Landgoed Hoevens

Korte beschrijving

Onze achtste wandeling in de Baronie. Nog een paar wandelingen in dit gebied en dan hebben we alle hoeken bewandeld. Voor extra informatie zijn we naar de plaatselijke VVV geweest. Zelfs op zondag is dat geen probleem, alle winkels zijn open. Bij de VVV kunt u ook een kaart van het wandelroutenetwerk kopen. Dan kunt u zelf een route samenstellen.


Kenmerken
Startpunt: Baarle-Nassau
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.485149 E5.009056
Afstanden: 12, 10 km
Type: Akker, Bos, Open, Ven
Begaanbaar: Goed
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een mooie GPS wandeling van 12 km ten westen van Baarle-Nassau / Baarle-Hertog in rond Landgoed Hoevens / de Regte Heide.
Er is een verkorte versie van 10 km van deze wandeling beschikbaar.
De wandeling gaat over goed begaanbare paden.
Onderweg komt u verschillende landschappen tegen waaronder de Regte Heide, een juweeltje.
Onderweg komt u helaas geen terras of restaurant tegen.
Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij onze vorige wandeling liepen we langs landgoed de Hoevens. Omdat we ook een paar kortere wandelingen wilden doen leek de witte route over het landgoed wel iets.

Maar we waren de witte paaltjes al snel kwijt. Al doolend kwamen we over de Regte Heide. Dat was helemaal niet onaardig. Zo kwamen we nog een vogelkijkhut, grafheuvels en veel vogels tegen.

Zo begin mei was het bloedheet. We hebben het zeer rustig aangedaan en elke mogelijkheid aangegrepen om vogels te kijken. En die zitten er hier genoeg. Zodoende waren we toch de hele middag onder de pannen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Hoevens
Het 190 ha grote landgoed De Hoevens maakt deel uit van een uitgestrekt natuurgebied waartoe ook De Regte Heide, Riels Laag, Het Ooijevaarsnest en de landgoederen Nieuwkerk en Gorp en Rovert behoren.

Oud cultuurlandschap
In de afwisselende entourage van bossen, heidevelden en akkerland vertoont De Hoevens het heel eigen gezicht van een oud cultuurlandschap. Kenmerkend is het patroon van akkers en weiland, omzoomd door eeuwenoude dreven en houtwallen, kikkerpoelei in bloemrijke akkerranden. Door het toegepaste beheer vindt u hier bijzondere planten en is het landgoed in trek bij wild. In het Heemkundig Museum in Alphen is te zien dat de akkercomplexen van nu nog veel overeenkomst vertonen met de vroegste kaarten uit 1745.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLandbouw
De opbrengst van de 125 ha die in gebruik is als landbouwgrond maakt het mogelijk het landgoed te onderhouden. Op de hogere gronden vindt teelt plaats van gewassen zoals suikerbieten, aardappelen, maïs, granen, erwten en schorseneren.

De graslanden nabij het vochtige beekdal van de Ley hebben door het extensief beheer een bijzondere flora gekregen.

Bossen
Het beheer van de bossen van het landgoed is in toenemende mate gericht op natuurontwikkeling en minder op productie. Er is vooral loofhout, met uitzondering van naaldhoutpercelen op de hogere, drogere en arme ruggen. Karakteristiek zijn de vele volwassen eikenen beukenlanen en de talrijke houtwallen die de landbouwkavels begrenzen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSRijke historie
De Hoevens kent een bewogen geschiedenis. In 709 komen de gronden uit een schenking in bezit van Sint Willibrordus die ze in 736 overdraagt aan de abdij van Echternach. In die tijd zullen er al enkele 'hoevens' hebben gestaan.

In 1175 gaat het bezit over naar de abdij van Tongerloo die het tot 1798 beheert.

Van de vijf hoevens uit die tijd bestaan er nog twee: de 'Nieuwelandse hoeve' uit 1205 en de nog in vrij oorspronkelijk staat verkerende 'Grote hoeve', gebouwd begin 16e eeuw. De andere vallen in 1943 ten prooi aan oorlogsgeweld of, om economische redenen, aan de sloophamer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa de inlijving van Brabant bij het Franse keizerrijk worden de gronden geconfisqueerd en aan particulieren verkocht.

