Het Reindersmeer

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 13-02-2019

De wandeling gaat rondom het Reindersmeer. Een mooie wandeling met prachtige vergezichten en zandverstuivingen. Vele Duitse toeristen hebben dit gebied ontdekt. Op zondagen kan het hierdoor vrij druk zijn.

De wandeling is ook te lopen zonder GPS. Gewoon de paden rondom het meer volgen. Ook voor rolstoelers is er hier een route uitgezet. De route is goed te lopen, zelfs het gedeelte door het mulle zand.

We hebben ook een langer wandeling van 15/19 km in hetzelfde gebied. Bekijk ook deze wandeling.


Kenmerken
Startpunt: Well
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.575420 E6.084814
Afstanden: 9, 5 km
Type: Meer, Open, Zandheuvel
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 9 km in de Maasduinen bij Well, gemeente Bergen.
Er is ook een verkorte route van 5 km beschikbaar, u steekt dan het meer over met een klein pontje.
Op ongeveer 1 kilometer van de parkeerplaats is er een theetuin. Daar kunt terecht voor een hapje en een drankje.
De kan aangelijnd mee.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSoms komt de kampioen van de ANWB goed van pas. We werden geattendeerd op een leuke wandelroute rond het Reindersmeer. En op een zonnige zondagochtend in september 2007 zijn we er eens een kijkje gaan nemen.

De route is het best te lopen op een doordeweekse dag. In het weekend kan het druk zijn. Het gebied ligt tegen de grens met Duitsland en trekt daardoor ook veel Duitse toeristen.

Het is niet moeilijk om meer over dit gebied te weten te komen. Overal staan borden met tekst en uitleg. En die zetten we gewoon op de foto. Thuis lezen we dan de tekst nog eens door.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWat is het Reindersmeer?
Ruim 30 jaar werd in Bergen beton- en metsefzand gewonnen ten behoeve van de aanleg van wegen en gebouwen overal in Nederland. Door een natuurvriendelijke brede oeverafwerking laten de ontzanders hier een helder meer achter mei rust, ruimte en natuur. Dit nieuwe natuurgebied zorgt voor een uitstekende leefomgeving voor taf van planten en dieren. De mens kan hier wandelen fietsen en paardrijden.

Natuur na zandwinning
De sluis met kanalen herinnert eraan hoe in de tweede helft van de 20e eeuw onze maatschappij wisselend aankeek tegen de verhouding nationale zandbehoefte, landbouw en natuur.

Onderweg kwamen we een bord tegen met daarop een overzicht van vroeger en nu. Op de bovenste schtes ziet u de situatie voordat het Reindersmeer is uitgegraven. Op de onderste schets ziet u aan de rechterzijde het Reindersmeer. Tussen de Maas en het Reindersmeer liggen nu een voorhaven, het Leukermeer en de sluis.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe ontzandingen zijn gestart in het lager gelegen Maasdal. Daarna gingen ze verder op de hoger gelegen zandgronden. Eerst maakten landbouwgebieden plaats voor water. Maar gezien de ruimteclaim voor schaalvergroting in de landbouw, werd later de zandwinning verschoven richting eentonige naald-bossen op de Bergerheide.

De afvoer van het zand naar elders in Nederland moest gebeuren per schip via de Maas. Het doortrekken van het Maaswaterpeil in de hoger gelegen gronden zou rampzalige verdroging op de Bergertieide betekenen. Dit maakte de bouw van een dure sluis noodzakelijk.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOm de natuurwaarden en de natuurlijke waterstand in het centrale vennengebied van de Bergerheide duurzaam te handhaven werd later besloten de ontzanding alsnog te beëindigen. Het beeld van zand- en baggerschepen maakte plaats voor rust, ruimte en rijke natuur op en langs het Reindersmeer.

De directe omgeving
Tot 2001 was het Reindersmeer een zandwinplas. Ooit was het de bedoeling vrijwel de hele Bergerheide af te graven. Zover is het gelukkig niet gekomen. Het Reindersmeer wordt nu als natuurgebied beheerd en biedt plaats aan vele soorten watervogels. Het is ook het broed gebied van de oeverzwaluw. Rond het Reindersmeer liggen verschillende wandel-, fiets- en ruiterroutes. Aan het Reindersmeer staat een vogelkijkhut waar u ongestoord vogels kunt spotten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Reindersmeer maakt deel uit van het Nationaal park de Maasduinen. Een mooi park die we de komende tijd nog verder willen gaan ontdekken.

 

Het rondje om het Reindersmeer is in ieder geval de moeite van het lopen waard. Er is onderweg veel te zien. We zijn dan ook een halve dag met deze wandeling bezig geweest. Regelmatig stonden we stil om van het uitzicht te genieten, of om een beestje of plantje op de foto te zetten. Vogels fotograferen was moeilijk, ze zaten met z'n allen midden op de plas.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNationaal Park De Maasduinen
Het Nationaal Park De Maasduinen is uitgestrekter dan u misschien denkt. U kunt hier meerdere dagen wandelen of fietsen. Laat u verrassen door het veelzijdige landschap.

