De Lommelse Sahara

Korte beschrijving

In dit gebied werd in 1920 een zinkfabriek gebouwd. Deze fabriek ik intussen afgebroken. Deze fabriek was zeer schadelijk voor de planten. Er ontstond een grote zandvlakte. Tegenwoordig is niet meer te zien waar deze zinkfabriek precies gestaan heeft. Het landschap is mooi, zelfs op een grauwe decemberdag.

De route is zeer in trek bij wandelaars. Het beste kunt u gaan wandelen buiten het weekend en de feestdagen. De wandeling wordt aangegeven met paaltjes. Maar die zijn niet echt duidelijk. Daarom hebben we een eigen versie gelopen.


Kenmerken
Startpunt: Lommel (B)
Startlocatie: Limburg Belgisch , Belgie
Coördinaten N51.253465 E5.308444
Afstanden: 10, 9, 6 km
Type: Bos, Kanaal, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Halverwege
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van bijna 10 km in de Lommelse Sahara.
Er zijn verkorte versies van 9 en 6 km van deze wandeling beschikbaar.
De route is goed begaanbaar.
Bij de start van de wandeling zijn verschillende horecagelegenheden.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe begonnen deze wandeling bij Taverne De Engel. Daar kunt u een lekkere kop koffie drinken nadat u terug bent van deze wandeling. Aan het begin van de wandeling staat een informatiebord. Daarop stond het volgende te lezen:

In 1920 werd op de heide, ten westen van Lommel, een zinkfabriek gebouwd. De uitwasemingen van de fabriek waren zo schadelijk dat alle plantengroei, zelfs de taaie heidestruiken, verdween. Geleidelijk aan ontstond er een zandvlakte, waar wind en regen een echt woestijnlandschap modelleerden. Die zandvlakte kreeg de naam: Sahara.

Stilaan vormde de Sahara een bedreiging voor de omgeving, zelfs voor de woonkern van Lommel. Grote delen van de ontstane zandduinen werden daarom met dennen beplant. Sinds de sloop van de zinkfabriek in 1975 krijgt de natuur opnieuw vat op het gebied.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan Taverne De Engel in de Lossingsweg begint het 10 km lange Saharapad. De gele ronde plaatjes met blauwe pijl beginnen achter de houten bank aan het parkeerterrein.

Een afkortingsroute (6 km) is mogelijk door na 2,5 km links af te slaan en de geel-blauwe richtingswijzers te volgen. De wandeling is beschreven in de brochure ‘De zevenslag voor de wandelaar’, die je kunt verkrijgen bij Toerisme Lommel.

De Lommelse Sahara werd in 2005 uitgeroepen tot één van de "Allermooiste plekjes van Vlaanderen".

Het eerste gedeelte van deze wandeling is prachtig. Slingerend langs de vennen, onderweg kun je veel vogels zien. halverwege staat er een vogelkijkwand. Met veel informatie:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWoestijn in België
De Lommelse Sahara heeft haar naam te danken aan de voedselarme zandgrond waarop het ligt. Vroeger maakte dit gebied deel uit van een groot heide- en stuifzandge-bied dat een groot deel van Noord-Limburg bedekte.

Het gebied is met name bekend om de zuiverheid van het zand, dat in grote hoeveelheden werd gebruikt in de glasindustrie. Door de afgravingen ten behoeve van de glasindustrie, bebouwing, landbouw en industrie is het grote heide en stuifzandgebied versnipperd geraakt. Wat over is gebleven is nog steeds zeer uniek.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWater wordt land
Door de zandwinning tot de jaren tachtig zijn drie grote, diepe voedselarme vijvers ontstaan. De verdroging in de Lommelse Sahara is er de oorzaak van dat de waterbodems van de vijvers droogvallen.

Hierdoor krijgen kruiden en later struiken en bomen de kans zich in dit deel te ontwikkelen. Op deze manier ontstaat op natuurlijke wijze een zogenaamd pioniersbos. De vijvers zijn voor veel dieren een geschikt foerageergebied. In combinatie met overbegroeiing bieden ze veel vogels voldoende bescherming om te broeden.

Wat kunt u allemaal tegen komen in deze vennen/vijvers:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKleine Plevier
De spaarzaam begroeide zandgronden aan de rand van de vijvers zijn voor de kleine plevier ideaal om te broeden. Vaak is deze vogel te vinden langs droogvallende oevers van plassen of in pionierssituaties. In de winter komt u de kleine plevier in de Lommelse Sahara niet tegen. Zij verkiezen dan Afrika bove hun broedgebied in België
.

