De Oude Pastorie

Korte beschrijving
Voor deze wandeling waren we te gast bij Bed en Breakfast De Oude Pastorie. Rosemarie van De Oude Pastorie nam ons mee voor een leuke wandeling ten zuiden van Swolgen. Na de wandeling hebben we ons culinair laten verwennen bij Eethuis BRaM.

Daarna hebben we een prima nachtrust genoten in De Oude Pastorie. Een zeer gezellige en ook comfortabele overnachtingsplaats voor iedereen die van wandelen, fietsen en zelfs motorrijden houdt. De omgeving is prachtig, ook wat verder weg is veel te beleven. De Oude Pastorie is daardoor een prima uitvalbasis voor het verkennen van de omgeving. Of als overnachtingplaats voor wandelaars van het Pieterpad.

Ook mensen die niet willen overnachten in De Oude Pastorie kunnen deze wandeling lopen. Ze kunnen de auto bij de plaatselijke kerk te parkeren.

Kenmerken
Startpunt: Swolgen
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.491869 E6.116746
Afstanden: 10, 8, 4 km
Type: Beek, Bos, Hei, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 10 km bij De Oude Pastorie in Swolgen.
Er zijn verkorte versies van 8 en 4 km van deze wandeling beschikbaar. Ook is ook een WPT en RTE file beschikbaar.
Aan het begin van de wandeling komt u horeca tegen.


Langere beschrijving

We kwamen in contact met Rosemarie van De Oude Pastorie door een email diein onze brievenbus een paar maanden geleden binnenkwam: "Beste mensen,Ik ben zo onder de indruk van jullie site dat ik graag een link wil leggen vanuit onze eigen site".

Sindsdien hebben we contact gehouden. Rosemarie wilde graag een GPS wandeling vanuit De Oude Pastorie opzetten. En daarvoor heeft ze veel informatie verzameld en zelfs de route al een keertje gelopen. In een schiftje is alles netjes genoteerd.

Eind maart 2009 hadden we daadwerkelijk een afspraak. Wij zouden een weekend genieten van de gastvrijheid van De Oude Pastorie. Rosemarie zou ons de omgeving laten zien. En zo hebben we "werk" en plezier met elkaar gecombineerd.

Een stukje geschiedenis
De inmiddels oud-Pastorie is gebouwd in 1898, onder leiding van Pastoor Maessen (1825-1909) is door rijke boeren geschonken aan de kerk.

Sinds 1994 zijn wij de eerste leken die de Pastorie bewonen. Al snel bleek dat er in Swolgen behoefte was aan overnachtingsgelegenheid. De eigenaresse van Café Bram, Servia van den Berg, vond het destijds zeer ongepast dat we dit pand slechts met z'n tweetjes bewoonden en stelde dat er in de Pastorie van Swolgen genoeg plaats was om gasten onderdak te bieden.

Aldus geschiedde in 1996. Bed and Breakfast in Swolgen was een feit.Wat bij toeval begon als een soort van grap is uitgegroeid tot een heerlijke uitvalsbasis voor toeristen die van het vlakke Noord-Limburgse land willen genieten.

Op de website van De Oude Pastorie kunt u nog veel meer lezen. Op de zolderverdieping vindt u 3 mooie kamers, een kleine gemeenschappelijke huiskamer, een mooie badkamer en toilet. Buiten is er zelfs een echte gastentuin. De Oude Pastorie ligt enigzins verscholen achter de kerk. Als u voor de eerste keer langs komt is het mogelijk even zoeken.

Verder is de gastvrijheid de moeite van het vermelden waard. Ook de omgeving is zonder meer de moeite waard. Of u nu van wandelen, fietsen of motorrijden houdt. Vanuit De Oude Pastorie kunt u alle kanten op.

Na de kennismaking en een kopje koffie zijn we direct op pad gegaan. Nadatde hele ochtend de regen met bakken uit de lucht was gevallen, kwam ereen waterig zonnetje door toen we van start gingen. In gezelschap van buurvrouw Loes.

