Door de kasteeltuin

Korte beschrijving

Geen lange wandeling maar wel eentje die de moeite waard is. In de kasteeltuin ligt een kinderboerderij, een mooie moestuin en boogaard (Baron z'n Hof en insectentuin), het kasteel van Geldrop en de Paardestal van het IVN.  In de Paardestal is in de zomermaanden een expositie met diavoorstelling van het IVN te zien. De tuin zelf is ook de moeite van een wandeling waard. De kasteeltuin is verboden voor honden, ook aangelijnd.

Extra informatie:


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.425595 E5.557447
Afstanden: 1 km
Type: Park
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Niet toegestaan
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

GPS wandeling van 3 km door de kasteeltuin van kasteel Geldrop door een zeer gevarieerde tuin.
De route is goed begaanbaar.
horeca komt u tegen bij de ingang aan de westzijde.
Ook is er voldoende horeca in het centrum van Geldrop te vinden. 
De kasteeltuin is verboden voor honden.Langere beschrijving

GPSwalking.nlWe beginnen deze wandeling bij de parkeerplaats aan de Helze. We lopen langs de kasteelhoeve. Aan de achterzijde ligt een gezellig terras. Daar komt tijdens de wandeling langs.

Een bezoekje aan de kasteeltuin is zeer de moeite waard. De tuin biedt veel variatie en de Baron z'n Hof laat u nog eens extra genieten.

Het kasteel van Geldrop is het meest opvallende gebouw in de kasteeltuin. Als het mogelijk is moet u dit kasteel met een bezoek vereren. De geschiedenis van het kasteel is terug te vinden op de website van kasteel Geldrop. Daar hebben we ook de onderstaande tekst van geleend. Alle foto's hebben we zelf genomen.

Andere foto-series:

Het kasteel
In 1974 werd het kasteelcomplex door het gemeentebestuur aangekocht, nadat twee jaar daarvoor de laatste adellijke bewoner, mevrouw C.F H. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford, was overleden. In 1996 verkocht de gemeente voor het symbolische bedrag van 1 gulden het gehele complex aan Stichting Kasteel Geldrop.

GPSwalking.nlDe eerste bewoners die we in de archieven tegenkomen zijn Philip en Jan van Geldrop, die omstreeks 1350 het kasteel bouwen. De volgende twee eeuwen was het kasteel in bezit van het geslacht Van Horne, maar het werd nauwelijks bewoond. Rond 1600 vestigde Amandus van Horne zich op een woontoren vlak naast het kasteel. In 1616 liet hij de middeleeuwse bouwvallen opknappen. Dit bouwwerk met de karakteristieke trapgevels vormt nu het middendeel van het huidige kasteel; aan de grachtzijde is het jaartal in de muurankers nog terug te vinden.

GPSwalking.nlDe roerige tijd van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) heeft ook in Geldrop zijn sporen nagelaten. De eerder genoemde Amandus van Horne streed als overtuigd katholiek in het leger van de Spaanse koning tegen de ´opstandige´ protestanten uit het noorden. Toen Frederik Hendrik in 1629 ´s-Hertogenbosch innam ontvluchtten vele katholieken de stad, waaronder bisschop Ophovius. Hij kreeg zes jaar lang een gastvrij onderdak op het Geldropse kasteel. Waarschijnlijk maar niet bewezen is dat de Antwerpse schilder Rubens verschillende malen het kasteel bezocht zou hebben. Deze beroemde kunstenaar was een goede vriend van Ophovius en maakte enkele portretten van de gevluchte bisschop, die nog terug zijn te vinden in het Louvre te Parijs en het Mauritshuis in Den Haag.

GPSwalking.nlIn 1768 koopt Adriaan van Sprangh uit Leiden het kasteelcomplex, dat vanwege zijn slechte staat zelf onbewoonbaar was verklaard. Twee jaar later werd de restauratie van het kasteel aanbesteed voor fl 1400,-. Van Sprangh heeft van zijn investering weinig plezier gehad; hij overleed in 1772. Zijn familiewapen is in de westgevel aangebracht.

