De ronde van Lierop

Korte beschrijving

Een mooie rondwandeling met een zeer mooi wisselend landschap. Langs historische boerderijen, een nat broekgebied, langs een riviertje. Door kleinschalig landbouwgebied met prachtige doorkijkjes, bosgebied met geurende dennen en mooie slingerende paden. Langs heidegebied met spiegelende vennen, waarvan het Beuven met de vogelkijkhut – verrekijker niet vergeten - het grootste ven van Europa is. Door de statige Lieropse (dennen)bossen langs gehucht Moorsel met eeuwenoude eikenwallen door het Lieropse Park en de tuin achter de Koepelkerk.

Daarna rusten we uit op een van de terrasjes in Lierop. Als u niet in het bezit bent van een GPS kunt u deze ook huren bij VVV Someren.


Kenmerken
Startpunt: Lierop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.394386 E5.671092
Afstanden: 14, 11, 7 km
Type: Bos, Open, Ven
Begaanbaar: Doorgaans goed begaanbaar
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Onderweg
Gelopen op: 03-04-2013

Route informatie

Dit is een GPS wandeling van 14 km, nummer 1 van 4, speciaal uitgezet voor de VVV-Someren. www.vvv-someren.nl.
Er zijn verkorte versies van 11 en 7 km van deze wandeling beschikbaar.
De route is in beide richtingen te lopen en in te korten via de Vaarsehoefweg, die pal noord-zuid ligt tussen de ingang van het Park in Lierop tot aan de Camping Somerense Vennen.
De paden en wegen zijn goed.
Starten kan vanaf de parkeerplaats aan de Kempenweg, maar ook in Lierop bij de kerk.
De pauzeplaats ligt in Lierop.Langere beschrijving

GPSwalking.nlDe wandeling start op de parkeerplaats aan de Kempenweg. Ga richting west naar Bontven, Starven en Beuven.

Bontven N51 23.642 E5 40.200
Iets verder passeren we een picknickplaats, met tafels bij het prachtige ven. Het is maar een klein ven, maar er is zoveel te zien.

Eenmaal zittend aan de picknicktafel keert de rust terug. Nou ja, niet echt. Want in juni overheersen de kikkers met hun gekwaak. En niet een of enkele, nee, heel veel en bij de minste of geringste bedreiging zijn ze verdwenen.

GPSwalking.nlAls de wandeling in Lierop bij de kerk wordt gestart, dan is dit de ideale picknickplaats.

Daarna gaan we verder door het geurende bos over slingerende bospaden tot we de Kleine Aa weer oversteken. Hier gaan we rechtdoor over de zandweg, met links parallel daaraan een bospad.

We gaan langs een prachtig heidegebied – in augustus in bloei – en na een klein ven volgen we het pad door de hei en veengrassen langs het Starven.

Starven N51 24.100 E5 39.539
Herkauwers N51 24.184 E5 39.049
Even verder grazen de blanke koeien – grazen is teveel gezegd. Loom en sloom liggen de koeien aan de rand van een ven, sommige zoeken de schaduw op onder een boom. Ze herkauwen.

GPSwalking.nlWaarom dat? Het voedsel wat ze eten is moeilijk verteerbaar. Daarom hebben herkauwers, de ruminantia uit de orde artiodactyla, zoals koeien, schapen, geiten, gazelles, herten en ook giraffen (allemaal eenhoevigen) drie voormagen (de pens, netmaag, boekmaag) en de lebmaag.

Ze kauwen eerst een beetje en dan gaat voedsel in de netmaag of de pens. Daar wordt de slecht verteerbare cellulose omgezet in glucose. Voor de insiders, de dubbele bindingen in de vetzuren van herkauwers zijn geconjugeerd met een cis-trans configuratie.

GPSwalking.nlEen half uur na het grazen, voedsel naar binnen werken, worden brokken voedsel opnieuw in de mond genomen en fijngemalen zodat het in de boekmaag verder kan verteren en waarna, de vloeistoffen eerst, het voedsel naar de legmaag gaat. Dan gaat het na vertering naar de darmen om als energie in het bloed opgenomen en getransporteerd te worden.

We hebben gezien hoe het werkt, maar waarom is herkauwen nodig? Snijtanden en hoektanden zijn goed voor het verwerken van vlees, maar in slablaadjes bijten valt niet mee. Daarom wordt het voedsel wat ze eten, grassen en bladeren, het beste tussen de onderkaak en bovenlip ingeklemd en geplukt. En dus hebben ze geen snijtanden in de bovenkaak.