We lopen richting Swolgenderheide. Bij de ingang van het begrazingsgebied staat een informatiebord. Altijd welkom.

Begrazingseenheid Swolgenderheide
Welkom in begrazingseenheid Swolgenderheide. In 1998 is begonnen met ongeveer 9 ha van de Swolgenderheide te begrazen. De resultaten hiervan waren zeer positief, de bosopslag nam af en aan de vergrassing werd een halt toegeroepen. Open heidevegetaties konden zich hierdoor ontwikkelen.

Swolgenderheide
Swolgenderheide is de naam van een oud stuifduinengebied langs het Maasdal. Rond 1900 was het grootste deel bebost met naaldhout. Daardoor werd het stuivende zand vastgelegd. Enkele van de oude dennenopstanden zijn nog aanwezig. Delen van de aanplant zijn destijds mislukt waardoor er tot in de jaren zestig nog stuifzand aanwezig was. Die open delen groeien snel dicht met spontane verjonging van berk en grove den. Om dit tegen te gaan is beheer noodzakelijk.

De gemeente Meerlo-Wanssum wil het dichtgroeien van de heide een halt toeroepen om de natuurwaarden te behouden. Door grazers in het gebied te laten blijft het terrein op natuurlijke wijze open. Grazers hebben het meeste effect in de open stukken en in de jonge bossen. Daar vreten ze grassoorten en jonge bomen af.

In de oudere bossen is nauwelijks schade aan de bomen te verwachten. De dieren zullen een voorkeur hebben voor bepaalde terreindelen, daarzullen ze meer grazen dan in andere delen. De variatie in begroeiing neemt hierdoor toe.

Behalve de begrazing zal het omzagen van doorgegroeide bomen in zekere mate nodig blijven. Deoppervlakte van het begrazingsgebied is nu ongeveer 15 hectare.

Graag uw hond aan de lijn houden binnen het begrazingsgebied. Dit in verband met het welzijn van de dieren.

Dit natuurherstelproject wordt door het Ministerie van LNV financieel ondersteund vanuit de subsidieregeling Overlevingsplan Bos en Natuur.

Zwartbont- en roodbontrund
Vroeger waren koeien op de heide een normaal verschijnsel in Limburg. Bijna overal waar heide voorkwam, werden daar de melkkoeien uit de omliggende boerderijen in gedreven.

Struikheide
Dit is een pionier op arme zandgronden. Het is een soort die volle zon nodig heeft.

Swolgenderheide

Heidegebied bij het dorp Swolgen. Swolgen is afgeleid van zwollen oftewel zwellen. Bedoeld wordt het kwelwater dat veel in Swolgen voorkwam.

Historie: Deze zandgronden zijn samen met de schuitwaters lange tijd in particulier bezit geweest als jachtterrein.

Daardoor is het gebied in het begin van 20e eeuw (crisistijd) niet beplant metdennen zoals met de meeste arme zandgronden in de omgeving is gebeurd. Dit dennenhout werd gebruikt in de mijnbouw. Samen met de Schuitwaters als oude Maasmeander vormen deze zandgronden een nog onverstoord, natuurlijk geologisch geheel.

Landschap: Natuurreservaat met sterke afwisseling van bodemsoorten. Opvallende overgang van hoge zandgrond en heide naar oude meander, moeras en openwater. Sommige dennenakkers worden weer ontwikkeld tot heide. Het reservaat is rijk aan reptielen, paddestoelen en vogels, waaronder de zeldzame nachtzwaluw.

