Witte Bergen

Korte beschrijving

Vroeg op pad, de zon net op, de thermometer staat op -6. Heerlijk weer voor een mooie wandeling vanaf Kasteel Asten naar de Witte Bergen en via Heusden weer terug. De zon schijnt ons soms hinderlijk in de ogen, maar zorgt ook voor mooie foto's. Eerst de handschoenen aan, maar halverwege kunnen die weer uit, we zijn warmgelopen. Onderweg zie je veel kassen. Er wordt flink gestookt vanwege de lage temperaturen. Dat geeft mooie plaatjes.


Kenmerken
Startpunt: Heusden-Asten
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.391257 E5.753154
Afstanden: 16, 15, 12, 9 km
Type: Akker, Cultuur, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 16 km bij Heusen-Asten.
Er zijn verkorte versies van 15/12 en 9 km van deze wandeling beschikbaar.
De route van 12 km is ook geschikt voor scootmobiels.
De andere routes zijn goed begaanbaar, op een klein drassig stukje na. Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.

Ook wandelaars zonder GPS kunnen hier goed terecht. Kijk maar eens naar de deze papieren wandeling.



Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe beginnen de wandeling bij Kasteel Asten. Dit kasteel ligt enigzins verscholen. Als je het niet weet te liggen dan rij je er zo voorbij. En dat is jammer want het kasteel is van de voorkant een plaatje.

 Op de kleine parkeerplaats trekken we de wandelschoenen aan. De camera gaat om de nek en de GPS wordt gestart.

Kasteel Asten
De oudste vermelding van 't Huys tot Asten' dateert van 1399. Op dat moment stond er nog een ander versterkt huis in Asten. Gerard van Berkel, de toenmalige heer, gebruikte 't Huys Ten Perre', gelegen op Ostade, als beheerscentrum voor zijn bezittingen in Asten. Hij deed dit goed van de hand om 't Huys tot Asten', gelegen in het moeilijke toegankelijke dal van de Aa, uit te bouwen tot een kasteel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet echtpaar Catharina van Brederode en Bernard van Merode zorgde tussen 1600 en 1625 voor een gehele modernisering en vergroting van het kasteel. Ook Everard van Deurne, een van de invloedrijkste heren van Asten, liet diverse verbeteringen aanbrengen. De toegangspoort stamt uit het begin van de zeventiende eeuw. Dit gedeelte van het kasteelcomplex groeide uit tot een belangrijk landbouwbedrijf.

Vanaf omstreeks 1600 tot 1720 werd het kasteel daadwerkelijk door de adellijke eigenaren bewoond. Het was een periode van betrekkelijke bloei waarin de heren en vrouwen van Asten nauw verbonden waren met het leven in hun heerlijkheid. Vanuit het kasteel beheerden zij hun uitgebreide bezittingen, waaronder een aantal pachthoeven en een tweetal molens. De heerlijke rechten verschaften hen aanzienlijke macht over de
Astenaren.

Tussen 1735 en 1836 was de heerlijkheid Asten eigendom van welgestelde burgers uit Amsterdam en Dordrecht. Zij verbleven slechts zelden op het kasteel. De voorburcht werd verpacht en in 1754 gesplitst in twee boerderijen met bijbehorende landerijen. Andere hoeven werden afgestoten. Wel bleef de Astense windmolen in bezit van de heer van Asten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVanaf het moment dat het kasteel in de negentiende eeuw niet meer werd bewoond, begon het verval. Nog bruikbare materialen werden er door omwonenden uitgesloopt. In 1935 maak te de toenmalige eigenaar, baron Clemens van Hövell tot Westerflier een begin met de herbouw.

