Het dal van de Merkske deel 2

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 09-02-2011

Onze negende wandeling in de Baronie. Daarvoor zijn we naar de plaatselijke VVV geweest voor meer informatie.  Dit is een heerlijke wandeling door een gevarieerd gebied. Onderweg komt u een heel klein beetje bos, een paar poelen, een drassig gedeelte (laarzen zijn dan handig), akkerland, vogels insecten en nog veel meer tegen.
Kenmerken
Startpunt: Baarle-Nassau
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.428552 E4.885695
Afstanden: 6 km
Type: Akker, Bos, Open, Ven
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 7 km door het dal van de Merkske ten zuiden van Baarle-Nassau / Baarle-Hertog.
De route gaat over goed begaanbare paden, met uitzondering van twee drassige gedeeltes. Met goede schoenen is het geen probleem. We hebben de plaatselijke blauwe laarzen route andersom gelopen. Ook zonder GPS kunt u deze route lopen. Onderweg komt u geen restaurant of terras tegen. Maar dat is voor 7 km ook niet echt nodig.
Langere beschrijving

 GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDeze route hadden we tijdens onze eerste wandeling in de Baronie onderweg op een informatiebord gevonden. Op een camping hadden we de bijbehorende beschrijving van Staatsbosbeheer gevonden. Met al deze kennis gingen we op pad.

De route is maar 6 km. Met een beetje doorstappen kun je hem in een goed uur lopen. Maar dan mis de rijkdom aan vogels en insecten. Ook kun je dan niet echt genieten van het gevarieerde landschap.

Wij hebben ruim 3 uur over deze wandeling gedaan. We hebben veel stilgestaan om vogels te spotten en om insecten op de foto te zetten. Dat kunnen we u ook aanraden.

We hebben de route met de klok mee gelopen ipv tegen de klok in. Dat kwam omdat we het eerste paaltje over het hoofd zagen. Het stond aan de verkeerde kant van de weg precies achter een hele pluk groen. Maar ook verkeerd om is dit een leuke route.

Op ontdekking

langs de beek
Om de grens van België en Nederland kronkelt een leuk en bijzonder beekje. Het gaat hier over het beekje de Merkse. Het is maar een paar meter breed, onspringt in Vlaanderen en mondt 16 kilometer verder uit in de Mark.

Het beekdal van de Merksje was nog niet zolang geleden ontoegankelijk voor wandelaars. Er liepen geen paden. Staatsbosbeheer heeft hier nu een laarzenpad aangelegd. Veel meer keuze heeft u ook niet in dit gebied.

De wandeling gaat over onverharde paden en in natte tijden zijn goede waterdichte schoenen (of liever laarzen) hoognodig. In drogere tijden kunt u ook goed vooruit op gewone wandelschoenen. Het laarzenpad is te volgen via de blauwe paaltjes. Onderaan het paaltje staat een vlag. Daaraan kunt u zien of u door België of Nederland loopt. Intussen zijn er een drietal laarzenpaden klaar.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen mooi beekdal
Het lijkt er misschien wel op dat u door een vergeten hoekje van Nederland loopt. U komt onderweg ook weinig andere wandelaars tegen. Nog niet veel mensen hebben dit gebied ontdekt.

Onderweg komt u een aantal mooie poelen tegen. Volgens de kaart kronkelt de Merkske door het landschap. Onderweg heeft u dat niet snel in de gaten. U kunt de Merkske voorbij lopen zonder dat u dat in de gaten hebt. Het lijkt er dan op dat u gewoon een sloot passeert.

Onderweg ziet u kleine graslandjes en bomenrijen. Ze wisselen elkaar af. Ook ziet u hier en daar oude boerderijen. De natuur onderweg is gevarieerd. Ook komt u onderweg beemden tegen. Beemden zijn hooilandjes langs een beek.

Ook kunt u hier plantensoorten tegenkomen die landelijk als zelfdzaam te boek staan. Zomers kunt u kleurige dagvlinders tegenkomen. In de beek komen bijzondere vissoorten zoals de kleine modderkruiper en bermpje voor.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOud dorp ingeklemd door België
Het Merkske ligt in de gemeente Baarle-Nassau. Deze gemeente is bekend door de enigzins vreemde grenslijn en vele Belgische enclaves. Volgens de overlevering loopt er in een cafe de grens dwars over het biljart. Mocht u dat cafe een bezoek brengen dan kunt u een bal van Nederland naar België stoten.

