Almere

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 29-03-2020

Zomaar lopen we tegen een berichtje in de krant, dat er in Almere een Groene Loper wordt uitgelegd. Een wandeling tussen NS Station Almere Oostvaarders en over een groene strook naar het Natuurbelevingscentrum Oostvaarders.

Omdat we in de omgeving zijn gaan we een kijkje nemen. Over een slingerend pad op de groenstrook langs de busbaan is het 2,5 km naar het Natuurbelevingscentrum. We gaan via een uitkijkterp terug.

Onderweg staan een aantal houten zuilen, die informatie geven over het hele gebied. We volgen deze borden en zien dat we na een kwartier al midden in de natuur zitten. Men belooft ons dat er een mogelijkheid is om edelherten tegen te komen. Maar dat is ons niet gelukt. Wel worden we beloond met het ruisen van de populieren en het riet, het uitzicht over de weidse natuur, het groen, het spiegelende water en de talloze vogels in een eindeloos mooi landschap.

We genieten er zo van, dat we zelfs een klein stukje omlopen om zo meer van al dit moois tot ons te kunnen nemen. Een kort, maar heel intensief stukje wandeling.


Kenmerken
Startpunt: Almere, NS Station
Startlocatie: Flevoland , Nederland
Coördinaten N52.402285 E5.299065
Afstanden: 6 km
Type: Open, Park, Polder, Water
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij camping
Gelopen op: 25-09-2009

Route informatie

Een GPS wandeling van 6 km bij Almere.

Lengte: 6 km. De Groene Loper zelf is 2,3 km vanaf NS-station tot het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders.

De paden zijn speciaal aangelegd en zeer goed. Men is nog met de aanleg bezig (sep-2009).

Ook voor scootmobiel, maar er is een apart stukje aangegeven in de tekst.

Honden niet toegestaan. Ook niet aan de lijn.

Er zijn onderweg geen bankjes. (misschien komt dat nog?)

Van deze wandeling is alleen een Track en dus geen WPT-Route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nlSTART N52 24.137 E5 17.944
We starten bij het Station Almere Oostvaarders. Je kunt daar ook de auto parkeren. Vanaf de trappen gaan we eerst naar rechts naar het Insulindeplein.

Daar begint de route bij een prachtig kunstwerk van.....

Ook staat hier de eerste zuil. Een vierkante houten paal, met daarop enkele informatieplaatjes. We zullen deze palen opzoeken en volgen.

Kunstwerk Edelhert
Een prachtig edelhert is uitgesneden in een natuurlijke omgeving. Een verrassend kunstwerk van Ben te Raa. Gemaakt in cortenstaal zal het na verloop van tijd een prachtig natuurlijke bruine kleur krijgen.

Het edelhert is als thema gekozen voor deze korte wandeling. Het edelhert en de bijzondere bewegwijzering zijn ontworpen door Ben te Raa.

1 Start infozuil 
Op de informatiepaal staat het volgende:

GPSwalking.nlWELKOM OP DE GROENE LOPER
De "Groeme Loper" is een bewegwijzerde route tussen spoorwegstation Almere Oostvaarders en Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders.

De route heeft een lengte van circa 2 kilometer. De wandeling duurt ongeveer 20 minuten. De route is herkenbaar aan de houten zuilen met de witte informatiepanelen.

Dan volgt een kaartje, maar de route lijkt erg eenvoudig, maar omdat we onbekend zijn met de plaats van Natuurbelevingscentrum, zijn we toch nog te ver doorgelopen.

Onder het kaartje staat de nog te volgen afstand: 2000m / 30 minuten wandelen. Meer informatie: www.deoostvaarders.nl.

GPSwalking.nlWe lopen onder de spoortunnel door en zien al meteen een tweede zuil:

2 ONTMOET EEN EDELHERT 
Met een beetje geluk hebben wandelaars van de Groene Loper de kans edelherten te zien.

Dit imposante en grootste Nederlandse zoogdier is uitgegroeid tot het symbool van de Oostvaardersplassen. Het zijn vrije jongens die zich weinig aantrekken van fysieke grenzen als water of lage hekken.