In 1828 komt het kasteel in handen van de familie Hoevenaar Zo´n vijftig jaar later wordt het kasteel grondig verbouwd. De ophaalbrug met poortgebouw werden gesloopt en aan de westzijde werd een nieuwe vleugel aangebouwd, die nu dienst doet als trouwzaal. Rond 1870 laat Hoevenaar, die een liefhebber was van bijzondere bomen en planten, een tuin aanleggen in Engelse landschapsstijl. Hij trok diverse tuinders aan om zijn park, kassen en tuinen te onderhouden.

GPSwalking.nlMaar ook op andere terreinen liet deze Geldropse kasteelbewoner van zich horen. Zo was hij stichter van de Eindhovense boomkwekerij en een van de grootste aandeelhouders van de voorloper van de Boerenleenbank in Eindhoven.

We lopen eerst door de Baron z'n Hof. Wel even rekening houden met openingstijden.  Het Hof is Maandag gesloten. Dinsdag - vrijdag open van 10:00 - 17:00 uur en zaterdag - zondag open van 10:00 - 17:00 uur.

De moestuin en boomgaard werd door Hubertus Hoevenaar rond 1870 aangelegd. Deze voormalige bewoner was mede oprichter van een boomkwekerij in Eindhoven. Hij was zeer geïnteresseerd in tuinaanleg en heeft het park zijn huidige vorm gegeven.

Het kasteel ligt precies in het midden van het park. Daaromheen ligt de Engelse landschapstuin. Aan de westelijke rand ligt een ommuurde moestuin met boomgaard.

GPSwalking.nlMeer informatie over de Baron z'n Hof.

Als we de insectentuin inlopen zien we direct tegen een beeld en fiets aan. Het blijkt een beeld van de bekende schilder Teun Gijssen te zijn. Wat verder lopen we langs het nieuwe insectenhotel van IVN-Geldrop.

De insectentuin
Op zondagmiddag 30 september 2012  werd het borstbeeld van Teun Gijssen officieel overgedragen aan Landgoed Kasteel Geldrop. De bronzen buste van Teun rust op een strakke kolom, geplaatst en geschonken door Pieter van den Eijnden. Tegen de kolom is een fiets geplaatst, die van Teun zelf had kunnen zijn. Lees verder.

Op zondag 2 september werd een door IVN Geldrop gerenoveerd insectenhotel officieel overgedragen aan Landgoed Kasteel Geldrop. Dankzij sponsoring van de Postcodeloterij en Brabants Landschap kreeg de nauwe samenwerking tussen IVN (vereniging voor natuur- en milieueducatie) en Kasteel Geldrop gestalte. Lees verder.


GPSwalking.nlInsectenhotel Geldrop
Midden in het centrum van Geldrop geeft dit hotel onderdak aan vele insecten. Het is een kraamkamer voor solitaire bijen, graafwespen en andere vooral vliegende dieren, die hun eitjes leggen in een van de vele gaatjes, rietstengels of kieren tussen zand en stenen. Insecten zijn onmisbaar voor vogels en andere insecteneters, maar ook als bestuivers van planten.

Om een indruk te geven welke soorten hier zoal voorkomen en hoe ze leven zijn er verschillende milieus in deze insectentuin nagemaakt. Het ziet er mis-schien wat verwilderd uit maar voor insecten maakt dat niet uit. In de. tuin staan verschillende waard- en drachtplanten die zorgen dat de larven en insecten genoeg te eten hebben en dat zij hun eitjes op hun bepaalde favoriete plant kunnen leggen.

Insectenhotel
In de vele gaatjes leggen solitaire bijen, sluipwespen en vele andere insecten hun eitjes. Het observatiekastje laat de eitjes en larven duidelijk zien.

