Genieten in de Groote Peel

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 09-02-2011

De route begint bij Mijl op Zeven, het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ospel. Dit bezoekerscentrum is zeker een bezoek waard. Vervolgens gaat de wandeling de Peel in. We hebben een mix genomen van de verschillende routes. We moesten helaas op de uitgezette routes blijven omdat midden november de vogeltrek in volle gang is.

Vrije toegang tot de Peel is dan beperkt tot de gemarkeerde routes. Maar die zijn zeker ook de moeite waard. Meer informatie over het gebied kunt u hier vinden.

Kenmerken
Startpunt: Ospel
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.325586 E5.801050
Afstanden: 6 km
Type: Hei, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
GPS wandeling van 6 kilometer in de Groote Peel.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
De route is goed begaanbaar en is ook goed te doen met een scootmobiel.
Aan het begin van de route komt u horeca tegen.


Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe wandeling begint bij Mijl op Zeven. Dit bezoekerscentrum is zeker de moeite van het bezoeken waard. Op de heen weg, maar ook op de terugweg als u een lekkere kop soep wilt gebruiken om weer op te warmen.

Het gebouw is bijzonder omdat het volledig ecologisch gebouwd is. Het heeft bijvoorbeeld vetplanten als isolatie voor het dak, zonnecellen en een windmolen om elektriciteit op te wekken. Als isolatiemateriaal is onder andere hout en oud papier gebruikt.

In het bezoekerscentrum wordt een beeld gegeven van het ontstaan van het hoogveen in de Groote Peel en de invloed van de mens hierop. Daarnaast wordt uitgelegd hoe Staatsbosbeheer het zeldzame natuurgebied beheert. Kijk op de website van Staatsbosbeheer voor de openingstijden.GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de wandelingen zijn verschillende knuppelbruggetjes en uitzichtspunten verwerkt. Hierdoor krijgt u geen natte voeten en heeft u uitzicht op de vele foto's in dit gebied. Helaas hadden wij de verkeerde dag gekozen. Er was geen vogel te bekennen. Wel hoorden we volop vogelgesnater vanuit de gebieden die we nu niet mochten betreden. Het gebied is onder meer van belang als vaste rustplaats voor trekkende kraanvogels en in de winter als slaapplaats voor rietganzen. Karakteristieke broedvogels zijn porseleinhoen en blauwborst. Een zilverreiger kwamen we tegen op een (te) grote afstand. Het leek net op er iets wits in de boom zat. Maar dat was zo ver weg van onze route dat we er geen goed beeld van konden krijgen. Een foto in de uiterste zoomstand en vervolgens met photoshop bewerkt leverde het plaatje links op. Zo is er altijd wel iets leuks te zien op deze route. Wij doen dan ook redelijk lang over een route. Niet alleen vanwege het knippen van vele foto's.

Geschiedenis (staat ook op de bordjes die u tijdens de wandeling kunt lezen)

12.000 jaar geleden ontstond in de Groote Peel het eerste veen waar nu het Elfde is (groot ven ten noord-oosten van de route). Dit was laagveen wat groeide in voedselrijk water. Duizend jaar later begon het veen te groeien waar nu het steltlopersven en het meerbaansblaak is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS8500 jaar geleden is het kienhout ontstaan. Dit zijn boomstammen welke groeiden op zandkoppen die overgroeid raakten met veen waardoor de bomen afstierven.

Ook is kienhout ontstaan uit bomen die op het veen groeiden in een droge tijd. Toen het daarna weer natter werd stieven de bomen massaal af. Het hout bleef bewaard in de zuurstof arme omstandigheden.

7500-5000 jaar geleden was het een warme en natte tijd met stijgende grondwaterstanden. Op grote oppervlakten groeiden berkenbossen met riet die het berkenrietven vormden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVanaf 5000 tot 2500 jaar voor nu werd het klimaat droger en koeler. Het grondwater steeg niet meer. De hoogveenvorming begon onder invloed van het voedselarme regenwater. Veenmossen, struikheide, wollegras vormden metersdikke lagen zwartveen. En nog steeds breidde het veen zich uit.

De knuppelbruggetjes maken het mogelijk om in dit natte en drassige gebied te wandelen. Van de bruggetjes heb je ook een prachtig uitzicht. ook voor het maken van foto's. Het is trouwens een zeer fotogeniek gebied waar je elke keer weer verrast bent van de natuur. Niet voor niets dat je zoveel mensen ziet met camera's en/of verrekijkers.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS2500 jaar geleden werd het klimaat kouder en natter, net zoals nu. Er groeiden vooral veenmossen die goed bewaard bleven en het jong veenmosven of grauwven vormden. De Peel was inmiddens uitgegroeid tot één groot kaal en open hoogveengebied.

600 jaar geleden begon de turfwinning. Eerst werd op kleinschalige wijze de beste turf op natte plaatsen gebaggerd.

Later werd de wat minder geode turf op drogere plaatsen gestoken. In 1889 werd gestart met grootschalige maatschappij vervening op het Brabantse gedeelte van de Groote Peel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSRond 1970 was de turfwinning afgelopen. De Groote Peel is natuurgebied geworden met een natuurbeheer gericht op de instandhouding als hoogveengebied. Voor de groei van het veenmos worden natte en voedselarme omstandigheden gemaakt.

De toegangsregels
Het gebied met de wandelroutes en de zandrug aan de zuidoostkant zijn het hele jaar vrij toegankelijk. Om de trek- en broedvogels voldoende rust te geven, is een deel van de Groote Peel van 15 maart tot 15 juli en van 15 oktober tot 30 november gesloten voor publiek.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe wandeling gaat echt langs de randen van de Peel. Aan de ene kant kijkt u naar de Peel, aan de andere kant het boerenlandschap. Een mooie afwisseling met vele vergezichten.

Zo komt u ook langs de stuw in de Mussenbaan. Het is goed dat er een flink bord staat, anders zou u er gemakkelijk langs lopen zonder iets op te merken.Op het bord staat te lezen: "het waterschap streeft er naar dat er niet te veel en niet te weinig oppervlaktewater in een gebied is. Het legt sloten en watergangen aanen onderhoudt deze om onder andere terveel regenwater af te voeren. Met behulp van stuwen kan het waterschap water vasthouden.GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Groote Peel is van oorsprong een nat hoogveengebied. Omdat het peil van het grondwater de laatste jaren daalt, verdroogd dit gebied. Om dit tegen te gaan willen Staatsbosbeheer en het waterschap water in de Groote Peel vasthouden. Het water in de Groote Peel stroomt voor een deel via de ondergrond weg naar de landbouwgebieden die om de Peel heen liggen. Om dit tegen te gaan heeft Staatsbosbeheer een aantal van deze aan de Groote Peel grenzende gronden gekocht en daar reservaatgebieden van gemaakt. Het waterschap verhoogt het waterpeil in deze gebieden. Hierdoor voorkomt het waterschap dat het water in de Groote Peel via de ondergrond wegvloeit.GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOm het waterpeil in één van deze gebieden te verhogen heeft waterschap een stuw geplaatst in het slootje de Mussenbaan. Deze stuw houdt het water in het slootje tegen. Hierdoor wordt het peil in het natuurreservaat hoger dan het grondwater in de omliggende landbouw gebieden. Hierdoor ontstaat een buffer.

Hier rechts op de foto ziet u zo'n stuw. Het hondje is van ons.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.