Brouwhuis

Korte beschrijving
Een wandeling met twee gezichten. We starten in Brouwhuis en lopen via de buitenwijken naar het grote bedrijventerrein in het zuiden. Daar voelen we ons klein. We zien dat onze topografische kaart enigzins gedateerd is. Verschillende leuke paadjes zijn intussen opgegaan in grote hallen en flinke bedrijfsterreinen. Van het oorspronkelijke dorp Brouwhuis is weinig meer over. Deze stevig uitgebouwde wijk van Helmond ademt tegenwoordig een heel sfeer. We proeven de sfeer van een uitgestorven bedrijventerrein op zondag. En eigenlijk verveelt het niet eens, want er is veel te zien. Er wordt nog veel bijgebouwd.

Daarna gaan we de bossen in. Een heel andere omgeving, een heel andere sfeer. En zo beleven we een afwisselende en interessante wandeling.

Kenmerken
Startpunt: Brouwhuis
Startlocatie: Noord-Brabant , Nederland
Coördinaten N51.460477 E5.700866
Afstanden: 14, 11, 9 km
Type: Akker, Bos, Stad
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 14 km bij Brouwhuis.
Er zijn verkorte versies van 11 en 9 km van deze wandeling beschikbaar.
Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.

In Brouwhuis komt u horeca tegen.


Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe starten midden in het oude centrum van Brouwhuis bij de Kerk van Onze Lieve Vrouw Middelares aller Genaden uit 1929. Net op dat moment gaat een doop van start. We zijn nog op tijd maar een paar minuten later zijn alle parkeerplaatsen bezet.

Het plein ademt nog iets van vroeger uit. Rondom dit plein liggen een paar cafés, een cafetaria, een Italiaan en een Chinees. En daar moet Brouwhuis het mee doen.

Brouwhuis
Brouwhuis is een wijk van de gemeente Helmond in de provincie Noord-Brabant. De wijk ligt aan de spoorlijn Eindhoven-Venlo en heeft sinds 1987 een eigen treinstation, namelijk Station Helmond Brouwhuis. Brouwhuis wordt ten westen begrensd door de omgeleide Zuid-Willemsvaart en ten noorden door een spoorlijn, en de wijk Rijpelberg. Ten westen en zuiden van de wijk liggen uitgestrekte bedrijventerreinen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBrouwhuis was een gehucht, bestaande uit enkele boerderijen, dat vanouds verdeeld was onder de parochies Bakel en Vlierden. Tussen 1926 en 1967 behoorde het Vlierdense deel tot de gemeente Deurne. Er lag in de middeleeuwen een slotje Bruheze, waar de naam van het geslacht Van Bruheze van is afgeleid. Volgens een legende schonk Maria van Brabant dit slotje aan een hoveling, Justus van Horne, toen deze trouwde met de hofdame Catharina van Benthem. De nakomelingen van Justus noemden zich daarna 'van Bruheze'. Ze ontwikkelden zich tot een bekend laat-middeleeuws riddergeslacht. In de loop der eeuwen verbasterde de naam "Bruheze" tot "Brouwhuis" (in het dialect Brouwes), een naam die in 1830 officieel werd, toen ze als zodanig in de kadasterkaart werd opgenomen.

Nadat Brouwhuis tot een kleine dorpsgemeenschap was uitgegroeid, die ook aan een tramlijn was gelegen, ontstond er behoefte aan een eigen school en kerk. De kerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouw Middelares aller Genaden, kwam gereed in 1929, enkele honderden meters ten westen van het oude gehucht. Het was eerst een rectorale hulpkerk, die bediend werd door de Paters van het Heilig Hart van Jezus (SCJ), maar later ontwikkelde Brouwhuis zich tot een zelfstandige parochie.

De paters stimuleerden de verering van de heilige Gerardus Majella, die een eigen kapel kreeg in de kerk. Spoedig ontstond er een bescheiden bedevaartsoord. In 1933 was er zelfs een soort processie naar de kerk van Brouwhuis. Na 1960 daalde de belangstelling voor de bedevaart, en in 1970 werd ze de facto afgeschaft, hoewel de devotie tot de heilige Gerardus in zekere zin bleef bestaan.