GPSwalking.nlEen hotel vol leven
Bekijk beide zijden van het hotel eens goed, de doorgezaagde stammen met de vele gaatjes, de stenen, de rietstengels net onder de dakpannen en de diverse kastjes die je open kunt maken.

In de plastic buisjes in de kastjes die hangen aan de voorzijde van dit hotel zijn, afhankelijk van het jaargetijde, larven of eitjes te zien. Ook het voer is zichtbaar dat de eitjes meekrijgen als ze net gelegd zijn en waarvan later de larven kunnen eten om zich te ontwikkelen tot volwaardig insect.

Zo zie je aan de doorgezaagde stam-men van het insectenhotel hoe belang-rijk dood hout is. Samen met meerder soorten aanwezige materialen bieden zij onderdak aan talrijke graafbijen en graafwespen met hun parasieten.

GPSwalking.nlDaarbij trekken de aanwezige planten en bomen in deze tuin ook vlinders, vliegen en kevers aan.

In de insectentuin kom je ook informatie tegen over bijen. In de bijenkasten worden een aantal bijenfamilies gehouden die prima gebruik kunnen maken van de vele bloemen in de Baron z'n Hof.

Kinderboerderij
De kinderboerderij is voor kleine kinderen de trekpleister van de kasteeltuin. U komt er op de wandeling niet direct langs. Maar als u richting het centrum van Geldrop loopt (richting de grote Brigida Kerk) dan komt u er vanzelf langs.

Meer informatie over de kinderboerderij.

In het voorjaar van 2003 heeft een tornado grote schade aan de bomen langs de rand van de kasteeltuin aangebracht.

GPSwalking.nlGelukkig zijn de eeuwenoude bomen in het centrum van de kasteeltuin gespaard gebleven. Enkele stammen van de omgewaaide bomen zijn blijven liggen en zijn een heerlijk klimobject voor kinderen.

In de Paardestal, het educatief centrum van het IVN kunt u een boekje kopen waarin de natuur van het kasteelpark beschreven is. Al lezende valt het op hoeveel er te zien is in een relatief klein park.  

De paardestal is zeker een bezoekje waard. Het IVN heeft er van maart tot november een expositie met diavoorstelling. De expositie is geopend op zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Elk jaar is er een nieuw interessant thema.

Meer informatie over de IVN Geldrop

GPSwalking.nlWat voor planten en dieren komt u tegen?
Het kasteelpark kun je in drie delen zien. Het park zelf, de Baron z’n Hof en het ruige deel. Elk zo van deze drie delen heeft zijn eigen fauna. Veel dieren gebruiken vaak wel alle drie de delen maar meestal op een andere manier. In de IVN-ruimte is er een overzicht welke dieren hier de afgelopen jaren allemaal gezien zijn.

In het parkdeel huist in letterlijke zin al enige jaren een bosuil. De bosuil is echt een bewoner van plaatsen met wat oudere bomen waar gaten in zitten om te kunnen broeden, een holenbroeder heet dat. Jagen doet de bosuil op de omliggende terreinen, waar de muizen makkelijker te vangen zijn, zoals o.a. de open percelen van het ruige gedeelte, in de Baron z’n Hof en op de omliggende weilanden.

GPSwalking.nlAndere holenbroeders die regelmatig te zien zijn maar niet zo opvallen zijn de boomkruiper en boomklever. De boomkruiper is een kleine bruine vogel die langs de stammen omhoog kan lopen. De boomklever kan ook naar beneden lopen. Deze heeft een mooie egale roestbruine buik. De nestkasten in het park zijn door IVN opgehangen en worden ook door IVN gecontroleerd en onderhouden.

In de oude bomen huizen ook spechten, zowel de grote bonte als de groene specht zijn hier regelmatig te zien en te horen. De grote bonte is iets minder schuw dan de groene specht. De groene specht speelt graag verstoppertje aan de ander zijde van de boom. Kenmerkend is zijn lachend geluid. De aanwezigheid van de bonte specht is vooral te horen aan zijn roffels op de bomen waarmee hij vrouwtjes probeert te trekken.