Van half september tot in oktober is het bronstijd. In de Oostvaardersplassen is dan het 'brurlen, te horen: het bronstig loeien van de mannetjes.

GPSwalking.nl3 BOS EN WATER
In 1976 kwamen de eerste bewoners naar Almere. Almere was toen niet alleen een compleet nieuwe stad maar bood ook een zeer groene en blauwe woonomgeving.

Almere behoort tot de bos- en waterrijkste gemeenten van Nederland.

We zien ook een foto: Bij het droogvallen van Zuidelijk Flevoland waren sommige boomstronken van een oerbos te zien.

4 LANDSCHAPPELIJK
Het karakter van Almere Buiten is een mix van stad en landschap. De stadsplattegrond is gebaseerd op de oorspronkelijke loop van sloten en vaarten in de polder. Dat verklaart de vaak rechte lijnen van straten en wegen. We zien ook een kaartje:

GPSwalking.nlDe kaart laat Zuidelijk Flevoland zien in het jaar 1973, vijf jaar na het droogvallen van deze polder. Opvallend zijn de rechte wegen en sloten.

Wat ook opvalt is dat in het Oostvaardersplassengebied sloten en wegen zijn getekend. Het gebied tussen Almere en Lelystad was toen nog bestemd als industrieterrein.

We steken de busbaan over naar de volgend paal. Op de groenstrook voor ons, zien we dat er nog heel hard gewerkt wordt aan het voltooien van ons wandelpad. Er wordt gras ingezaaid en er komen nog vele bomen en groen. Zodat het op termijn een zeer geleidelijke overgang wordt naar de natuur.

GPSwalking.nl4 EEN BIJZONDER PARK
In westelijke richting is de Groene Loper te zien een breder wordend park dat overgaat in het omringende landschap.

De groene Loper is aangelegd om omwoners en bezoekers uit te nodigen een bezoek te brengen aan de Oostvaardersplassen en om de natuur de stad binnen te halen.

Nog 1850 / 28 minuten.

5 SCHEEPSWRAKKEN
Almere is gebouwd op de bodem van de voormalige Zuiderzee. In de grond zijn twintig scheepswrakken gevonden. Ze vertegenwoordigen een periode van zes eeuwen Zuiderzeescheepvaart. Het aantal scheepswrakken is veel groter. De meeste wrakken zijn niet ontdekt omdat ze onder de dikke laag bouwzand liggen, op de voormalige Zuiderzeebodem aangebracht voordat er woningen werden gebouwd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLangs de Oostvaardersdijk en vlak bij de Oostvaardersplassen ligt onder een beschermende laag een scheepswrak. Het is in 1997 bij graafwerkzaamheden ontdekt. Het gaat om een vrachtschip uit de 16e eeuw / 1e helft van de 17e eeuw.

Nog 1850 meter / 28 minuten wandelen.

We kunnen niet langs de schommels en glijbanen. De klimrekken en de grote rotsen. Ze blijken iets te groot, dus maar even op een kleinere rots klimmen....Bij de brug staat een informatiepaal 6, die de buspassagiers verwelkomt. Het is nu maar 1350 meter meer, nog 20 minuten.

Witstalen Brug
Deze witte stalen brug in de wijk Oostvaardersbuurt in Almere is ontworpen door Verburg Hoogendijk architecten.

BRS Staal heeft de brug van ongeveer 45 meter lengte in 4 delen uitgewerkt en gefabriceerd, en vervolgens ter plaatse geassembleerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn het ontwerp van de brug zijn de verlichtingsarmaturen opgenomen en midden op deze fiets-voetgangersbrug is het mogelijk zittend van het uitzicht over het water te genieten.

