Zesgehuchten

Korte beschrijving

Prachtig weer, een flauw zonnetje, een milde temperatuur en geen wind. Een thuiswedstrijd rond Zesgehuchten. Er ligt een mooi gebied tussen Geldrop en Eindhoven. Nu nog landelijk, maar langzaam wordt het gat tussen Geldrop en Eindhoven dichtgebouwd. Over het gebied is veel te vertellen. Zeker over de gehuchten van Zesgehuchten. Het gehucht Riel is zelfs beschermd. Als je daar loopt heb je even het gevoel terug te gaan in de tijd. Veel wandelaars onderweg. Dat geeft ook aan dat dit een mooi gebied is voor een wandeling.


Kenmerken
Startpunt: Geldrop
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.418415 E5.541974
Afstanden: 13, 6 km
Type: Akker, Bos, Hei, Open, Ven
Begaanbaar: Gedeeltelijk drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 13 km bij Zesgehuchten in Geldrop.
Er is een verkorte versies van 6 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.

De wandeling is niet geschikt voor mensen met een rolstoel of scootmobiel.
De route is goed begaanbaar op een klein drassig stukje na.
Horeca komt u tegen in Geldrop.Langere beschrijving

We zetten deze keer de fiets bij de kerk van Zesgehuchten neer. Dat is het voordeel van wandelen in je eigen dorp. Kun je lekker op de fiets. In één van de fietstassen zit Mollie. De route is niet al te lang, en zodoende kan ons hondje mee. De zon schijnt flauwtjes door de dunne bewolking. Het is windstil en heerlijk winterweer voor een wandeling. Dat hebben meer mensen in de gaten. We komen onderweg geregeld een wandelaar tegen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij de kerk is nog een beetje de oude sfeer van Zesgehuchten terug te vinden. Zeker de straat Hoog Geldrop, met een paar cafés, een cafetaria en een paar kleine winkeltjes is een mooi stukje Geldrop.

Veel is er de laatste jaren bijgebouwd, een voorbeeld hiervan is de wijk Genoenhuis. Om Zesgehuchten loopt nu de Gijzenrooise weg. Vroeger kon je vanaf Hoog Geldrop zo de natuur inlopen. Nu moet je even de weg oversteken. Zo zie je bebouwing steeds verder oprukken. Misschien is over een (groot) aantal jaren Geldrop wel aan Eindhoven vastgebouwd.

H. Maria en Brigida kerk
"De kerk H. Maria en Brigida, is gebouwd tussen 1879 en 1884. Het is een R.K.-kerk in Neo-Gotische stijl. Het ontwerp is van architect H.J. van Tulder. Het is een driebeukige kruiskerk met toren en dakruiter onder zadel- en lessenaarsdaken met leien gedekt. De kerk staat in het voormalige kerkdorp Zesgehuchten, aan de Pastoor van Hooffstraat 1."

We snuffelen even op de website van Belangenvereniging Zesgehuchten voor meer informatie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZesgehuchten
Op 1 mei 1921 werd Zesgehuchten door Geldrop geannexeerd. Twee heel verschillende dorpen werden verenigd tot één gemeente. Het gemeentehuis van Zesgehuchten (tegenover de kerk) werd na de annexatie overbodig en het werd voor fl 3000,- verkocht aan de heer Janus Geeven, die naast het gemeentehuis een café had. Zesgehuchten hoorde bij de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten en bestond uit Gijzenrooi, Genoenhuis, Hulst, Hoog Geldrop 't Hout en Riel.

Op het tegeltableau van het voormalig gemeentehuis maakte de ontwerper een historische fout: hij vermeldde niet het gehucht Genoenhuis ( wat "dat nieuwe huis" betekent) maar spreekt wel over 't Zand. Ook noemt hij Papenvoort dat echter een buurtschap van Hulst was. Het gehucht Riel lag vroeger in een bosrijke omgeving. De naam komt van Rielle of Rietlo en "lo" betekent open plek in het bos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHoog Geldrop duidt op een hoger gelegen plaats in het landschap. Verschillende straatnamen verklappen iets over hoe het er in Zesgehuchten in vroeger tijd uit moet hebben gezien. Neem de Rielsedijk. Om vanuit het gehucht Riel bij de kerk te komen, moest men dwars over de Rielsche Heide, een gebied rijk aan vennen en moerassig bos. (Het enig overgebleven moerassige gebied is de Zegge.) Wie een beetje netjes voor meneer pastoor wilde verschijnen, nam het opgehoogde pad, later de Rielsedijk genoemd. Iets verder op lag (en ligt) Papenvoort, dat zijn naam ontleende aan de doorwaadbare plaats (voort) in de beek ter plaatse, waar de priesters (of papen) plachtten over te steken. Wie van de andere kant van de kerk kwam moest een goed voerman zijn, want daar moest men door een modderige landweg de Diepe Vaart.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe bewoners van Hoog Geldrop zaten hoog en droog, vooral dankzij de afwatering van de Beekloop. Een gedeelte van de beek werd onlangs verlegd en loopt naast de Gijzenrooiseweg. De oude loop is nog te zien achter het jeugdhuis, waar de Beekloop ondergronds verder stroomt naar de Dommel. Hij laat nog wel zijn sporen na, zoals blijkt uit benamingen zoals de Beekweide, Midden Beekloop en Beneden Beekloop.