In 1919 kopen de Tilburgse textielfabrikanten H. en J. Blomjous het landgoed aan als jachtgebied. In 1920 bouwt de bekende Tilburgse architect Jan van der Valk een fraaie jachtkamer aan de Grote Hoef.

Een kleindochter van de familie H. Blomjous woont nu op het landgoed en voert er het beheer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStille recreatie
Op het voor publiek opengestelde landgoed bieden wandelpaden, gelegenheid om van dit unieke landschap te genieten. Sinds 1994 is er een rustig en kindvriendelijk natuurkampeerterrein (40 plaatsen), in 2001 uitgebreid met een aantal 'trekkershutten. Een paardenpleisterplaats vormt een grazig rustpunt in de grensoverschrijdende ruiterroute die door het landgoed voert.

Door renovatie van een historische Vlaamse schuur komen nog een passende ontvangstruimte en verblijfsaccommodatie beschikbaar. Het terrein, geopend van 1 april tot 1 november, is aangesloten bij de Stichting Natuurkampeerterreinen, Stichting Trekkershutten Nederland en de Stichting Promotie Gastvrije Landgoederen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe rechte heide is zalige plaats om te wandelen. Prachtige uitzichten (tot Tilburg toe). Volop vogels en ook de grafheuvels zijn een bezoekje meer dan waard.

Een grenzeloos mooi landschap!
De Regte Heide wordt met de landgoedbossen van het Ooijevaarsnest, Nieuwkerk en De Hoevens (particulier bezit) als één geheel beheerd.

Over een lengte van 3 kilometer grenst de Regte Heide aan het dal van de Oude Leij (Riels Laag). Het betreft hier een zeldzame overgang van hooggelegen voedselarme, droge en vochtige heide naar laaggelegen, nat en voedselrijk beekdal.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSpectaculair is het hoogteverschil tussen heide en beekdal. Op de rand van de heide liggen zes grafheuvels uit de Bronstijd (circa 1700 - 1000 jaar voor Christus). De Regte Heide is één van de laatste leefplaatsen van het korhoen in de Benelux. Het beheer van Brabants Landschap is voor een belangrijk deel hierop afgestemd.

Door stuwing (puindam) en verondieping van de Oude Leij is het gebied vernat. Het streefbeeld dat Brabants Landschap voor ogen staat, is een licht kronkelende beek die haar weg zoekt door moeras, nat grasland, wilgenstruweel en vochtig loofbos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVan de vernatting profiteren vogelsoorten als bruine kiekendief, grutto en zomertaljing. De Regte Heide is een belangrijke schakel in de keten van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden tussen Tilburg en Turnhout (België).

Vanuit de vogelkijkhut hadden we een mooi uitzicht over de hele omgeving. Er leuk was het gevecht van twee kivieten en een reiger. Deze laatste werd zonder pardon weggejaagd. Soms moet je even geduld hebben en een half uurtje in de hut gaan zitten. Een goede verrekijker is daarbij zeker aan te bevelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrafheuvels
1 ringwalheuvel, 2-6 paalkransheuvels. Vroege- en middenbronstijd Ca 1700-1000 voor Christus. Opgravingen in 1935 door Prof Dr A.E. van Giffen. Restauratie in 1980 door de Rijksdienst oudheidskundig bodemonderzoek en gemeente Tilburg.

De heuvels zijn teruggebracht in de vorm van voor 1935. Bij heuvels 2-5 zijn palen op de oorspronkelijke plaats ingeslagen. Grafheuvels 2.4. en 6 zijn in twee periodes opgeworpen. Over het oudste graf 19 is een heuvel met paalkrans aangebracht. Na latere bijzettingen is de heuvel opgehoogd, iets verplaatst en van een ringsloot voorzien.

Een heerlijke wandeling. Weer een pareltje in onze verzameling GPS wandelingen.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.