De brug, waarvan de middenoverspanning dubbel gekromd is, is afgewerkt met een roestvast stalen leuning en ook het zitelement is van roestvast staal. Vanuit elke hoek is het mooi om te bekijken.

Gemaal De Blocq van Kuffeler
De brug gaat over een van de vele afwateringskanalen. De hele Flevopolder wordt afgewaterd door twee gemalen, De Nortman bij Lelystad-Haven voor Noordelijk Flevoland en bij Almere het Gemaal De Blocq Van Kuffeler voor Zuidelijk Flevoland.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Flevopolder kent een Hoge en een Lage Vaart. De Hoge Vaart ligt aan de buitenkant van de polder en de Lage Vaart ligt uiteraard in het diepere gedeelte.

Gemaal De Blocq Van Kuffeler kent vier pompen; twee voor elke vaart. Bij normaal bedrijf pompen de twee grote pompen 1900m3 per minuut 5 meter omhoog uit de Hoge Vaart en 1400 m3 uit de Lage Vaart 6 meter omhoog. Het aantal pompuren per pomp bedraagt 600 a 900 tot 1.200 per jaar tijdens zeer natte periodes.

Een zware regenbui, die 10mm regen op de hele polder neerstort levert 100 000 000 liter (100 000m3) water in een uur. Theoretisch hebben alleen de pompen in Almere daar vier dagen voor nodig om dat weg te pompen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGelukkig zakt een groot deel als grondwater de bodem in. In de praktijk zal binnen 24 uur de regenbui verwijderd zijn.

Aanleg van de Groene loper
Voorbij de brug wordt nog flink gegraven en ingezaaid om de route helemaal klaar te krijgen voor de opening in november. Er volgen nog nieuwe slingerende paden en waterpartijen. Groene beplanting. We komen er zeker nog eens voor terug.

Buurtbewoners kunnen nu al een voorproefje krijgen tijdens de Burendag op 26 september 2009.

Maar niet alles is nieuw. Een groot deel van de natuur, waar we doorheen zullen gaan is inmiddels 30 jaar oud.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen nieuw trottoir wordt aangelegd langs het fietspad. We komen in de Bosrand en bij de kruising staat weer een informatiepaal. Het is hier druk met fietsers en honden die uitgelaten worden.

We hebben begrepen, dat voorbij de volgende brug geen honden meer toegelaten worden in het natuurgebied of in het bos. Ook niet aangelijnd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS7 POLDERBOS VERANDERT
Het omringende bos (van Almere) is aangeplant als een polderbos. De rechte rijen bomen die de boomplantmachine achterliet zijn soms nog goed te herkennen.

De bossen worden door aanpassingen steeds natuurlijker. Bijvoorbeeld door uitdunnen, waardoor overblijvende bomen de ruimte krijgen en er open plekken en ondergroei ontstaan.

De waterpartijen zijn aan het begin van de 21e eeuw aangelegd. Ze roepen in dit stedelijk bos de sfeer van de Oostvaardersplassen op.

Bij de foto: Een ven in het kotterbos. Nog 940 meter / 14 minuten wandelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS8 VAN DICHT NAAR OPEN
Het ontstaan van de Oostvaardersplassen heeft een functie van de bossen rondom Almere Buiten sterk veranderd.

Het groen was bedoeld om beschutting te geven aan de woonwijken in het nog lege polderlandschap en om een afscheiding te creëren met het nabijgelegen bedrijventerrein.

Sinds het jaar 2000 is de groene stadsmuur veel opener geworden, onder meer door de aanleg van extra wandel- en fietspaden en fietsbruggen.

Bij de foto: Nieuwe wandelpaden bieden zicht op de Oostvaardersplassen.

Nog 840 meter / 12 minuten wandelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDan vervolgen we omhoog over de nieuw aangelegde fietsers- en nu ook voetgangersbrug over de Ringweg. Voorbij de brug staat weer een informatiepaal. Er staan zelfs drie panelen, die vertellen over dit gebied.Het is de bedoeling, dat we hier de trap afdalen en dan verder rechtdoor gaan naar het natuurgebied.

