Neerkant

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 09-02-2011

Een leuke wandeling door een afwisselend gebied. Bossen, open landschap, een vleugje Peel, wijdse uitzichten, verrassende doorkijkjes, veel dieren (in de natuur en achter gaas) en ga zo nog maar even door. We liepen deze wandeling op een zon overgoten september zondag. Onderweg was meer dan voldoende te zien en te genieten. En dan ben je veel langer onderweg dan je 11 km stevig doorwandelen.Kenmerken
Startpunt: Neerkant
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.370048 E5.865105
Afstanden: 11, 9, 3 km
Type: Akker, Bos, Open, Peel
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Grotendeels los
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 11 km bij Neerkant.
Er zijn verkorte versies van 3 en 9 km van deze wandeling beschikbaar. Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.
De route is prima begaanbaar.
In Neerkant kunt u horeca vinden.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe zagen deze route op het Internet staan bij IVN Deurne. Omdat we nog geen wandeling hadden bij Neerkant leek het leuk om deze eens te lopen. Na wat heen en weer mailen hadden we een bruikbaar kaartje gekregen van het IVN. Daarmee konden we de route lopen. 

De eerste poging deden we al in juni. Op een tropische dag. Dat was geen succes. We liepen voor de eerste keer met de Colorado 300, het was veel te warm, en we konden een paadje niet vinden waardoor we een heel eind langs een ongezellige weg moesten lopen.

In de herkansing hebben we de route zonder problemen kunnen lopen. Op een mooie zonnige dag. En deze wandeling mag er zijn. Onderweg komt u door een afwisselend landschap. Een verrekijker komt ook van pas. Onderweg komt u langs een leuk weidegebied. Daar kunt u mogelijk wat vogels spotten.

Aan het begin van de wandeling staat een informatiebord. Ideaal om wat info over Neerkant en omgeving te krijgen. Vlak bij het informatiebord ligt een gezellig terras. Een prima gelegenheid om even uit te blazen na afloop van de wandeling.

Neerkant
Het dorp Neerkant ("de Nederkant" ook wel het uiteinde van de gemeente Deurne") was een verzameling: gehuchten op een smalle zandrug tussen twee moerasgebieden. De gehuchten waren gelegen aan de oude verbindingsweg tussen Meijel en Deurne. Ze heetten o.a. Heitrak, Moosdijk, Broek, Schelm, Schans en Luttel- Meijel. De historie van een aantal gaat zeker tot in de middeleeuwen terug. Aan de Korte Zeilkensweg ligt bijv. nog een deel van de grachten van de middeleeuwse boerderij Heitrak. Pas rond 1730 komen we de naam Neerkant in de archieven tegen.

De dorpskern van Neerkant ontstaat rond 1890 nabij het voormalige gehucht Moosdijk. Neerkant wordt in 1890 een zelfstandige parochie, apart van Liessel. Het kerkgebouw is gereed in 1891. In 1915 wordt een klooster met liefdesgesticht, het St. Vincentiushuis, gebouwd. De Zusters Franciscanessen van Veghel trekken er in 1917 in. Zij geven les aan de bewaarschool en de lagere meisjesschool; zij onderwijzen 'vrouwelijke handwerken' en zij verzorgen gasten van het liefdesgesticht. In 1970 verlaten de zusters Neerkant.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt Neerkant zwaar getroffen. Er zijn slachtoffers onder de bevolking te betreuren en veel gebouwen, inclusief de kerk, worden verwoest. Met het in gebruik nemen van een nieuwe kerk in 1957 krijgt Neerkant een nieuw hart. Het gebouw is ontworpen door architect Jos Deltrap uit Deurne. Aan de rand van Neerkant zijn de laatste jaren nieuwe woonwijken ontstaan.

In de Neerkantse bossen bewijzen stuifduinen dat het zand hier vroeger stevig in beweging was. Kijk tijdens een wandeling door het bos eens naar de kruinen van de Grove Den. Dit is namelijk helemaal niet zo'n saaie boom als vaak wordt beweerd. Elke exemplaar is door zijn grilligheid een kunstwerk van de natuur. In het bos ligt nogal wat dood hout, dat bij nadere beschouwing vol leven zit. Allerlei diertjes profiteren hiervan en ook mossen en paddenstoelen waarderen deze voedselbron.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet aardige van Neerkant is dat je zo het dorp uitloopt. Een paar straten van de kerk loop je al in de natuur. Ook in Wikipedia vonden we nuttige informatie over Neerkant.

