De Chaamse Bossen 2

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 16-11-2013

Onze vijfde wandeling in de Baronie. We hebben plannen voor nog veel meer wandelingen. Daarvoor zijn we naar de plaatselijke VVV geweest voor meer informatie. Zelfs op zondag is dat geen probleem, alle winkels zijn open. Bij de VVV kunt u ook een kaart van het wandelroutenetwerk kopen. Dan kunt u zelf een route samenstellen.Kenmerken
Startpunt: Chaam
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.496997 E4.903014
Afstanden: 12, 10, 6 km
Type: Bos, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 12 km ten noorden van Baarle-Nassau / Baarle-Hertog.
De wandeling gaat over goed begaanbare paden en lekker door de bossen. Hier en daar gaan we langs wat vennen of natte gebieden. Het is een heerlijk rustig gebied. Je hoort hier alleen de wind en de vogels.
Er is zijn verkorte versies van 10 en 6 km van deze wandeling beschikbaar.


Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe parkeren de auto op een zeer ruime parkeerplaats vlakbij RCN de Flaasbloem. Ook in drukke tijden heeft u hier geen probleem om de auto kwijt te raken..

Over de Chaamse bossen is voldoende te vertellen. We hebben ook het geluk dat aan het begin van de wandeling een groot informatiebord staat. Daar hebben we een foto van gemaak. Altijd handig. Daarna gaan we van start voor een lekkere boswandeling.

De wandeling is niet lang, maar er is onderweg genoeg te zien om even stil bij te blijven staan. Het is het begin van de lente. Overal beginnen de bomen en struiken uit te schieten. dat geeft ook leuke plaatjes

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Chaamse Bossen
De Chaamse Bossen (1324 ha) zijn aangelegd tussen 1900 en 1934. Er groeien voornamelijk naaldbomen. De Alphense Bergen en de Generaalsbossen bij Alphen horen er ook bij. In dit gebied liggen verschillende graslanden, die voor verrassende uitzichten zorgen. Langs de randen van deze open plekken grazen in de ochtend- en avondschemering vaak reeën.

In Grenslandschap Taxandria werken Nederlandse en Vlaamse overheden en instanties samen om de grensoverschrijdende, natuurgerichte recreatie te stimuleren.

Taxandria is de oude, Germaanse benaming voor de huidige Kempen. Het toenmalige Taxandria werd ruwweg begrensd door de Demer in het zuiden, de Peel in het oosten, de Waal in het noorden en de Schelde in het westen.

De naam herinnert aan de Texuandri, een stam uit de Romeinse tijd. Vanaf de Middeleeuwen won de benaming Kempen steeds meer veld.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZowel aan Nederlandse als aan Vlaamse zijde kenmerkt Taxandria zich door een afwisselend, licht glooiend landschap met bossen, heide, veengebieden, vennen en beekvalleien. Taxandria leent zich uitstekend voor actieve fietstochten, verrassende wandelingen, (ont)spannende kanotochten en lange ruiterritten door het groen.

Muis, ree en hond
De afwisseling van weilanden en bos zorgt voor mooie doorkijkjes. Zulke overgangsgebieden zijn heel populair bij allerlei dieren van muis tot ree. De laatste is erg schuw en houdt zich overdag meestal schuil.

Maar met wat geluk laat een hoogvlieger als de buizerd zich wel eens zien tijdens een van z'n indrukwekkende speurtochten.

In onze boswachterij broeden trouwens meer dan zeventig soorten vogels. Vaak zijn ze alleen te horen, zoals het bekende geroffel van de spechten. Om de rust van al deze dieren niet te verstoren, moeten honden aan de lijn. Behalve in het speciale 'hondenlosgebied'.

 

Rijker leven
De saaie dennenbossen van vroeger maken steeds meer plaats voor levendige variatie met jonge en oude loofbomen en struiken. Hierdoor krijgen meer planten en dieren weer een kans en ontstaat een rijker bosleven.

In zo'n natuurlijker bos hoort ook dood hout. Dood kun je zulk hout eigenlijk niet noemen, want die omgevallen bomen en gebroken takken barsten meestal van de schimmels en insecten. Je ziet hier dan ook vaak insecteneters als grote bonte specht rondscharrelen.