Enkele weken na de bevrijding van Asten vestigden de Amerikanen hun hoofdkwartier in het kasteel. Zij werden hieruit verdreven door een Duitse patrouille die fosforgranaten afvuurde op het gebouw. De enkele jaren daarvoor herbouwde noordvleugel met traptoren ping in vlammen op. Sindsdien rest van het 'Huis van Asten' niet meer dan een ruïne.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de jaren zeventig werd de zuidvleugel van de voorburcht door de laatste heer van Asten tot woning verbouwd. Achter het gerestaureerde voorgebouw ligt de ruine van het kasteel. De binnenplaats en de ruine zijn privé-terrein.

Na een flink stuk gelopen te hebben in het buitengebied van Heusden komen we bij de Zuid-Willemsvaart. We missen net een boot. Jammer dat maakt de foto net iets leuker. Op Wikipedia vinden we meer info.

Zuid-Willemsvaart
De Zuid-Willemsvaart moest oorspronkelijk deel uitmaken van een grote kanaalverbinding tussen de Rijn, de Maas en de Schelde. Ze werd reeds door de Romeinen gedroomd, maar de Spanjaarden startten als eersten de werken (21 september 1626). Slechts het gedeelte van de Fossa Eugeniana tussen Neuss en Venlo was voltooid toen de werken twee jaar later werden gestopt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Franse Napoleon wilde de ambitieuze plannen voltooien. Hiertoe moest zijn Grand Canal du Nord bij Lozen voorzien worden van water, want daar lag de top van het kanaal tussen de Schelde en de Maas. Eerst werd gedacht aan de kanalisering van de Dommel en/of de Aa. Dit plan stamde nog uit het eind van de 18e eeuw en had als doel stadsmest uit 's-Hertogenbosch aan te voeren om daarmee de Peel en de Kempense heidevelden te ontginnen. De Dommel en de Aa voldeden echter niet, dus moest Napoleon Maaswater gebruiken.

Bij Smeermaas tapte een klein voedingskanaal dat de Zuid-Willemsvaart zou worden Maaswater af en voerde het naar Lozen. Dit kanaal was tevens gunstig voor de Maashandel, want de Maas maakt veel meanders. Aan het kanaaltje werd in 1804 begonnen en werd afgemaakt in 1809; het was ook slechts 5 m breed. Ook deze werken werden stopgezet. Het deel tussen Beringe en Lommel was toen grotendeels klaar.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa Napoleon kwam de Nederlandse koning Willem I aan de macht in de Nederlanden. Hij besloot het kanaal te moderniseren. Hij maakte de vaart breder, dieper en rechter en trok haar door naar Maastricht en 's-Hertogenbosch. In 1822 liet hij de constructie beginnen. Op 1 juli 1825 kwam het gedeelte van 's-Hertogenbosch tot Helmond gereed en in 1826 werd het gehele kanaal geopend.

Oorspronkelijk heette het kanaal gewoon Willemsvaart, maar toen later een kanaal in Drenthe deze naam ook kreeg, werd Zuid toegevoegd en die in het noorden Noord, zij het dat de Noord-Willemsvaart tegenwoordig Noord-Willemskanaal wordt genoemd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet doel van dit kanaal was om de industrie te bevorderen en een goede verbinding tussen Nederland en het Luikse industriebekken te scheppen. Toen beide landen gescheiden werden, werd dit doel verwaarloosd en verloor het kanaal dus haar economisch belang.

De afstand tussen begin- en eindpunt is 122,5 kilometer, en het hoogteverschil tussen de twee punten 40 meter. Om het verval te overbruggen waren 21 sluizen nodig. Het kanaal werd met de hand gegraven en kostte uiteindelijk 4,45 miljoen gulden. In de jaren zestig werd het gedeelte van het kanaal in het centrum van Maastricht en ten zuiden ervan gedempt wegens de aanleg van de Maasboulevard. Sindsdien begint het kanaal bij het Bassin in Maastricht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan de overkant van het kanaal ligt de Kanaaldijk Zuid. Een weg die veel verkeer trekt. We nemen het verkeerslawaai maar voor lief. Misschien dat over een aantal jaren alle auto's elektrisch zijn en nauwelijks nog lawaai maken.