Neerkant ligt op een hoge noordwest-zuidoost-gerichte dekzandrug tussen twee hoogveengebieden, de Deurnese Peel en de Limburgse Peel (Natuurreservaat De Groote Peel). Halverwege de negentiende eeuw begon men in de regio systematisch het veen als brandstof te winnen. Men paste technieken zoals ontwatering toe om het hele gebied toegankelijk te maken voor grootschalige turfwinning. Men groef greppels en sloten voor de afwatering en vaarten voor het afvoeren van de turf.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZo werden grote delen van De Peel afgegraven, vaak tot op de onderliggende zandlaag. Sporen van deze grootschalige turfwinning in De Groote Peel zijn nog duidelijk zichtbaar. Aan de Brabantse kant werd het veen grotendeels door een maatschappij gewonnen.

Voor transport werden vaarten en kanalen gegraven. In het Limburgse deel werd voornamelijk door particulieren turf gestoken en met karren via de uitgespaarde ‘peelbanen’ afgevoerd. Iedere boer groef hier turf op zijn eigen (of jaarlijks gepachte) stukje grond, waardoor veenputten van verschillende grootte en vorm ontstonden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSToen de turfwinning niet meer rendabel was en grote gebieden waren afgegraven, ging men over tot ontginning van de afgegraven delen. De aanvankelijk voor de landbouw waardeloze zandgronden, werden met kunstmest geschikt gemaakt voor weilanden en akkers. De Groote Peel dreigde omgevormd te worden tot landbouwgebied.

Er kwamen initiatieven om het gebied te bewaren en er een natuurreservaat van te maken. De laatste grote ontginning in de Peel werd in begin jaren zestig beëindigd. Door de vervening van de Peel krijgt Neerkant steeds meer landbouwgrond, en zelfs een eigen kanaal, de Neerkantse wiek, en zo werd Neerkant zelfs een "havenplaats". De vervening van de Peel trok arbeiders aan die onder andere in Neerkant gingen wonen.

Bij de start stond nog een andere informatiebord. Ook die hebben we op de foto gezet.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSFietsen
Deurne is opgenomen in het fietsroutenetwerk De Peel. Met dit routenetwerk heeft u het gemak van een uitstekende bewegwijzering én de vrijheid om uw eigen fietsroutes samen te stellen. U bepaalt zelf uw afstand, u kiest zelf de gewenste richting. Fietsroutenetwerk De Peel sluit naadloos aan op dat van Limburg en De Kempen waardoor de mogelijkheden eindeloos zijn. Bovendien zijn er diverse themaroutes voor u samengesteld met in de routefolder uitgebreide informatie over heden en verleden en de natuur onderweg. Met fietsroute 'Rondje Ons Deurne1 doet u alle dorpskernen van de gemeente Deurne aan. Het is een route met veel natuur en bezienswaardigheden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWandelen
Wandelaars zijn niet met elkaar te vergelijken, wanneer het gaat om hun conditie en interesses. Het wandelroutenetwerk in Deurne en de Peel biedt met zijn ca. 225 km voor elk wat wils. Vergelijkbaar met het fietsroutenetwerk kunt u uw eigen route en afstand bepalen: door de natuur of langs bezienswaardigheden, een korte, middellange of lange afstandwandelroute. De overzichtskaart en wandelgids bieden u alle mogelijkheden om deze gemeente stap voor stap te leren kennen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTerreinfietsen
De gemeente Deurne heeft een aantal prachtige gebieden opengesteld voor de sportieve terreinfietser. Het afwisselende parcours bestaat uit 6 afzonderlijke rondes door de bossen en het buitengebied én verbindingsroutes. Op die manier kunt u de routes afzonderlijk of aan elkaar gekoppeld rijden.

Paardrijden
In de bossen van de Peelregio kunt u prima paardrijden. Voor ruiters, huifkarren en andere aanspanningen is een compleet bewegwijzerd ruiterroutenetwerk uitgezet, dat aansluit op het netwerk in andere regio's in Brabant en België.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDemac = Deurnese Mineralen Afzet Coöperatie
Doel: Gezamenlijke afzet van mineralen uit mest voor de aangesloten bedrijven.
Demac verwerkt mineralen uit mest tot milieuvriendelijke meststoffen. Een van deze stoffen is Fertex, een compostachtige meststof. De akkerbouwer brengt de Fertex op het land om het bodemleven te verbeteren. Fertex geeft op het juiste moment mineralen aan de planten, Hierdoor groeien deze optimaal.

Bijkomend effect is dat er op deze manier zo min mogelijk mineralen verloren gaan. Fertex komt op de markt als geregistreerd handelsmerk. De coöperatie is opgericht in 2000 door ZLTO.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAfrikaantje
Afrikaantje (Tagetes) is een geslacht van eenjarige planten uit de composietenfamilie (Compositae of Asteraceae). Er zijn vele tientallen soorten die van nature voorkomen in de warmere streken van Midden-Amerika en vooral in Mexico. De naam "afrikaantje" slaat dus niet op het gebied van herkomst.

Tegenwoordig is het afrikaantje een bekende tuinplant. Aan het einde van de 16e eeuw werden de soorten Tagetes patula en Tagetes erecta in Europa ingevoerd. Sindsdien zijn er vele hybriden verschenen.

