Twaalf Apostelen

Korte beschrijving

Even uitwaaien na Carnaval 2009. We hadden een route bij Someren in gedachte. Maar dat bleek geen succes. De brug over de Zuid Willemsvaart die wel op de kaart stond was intussen niet meer aanwezig. Daarom even improviseren. Veel tijd hadden we niet want het zonnige weer was intussen aan het omslaan naar motregen. Bij Heusden (Asten) hadden we een tijd geleden een bordje van een wandelroute gezien. En de naam "Twaalf Apostelen" klonk ons heel aardig in de oren.

Het werd maar een korte route want de Twaalf Apostelen route is maar 2,5 km lang. We hebben een ommetje langs de Voordeldonkse Broekloop gemaakt om even uit te waaien. Daarna hebben we zijn we achterom Kasteel Asten gelopen. Van die kant is de ruine mooi te zien, zolang er maar geen blaadjes aan de bomen hangen. En zo hadden we toch weer een aardige wandeling gelopen. Ook kort kan leuk zijn.


Kenmerken
Startpunt: Heusen-Asten
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.391548 E5.753207
Afstanden: 6, 4, 3 km
Type: Akker, Bos, Cultuur, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS route van door het gebied de 12 Apostelen bij Heusden.
De route is 6 km lang. Er zijn verkorte routes van 3 en 4 km beschikbaar.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.
De wandeling kan ook in omgekeerde richting worden gelopen.
De route is goed begaanbaar. In de zomer kan het gedeelte langs de beek enigzins moeilijk begaanbaar zijn.
Tijdens deze route komt u geen horeca tegen.
De route van 4 km is ook geschikt voor een scootmobiel. Het gedeelte langs de beek is redelijk vlak en vrij breed. In de zomer kan de route moeilijker toegankelijk zijn voor scootmobiels vanwege het hoge gras.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe parkeerden de auto bij Kasteel Asten. Het is elke keer weer leuk om het kasteeltje te zien liggen als je over de oprijlaan richting het kasteel rijdt. Aan de voorkant zie je alleen de poort. Het eigenlijke kasteen ligt mooi verstopt achter deze ingang. Door de begroeiing (zelfs in de winter) zie je de ruine snel over het hoofd.

Aan het einde van de wandeling lopen we achter het kasteel om. Dan heb je een prachtig uitzicht over de ruine. Als er tenminste maar geen bladeren aan de bomen zitten.

Waarom zou deze wandeling de "Twaalf Apostelen" genoemd zijn? Onderweg zien we niets dat een verklaring voor deze naam geeft. Ook op het Internet kunnen we niets terugvinden. Mocht iemand meer informatie hebben dan horen we dat graag.

We lopen een groot gedeelte van de wandeling langs de Voordeldonkse Broekloop. Beide zijden van deze beek zijn goed te begaan. Wel kan in de zomer het gras hoog staan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVoordeldonkse Broekloop
De Voordeldonkse Broekloop is een riviertje in de gemeente Asten. Het is een zijrivier van de Aa. Het riviertje is genoemd naar de buurtschap Voordeldonk, die zich ten oosten van Asten bevindt.

Het stroompje is bijna volledig gekanaliseerd en ontwatert de landbouwenclaves die zich bevinden in de Dennendijkse Bossen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVan daar uit loopt het door landbouwontginningen en tussen de plaatsen Heusden en Asten door. Vervolgens loopt de Voordeldonkse Aa langs Kasteel Asten om vrijwel direct daarna bij de waterzuiveringsinstallatie in de Aa uit te stromen.

Onderweg wordt er van oever gewisseld. Dat gaat bij een klein sluisje. De oversteek is goed te doen, want de betonnen balk is breed genoeg. Toch kunnen we indenken dat veel mensen hier een beetje moeite mee hebben.

Langs de beek kunt u genieten van een wijds uitzicht. Bijna zover als u kunt kijken. In de lente kunt u hier de kiviet horen. Misschien komt u in de graslanden zelfs wel een kivietsei tegen.

Het is een lange rechte route langs de beek. Eigenlijk hoef je nauwelijks op de GPS te letten. Dat geeft meer tijd om een lekker om je heen te kijken.

Een boerenknol was duidelijk blij met onze komst. Er komen waarschijnlijk (te) weinig mensen langs. Daarna komen we een bordje van Brabants Water. Even op Wikipedia gekeken voor meer informatie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKathodische bescherming
Kathodische bescherming (KB) is een methode van corrosiebestrijding en berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object.

Door de potentiaal voldoende te verlagen wordt de anodereactie van ijzer tot ijzerionen zo sterk vertraagd dat hij praktisch te verwaarlozen is. Het te beschermen voorwerp (bijvoorbeeld een pijpleiding in water of in de grond) wordt daarbij kathode. Aan deze buis vindt alleen de kathodische waterreductie plaats (waterstofgas vorming). De stroom die daarvoor nodig is wordt meestal beschermstroom genoemd. De benaming 'beschermstroom' is eigenlijk incorrect, want het gaat om de potentiaal (spanning) en die moet dan ook regelmatig gecontroleerd worden.

Onderweg kwamen we regelmatig een hele stapel molshopen tegen. Dat kan nu, want de vorst is uit de grond. Ook hier brengt Wikipedia uitkomst.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMolshopen

De lichaamslengte van een mol varieert van 11 tot 16 cm en het gewicht ligt tussen de 30 en 130 gram. Het wijfje is iets kleiner dan het mannetje.