We zijn hier onbekend en weten dus niet waar het nieuwe Natuurbelevingscentrum is gelegen.We hebben dus niet in de gaten dat we hier naar beneden moeten en lopen rechtdoor tot het einde van het fietspad en gaan daar rechts tot bij de uitkijkheuvel.

Dat blijkt niet de bedoeling te zijn. Dat ommetje gaan we straks bij de terugweg behandelen.Ga nu dus de trap af. (Scootmobielen en invalidenwagens kunnen 200 meter verder rechts over de brug, en dan het fietspad volgen).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS9 RIVIER DE EEM
Voordat het 'Almere' en de 'Zuiderzee' ontstonden was Zuidelijk Flevoland een landschap dat werd gedomineerd door de rivier de Eem. Het rivierwater stroomde vanaf de hoger gelegen Veluwe via het huidige Almere Buiten naar wat nu het markermeer wordt genoemd.

De Eem had veel zijarmen en zorgde mede voor het ontstaan van reliëf in het landschap.

In diverse polderwegen komen verzakkingen voor doordat het zware wegverkeer de zachte veenlagen in de oude rivierbeddingen indrukt. Het zijn herinneringen aan een oude rivierbedding die nu meter diep onde de oppervlakte ligt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij het kaartje: De lichtblauwe lijnen geven de loop van de Eem in Zuidelijk Flevoland weer. Hoe donkerder de ondergrond hoe dieper de bodem ligt. De witte lijnen geven de contouren van stedelijk Almere weer.

Nog 620 meter / 9 minuten wandelen.

9 EDELHERTEN IN HET BOS
In de Oostvaardersplassen leven grote aantallen herten. Ook in het Oostvaardersbos zijn ze te zien. Het edelhert is de gehele dag actief, maar in gebieden met veel menselijke activiteit laten ze zich meestal alleen vroeg in de ochtend en laat in de avond zien.

Nog 620 meter / 9 minuten wandelen. We hebben er dit plaatje even uitgelicht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS9 AANGEVRETEN BOOMSTAMMEN
In de wintermaanden voeden edelherten zich met schors van bomen. Het geeft de boomstammen een wonderlijke aanblik, maar de bomen gaan er meestal niet van dood.

Edelherten zijn in deze periode extra gevoelig voor verstoring, Daarom kan het voorkomen, dat bepaalde paden worden afgesloten voor bezoekers.

Nog 620 meter / 9 minuten wandelen.

We begrijpen nu ook waarom er geen honden in dit gebied mogen.

We gaan nu naar beneden door het Oostvaardersbos N52 25.000 E5 17.471 . Vroeger heette dat het Fluitbos. Bij de volgende paal ziet onze kleinzoon van drie dat het huisje op de foto, dàt huisje is, Opa. Daar!

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS
10 WELKOM
Welkom bij Natuurbelevingscentrum de Oostvaarders. Vanuit het centrum heeft u een prachtig uitzicht op het natuurbgebied de Oostvaardersplassen.

We komen op een verharde weg uit, die leidt naar een nieuwe parkeerplaats. Natuurlijk kun je beter te voet naar dit gebied gaan, maar met de auto kan dus ook.

We willen naar binnen, maar het centrum is vandaag - donderdag - niet geopend.

Openingstijden: 
Met ingang van 1 oktober is het natuurbelevingcentrum geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.00 uur.

Tot 1 oktober is het centrum ook op maandag en vrijdag van 10.30 tot 16.00 uur geopend. (dinsdag en donderdag gesloten)

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZie ook de website www.deoostvaarders.nl (we nemen er het volgende uit over:)

Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders
Het centrum is voorjaar 2009 geopend. Er is veel te beleven. De doelstelling van deze locatie. Op drie niveaus kun je de natuur bekijken Met een panorama dat overweldigend is. Het biedt uitzicht op de Oostvaardersplassen en aan de overkant van de waterpartij lopen de edelherten, konikpaarden en Heckrunderen.