Het parkdeel mist veel ondergroei van struikafmetingen. Dit zijn vaak de aangewezen nestelplaatsen voor kleine zangvogeltjes als de winterkoning en roodborstje. Zij zijn wel te vinden in het ruigere deel. Bij de watervogels in het park is er een zwartwitte gans, een brandgans. Deze naam is tevens aanduiding voor een groepsindeling van de ganzen waartoe ook de canadese gans behoord. De brandgans in het park adopteert vaak eenden die door hem in bescherming worden genomen.

GPSwalking.nlIn het park is sinds de zomer van 2006 een poel rijker. Het is bedoeld als paddenpoel, maar andere dieren zullen hier ook gebruik van maken. Hier vlogen eind 2006 al diverse libellen, zoals de oeverlibel. Een soort waarvan het mannetje een blauw achterlijk heeft.

Langs de Dommelrand zijn weer ander libellen te zien, zoals de weidebeekjuffer. Deze heeft stromend water nodig voor de voortplanting. De aanwezigheid van libellenlarven, nimfen, geeft aan dat het met de waterkwaliteit van deze beek wel snor zit.

Andere bewoners van deze poel zijn de amfibieën. In het jaar dat de poel gegraven is, werd in het najaar al een groene kikker waargenomen. In de omgeving zijn diverse wateren bekend waar salamanders voorkomen. Verwacht wordt dat zij de poel ook snel zullen vinden. De grachten van het kasteel zijn te troebel en te veel beschaduwd voor amfibieën. Hun eieren hebben zonnewarmte nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

IGPSwalking.nln de Barons z’n Hof kunt u een bijenkast zien. Op warme dagen is het een komen en gaan van bijen.

Door het hele park heen kun je op diverse plaatsen vlinders zien vliegen. Een soort die je op de meeste plaatsen wel zult zien is het bont zandoogje. Een donkere vlinder die graag langs struik en boomranden patrouilleert en driftig soortgenoten verjaagt. In een hoekje van de baron z’n hof is een vlindertuintje. Dit deel van de kasteeltuin trekt de meeste vlinders, door de vele bloeiende planten in de zomer en het rottende fruit in de herfst.

Oude gebouwen en vleermuizen zijn vaak synoniem. Als er maar een opening is, zoals slechte voegen en kieren waarmee zij in de spouw kunnen komen. In het kasteelpark komen diverse soorten voor. In holle bomen kan men o.a. de watervleermuis vinden die insecten van het wateroppervlak schept.

GPSwalking.nlSinds 2007 hangen er diverse vleermuiskasten van IVN-Geldrop in het park. Gegevens die deze kasten opleveren worden gebruikt voor de Vleermuisbescherming. Vleermuizen leiden voor de meeste mensen een vrij verborgen en onbekend bestaan. Af en toe wordt er bij IVN een vleermuisavond georganiseerd.

Nog een diertje dat vaak vanaf de schemer en als het wat rustiger geworden is actief wordt, is de egel. Veel mensen kennen hem alleen als verkeersslachtoffer. Het kasteelpark is op diverse plaatsen droog en rommelig genoeg om hem overdag de beschutting te geven die hij nodig heeft en daarbij is het park vochtig genoeg voor pieren en slakken, een voor in onze contreien, belangrijk voedselbestanddeel voor de egel. De egel eet echter ook jonge vogeltjes.

Geraadpleegde websites:

POI's

 • Baron z'n hof N51.4247 E5.5583
 • Bijenkasten en informatie N51.4246 E5.5574
 • Dommel N51.4260 E5.5619
 • Insectenhotel N51.4243 E5.5574
 • IVN Paardestal N51.4253 E5.5590
 • Kasteel Geldrop N51.4250 E5.5597
 • Kasteelhoeve N51.4253 E5.5579
 • Kinderboerderij N51.4238 E5.5584
 • Monument Teun Gijzen N51.4245 E5.5577
 • Start/finish N51.4255 E5.5574
Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.