Het enige dorp in dit gebied is Castelré. Hier ook bekend als het Groeske. Castelré bestond al in 1237. Het betekent "weg naar het kasteel.

Het is de moeite waar om even door Castelré te lopen. In het dorp staat een langgevelboerderij gebouwd in 1634. Dit is het oudste huis van Baarle-Nassau. Verschillende soorten korstmossen zijn hier op de muur te zien. Een fotogeniek stukje natuur.

Ook een moeite van een bezoek waar is het cafe in Holland. Hier kunt u proeven aan de Brabantse gewoonte om achterom binnen te lopen. De familie Snoeijs bakt hier al meer dan 100 jaar 'Ei met Hesp' (Ei met ham). Dat moet u zeker ook eens proeven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZoogdieren van ree tot dwergmuis
Tijdens de wandeling kunt u, als u goed oplet, sporen van roofdieren zien als de hermelijk, vos, bunzing en vos tegen komen. U ziet deze sporen het beste in de modder.

Als u gelukt hebt dan kunt u ook reeën tegenkomen. Meestal blijven ze niet lang in zicht. Met grote sprongen zijn ze zo weer weg.

En wat denkt u van de dwergmuis. Het kleinste knaagdier van Nederland. Een grappig oogend beestje met zwarte kraalooges en kleine oortjes. Het klimt graag en gebruikt de staart om stengels en takken. De dwergmuis bouwt een koepelvormige nest die tussen twee stengels, een halve meter boven de grond. wordt gehangen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSkikkers en salamanders
Er komen hier maar liefst 10 van de 16 inheemse soorten amfibieën voor. Groene kikker, bruine kikker, heikikker, gewone pad en rugstreeppad kunt u hier tegen komen.

Verder komen in het beekdal alle vier de inheemse soorten watersalamanders voor. De kleine-, vinpoot- en alpenwatersalamander en de grote watersalamander.

Tot 1986 kwam ook de boomkikker voor in het dal van de Merkske voor. Staatsbosbeheer wil deze boeiende kikker graag terugzien in dit landschap. Voor de voortplanting heeft de boomkikker ondiepe poelen nodig. Staatsbosbeheer heeft intussen een aantal van deze poelen gegraven. Wanneer het leefmilieu weer geschikt is voor de boomkikker zal Staatsbosbeheer deze weer uitzetten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVogels
De wielewaal is erg schuw, maar wanneer een mannetje uit een boom opvliegt vallen meteen zijn gele en zwarte veren en knalrode snavel op.

Prachtig gekleurd is ook de blauwborst. De laatste jaren komt deze vogel meer voor in de bosjes langs de beek.

Familie van de blauwborst is de nachtegaal. U kunt zijn opvallende gezang in ochtend- en avondschemering horen. Ook de geelgors, roodborsttapuit, steenuil en patrijs komen hier voor. Van de zeldzame kwartel leven paartjes rond het Merkske. Als hij 's ochtends heel vroeg vanuit het gras begint te roepen, kun je 'm tot op een meter naderen. Hij vliegt dan niet op maar kruipt als een muis voor je weg door het hoge gras.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe els
Rond het Merkske staan groepjes mooie eiken en verder zijn vooral populieren (hoog!), essen, wilgen en berken te vinden in het beekdal. Maar het meest karakteristiek voor het Merkske is toch wel de els, een donkere boom met vrij horizontale takken.

De els gedijt goed in beekdalen, Deze boom kan als van de weinige bomen goed met zijn wortels in het water staan.

Elsen zijn belangrijk omdat een heleboel planten en dieren op of van deze boom leeft. De zaden van de els zijn in de winter en herfst een belangrijke voedselbron voor de Sijs. De Sijs is familie van de vink en de kanarie.

Het elzenhaantje vreet gaten in de bladeren van de els. Dit is zelfs voordeling in droge tijden. Doordat de els "minder" blad heeft door al die gaten, droogt de boom minder snel uit.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBloemenpracht
In de hooilanden en de elzenbroekbossen kunt u bijzondere planten tegenkomen.. Slanke sleutelbloem, bosanemoon en speenkruid kleuren in het vroege voorjaar de bosranden vol met gele vlekken.