Het nationaal park is vrij toegankelijk op wegen en paden. Er zijn zeventien gemarkeerde wandelroutes uitgezet. Bij de startplaatsen kunt u parkeren en er staan informatiepanelen.

Er is ook een wandelpad uitgezet van maar liefst 113 km, de Groene Halte wandelroute. Het is een fraaie afwisselende route met 8 etappes.

Rolstoelroutes Voor minder validen zijn rolstoelroutes aangelegd op het Landgoed De Hamert en rondom het Eendenmeer en het Reindersmeer.

Fietsen en paardrijden Via het fietsroutenetwerk doorkruist u op eigen gelegenheid de Maasduinen. Op elk knooppunt staat een informatiebord met uitleg. Voor ruiters is in diverse gebieden een netwerk van ruiterpaden uitgezet.

Grazers In verschillende delen van de Maasduinen helpen grazers mee met het beheer. De dieren zorgen dat bepaalde gebieden open blijven. U kunt runderen, schapen en zelfs geiten tegenkomen.

Educatie en voorlichting Speciale gidsen begeleiden excursies in het gebied, zoals de Aardewandelingen die gericht zijn op natuurbeleving. Mensen met een beperking kunnen de Special Doe Tocht reserveren. In de zomer vinden theatervoorstellingen plaats.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDit Nationaal Park maakt deel uit van het stelsel van twintig Nationale Parken in Nederland die de parels vormen van de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland.

Samen zijn de parken ruim 120.000 ha groot, ruim 3% van Nederland. Achttien Nationale Parken zijn ingesteld door de Ministervan Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit, twee parken (Veluwezoom en De Hoge Veluwe) zijn particulier initiatief. De Nationale Parken richten zich op behoud en ontwikkeling van bijzondere natuur en bieden gelegenheid voor natuurgerichte recreatie, educatie, voorlichting en onderzoek. U bent van harte welkom in de parken. Informatie: www.nationaalpark.nl en www.minlnv.nl

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg kwamen we ook een pontje tegen. Daarmee kunt u de route afsnijden. U kunt het pontje niet missen. Van verre is het gepiep van het mechanisme te horen. Doordat de kabels nogal wat water meenemen is de binnenkant van de katrol waarschijnlijk aan het roesten. En dat hoor je.

Het pontje wordt op een gewone zondag flink gebruikt. Vooral voor kleine kinderen is dit een leuk vaartuig.

Het Reindersveer
Het Reindersveer is op 27 juni 2001 aangeboden door de Centrale Industriezand Voorziening b.v. en haar aandeehouders.

- Dekker Zandbaggerbedrijf b.v.
- Grintmij-Niba n.v. Kaliwaal-Bijland b.v.
- H.W. Pees b.v.
- Van Waning's Zandzuigerij b.v.

Het is aan de Gemeente Bergen aangeboden ter gelegenheid vande heroverdracht van het beheer over het Reindersmeer aan de gemeente.

Informatie over de zandverstuivingen vonden we op de website van nationaal park de Maasduinen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZandverstuivingen
De Maas is de ruggengraat van Limburg. Het gebied is opgebouwd uit bodemmateriaal dat door deze rivier is aangevoerd. Al boetserend heeft het water van deze rivier een rijk scala aan landschapsvormen nagelaten. In het landschap zijn een reeks min of meer parallel gelegen ingesneden rivierterassen duidelijk te herkennen.

Deze terrassen weerspiegelen de zeespiegelschommelingen, die het gevolg waren van klimaatwisselingen in ijstijden en tussenijstijden (in het Pleistoceen). In de warmere tussenijstijden smolten de ijsmassa's op het noordelijk halfrond en steeg het zeeniveau.

De Maas schuurde zich niet meer zo diep in en kon een deel van de eerder uitgesleten valleien opvullen met grind en zand. In een volgende ijstijd is er weer sprake van een dalende zeespiegel en wordt dit materiaal door het water deels weer weggevoerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa de laatste ijstijd (10.000 jaar geleden) zijn op de verschillende Maasterrassen hoefijzervormige paraboolduinen (stuifduinen) ontstaan onder invloed van krachtige westenwinden.

Een paraboolduin bestaat uit een ovaalvormige laagte die aan de oostzijde wordt begrensd door een hoefijzervormige duinrug van zo'n 15 tot 25 meter hoog. Het zand van de duinruggen is vroeger uit zogenaamde uitstuivingslaagten opgestoven en door de vegetatie weer vastgehouden.

Door de uitstuiving kwam het maaiveld dichter bij het grondwater te liggen en ontstonden er vaak vennen en moerassen (Pikmeeuwenwater). Door de ondoordringbare leemlaag staat dit water niet in contact met het grondwater, maar is geheel afhankelijk van de neerslag.
Vroeger voorkomende zeldzamere korstmossen zijn hier grotendeels verdwenen. Wel komt nu massaal het Grijs kronkelsteeltje voor.

Het nationaal park De Maasduinen is vernoemd naar deze voor het gebied kenmerkende stuifduinen. Kijk hier voor meer informatie.

