik. Natuurorganisaties zijn bang dat GPS wandelingen nog meer mensen aantrekt in bepaalde gebieden. Men is bang dat de hoeveelheid zwerfafval hierdoor toeneemt. Aan u om Nederland schoon te houden.

Als u weer bij de parkeerplaats bent aangekomen dan staat daar op mooie dagen een heerlijke ijscowagen.

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.