Rondom kerk, school en tramlijn ontstond een dorpskom. In 1968 werden zowel het Bakelse als Vlierdense deel van Brouwhuis bij de groeikern Helmond gevoegd. Vanaf de jaren '80 van de 20e eeuw kwam woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen op gang. De verlegging van de Zuid-Willemsvaart en de aanleg van de Rochadeweg waren onderdelen van dit plan. De dorpskom werd ingepast in de nieuwe woonwijk. Diverse verderaf gelegen gehuchten, zoals de Achterste Beersdonk, werden tussen 1995 en 2004 afgebroken om plaats te maken voor bedrijventerreinen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHoewel de oude kern van Brouwhuis geheel ingesloten ligt door nieuwbouwwijken, is toch nog iets van de sfeer uit de vroege twintigste eeuw bewaard gebleven. De Kerk van Onze Lieve Vrouw Middelares aller Genaden uit 1929, een bakstenen kerk, voorzien van een Gerardus Majella-kapel met een gipsen gepolychromeerd beeld van deze heilige.

We lopen direct richting Zuid-Willemsvaart om een stukje langs de kade te lopen. Het is wat mistig en de zon wil nog niet echt doorbreken. Helaas geen boten in de Zuid-Willemsvaart.

Zuid-Willemsvaart
De Zuid-Willemsvaart moest oorspronkelijk deel uitmaken van een grote kanaalverbinding tussen de Rijn, de Maas en de Schelde. Ze werd reeds door de Romeinen gedroomd, maar de Spanjaarden startten als eersten de werken (21 september 1626). Slechts het gedeelte van de Fossa Eugeniana tussen Neuss en Venlo was voltooid toen de werken twee jaar later werden gestopt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Franse Napoleon wilde de ambitieuze plannen voltooien. Hiertoe moest zijn Grand Canal du Nord bij Lozen voorzien worden van water, want daar lag de top van het kanaal tussen de Schelde en de Maas. Eerst werd gedacht aan de kanalisering van de Dommel en/of de Aa. Dit plan stamde nog uit het eind van de 18e eeuw en had als doel stadsmest uit 's-Hertogenbosch aan te voeren om daarmee de Peel en de Kempense heidevelden te ontginnen. De Dommel en de Aa voldeden echter niet, dus moest Napoleon Maaswater gebruiken.

Bij Smeermaas tapte een klein voedingskanaal dat de Zuid-Willemsvaart zou worden Maaswater af en voerde het naar Lozen. Dit kanaal was tevens gunstig voor de Maashandel, want de Maas maakt veel meanders. Aan het kanaaltje werd in 1804 begonnen en werd afgemaakt in 1809; het was ook slechts 5 m breed. Ook deze werken werden stopgezet. Het deel tussen Beringe en Lommel was toen grotendeels klaar.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNa Napoleon kwam de Nederlandse koning Willem I aan de macht in de Nederlanden. Hij besloot het kanaal te moderniseren. Hij maakte de vaart breder, dieper en rechter en trok haar door naar Maastricht en 's-Hertogenbosch. In 1822 liet hij de constructie beginnen. Op 1 juli 1825 kwam het gedeelte van 's-Hertogenbosch tot Helmond gereed en in 1826 werd het gehele kanaal geopend.

Oorspronkelijk heette het kanaal gewoon Willemsvaart, maar toen later een kanaal in Drenthe deze naam ook kreeg, werd Zuid toegevoegd en die in het noorden Noord, zij het dat de Noord-Willemsvaart tegenwoordig Noord-Willemskanaal wordt genoemd.

Het doel van dit kanaal was om de industrie te bevorderen en een goede verbinding tussen Nederland en het Luikse industriebekken te scheppen. Toen beide landen gescheiden werden, werd dit doel verwaarloosd en verloor het kanaal dus haar economisch belang.

De afstand tussen begin- en eindpunt is 122,5 kilometer, en het hoogteverschil tussen de twee punten 40 meter. Om het verval te overbruggen waren 21 sluizen nodig. Het kanaal werd met de hand gegraven en kostte uiteindelijk 4,45 miljoen gulden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de jaren zestig werd het gedeelte van het kanaal in het centrum van Maastricht en ten zuiden ervan gedempt wegens de aanleg van de Maasboulevard. Sindsdien begint het kanaal bij het Bassin in Maastricht.