Wat komt u zoal tegen
De Maasduinen is een gebied dat bij uitstek geschikt is voor amfibieën en reptielen. De das heeft het hier goed naar zijn zin. Ook voor vogels heeft de Maasduinen een grote waarde.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVogels
De Maasduinen is van oudsher een gebied waar de kraanvogel tijdens de trek neerstrijkt. Deze statige vogel vindt hier een plek om te rusten en te eten. Niet voor niets staat de kraanvogel in het logo van het nationaal park.

De wielewaal komt hier ook voor en staat bekend om zijn mooie zang. Ondanks'zijn opvallend gele en zwarte kleur zult u deze schuwe vogel zelden zien. Op de heide komt de zeldzame en mysterieuze nachtzwaluw voor. 's Nachts maakt het mannetje vreemde ratelende geluiden.

Zoogdieren
De Maasduinen is een belangrijk gebied voor vleermuizen en marterachtigen. De vleermuizen gebruiken de vennen en bosranden als hun jachtterrein. Op de hogere zandgronden heeft de das zijn burchten gebouwd. Belangrijk is ook het voorkomen van de bever die zich in het gebied heeft gevestigd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAmfibieën en reptielen
In het gebied komen de zeldzame rugstreeppad en heikikker in grote dichtheden voor.

Ook de zeer zeldzame knoflookpad is sinds 1999 weer gehoord. De naam dankt hij aan de substantie die zij afscheiden om vijanden af te schrikken. De geur doet inderdaad sterk aan knoflook denken.

Ook de gladde slang en verschillende hagedissensoorten leven in de Maasduinen.

Libellen en vlinders
In het Nationaal Park De Maasduinen zijn 26 soorten libellen aangetroffen. Ook komt een aantal bedreigde vlindersoorten voor, zoals heideblauwtje en kleine ijsvogelvlinder.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSpeuren naar sporen
De natuuroevers aan oostzijde van het meer staan het meest onder invloed van de wind. Om oeverafslag te voorkomen zijn ervoor eilandjes aangelegd, die de golfslag breken. Daarachter ligt een ondiepe piasberm.

Bovendien is er een grote poel gegraven. Vanuit het nabijgelegen centraal vennengebied hebben verschillende soorten dieren zich via poel en piasberm verspreid langs het Reindersmeer. De zone tussen de waterlijn en de bosrand wordt steeds beter door diverse soorten vleermuizen gebruikt. Zoogdieren bezoeken de poelen en de vennen om te drinken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPlanten en dieren
De heide- en venplanten worden niet gezaaid of geplant. Door het scheppen van een voedselarm en nat milieu is aan de levensvoorwaarden van deze planten voldaan. De rest wordt aan moeder natuur over gelaten. Waarbij afgaande op ervaring opgedaan bij andere projecten, een snelle vestiging van deze planten mag worden verwacht.

Het beheer is vervolgens gericht op het voorkomen van bosopslag in de natte delen door middel van kap en begrazing. Om verlanding en verrijking van de voedselarme vennen tegen te gaan zal incidenteel opschonen van de bodem nodig zijn. Betreding zal beperkt dienen te blijven tot enkele paden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVennen bloeien op
De natuuroevers aan de westzijde van het meer liggen beschut ten opzichte van de wind. Daarom zijn de oevers hier boven water flauw hellend.

Onder water gaat de oever over in een brede ondiepe onderwaterberm. In de hoek tegen het bos aan werden eerst als proef kleine nieuwe vennen gegraven. Deze zijn later uitgebreid met grote vennen. De spontane natuurlijke ontwikkeling komt goed op gang.

Door de windluwe ligging krijgen processen als zandverstuiving en windwerking op de venbodems nauwelijks kans. Deze eerste oeverafwerking laat reeds vele planten zien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOok zijn we even een kijkje gaan nemen in de vogelkijkhut. In deze hut hangt een grote plaat met afbeeldingen van de meest voorkomende vogels in dit gebied. Gemakkelijk als u een vogel ziet die u niet direct herkent.

Toch is de vraag of een vogelkijkhut wel zo nodig is. Tijdens de wandeling heeft u een prima uitzicht op het meer. Veel vogels zijn dan met een goed verrekijker te zien. Vanuit de vogelkijkhut viel er vandaag weinig te zien.

Op verschillende punten heeft u een prachtig uitzicht over het meer. Dat wordt aan de westzijde nog eens onderstreept door een informatiebord.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSReindersmeer in vogelvlucht
Vanaf deze hoge plek kijkt u over het gehele meer met zijn lagunes, poelen en vennen. Aan de zuidkant blijft een onbegroeide steilrand voor de oeverzwaluwen. Deze koloniebroeder graaft riestholten in het leemhoudende zand.

Het Reindersmeer wordt grotendeels omringd door een bosrand bestaande uit berk, eik en grove den. Op het smalste gedeelte kunt u de rond-wandeling kortsluiten door gebruik te maken van het voetveer met zelfbediening. Vanuit de natuurobservatiehut geniet u van de watervogels die op en rond het meer vertoeven.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.