De Smokkelroute

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 25-02-2012

Vanaf Grand Cafe de Zwaan (startpunt) loopt u langs de Dommel, een mooi maar ook nat gebied waar u regelmatig over het prikkeldraad moet klimmen. Om het u eenvoudig te maken zijn er houten trappetjes beschikbaar.

Het tweede gedeelte gaat door het natuurgebied Hageven-Plateaux. Een prachtig natuurgebied met natte gebieden en veel vogels. Niet voor niets komt u langs 2 vogelkijkgebieden.

Het derde gedeelte loopt door de buitenwijken van Neerpelt. Een groter verschil in uitzicht kunnen we u nauwelijks aanbieden. Halverwege is er een klein cafeetje waar u even kunt uitrusten.


Kenmerken
Startpunt: Borkel en Schaft
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.298401 E5.444771
Afstanden: 23, 14 km
Type: Beek, Bos, Ven
Begaanbaar: Heuvelachtig
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van ruim 23 kilometer door het natuurgebied Hageven-Plateaux.
Hetlaat u een mooi stukje natuur zien in 3 etappes.
Er is een verkorte route van 14 kilometer beschikbaar, u komt dan niet anders dan natuur en natuur tegen.
Eten en drinken moet u dan zelf meenemen.

Mocht u dit nog te veel vinden dan kunnen we u onze route door Hageven-Plateaux aanbevelen van ruim 9 km. U loopt dan uitsluitend door het tweede deel van deze route.
Langere beschrijving

We beginnen bij grand cafe de Zwaan. U kunt daar een prima kopje koffie nemen voordat u vertrekt, of na afloop even het terras bezoeken. Ook voor een lekkere lunch kunnen we de Zwaan van harte aanbevelen.

Ondanks de pittige lengte van 23 kilometer kunt u best aan een lunch denken. Wij zijn bij zonsopkomst begonnen aan de wandeling. Dan krijg je eens andere foto's. En de vroege start is prima bevallen.

Het idee voor deze wandeling vonden we ook op de website van de Zwaan. We hebben hem iets aangepast en verlengt. En ook vandaag waren we blij dat we een GPS bij ons hadden. Je raakt zo de weg kwijt met een klein kaartje in de hand. En soms wil of moet je afwijken van de route. Dan komt de topografische kaart van pas.

De Smokkelroute
De onderstaande tekst hebben we geleend van de website van de Zwaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWandelen over smokkelpaden spreekt tot de verbeelding, roept misschien wel romantiek en nostalgie op. Smokkelen begon uit pure armoede. Wonen langs een landsgrens was dan een voordeel, omdat alles gedragen moest worden. In de 21e eeuw is de wereld een dorp en vliegen we de aarde rond. In 1831 werd de landsgrens tussen Nederland en België vastgelegd. Door de invoering van verschillende accijnzen en belastingen in beide landen, kwam de smokkelhandel op gang.

De komst van de Europese gemeenschap betekende de doodsteek. In de tussentijd vonden de grensbewoners een nieuwe inkomstenbron. Aan de grensovergang op de grote verkeerswegen stonden douanebeambten die toezicht op het goederentransport hielden en invoertaksen inden. Veld- en voetwegen door bos en natuur vormden de uitweg voor het overbrengen van handelswaar.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet geschiedde meestal tijdens donkere wintersdagen, 's nachts en overdag. Men vervoerde de plunjezak per fiets of te voet. Karwei voor de sterke, de slimme, de spitsvondige, de durver.

In principe verhandelde men alles. Het begon met zout omdat België geen en Nederland 9 procent accijns hief. Zout was het enige middel om vlees en haring te bewaren. Zeep zakken lompen voor de papierfabricage, dure stukken kant, kerkboeken, tabak petroleum, nylonkousen, vee, likeur en boter werden eveneens gesmokkeld.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVaak was het uit pure armoede. De douanebeambten hielden toezicht en elke overtreder verscheen voor de rechter en kreeg een straf van 5 tot 15 gulden of celstraf van 3 tot 15 dagen, maar kinderen jonger dan 10 jaar gingen vrijuit. Dus zetter men ook kinderen in om de smokkelwaar over de grens te krijgen.