Met een beetje geluk kunt je bijzondere vogelsoorten zien, zoals de lepelaar, de zilverreiger of de zeearend.

Verder is er horeca en zijn er vergaderruimtes. Maar ook de natuurlijke bouw van Finse houtconstructies, de verrassende architectuur en de levendige kleuren maken zelfs het gebouw tot een bijzonderheid.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSJan van den Bosch Bult
Zoals eerder vermeld, hebben wij de route niet helemaal juist gelopen en zijn we eerst naar de bult gegaan en van daaruit terug naar het Belevingscentrum.
Maar nu raden we aan om vanuit het Centrum nog even een stukje om te lopen, in plaats van rechtstreeks terug te gaan over dezelfde weg.

Maar het blijkt ook interessant te zijn om verder te wandelen naar de nabijgelegen uitkijkheuvel de Jan van den Bosch-bult. Vanaf hier heeft u ook goed zicht op de Oostvaardersplassen en waarschijnlijk ook op de edelherten. Het Uilenpad (2,3 km) gaat naar de uitkijkheuvel, u volgt dan vanaf het natuurbelevingcentrum de witte paaltjes.

Wij hebben echter een andere route gevolgd. Rechtreeks naar de Bult en dan de groene wandeling door het Oostvaardersbos terug. Je komt dan uit bij de brug over de Buitenring.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLET OP! Het is mogelijk dat de route ietwat anders loopt, dan de GPS-track aangeeft. We volgen de groene/groenwitte route. We vragen om ons de track op te sturen, zodra u die gelopen hebt, dan kunnen we die aanpassen en toevoegen. GPS wandelingen rond Eindhoven

En zo keren we terug naar het NS station Almere Oostvaarders. De totale route is uiteindelijk iets meer geworden dan de Groene Loper. Het blijkt, dat het zo mooi is, zo bijzonder en zo overweldigend, dat we er veel langer willen blijven.Dit is niet zomaar een korte wandeling, maar een Beleefervaring. De naam --- had niet beter gekozen kunnen zijn.

En negatief? Het enige wat onder nul blijft, is ons hoogteprofiel. Ook dat is bijzonder.

Startpunt 

 • A1070 6km Almere - Groene Loper N52 24.137 E5 17.944 richting 330 NNW

POI's

 • Kunstwerk Edelhert N52 24.173 E5 18.056
 • 1 Start infozuil N52 24.166 E5 18.056
 • 2 ONTMOET EEN EDELHERT N52 24.193 E5 18.033
 • 3 BOS EN WATER N52 24.211 E5 18.011
 • 4 LANDSCHAPPELIJK N52 24.240 E5 17.966
 • 4 EEN BIJZONDER PARK N52 24.240 E5 17.966
 • 5 SCHEEPSWRAKKEN N52 24.259 E5 17.993
 • Witstalen Brug N52 24.531 E5 17.762
 • Gemaal De Blocq van Kuffeler N52 24.496 E5 17.653
 • Aanleg van de Groene loper N52 24.605 E5 17.710
 • 7 POLDERBOS VERANDERT N52 24.678 E5 17.588
 • 8 VAN DICHT NAAR OPEN N52 24.678 E5 17.588
 • 9 RIVIER DE EEM N52 24.822 E5 17.440
 • 9 EDELHERTEN IN HET BOS N52 24.822 E5 17.440
 • 9 AANGEVRETEN BOOMSTAMMEN N52 24.822 E5 17.440
 • Oostvaardersbos N52 25.000 E5 17.471
 • 10 WELKOM N52 24.934 E5 17.828
 • Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders N52 24.989 E5 17.971
 • Jan van den Bosch Bult N52 25.192 E5 17.299
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.