GPSwalking.nlBij het fietspad links en waar dit een rechterbocht maakt gaan we rechtdoor over de vlonder naar de Vogelkijkhut aan het Beuven. N51 24.089 E5 38.906.

Beuven N51 23.991 E5 38.733
In alle rust kunnen we hier de fuut en grauwgans zien tussen de vele meeuwen.
Het Beuven is met 65ha het grootste ven in Europa – wordt het groter, dan spreekt men al gauw van een meer.


Op de weg richting Lierop gaan we over de goedbegaanbare rechte zandwegen door de Lieropse Bossen.

GPSwalking.nlLieropse Heide en Bossen Productiebossen N51 24.656 E5 39.024
Dit zijn productiebossen geweest voor de kolenmijnen in Limburg. Om de gegraven gangen te stutten had men veel hout nodig en de rechte dennen waren daar uitermate geschikt voor.

Nu deze bossen niet meer nodig zijn voor de mijnen zien we in Brabant steeds meer loofhout als nieuwe aanplant. Ook zet een loofhoutbos meer CO2 om in zuurstof en koolstof dan een naaldhoutbos. Op de heide zien we dikwijls vliegdennen staan; laag en kronkelig, veel minder geschikt als mijnhout.

Dan komen we bij Moorsel een oud gehucht met enkele boerderijen.

GPSwalking.nlMoorsel N51 24.904 E5 39.266
Op de velden links achter de boerderijen zijn ’s morgens vroeg de reeën te zien langs de bosrand. – Voorzichtig benaderen en genieten – In een grote boog om deze akkers heen staat hele oude begroeiing van een hele hoge cultuur-historische waarde. We zien dit ook als we even verder lopen, waar we de oorspronkelijke zandheuvels zien liggen in het nog weinig gecultiveerde bos.

Als we uit het bos zijn, komen we nog langs een oude eiken wal.

Bij de verharde weg, kunnen we nog even oversteken om in het tegenoverliggende bos de oude scoutingblokhut te zien liggen. Een juweeltje uit de jaren ’30.

GPSwalking.nlTerug richting Lierop gaan we van achter het dorp langs naar het kloosterpark.

Kloosterpark N51 25.141 E5 40.646
Het Park achter de school en de kerk met prachtige en unieke planten. Heel onverwacht in een plattelandsdorp. Het park is een overblijfsel van de kloostertuin.

Uiteindelijk kijken we tegen de achterkant van de Koepelkerk van de parochie van de Heilige Naam Jesus.


GPSwalking.nlKoepelkerk Lierop N51 25.174 E5 40.906
De kerk is ontworpen door architect Carl Weber, die in 1820 in Keulen was geboren. Er staan in Brabant verscheidene kerken van zijn hand, zoals in Bergeijk, Zeelst, Nuenen, Geldrop, Valkenswaard en hier in Lierop. Dit is zijn laatste kerk en volgens kenners een van zijn meest geslaagde.

Dit interieur is nog geheel in originele staat zoals dat tijdens de bouw tussen 1890 1n 1892 is aangebracht. Omdat de kerk over de begroting ging – 84 000 gulden in plaats van fl 50 000 – werden de twee achterste torens niet opgebouwd en werd het interieur pas 14 jaar later aangebracht. De kerk werd met de plaatsing van de kruisweg in 1916 voltooid.

Dit monument met de kunstschatten – nog geheel in originele staat - is op afspraak te bezichtigen.

Op de hoek aan het plein voor de kerk gaan we op het terras zitten voor een welverdiende lunch. Met zicht op de mooie kerk, de dorpspomp tegenover ons en de rust van de fietser.

Hier is het leven goed bij Herberghe de Coeckepanne, N51 25.188 E5 40.910 die ons rust, drank en energie biedt.


Openingstijden:
Maandag 13:00 - 21:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 21:00 uur
Zaterdag en zondag 11:00 – 21:00 uur


GPSwalking.nlDan – na het lezen van de geschiedenis van Lierop / volgend item - verlaten we na de pauze het dorp. En kijk onderweg nog maar een keer om. Want de kerk blijft een zeer origineel herkenningsteken.

Lierop N51 25.222 E5 40.841
Lierop, afgeleid van leie dorp, een dorp aan de loop, werd al in 1155 in een acte van de in 1135 gestichte abdij van Postel genoemd. Het kent een heleboel gehuchten, die in een andere wandeling worden aangedaan, waardoor er in totaal 2200 inwoners kunnen worden geteld.