Kuifeend
Dichte begroeiing aan de rand van net water is voor de kuifeend een goede plaats om te nestelen. Niet alleen vochtige, maar ook drogere delen worden daarbij benut. Het voedsel zoekt de kuifeend met name onder water. Het bestaat uit verschillende soorten dieren zoals muggenlarven, waterkevers, watervlooien en kleine schelpdiertjes. Om dit voedsel te kunnen bemachtigen moeten de vijvers diep genoeg zijn om te kunnen duiken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOeverzwaluw
De steile kanten van de grote vijver zijn bij uitstek geschikt als nestplaats voor de oeverzwaluw. Deze in kolonies broedende vogels graaft holen om te kunnen broeden. Helaas broedt de oeverzwaluw niet meer in de Lommelse Sahara. De huidige geheersmaatregelen zijn erop gericht deze soort weer terug te laten keren in de mooie steile kanten van de vijvers.

Grote zaakbek
In de winter kunt u de grote zaagbek vinden op de grotere diepere plassen. De grote zaagbek is een bewoner van boomholtes en bezoekt met name gebieden met diepe plassen en oude bomen. Deze vogel komt u voornamelijk tegen in Noord-Europa. in Schotland en Noord-Duitsland bevinden zich de dichtstbijzijnde broedplaatsen van de grote zaagbek.

Na het bezoek aan de vijvers zijn we een een stukje naar het oosten gelopen. Toen we weer de bewoonde wereld dreigde in te lopen zijn we "omgedraaid" om terug te lopen langs het Rijn-Schelde kanaal. Dit kanaal is plaatselijk bekend als kanaal Bocholt-Herentals. U kunt meer lezen op Wikipedia.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKanaal Bocholt-Herentals
Het Kanaal Bocholt-Herentals (ook wel Kempisch Kanaal of Maas-Scheldekanaal genoemd) in België verbindt de Zuid-Willemsvaart te Bocholt met het Albertkanaal te Herentals over een afstand van ruim 60 kilometer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde het kanaal een strategische rol als springplank voor de grondtroepen van de Operatie Market Garden.

De bouw werd gestart in 1843 door ingenieur Kümmer en was drie jaar later reeds afgerond. In Herentals sloot het kanaal aan op de gekanaliseerde Nete. Daardoor waren de Kempen voortaan verbonden met enerzijds Antwerpen en via de Zuid-Willemsvaart met de Maas en het Luikse industriebekken anderzijds.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1928 werd het kanaal verbreed en verdiept. Hierbij kwam spriet naar boven, een goedkope brandstof, die in de Tweede Wereldoorlog zeer geliefd was. De rol als verbinding tussen de Maas en de Schelde zou vanaf zijn ingebruikname in 1940 grotendeels overgenomen worden door het Albertkanaal dat een kortere en snellere verbinding met grotere capaciteit biedt. Industrie aan het kanaal: o.a. de zinkfabriek van Umicore (Union Minière) in Overpelt uit 1888.

We steken het kanaal over via een prachtige voetgangersbrug. Ter hoogte van deze brug lag vroeger een industrieterrein. Daar is nu niets meer van te zien. Wel een wat moeizaam uitschietende natuur. Ook hier geeft een bordje meer informatie:

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDomeinbos "op 't stort"
Dit terrein van ongeveer 1 hectare groot werd sinds 1920 gebruikt als industrieterrein: eerst voor zandtransport (oude zandwinningsputten in de "Sahara"), daarna voor een steenbakkerij. Na het faillisement van deze fabriek bleef het terrein er jarenlang +roosteloos bijliggen: eei grote betonnen vlakte met allerlei rommel. Door de afdeling Bos & Groen werd een plan opgemaakt voor sanering van deze site.

Er werd een vispaaiplaats voorzien die in verbinding staat met het naastliggend Kempisch Kanaal. De betonnen vloer (8000 m2) werd opgebroken en afgevoerd. Het maken van de paaiplaats geeft de vissen een ideale plaats om zich voort te planten: rustig en ondiep water, meer waterplanten. Ook andere watergebonden planten en dieren vinden hier een ideaal biotoop. Door het verwijderen van de betonnen vloer kan zich opnieuw bos vestigen. Een deel wordt aangeplant (berk, abeel), op een ander deel zullen zich spontaan boompjes vestigen. Een grauw industrieterrein werd zo omgetoverd tot een stukje boeiende natuur.

En zo komen we via een omweg door de hei weer terug bij de parkeerplaats.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.