Afrikaantjes hebben matig voedselrijke grond nodig en veel zon. Op een plek in de halfschaduw kunnen de planten ook goed gedijen. Een vochtige en goed doorlatende grond is optimaal voor de ontwikkeling. Het uitplanten dient te gebeuren in het vroege voorjaar.

De geur van deze plant houdt wormpjes en ander ongedierte weg wat haar in de volksmond ook de bijnaam "stinkertje" heeft opgeleverd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDeurnese kanaal
Dit kanaal is samen met de Helenavaart en het Griendtveenskanaal gegraven om de Peel te ontwateren. Dit was nodig om er turf uit te halen. Haaks op deze grote kanalen werden elke 200 meter zijkanalen gegraven, zogenaamde wijken (wieken). Naast het ontwateren van de Peel hadden deze kanalen ook een functie als afvoerkanaal voor het turf.

Tot 1920 werd er was er volop handel in turf en later in turfstrooisel. Na 1920 kwam de steenkool steeds meer in opkomst. In 1980 werd het Peelgebied aangewezen als beschermd gebied (natuurmonument). Door de aanleg van het Deurnese kanaal is Neerkant een tijd ‘havenstad’ geweest.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Molentje
Het weidegebied ten zuidoosten van Neerkant heet naar een wilde plant, de echte Koekoeksbloem, door de mensen hier het molentje genoemd.

In het voorjaar kleuren ze de slootranden rozerood. Het weidegebied 't Molentje is het hoogste weidevogelgebied van Nederland. Grote delen worden beheerd door Staatsbosbeheer, dat het gebied natter, voedselarmer en bloemrijker wil maken. Hoofddoel daarbij is om 't Molentje meer geschikt te maken voor grutto, wulp en kievit.

Onderweg kwamen we hier en daar een bunker tegen. Herinneringen aan de tweede wereldoorlog die ook in de omgeving van Neerkant niet ongemerkt voorbij gegaan is. Op Wikipedia staat veel informatie over de oorlogsjaren in Neerkant.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBunkers
In 1939 werd met de bouw van de Peel-Raamstelling begonnen die ook door Neerkant liep. Bij de aanval zou de de Peel-Raamstelling de Duitse opmars mee moeten vertragen. Die Peel-Raamstelling liep van Grave naar het zuiden, kruiste bij Griendtsveen de spoorlijn Eindhoven-Venlo om tenslotte voorbij de Peel, langs Noordervaart en Zuid-Willemsvaart, af te buigen naar Budel-Dorplein. Een van de zwakke plekken in de linie was het gebied rond Meijel en Neerkant, een doorgang door het veen. Het anders zo stille dorpje Neerkant werd vanaf de mobilisatie in augustus 1939 overspoeld met militairen.

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 viel het Duitse leger Nederland binnen, en daarmee ook Neerkant. Bij de inval van de Duitsers in Neerkant werd door het Nederlandse Leger, dat hier gestationeerd was, een aantal boerderijen in brand gestoken om een vrij schutsveld te krijgen, maar het was tevergeefs. Al snel werd het hazenpad gekozen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe jaren daarna werd niet veel van de oorlog gemerkt. De Duitsers bemoeiden zich met het wel en wee van het dorp, er werden bijvoorbeeld zoeklichten neergezet maar verder bleef het vooralsnog rustig.

In het oorlogsjaar 1944 werd Neerkant zwaar getroffen. Onder meer de kerk en de hoeve Heitrak moesten eraan geloven. In de nacht van 24 september 1944 verdwenen plotseling alle Duitsers uit het dorp en de dag daarna trokken de Engelsen Neerkant binnen. Maar de Duitsers zouden niet zonder slag of stoot vertrekken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp 27 oktober vond een zware Duitse aanval plaats op het dorp. Bijna het gehele dorp zag zich genoodzaakt om te evacueren. Hierdoor moesten ook de Engelsen vertrekken en kregen de Duitsers het dorp weer in handen. Twee dagen later vond de echte Peelveldslag plaats. Een groot Engels leger gesteund door Typhoon-bommenwerpers verdreven de Duitsers uit het dorp en de rest van de Peel.

Op 1 november 1944 werd door een Amerikaanse voltreffer op een Duitse munitietank de gehele kom van het dorp zwaar beschadigd. Ook van de kerk bleef niet meer dan een ruïne over. Een dag later werd eindelijk het dorp voorgoed van de Duitsers bevrijd door het Engelse leger.

En zo kwamen we bij de Neerkantse kerk uit. Een heerlijke wandeling achter de rug. Wat is er toch veel te zien onderweg. Met ruim 80 foto's, eigenlijk allemaal de moeite van het kijken waard. Voor u hebben we de 60 mooiste uitgekozen.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.