Er zijn tal van prehistorische vondsten gedaan, maar de kern is wellicht ontstaan in de vroege Middeleeuwen als domein van de Duitse Keizer, die het bezit in de 10e of 11e eeuw verdeelde tussen het kapittel van St Servaas in Maastricht en St Lambertus van Luik.

GPSwalking.nlDe Hertog van Brabant claimde de juridische zeggenschap over de bezittingen van de abdijen en tegelijkertijd stimuleerde hij de lokale heren om schenkingen aan de abdijen te doen. Daarmee breidde hij zijn macht uit. Lierop kocht in 1328 haar rechten van Hertog Jan III van Brabant, waarbij tevens een schepenbank werd ingesteld.

De abdij stichtte vele hoeven, zoals te Moorsel, Boomen, Ter Hofstadt, Ten Berge, en Ten Eijnde, de Stipdonkse hoeve met een watermolen op de Aa, en het Slotje.

De oorlogen tegen Gelre – vooral in 1543 tegen Maarten van Rossum - , de Tachtigjarige oorlog, de onteigeningen door de Republiek der Verenigde Nederlanden in 1648, de inval van de Fransen 1672, de Spaanse Successie-oorlog in 1702 en de Oostenrijkse opvolgingsstrijd eisten een zware tol.

GPSwalking.nlBoomen N51 25.130 E5 41.583
Hier staan enkele zeer oude typisch Brabantse langgevelboerderijen. Tot in details historisch.

De gehuchten in de omgeving zijn ontstaan uit de pachtboerderijen van de abdij van Postel. Hier in het straatje naar links, staat aan de rechterkant de oorspronkelijke hoeve, even verder links de ossenstal en rechts de schaapskooi – in begin van vorige eeuw omgebouwd tot boerderij.

Daarna rechts richting De Vlerken.

GPSwalking.nlDe Vlerken en ’t Oetert N51 24.714 E5 41.908
‘t Oetert even voor De Vlerken is een nat broekgebied. De rivier, de Kleine Aa is nu gekanaliseerd, maar het oude stroompje wordt in dit unieke gebied in stand gehouden.

Het water stroomt hier zo traag, dat, bij hoge waterstand, het gebied enigszins onder water loopt. Daardoor zijn de typische begroeiing en unieke planten ontstaan, met vele bijzondere insecten.

De paden erdoorheen zijn goed begaanbaar, maar kunnen wel glibberig zijn – denk aan goed schoeisel - ; is het te nat, dan kun je langs de gekanaliseerde Aa verdergaan.

Na dit gebied gaan we verder door redelijk open terrein – links zie je soms een schip varen door de Zuid-Willemsvaart, voor Brabant zijn dat unieke beelden – met als je geluk hebt reeën in of langs de bosranden en bosschages en struweel. Dat komt hier veel meer voor.

GPSwalking.nlDe Kleine Aa N51 24.422 E5 41.556
Die zorgt voor de afwatering van het landbouwgebied tussen Someren Heide en het Keelven, stroomde vroeger in het Beuven. Door de sterke bemesting van het inkomend water groeide het ven helemaal dicht.

Nu heeft men de Aa langs het ven omgeleid, zodat het Beuven het eigen karakter in stand kan houden. Vandaar dat dit riviertje is gekanaliseerd.

Startpunt:
A020 15km Lierop – Vlerken – Beuven N51 23.663 E5 40.266
A021 8km Lierop – Vlerken N51 23.663 E5 40.266/ N51 25.169 E5 40.916
A022 11km Lierop – Beuven N51 25.169 E5 40.916

Geraadpleegde websites:

POI’s

 • Bontven N51 23.642 E5 40.200
 • Starven N51 24.100 E5 39.539
 • Herkauwers N51 24.184 E5 39.049
 • Vogelkijkhut aan het Beuven N51 24.089 E5 38.906
 • Beuven N51 23.991 E5 38.733
 • Lieropse Heide en Bossen Productiebossen N51 24.656 E5 39.024
 • Moorsel N51 24.904 E5 39.266
 • Kloosterpark N51 25.141 E5 40.646
 • Koepelkerk Lierop N51 25.174 E5 40.906
 • Lierop N51 25.222 E5 40.841
 • Boomen N51 25.130 E5 41.583
 • Vlerken en ’t Oetert N51 24.714 E5 41.908
 • Kleine Aa N51 24.422 E5 41.556

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.