Tijdens Wereldoorlog I plaatste de Duitse bezetter een driedubbele elektrische draad tussen Nederland en België, maar toch kon de rechtbank van Breda in 1915 smokkelwaren niet meer verwerken omdat ze zo talrijk waren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMen trof maatregelen. Zo mocht onder andere niemand meer binnen een strook van 200 meter van de grens komen.

Later vervaardigde men een bevel uit dat men zonder waarschuwing op een smokkelwaar mocht schieten.

Fietsen en kleding werden aangepast om smokkelwaar te verbergen. Vrouwen opvallend snel overduidelijk zwanger, verzocht men voor verhoor op het douanekantoor en liet men voor verhoor naast een gloeiend hete kachel plaatsnemen. Al snel werd de harde roomboter vloeibaar....

Teken op de loer
In het natuurgebied Hageven-Plateaux komen teken voor. Dit zijn spinachtige diertjes die leven van het bloed van mens en dier. Sommige teken dragen een bacterie bij zich. Een beet van zo'n besmette teek kan bij de mens de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze ziekte is, mits tijdig ontdekt, goed te behandelen.

Voorzorgsmaatregelen:

draag goed sluitende kleding: broek in de sokkenblijf op de padencontroleer uzelf en de kinderen bij thuiskomst op teken: vooral de oksels, knieholtes en liezen

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHageven-Plateaux
Wat schrijft Natuurmonumenten over dit gebied:

Welkom in het grensoverschrijdend natuurgebied Hageven/Plateaux. Het bestaat uit ondermeer bossen, heide, landbouwgronden en vloeiweiden. Op de heide vindt begrazing plaats met runderen. De Dommel stroomt langs en door het gebied. Vooral op de overgang van de droge zandgrond naar het vochtige beekdal komen veel soorten planten en dieren voor. Het gebied wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten (NL) en Natuurpunt (B). Deze natuurbeschermingsorganisaties nodigen u uit voor een wandeling langs de grenzen van bos en heide, van nat en droog en van Nederland en België. De hond mag mee, mits u hem aan de lijn houdt. Voor een lange wandeling kunt u de routes koppelen. Natuurmonumenten en Natuurpunt wensen u veel plezier. Natuurmonumenten en Natuurpunt wensen u veel plezier.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSObservatietoren (vogelkijkhut 1)
Vanuit deze observietoren aan de rand van het Hageven heeft u een prachtig uitzicht over het natuurreservaat. Op de voorgrond loopt de Dommel en net achter het weiland ziet u de gemeentevijver, één van de plassen die het gebied zo aantrekkelijk maken voor vogels als fuut, roerdomp, tafeleend, slobeend, kleine karekiet en snor

Links en rechts achter de gemeentevijver ziet u bosgebieden van de Vereniging Natuurmonumenten, de Plateaux. Op de relatief natte gronden rond de toren zijn zomereiken, elzen, berken en knot-wilgen aangeplant. De natuur ontwikkelt zich hier verder spontaan. De toren zelf is een geschikt toevluchtsoord geworden voor tal van vogels zoals torenvalk, witte kwikstaart en merel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSProvincievijver (vogelkijkhut 2)
Vroeger lag hier een stuk grond dat sterk verontreinigd was door de maustne. Het provinciebestuur van Vlaams Limburg kocht deze grond en groef er een vijver. Het is nu een prachtig stuk natuur geworden. Er is veel open water waar watervogels zoals de fuut en meerkoet zich thuis voelen. Omdat het water vnj diep is, komen hier ook eenden voor die duiken, de tafeleend en de kuifeend.