De toekomst van het Merkske
Als u goed kijkt dan ziet u dat de landbouwgronden hoger liggen dan de Merkske. Soms wel een paar meter.

Als de boeren het land bemesten stroomt een gedeelte van deze mest het beekdal in via de sloten. Deze meststoffen zorgen ervoor dat sommige plantengroei gewoon verstikt. Een ongewenste situatie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDaarom wil Staatsbosbeheer een deel van de hogere landbouwgronden aankopen om daar te stoppen met bemesten.

Het beekdal beslaat ongeveer 1000 hectare, waarvan nu zo'n achtste deel in beheer is van Staatsbosbeheer. De komende jaren moet dit groeien tot ongeveer de helft van het gebied. Staatsbosbeheer is van plan om het gebied verder te ontwikkelen. Zo worden nog 150 poelen voor amfibieën gegraven..

Bijzonder voor Nederland zijn de twee paal-kampeerterreinen. Hier kunt u gratis 'wild' kamperen. De enige voorziening op deze paalcamping is een waterpomp. Na zonsondergang moet uw tent staan. Het is dan niet meer toegestaan om nog aan de wandel te gaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStaatsbosbeheer
Staatsbosheheer beheert namens alle Nederlanders meer dan 220.000 hectare natuurgebied, ongeveer één derde van alle Nederlandse bos- en natuurgebieden. De hoofdtaken bestaan uit hout-productie, natuurbescherming en recreatie. Staatsbosbeheer is meer dan bos alleen.

Informatie
Voor informatie en opmerkingen kunt u terecht bij
Staatsbosbeheer,
Gilzeweg 59, 4861 PM Chaam,
tel. 0161-492 846.

Onderweg komt u langs twee poelen. Bij beide staat een informatiebord met precies dezelfde informatie. De tekst kunt u hieronder lezen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPoelen van levensbelang voor amfibieèn
Amfibieèn zijn dieren die zowel in het water als op het land leven. Er zijn verschillende soorten. Hele algemene zoals de Gewone pad en de Bruine kikker en zeldzamere of zelfs met uitsterven bedreigde soorten zoals de Boomkikker en de Kamsalamander.

Poelen vormen voortplantingsplaatsen voor amfibieën. Het vroegere gebruik van de poelen als veedrenkplaats is in het huidige landbouw meestal niet meer nodig. Met het verdwijnen van de poelen verdwenen dus ook de bestaansvoorwaarden van de amfibieën.

Door de aanleg van nieuwe poelen hoopt Staatsbosbeheer de amfibieën te helpen in hun voortbestaan. Zowel in de boswachterijen als in de graslandreservaten van Staatsbosbeheer zijn daarom een flink aantal poelen gegraven. Op deze manier kunnen we weer genieten van deze bijzonder diersoorten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMaaibeurten
De tweede maaibeurt in het Merkske mede mogelijk door subsidie Provincie Noord Brabant.

Staatsbosbeheer is 3 september 2007 gestart met, voor de tweede keer dit jaar, maaien van deze bijzondere graslanden met subsidie van de provincie. Het werk zal naar verwachting 2 a 3 weken duren. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het beheer van deze z.g. schraalgraslanden bestaat uit het maaien van de vegetatie. Het maaisel wordt direct na het maaien afgevoerd. Hierdoor krijgen de planten minder voeding waardoor een bijzondere vegetatie ontstaat met tientallen bijzondere plantensoorten. Dat voedsel kun je versneld afvoeren door een tweede keer te maaien.

Het maaiwerk wordt uitgevoerd met een z.g. "wedlandtrack". De machine heeft rupsbanden en weegt maar liefst twee ton. Desondanks is de druk per vierkante centimeter slechts honderd gram. Dit is zo weinig, dat een kikker er zelfs levend onder uit kan komen. Die geringe druk voorkomt dat de vochtige bodem kapot wordt gereden. De machines doen het werk gecombineerd: ze maaien en halen op. Dat scheelt bovendien één keer rijden.

En zo kwamen we aan het einde van weer een zeer mooie (maar deze keer tropische warme) wandeling.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.