De aanleg van de spoorlijn sneed Zesgehuchten in tweeën. Nog steeds is het spoor een barrière tussen Zesgehuchten en het centrum van Geldrop. Omdat er een oversteek over het Eindhovens kanaal gemaakt moest worden, werd de spoorlijn verhoogd aangelegd. Het zand dat voor deze ophoging nodig was werd door een grote machine uitgegraven. Op die plaats ontstond een grote vijver, die genoemd is naar die graafmachine, die in de volksmond "De IJzeren Man" heette.

Een aantal "spoorwerkers" is in Zesgehuchten blijven wonen en stichtten hier hun gezin. Ook bood "het spoor" werk bij het emplacement bij het station. Aan de Zesgehuchtense kant werden daar de wagons geladen en gelost. Via de Losweg kon (kan) men bij de oprit komen en naar boven rijden. Op deze plaats werden later ook de DAF-personenauto's op de trein gezet. Bij de wielersportliefhebbers is deze klim bekend onder de naam van "de col van Zesgehuchten".

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan de Rielsedijk is een historisch en markant huis herbouwd: "Huize Josephine".
In het huis zijn een aantal authentieke elementen gebruikt. die de stichting "Behoud Josephinehof" zorgvuldig heeft bewaard. Het oude jachthuis is in zijn oude glorie hersteld en veel oudere Zesgehuchtenaren herinneren zich de voormalige bewoners: Harrie van Vlerken en zijn vrouw Josephine.

Een aantal grootgrondbezitters hadden vroeger percelen grond in Zesgehuchten liggen. Baron Michiels van Kessenich en baron van Tuyll van Serooskerken (van het kasteel van Heeze) hadden grote stukken land gekocht van de Zesgehuchtense boeren. De landerijen werden gebruikt voor de jacht of werden verpacht. In de volksmond werd een perceel tussen de huidige Eindhovenseweg en de Rielsedijk "de Baron z'n wei" genoemd. Later kwam daar de ijsbaan annex sportveld nu ligt er de woonwijk "de Bronzenwei".

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOver de Rielsedijk is ook het e.e.a te melden. Deze straat is lang redelijk onbebouwd gebleven. Maar de laatste jaren wordt er weer stevig gebouwd. En geen kleine huizen, mee grote villa's.

De belangenvereniging Zesgehuchten is altijd tegen de bouw van meer huizen langs de Rielsedijk geweest, en heeft die bouw een tijdje kunnen tegenhouden. Maar in 2008 zie je overal nieuwbouw. Jammer, want daarmee gaat de sfeer van deze straat verloren.

Dan lopen we richting Gijzenrooise Zegge.

De Gijzenrooise Zegge
Rondom de graslanden liggen eeuwenoude akkers. Hier worden op biologische wijze, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, granen verbouwd. De kruiden op de akkers trekken vlinders, vogels en zoogdieren aan. Soorten als patrijs en de Geelgors voelen zich hier thuis.

De kern van het gebied bestaat uit "Zegge", een moerasbos met soorten als moerasviooltje, gele lis. waterviolier en els. Het moeras wordt omgeven door vochtige graslanden met koekoeks- en pinksterbloemen.

Natuurgebied Gijzenrooise Zegge is in eigendom en beheer bij Brabants Landschap, een organisatie die natuurgebieden voor de toekomst wil bewaren, voor u, uw kinderen en kleinkinderen. Het gebied sluit aan op de natuurterreinen Groote Heide en Stratumse Heide.