De mol heeft een korte zwartfluwelen vacht waarmee hij, dankzij een speciale plaatsing van de haren in de huid, even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen kan bewegen. Bij de meeste zoogdieren zijn de haren in een bepaalde richting geplaatst, meestal naar achteren, maar bij de mol kunnen de haren in de huidaanhechting kantelen, zodat ze niet blijven steken in de gangwanden als de mol achteruit krabbelt.

Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden omgevormde voorpoten, met elk vijf vingers met puntige nagels en een duimpje, waarmee het dier de ondergrondse gangen graaft.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEr worden zowel oppervlakkige gangen (de jaaggangen of mollenritten) als dieper gelegen gangen gegraven (tot op een diepte van 120 cm). De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen met een diameter van slechts één millimeter; hij is echter niet blind. Zijn belangrijkste zintuig is zijn spitse roze snuit die gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat. Zijn kleine staartje (20-40 mm) wijst altijd omhoog.

De mol leidt een solitair bestaan. Alleen in de paartijd vormen ze paartjes. Omdat hun territoria kunnen overlappen, communiceren mollen met elkaar door middel van geuren en geluiden.

Gangen en molshopen
In het voorjaar graaft het wijfje diep in de grond een centrale ruimte met verschillende gangen. De gangen zijn ongeveer 5 cm breed en kunnen tot wel 200 meter lang zijn. De uitgegraven grond wordt gedeeltelijk gebruikt om de wanden van de gangen en ruimtes mee te verstevigen, het overtollige wordt door de achterpoten naar achteren en naar boven gewerkt, waardoor aan de oppervlakte de molshopen ontstaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMeestal monden hier ook de gangen van het gangenstelsel in uit. Deze uitgangen worden onder andere gebruikt om op het aardoppervlak nestmateriaal te verzamelen om de centrale ruimte mee te bekleden: bladeren, gras, mos, papier en ander zacht materiaal. Hier maakt hij een zachte bal van. Hij slaapt rechtop, met zijn hoofd tussen de voorpoten.

Onderweg heb je overal uitzicht op de grote hoeveelheid kassen in dit gebied. In het sombere weer was goed te zien dat hier en daar de verlichting al vroeg brandde.

Terug bij Kasteel Asten maken we nog even een ommetje om het kasteel. Aan de achterkant kun je mooi de ruine zien liggen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKasteel Asten
De oudste vermelding van 't Huys tot Asten' dateert van 1399. Op dat moment stond er nog een ander versterkt huis in Asten. Gerard van Berkel, de toenmalige heer, gebruikte 't Huys Ten Perre', gelegen op Ostade, als beheerscentrum voor zijn bezittingen in Asten. Hij deed dit goed van de hand om 't Huys tot Asten', gelegen in het moeilijke toegankelijke dal van de Aa, uit te bouwen tot een kasteel.

Het echtpaar Catharina van Brederode en Bernard van Merode zorgde tussen 1600 en 1625 voor een gehele modernisering en vergroting van het kasteel. Ook Everard van Deurne, een van de invloedrijkste heren van Asten, liet diverse verbeteringen aanbrengen. De toegangspoort stamt uit het begin van de zeventiende eeuw. Dit gedeelte van het kasteelcomplex groeide uit tot een belangrijk landbouwbedrijf.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVanaf omstreeks 1600 tot 1720 werd het kasteel daadwerkelijk door de adellijke eigenaren bewoond. Het was een periode van betrekkelijke bloei waarin de heren en vrouwen van Asten nauw verbonden waren met het leven in hun heerlijkheid. Vanuit het kasteel beheerden zij hun uitgebreide bezittingen, waaronder een aantal pachthoeven en een tweetal molens. De heerlijke rechten verschaften hen aanzienlijke macht over de
Astenaren.

Tussen 1735 en 1836 was de heerlijkheid Asten eigendom van welgestelde burgers uit Amsterdam en Dordrecht. Zij verbleven slechts zelden op het kasteel. De voorburcht werd verpacht en in 1754 gesplitst in twee boerderijen met bijbehorende landerijen. Andere hoeven werden afgestoten. Wel bleef de Astense windmolen in bezit van de heer van Asten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVanaf het moment dat het kasteel in de negentiende eeuw niet meer werd bewoond, begon het verval. Nog bruikbare materialen werden er door omwonenden uitgesloopt. In 1935 maak te de toenmalige eigenaar, baron Clemens van Hövell tot Westerflier een begin met de herbouw.

Enkele weken na de bevrijding van Asten vestigden de Amerikanen hun hoofdkwartier in het kasteel. Zij werden hieruit verdreven door een Duitse patrouille die fosforgranaten afvuurde op het gebouw. De enkele jaren daarvoor herbouwde noordvleugel met traptoren ping in vlammen op. Sindsdien rest van het 'Huis van Asten' niet meer dan een ruïne.

In de jaren zeventig werd de zuidvleugel van de voorburcht door de laatste heer van Asten tot woning verbouwd. Achter het gerestaureerde voorgebouw ligt de ruine van het kasteel. De binnenplaats en de ruine zijn privé-terrein.

Na dit leuke ommetje stappen we weer in de auto. Net op tijd, het begint te motregenen. We kijken langzaam uit naar de lente, lekkere temperaturen, en wat meer zon.

POI's
Kasteel Asten
Voordeldonkse Broekloop

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.