Daarna gaan we over het grote bedrijventerrein ten zuiden van Brouwhuis. We kijken nog even achterom en zien de bebouwing van Brouwhuis als een lint in de verte liggen. Met de mooie witte wolken levert dat een mooi plaatje op. Er staat een nieuwe wijk op de planning. De eerste werkzaamheden waren al in volle gang. Een jong stelletje kwam even kijken naar de plaats waar straks hun nieuwe huis komt te staan. Zij bleef in de warme wagen, hij maakte snel een paar foto's. Om te laten zien hoe het vroeger uit zag.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSGrote bedrijven op grote percelen grond. Verschillende grote namen komen we tegen zoals DHL en Smufit Kappa. Sommige gebouwen staan er pas net.

Ook aan de wegen is volop gesleuteld. Het pas waarover we lopen is waarschijnlijk al vrij oud, maar loopt direct langs een nieuwe weg. Aan de andere kant kijken we een vrij leeg gebied in. Wat akkerbouw en wat boerderijen. Kunnen we hier over een paar jaar ook nog lopen, of is het pad ingeruild voor nog meer industrie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe lopen langs Stuw Stipdonk en daarna achterlangs het industieterrein. We zien nog een container van Icesave staan. Die naam is in 2009 geen onbekende. Ook zien we een bordje "Helmond" staan op een erg fotogenieke plaats. Dat laten we natuurlijk niet lopen.

Net buiten het bedrijventerrein komen we nog een miniatuur racebaan tegen. Hier kunnen miniatuur raceauto's tegen elkaar rijden. Het baantje ligt tussen het bedrijventerrein en de Zuid-Willemsvaart in.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen persoon is bezig met een benzineauto over de supernatte baan te rijden, het water spettert op.

Een paar honderd meter verder gaan we de bossen in. Een heel andere omgeving.

Brouwhuissche Heide
De Brouwhuissche Heide (ook Brouwhuise Heide, Bikkelse Heide of Vlierdense Bossen genaamd) is een op dekzand en deels op stuifzand geplant Grove dennenbos van 390 ha in de gemeente Deurne. Deze gemeente is ook eigenaar van het bos.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn dit gebied komt op enkele plaatsen veel Jeneverbes voor. Ook de Zandhagedis wordt hier aangetroffen. Sperwer, Boomvalk, Houtsnip en Zwarte specht behoren tot de broedvogels.

Het bos ligt tussen Brouwhuis en Vlierden. Ten noorden van dit gebied ligt het Zandbos en ten zuiden ervan ligt het dal van de Astense Aa. Daar weer ten zuiden van ligt de Oostappense Heide.

De bossen worden doorsneden door de N279. We steken de weg over en moeten even door een droge sloot om het pad langs de N279 te bereiken. Daarna gaat het verder door een alleraardigst stukje bos. We zien meer mensen lopen. Dit is een gebied dat veel gebruikt wordt door Brouwhuizenaren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSN279
De provinciale weg N279 is een provinciale weg met een lengte van ruim 70 kilometer. Zij loopt van noord naar zuid door de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg.

Deze weg verbindt de A2 bij 's-Hertogenbosch via de plaatsen Veghel, Helmond, Beek en Donk, Asten, Meijel en de Napoleonsbaan (N273) met Horn. De weg is een drukke verkeersader omdat het de enige noord-zuidverbinding is tussen een aantal belangrijke grote plaatsen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTer hoogte van de aansluiting op de A67 ligt een enorme rotonde met een omtrek van circa 900 meter bijgenaamd het Ei van Ommel (vanwege de vorm). Dit is een van de grootste rotondes van Nederland. In 2009 is men begonnen om deze reuze rotonde te gaan reconstrueren. Van een heel ei wordt het straks een half ei.

Het laatste stukje gaat over fiets en wandelpaden door Brouwhuis. Onderweg komen we een grote vijver tegen. Dit is een ruim opgezet groen gedeelte midden in een volgebouwd dorp. En ook komt de kerk weer in zicht. Daarmee zit de wandeling er weer op. Een afwisselende wandeling waarbij we goed hebben kunnen zien hoe dit kleine dorp is uitgegroeid en uitgebouwd.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.