In het riet kunnen vogels schuilen en een nest bouwen. Een van die vogels is de kleine karekiet. Tussen april en oktober is de vogel vaak te horen met zijn scherpe, luidruchtige zang. Hij is een ware acrobaat in het wuivende riet. Regelmatig is de karekiet gastheer voor de koekoek, die gebruik maakt van zijn nest. Zijn nest bestaat uit een gevlochten kommetje dat aan enkele rietstengels hangt.

Moeras
Een moeras is een drassig, water-achtig land zonder behoorlijke waterafvoer. Hier groeien planten die met de wortels graag in het water staan zoals zeggen, russen, riet en lisdodde.

Riet heeft een uitgebreid wortelgestel, dat horizontaal doorgroeit. Daardoor kan het een grote oppervlakte innemen. Het dichte riet is een geschikte broedplaats voor vogels die rust en bescherming zoeken.

Enkele echte rietbewoners zijn de waterrat, blauwborst, watersnip en karekiet. Een knuppelbruggetje zorgt ervoor dat u geen natte voeten krijgt.


Van nat naar droog

Het moeras dat we nu verlaten werd vroeger regelmatig overstroomd door de Dommel. Het water kwam dan tot de voet van de duinen, die enkele meters boven het moeras uitsteken. Sinds het uitdiepen van de beek zijn hier geen overstromingen meer.
Op deze plaats is goede overgang van nat naar droog te zien. Hier gaat het van het laag gelegen, natte, moeras naar het hoger gelegen, droog en zanderige, glooiende landschap.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStuifduinen
Hier ligt een aantal landduinen. Ze zijn ontstaan in een periode dat er weinig begroeiing was. De wind deed het zand opstuiven waardoor zandhopen ontstonden. De begroeiing is gering en laag.

Alleen die planten die goed droogte verdragen, kunnen hier groeien. Het zijn zogenaamde pionierplanten, zoals ruighaarmos en buntgras. Korstmossen komen hier in alle vormen en kleuren voor. Bekijk de korstmossen eens van dichtbij; er zitten bekertjes bij en soorten met rode knopjes.

De duinen zijn de woonplaats van het konijn. Konijnen eten gras en andere planten. Mede daardoor is de begroeiing hier schaars. Een andere bewoner is de vos. Ook hij graaft hier zijn hol, die burcht genoemd wordt. Soms zijn z'n uitwerpselen te zien: langgerekte drollen met een puntje. Aan de pitten van vruchten en de pels van een prooi is te zien wat zoal op zijn menu stond.

Verkeerde Lieve Heer
Aan dit kruisbeeld zit een mooi verhaal.

Het jaar 1847 was van groot belang voor de ontwikkeling van deze streek. Sinds die tijd werd dankzij een groot opgezette bevloeing heidegrond omgetoverd in rijk hooiland. De hiervoor noodzakelijke waterlopen werden voornamelijk vanuit het Kempisch kanaal gegraven.

Nadat de irrigatiewerken waren uitgevoerd, werd in de Bergeykse Heide dit grote kruisbeel op een betonnen voetstuk geplaatst. Omdat de stervende Christus het hoofd niet op de rechter maar op de linkerschouder legt kreeg dit kruisbeeld de naam Verkeerde Lieve Heer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHierna trekken we richting Neerpelt. De zandpaden gaan over in asfalt. De vergezichten worden nu afgewisseld met bebouwing. Een heel ander gebied.

Toch verveelt het niet direct. Er is altijd wel iets te zien. Mooie grote huizen, aparte huizen, rare huizen, een tentje met 2 oude Ami's. Een leuke afwisseling met de rustige en stille natuur.

En zo lopen we met een grote boog weer terug naar het vertrekpunt. De bebouwing wordt weer minder, het asfalt gaat weer over in zand en de vergezichten laten de natuur weer zien met hier en daar een boerderij in de verte.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen heerlijke en vooral lange wandeling. Wat extra drinken meenemen is niet onverstandig. U komt onderweg nauwelijks een cafeetje tegen.

Bij terugkomt nodigen wij u uit op het terras van Grand Cafe de Zwaan. En daarna mag u een andere wandeling downloaden.

 

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.