De route gaat verder naar de visvijvers Witte Bergen. Normaal zijn visvijvers nauwelijks interessant om langs te lopen. Maar deze vijvers zijn een plaatje. Er wordt al geschaatst door een paar durfals. Het ijs maakt zoveel geluid dat het niet zou verbazen als er eentje doorheen zakt. Gelukkig gebeurde dat niet.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWitte Bergen
Deze ruime visvijver ligt aan de Gezandebaan. Bij de vijvers zijn verschillende parkeerplaatsen, toiletten, een tweetal schuilhutten, picknicktafels en vissteigers (ook voor gehandicapten).

We lopen verder richting centrum van Heusden. Een klein centrum met een hotel, kerk, botanische tuin, een monument, een paar cafeetjes en zelfs een supermarkt. Een prima plek om even bij te komen, een kopje koffie te nuttigen of een hapje te eten. Je kunt er zelfs overnachten. Niet gek met het natuurgebied de Groote Peel om de hoek.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHeusden
Heusden is een kleine kern in de Noord-Brabantse gemeente Asten. Heusden heeft wel meer inwoners (ca. 2200), dan Ommel, een andere kern in de gemeente. Men hanteert ook wel de benamingen Heusden-Asten en Asten-Heusden.

Heusden was al in de middeleeuwen een klein gehucht, dat zich in de loop van de eeuwen opsplitste in de Voorste-, Middelste- en Achterste Heusden. Later groeide het gehucht uit tot een heide-ontginningsdorp. De bewoners besloten een coöperatieve winkel op te richten, waarvan de baten zouden worden gebruikt voor de bouw van een school en kerk. In 1918 kwam er een school, in 1920 werd een pastoor benoemd, terwijl in 1921 ook de zelfstandige parochiekerk gereed kwam. In 2006 werd de parochie met de twee andere parochies uit Asten samengevoegd tot de Angelusparochie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Kerk van de heilige Antonius van Padua is een eenvoudige eenbeukige neogotische kerk uit 1921. De architecht hiervan was Vorstermans uit Oss. Ze bezit zeven gebrandschilderde ramen in het koor, die de zeven sacramenten voorstellen. De voormalige pastorietuin werd vanaf 1980 ingericht als botanische tuin. Er zijn onder meer coniferen en succulenten aan te treffen.

Het monument dat we tegenkwamen laat een turfsteker zien. De Peel is hier dichtbij en alle gemeenten in de Peel hebben natuurlijk een verleden van turf.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHelaas was eind december weinig te genieten van de botanische tuin. We moeten in de zomer nog maar een terugkomen.

Botanische tuin Heusden
Met de aanleg van de tuin is door Martien Manders in 1980 gestart. Voorheen was het de pastorietuin van de parochie St. Antonius, Heusden, met fruitbomen,struiken en wildgroei.

Samen met Jan Vervoordeldonk werd de pastorietuin helemaal op de schop genomen en zodanig ingeplant dat er na enige jaren belangstelling groeide voor het huidige concept. Met steun van het kerkbestuur en heel veel eigen inzet van de leden van de inmiddels gevormde werkgroep groeide het uit tot een parkje, waarin vooral de oudere coniferen opvallen. Verder trekken ook rotsplanten en een rosarium de aandacht. Een verwarmde kas maakt het mogelijk allerlei cactussen te houden voor zowel binnen als buiten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoelstelling van de werkgroep is de tuin van mei tot oktober (van 10.00 uur tot 20.00 uur) voor belangstellenden gratis toegankelijk te doen zijn. Zij vervult een educatieve functie voor zowel jeugd als volwassenen en is daarnaast een natuurlijk rustpunt in het hart van het dorp Heusden. De werkgroep wenst u veel genot. Honden en fietsen zijn in de tuin niet welkom.

En daarna gaat het weer richting kasteel Asten. Ook dit was weer een heel aardige wandeling. Er was onderweg meer dan genoeg te zien om bezig te blijven. De foto's zien er weer geslaagd uit. Wat wil een mens nog meer.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.