Dan gaat de tocht weer verder richting Stratumse Heide en Groote Heide. Een schitterend gebied om doorheen te lopen. Met een beetje gelukt komt u de grote grazers tegen. Schitterende beesten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSStratumse Heide
Dit gebied is een stuifzandlandschap met opvallende hoogteverschillen. De bodem is nu vastgelegd door een aaneengesloten vegetatie van bos en heide.

In het gebied liggen enkele vennen waarvan het Kanunnikesven bekend is om zijn veeneiland en het voorkomen van een aantal bijzondere plantesoorten, zoals lavendelheide, veenbes en veenpluis. Op de hoge delen van de heide domineert struikheide en op de lage delen groeien dopheide en pijpestrootje.

Op de heide grazen schapen, rundvee en welsh-pony's. Door de begrazing zal het met houtopslag dichtgegroeide deel van de heide weer open worden. Dit begrazingsproject is opgezet in samenwerking met schaapsherder Cor Adriaans uit Eindhoven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe lopen door een heerlijk gebied richting A67. Hoe dichter we in de buurt komen hoe meer je het verkeer hoort. We lopen even naar de brug over de A67, Deze brug is een prima uitzichtspunt om de randweg Eindhoven (Knooppunt Leenderheide) te kunnen bekijken.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft hier een faunavoorziening aangelegd. Deze helpt dieren veilig de snelweg over te steken. Een faunavoorziening kan boven of onder de snelweg liggen. Voorbeelden zijn tunnels, buizen, loopbruggen en wildviaducten. Dieren die gebruik maken van deze faunavoorzieningen zijn onder andere de ree, das, vos, egel, wezel, muis en salamander.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGroote Heide
Dit gebied bestaat uit stuifduinen, open heide en bos. Naast hoge delen met struikheide, komen lage delen voor met dopheide, blauwe zegge, klokjesgentiaan en zonnedauw.

Binnen het heidegebied liggen enkele vennen waarvan het Klein Huisven het grootste is. Op de Groote Heide komen een groot aantal vogel soorten voer o.a. roodborsttapuit, geelgors, boom leeuwerik, boompieper, wulp en ransuil.

De fiets- en wandelpaden in dit gebied bieden een uitstekende mogelijkheid om dit fraaie natuurgebied te verkennen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij het informatiebord van de Gijzenrooise Zegge sta je aan één kant tegen de bebouwing van Eindhoven (Stratum). Aan de andere kant kijk je kilometers over de velden. Een mooi contrast.

Stratum
Het boerendorp Stratum met omliggend gebied (vooral bos en hei) was oorspronkelijk eigendom van de heren van Heeze en Leende. Met het opkomen van de industrie in de 19e en 20e eeuw (sigaren, textiel) werd de band met Eindhoven steeds belangrijker.

De gemeente Eindhoven werd op 1 januari 1920 gevormd uit het oude stadje Eindhoven en de omliggende gemeenten Woensel, Strijp, Gestel, Stratum en Tongelre. Het 'annexatiemonument' dat deze gebeurtenis memoreert bevindt zich te Stratum.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEn dan kijk je opeens vanuit de natuur naar de eerste boerderij van Riel. We hadden geluk, de zon stond er mooi op. Een plaatje. Het gehucht Riel straalt nog iets van vroeger uit. Van een gehuchtje waar de tijd enigzins heeft stilgestaan. Een echt fotogeniek gehucht.

Riel
Het gehucht Riel was één van de gehuchten van het dorp Zesgehuchten. Dit dorp viel onder de heerlijkheid Heeze, Leende en Zesgehuchten. Tussen 1810 en 1921 was Zesgehuchten een zelfstandige gemeente. In 1921 vond een annexatie plaats door de gemeente Geldrop. Sinds 1975 valt Riel niet meer onder Geldrop, maar maakt het gehucht deel uit van de gemeente Eindhoven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet huidige gehucht Riel is ontstaan omstreeks de 13e eeuw. De eerste vermelding van Riel dateert van 1296. Nabij de lakerloop stonden destijds twee hoeven die eigendom waren van het Geefhuis in Den Bosch. Een instelling die zorgde voor de arme inwoners van Den Bosch. De pachtopbrengst van de hoeven in Riel was een inkomstenbron van deze organisatie.

Tussen de beide Geefhuishoeven stond het huis van de rentmeester van het Geefhuis. In de 18e eeuw werd dit pand gebruikt als jachthuis door Eindhovense notabelen. Het stond bekent als "het Speelhuis van Riel'! De beide middeleeuwse hoeven er het Speelhuis zijn verdwenen, maar de oude gracht van het Speelhuis is nog goed herkenbaar.

