De Regte Heide

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 27-07-2014

U loopt door een mooi heide gebied, de Regte Heide genaamd. Prachtige vergezichten.

De route is regelmatig erg drassig, in ieder geval begin maart 2007. Goede schoenen zijn daarom aan te bevelen. Zelf dat help niet altijd was de wijze les van vandaag toen ik tot mijn knieën in een sloot verdween. Omdat ik ook nog uitgleed, was ik lekker nat. Met soppige schoenen heb ik de route maar uitgelopen. Het was gelukkig lekker weer. Dit enigzins moeilijke begaanbaare pad heb ik op de route gemarkeerd met "moeilijk begaanbaar pad". U kunt dit smalle pad langs een weiland ook mijden, en zelf een omweg kiezen. In drogere periodes hebt u alleen te maken met een dichte begroeiing waar u zich doorheen moet worstelen.


Kenmerken
Startpunt: Riel
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.414897 E5.573209
Afstanden: 15, 9, 7, 5 km
Type: Bos, Hei, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: In naburig dorp
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 15 kilometer onder de rook van Tilburg vlakbij Riel door de Regte Heide.
Er zijn geen verkortingen van deze wandeling beschikbaar.
U kunt de hond meenemen. Maar deze moet zeer regelmatig aangelijnd worden.
Bij de start komt u horeca tegen.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen prachtig zonnige dag midden tussen 2 regenperiodes in. Dat het nat is kon je overal merken. Hier en daar was het zowat onmogelijk om gebruik te maken van de paden. Overal in het gebied zijn de paden kapot gereden door zwaar materiaal. Die gleuven staan dan lekker onder water, en dat maakt het lopen niet eenvoudig. In drogere perodes kun je hier prachtig wandelen en genieten van een fraai stukje natuur.

Aan het begin van de wandeling stond wat informatie over het gebied te lezen:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen grenzeloos mooi landschap!
De Regte Heide wordt met de landgoedbossen van het Ooijevaarsnest, Nieuwkerk en De Hoevens (particulier bezit) als één geheel beheerd. Over een lengte van 3 kilometer grenst de Regte Heide aan het dal van de Oude Leij (Riels Laag). Het betreft hier een zeldzame overgang van hooggelegen voedselarme, droge en vochtige heide naar laaggelegen, nat en voedselrijk beekdal.

Spectaculair is het hoogteverschil tussen heide en beekdal. Op de rand van de heide liggen zes grafheuvels uit de Bronstijd (circa 1700 - 1000 jaar voor Christus). De Regte Heide is één van de laatste leefplaatsen van het korhoen in de Benelux. Het beheer van Brabants Landschap is voor een belangrijk deel hierop afgestemd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoor stuwing (puindam) en verondieping van de Oude Leij is het gebied vernat. Het streefbeeld dat Brabants Landschap voor ogen staat, is een licht kronkelende beek die haar weg zoekt door moeras, nat grasland, wilgenstruweel en vochtig loofbos.

Van de vernatting profiteren vogelsoorten als bruine kiekendief, grutto en zomertaljing. De Regte Heide is een belangrijke schakel in de keten van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden tussen Tilburg en Turnhout (België).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe oude Leij komt u tegen bij het houten bruggetje. Daar is is ook een houten pad, zodat u geen natte voeten krijgt bij het oversteken van dit stroompje. Een erg leuk stukje in deze wandeling. De nieuwe- en oude Leij; wat schrijft Wikipedia over de beide Leijen.

De Nieuwe Leij is een rivier in Noord-Brabant. Zij ontstaat ten zuiden van Goirle uit de Poppelse Leij en de Roverse Leij. Zij stroomt langs Goirle en het Leijpark in Tilburg en heet na de kruising met het Wilhelminakanaal Voorste Stroom. Parallel aan de Nieuwe Leij loopt de Oude Leij als een onbeduidend stroompje door de weilanden. De naam watermolenstraat in Goirle herinnert aan een vroegere watermolen. De regelmatige winterse overstromingen van de Nieuwe Leij houden de uitbreiding van Goirle in oostelijke richting tegen.

Waterschap de Dommel is in 2002 begonnen om het wateroverlast aan te pakken. Op hun website staat het volgende te lezen:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Nieuwe Leij ontspringt in België; bovenlopen zijn de Poppelsche en Rovertsche Leij. Ter zuiden van Goirle vloeien deze twee bovenlopen samen tot de Nieuwe Leij, met daarnaast gelegen de Oude Leij. Ten oosten van Tilburg, nadat de beek met een sifon onder het Wilhelminakanaal is doorgegaan, heet de beek Voorste Stroom.

Bij hevige regenval heeft een aantal boeren rond Goirle last van overstromingen. Om dit probleem duurzaam op te lossen, moet er ruimte worden gevonden om ongeveer 900.000 kuub water te bergen. Dit kan zowel in Nederland als in België. Vóór 2010 wil De Dommel vijf bergingsgebieden hebben ingericht die samen ruim 300.000 kuub water kunnen bergen. De grootste knelpunten worden hiermee alvast opgelost. Momenteel werkt het waterschap aan de inrichting van het bergingsgebied De Vloeder-Zuid.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp een gegeven moment loopt het pad langs een hoge afrastering. Borden geven aan dat het gebied niet betreden mag worden. Er wordt met honden gepatrouileerd.