Dat rommelige dode hout heeft dus wel degelijk een belangrijke functie in het bos. De keurig opgestapelde stammen hebben natuurlijk een ander doel. Want nog steeds moet hier worden geveld om in onze behoefte aan hout te voorzien. Deze bomen worden zorgvuldig geselecteerd, zodat de vitaliteit van het bos blijft behouden.

Speciaal voor kinderen
Wat is er nu leuker dan in bomen klimmen, slootje springen of hutten en bruggetjes bouwen!

Op de kaart zie je het Speelbos waar je helemaal je eigen gang kan gaan. Er zijn dichtbegroeide plekken om verstoppertje te spelen, en er zijn slootjes en twee poelen. Als je eens wilt meewandelen met de boswachter, kan dat op elke eerste woensdagmiddag van maart t/m september.

Wil je meer weten, bel dan met de boswachter, telefoon 0161 - 49 28 46.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMeer water, meer natuur
Zoals overal in Nederland, is ook Brabant steeds meer aan het verdrogen door waterwinning, landbouw, huizenbouw en wegenaanleg.

Het gevolg is dat veel bijzondere planten- en diersoorten verdwijnen. Daarom zijn er op sommige plaatsen in de sloten stuwtjes aangebracht die het water vasthouden of heel langzaam afvoeren.

Speciaal voor kikkers, padden en salamanders heeft Staatsbosbeheer poelen gegraven om hun eieren in af te zetten. Ook libellen en andere waterliefhebbers profiteren daarvan. Om meer natuur te creëren, zijn enkele weilanden afgegraven. Daar kan zich nu een rijke structuur van planten ontwikkelen. Door al deze inspanningen ontstaan hier en daar weer nattere plekken, die voor de nodige variatie zorgen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg komen we langs het Putven. Het mooiste ven op deze route. Dit ven, en ook de omgeving heeft in 1967 een wervelwind meegemaakt. Deze informatie kwamen we tegen op een informatiebord aan de rand van de Chaamse Bossen.

De tornado van Chaam 25 juni 1967

Trekrichting tornado
Het is die zondag een zeer warme dag, waar in Nederland het kwik tot boven de 25 graden stijgt. Om de warme, vochtige lucht in de depressie bij Ierland dringt boven Engeland koude lucht op. Op de grens tussen de zeer warme en de koude lucht ontwikkelen zich zware onweersbuien in West-Frankrijk. Omstreeks 13.00 uur ligt een lange rechte buienlijn tussen Londen en Parijs, die met een snelheid van 80 to 100 kilometer per uur in noordoostelijke richting beweegt. 16.27 uur: er ontstaat een tweede tornado in het Nederlands-Belgische grensgebied bij Ulecoten.

Met een lichte zwenking
Met een lichte zwenking bereikte de tornado de Chaamse bossen. Daar werden over een oppervlakte van ca. 75 ha de hoge naaldbomen ontworteld of afgebroken. Het bleek niet mogelijk uit de valrichting van de stammen duidelijke conclusies omtrent de draairichting van de hoos te trekken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBrokstukken van caravans, golfplaten en graspollen
De beste indruk van de kracht van de tornado en de intensiteit en persistentie van de stijgstromen in de zware hagelbui wordt verkregen door het in kaart brengen van de meldingen omtrent neergekomen voorwerpen, die vermoedelijk door de windhoos waren meegevoerd. Golfplaten zag men neer komen in Gilze en Dongen. Zij werden ook gevonden bij Ijselstein en ten noordoosten van Gorkum. Bij Eethen werden brokstukken van een caravan gevonden. Tijdens de hagelbui die voor de tornado tussen Gorkum en de rotonde van Deil passeerde vielen daar tegelijk met de hagel graspollen uit de lucht. Daar de hoos van Tricht toen nog niet gevormd was, moeten die nabij Chaam opgezogen zijn.

Meer informatie over de tornado kunt u hier vinden.

We deden ruim 3 uur over deze wandeling. We hebben regelmatig stilgestaan om een vogel te spotten of om te genieten van de kleine vennen.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.