Nabij de hoeven stond een kapel van Sint Antonius Abt. Deze is gebouwd aan het einde van de 15e eeuw en herbouwd omstreeks 1520. Dit wijst mogelijk op een verwoesting van de kapel door troepen van de hertog van Gelre, die destijds deze omgeving onveilig maakten. De kapel kwam in 1648 in handen van de protestanten. Het gebouwtje fungeerde enkele jaren als school, maar is daarna afgebroken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVermoedelijk is de Rielsedijk in de 17e eeuw aangelegd, Aan weerzijden verrezen boerderijen en landarbeiderswoningen. Geleidelijk verschoof de bebouwing vanaf de kapel in de richting van de dijk.Twee keer vond op Riel een grote brand plaats. Op 31 maart 1876 gingen vijf boerderijen in vlammen op. Het jaartal 1876 op één van de huidige boerderijen (Riel 2) verwijst hierna. Op 12 april 1923 vond een brand plaats aan de zuidzijde van de Rielsedijk.

Momenteel telt het gehucht nog een 18e-eeuwse boerderij (Riel 14) en enkele 19e-eeuwse panden (zoals Riel 13). Deze boerderijen behoren tot het langgeveltype. Woonhuis, stal en deel bevinden zich hierbij naast elkaar onder één dak met de toegangen in de lange gevel die evenwijdig ligt aan de weg. Het pand Riel 14 is gelegen naast een driehoekig perceel dat beplant is met eikenbomen. Vanouds was dit stuk grond langs de Lakerloop in bezit van de gemeente Zesgehuchten. ln 1832 gebruikte de gemeente dit perceel al voor de aanplant van eikenbomen, die na verloop van tijd verkocht konden worden. Ook aan weerszijden van Riel 14 groeiden voorheen eikenbomen die eigendom ware van de gemeente. Op de kaart van 1832 is dat nog goed te zien.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1987 is Riel een beschermd dorpsgezicht geworden. Ondanks de oprukkende bebouwing van Eindhoven en enkele nieuwe panden, ademt het gehucht Riel nog steeds de sfeer van het Brabantse platteland.

Riel is gelegen op een deKzandrug langs de Lakerloop, een beekje dat in Tongelre uitmondt in Je Dommel, bij Huize de Laak. Rondom het relatief hooggelegen gehucnt bevonden zich vanouds moerassen en heidevelden. De Gijzenrooise Zegge is als enige moeras nog in stand gebleven. Door de aanleg van de Geldropseweg in 1840 werden zowel de Rielse Heide als een ven in dat gebied ontgonnen.Hierdoor ont tonden akkerlanden, weilanden en een moerasbosje, welke gelegen zijn tussen ae Rielsedijk en de Daffabrieken aan de Geldropseweg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMariakapel op Riel
Gewijd aan Onze Lieve Vrouwe van de Zeven Smarten. Dit kapelletje is in 2008 gerealiseerd door de buurtbewoners van Riel en ontworpen door André de Bock.

In 1487 werd de eerste kapel gebouwd langs het kerkpad naar de kerk in Zesgehuchten. Deze werd in 1512 verwoest en in 1520 weer opgebouwd.

In 1648 kwam de kapel in handen van de protestanten. Na een tijdje als schooltje in gebruik te zijn geweest, werd de kapel in de 18de eeuw gesloopt. Omstreeks 1867 werd er langs de Rielsedijk een kleine Mariakapel opgericht die inmiddels verdwenen is.

De kapel is op september 2008 ingewijd door pater Paul Iruthayasamy, pastoor van de parochie Pius X. Deze plaquette is op dezelfde dag onthuld door wethouder Mary Fiers.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe lopen over de Rielsedijk terug. Hier gingen vroeger de kerkgangers van Riel naar de kerk van Zesgehuchten en later weer terug. Toen was de verhoogde dijk nodig om droge voeten te houden. Nu ligt er een mooi fietspad. Maar we hebben lekker over het kleine paadje langs het fietspad gelopen. In de verte is de kerk van Zesgehuchten een mooi uitzichtspunt.

Dit was weer een leuke wandeling. Cultuur, geschiedenis en een prachtige natuur. Wat wil een mens nog meer op een zondagmiddag in december.

En als u dorstig of hongerig bent: in Zesgehuchten is een natje en een droogje zonder problemen te krijgen.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.