Het blijkt om voormalig luchtmachtterein de Kiek te gaan. In november 2003 hebben krakers geprobeerd om de leegstaand gebouwen te kraken. Wat de status van het terrein vandaag de dag is is onduidelijk. De hekken zien er nog steeds degelijk uit. Maar erachter is alleen een serene rust te bemerken. Ook op het Internet is er geen verdere informatie te krijgen.

Op de Regte Heide zagen we op een gegeven moment een aantal palen staan. Wat zou dat kunnen zijn.

Wat dichterbij gekomen stond er een paaltje met informatie. Het bleek te gaan om een aantal grafheuvels met centraal graf met rondom een ringwal en greppel. Leuk dat dit soort informatie netjes bij de grafheuvels staan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrafheuvels
1 ringwalheuvel, 2-6 paalkransheuvels. Vroege- en middenbronstijd Ca 1700-1000 voor Christus. Opgravingen in 1935 door Prof Dr A.E. van Giffen. Restauratie in 1980 door de Rijksdienst oudheidskundig bodemonderzoek en gemeente Tilburg.

De heuvels zijn teruggebracht in de vorm van voor 1935. Bij heuvels 2-5 zijn palen op de oorspronkelijke plaats ingeslagen. Grafheuvels 2.4. en 6 zijn in twee periodes opgeworpen. Over het oudste graf 19 is een heuvel met paalkrans aangebracht. Na latere bijzettingen is de heuvel opgehoogd, iets verplaatst en van een ringsloot voorzien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe skyline van tilburg
Als je op de Regte Heide loopt kun je in de verte de sky-line van Tilburg zien. Dat is het voordeel, verdwalen kun je niet. En toch liep er iemand met kaart in zijn handen verdwaasd rond te kijken. "Waar ben ik, vroeg hij zich af". Dan is het wel lekker als je een GPS bij je hebt. Dan weet je precies waar je bent.

Op het laatste deel van de route komt u een aantal gedichten tegen. Mooi gegraveerd om grote stenen blokken. Prima om even op uit te rusten, of om de gedichten op u te laten inwerken. Hieronder vindt u één van de gedichten:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaglicht zonder schaduw
avonden zonder vogels
weerzien zonder woorden
Dit najaar brengt je
ogenschijnlijk in een
winters in een
milde stilte wellicht

Mocht u na afloop van de wandeling dorst hebben. Dan kunt u het beste een bezoekje brengen aan Riel. Daar zitten een aantal leuke restaurantjes en cafés.

Riel
Riel is een dorp in de gemeente Goirle, ten zuiden van Tilburg in de provincie Noord-Brabant. In het oosten grenst het dorp aan het beekdal van de Donge. Aan de westkant van Riel loopt het voormalige Bels Lijntje.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSRiel is een typisch Brabants esdorp. De dorpen zijn hier niet, zoals in Drenthe, concentrisch van vorm, maar langgerekt. Deze z.g. kransakkerdorpen breidden zich uit naarmate de beschikbare bouwgrond rondom de akkers vol raakte. Nieuwe vestigingen vonden dan wat verderop aan de kronkelige weg rondom de akkers plaats. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed bewaard gebleven. Een bijzonderheid is, dat de eerste ontginningsactiviteiten hier al in de 7e eeuw moeten hebben plaatsgevonden. De blokvormige verkaveling, waarbij akkers door hagen en houtwallen omringt werden om het vee te weren, is in Riel nog steeds te herkennen. In de eeuwen vóór het gebruik van kunstmest werden de akkers vruchtbaarder gemaakt door er zoden op te leggen die met dierlijke mest waren vermengd. Dit verklaart het holle, hoge karakter van de oude akkers.

In de 12e eeuw kwam er in Riel een opleving in de ontginning van de woeste gronden, doordat een kerkelijke instelling zich hierop toelegde. Later, toen Brabant door de Staten-Generaal tot Generaliteitsland was verklaard en als een wingewest werd uitgebuit, hadden de boeren weinig reden en mogelijkheden om hun arsenaal uit te breiden. De meeste boerderijen ter plaatse dateren uit het einde van de 19e eeuw, omdat bij een grote brand in 1877 vele hoeven verloren gingen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTegenwoordig is Riel vooral een forenzendorp. Veel mensen die er wonen werken in Tilburg of in de andere Brabantse steden. Riel dankt zijn aantrekkelijke woonklimaat aan de mooie ligging van het dorp. Ten zuiden en oosten liggen uitgestrekte natuurgebieden (De Regte Heide, het Riels Laag en Landgoed het Riels Hoefke). Omdat het beekdal hier een uitgestrekt heide- en zandstuifgebied doorsnijd treft men er voor Nederlandse begrippen spectaculaire hoogteverschillen aan.

In juli 2014 zijn we nog even teruggeweest op de Regte Heide. We hebben het meeste korte rondje gelopen en een hele tijd doorgebracht in de vogelkijkhut. De nattigheid die we zagen tijdens het uitzetten van deze wandeling was nu omgeslagen in droogte. Deze wandeling is eigenlijk in elk jaargetijde de moeite waard. Het is een fraai en rustig gebied. 

POI's

 • Grafheuvels N51.5052 E5.0236
 • Halve Maan N51.4899 E5.0231
 • Moeilijk begaanbaar pad N51.4942 E5.0077
 • Mooi uitzichtspunt N51.5053 E5.0357
 • Rechte Heide N51.5119 E5.0316
 • Start/Finish/Parkeerplaats N51.5057 E5.0161
 • Vogelkijkhut N51.4951 E5.0177
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.