We slingeren door de mooie natuur ten zuiden van Swolgen richting het Schuitwater.We lopen door bossen, open landschap en kleine heide gebieden. Dan staan we opeens voor een knuppelbrugje. Hier begint het Schuitwater. We zien veel kleuren bordjes staan. Een route van "Stempel van de Maas", maar ook het Pieterpad komen hier langs. Niet zo gek, want het is hier mooi. Bij de ingang staat een klein bordje:

Jeneverbessenstruiken
In dit gebied groeien nog enkele zeer zeldzame jeneverbessenstruiken. Somsals statige gedaantes alleen, soms in groepjes bij elkaar. Deze beschermde struiken moeten regelmatig worden vrijgezet, omdat ze andersoverwoekerd worden door andere bomen en struiken. De jeneverbes groeit erg langzaam, maar kan met enkele enkele meters hoog, zeer oud worden.

Dan lopen we over de knuppelbrugjes verder.

Het Schuitwater
Het Schuitwater is een natuurgebied in Noord-Limburg. Het ligt tussende plaatsen Swolgen, Broekhuizenvorst en Broekhuizen, en behoort tot de gemeente Horst aan de Maas.

Ontstaan
Het natuurgebied Schuitwater is een overblijfsel van verschillende oude Maasarmen, waarover destijds veen met schuiten werd afgevoerd. Het is een bos- en waterrijk gebied, dat wordt omgeven door hogere zandgronden, met dennen, stuifduinen, heide en berkenbossen.

Wandelroutes
Staatsbosbeheerheeft er de N-95 wandelroute uitgezet. Deze 9,3 km lange wandeling (er is ook een verkorte route) begint op het parkeerterrein langs de Horsterweg. De route, en informatie over flora, fauna en natuurbeheerstaan op informatiepanelen aangegeven. Ook enkele routes van het "Stempel van de Maas" voeren door dit fraaie landschap.

"Stempel van de Maas"
“Het Stempel van de Maas” is het eerste wandelnetwerk in Nederland, metwandelroutes van 4 tot 6 km, dat via knooppunten is verbonden. De routes worden gemarkeerd met palen en informatieborden.

We lopen daarna langs de Broekhuizemolenbeek. Hier is de route vrijdrassig. Goede schoenen zijn zeker nodig. In de zomer kunt u hier last hebben van muggen.

We komen nog een informatiebordje tegen.

Molenbeekrand
Door het dal stroomt de Broekhuizer Molenbeek in een oude Maasarm.
Historie: Elk oud bewoond gebied kent zijn eigen Molenbeek. Deze moest voldoende water aanvoeren om op waterkracht een molen te laten draaien. In dit geval een korenmolen die stond bij de uitmonding van de beek in Broekhuizen.

Landschap: Buitenbocht van een oude rivierarm met markante overgang van hogeheidegronden naar de uitloop van de inmiddels volledig verlandde Maasmeander. Als gevolg van ruilverkaveling zijn op de randen van het beekdal ruime open weiden ontstaan.

Rijk voedselgebied voor zowel bosvogels als insecteneters, zoals buizerds en zwaluwen.

Broekhuizerbroek
Broekstaat voor moeras op dichtgegroeid beekdal of rivierloop. Het moerasvan Broekhuizen. Historie: Diep uitgeschuurde buitenbocht in de rivier, stromend tussen opgestoven rivierduinen. Ontstaan in de laatste ijstijdop nauwelijks begroeide, tijdelijk ontdooide dekzanden.

Landschap: Natuurreservaat op sterk afwisselende bodemsoorten. Daardoor veelplanten en dieren. Boeiend beeld dwars door Het Broek over het knuppelpad.

Langs de Schuitwaters
Schuitenis ontleend aan schutten. Schutten betekent beschermen (denk aan de schuttersgilden). Met schutten is hier bedoeld het beschermen of schuilen van vee.

Het vee graasde op de gemeenschappelijke gronden (de meent) rondom het water dat gebruikt werd om het vee te drenken. Het kwelwater was de beste waterkwaliteit die voorhanden was en ook in droge periodes beschikbaar.

Historie: Ruim 8000 jaar geleden is in het gebied rondom de Schuitwaters pleksgewijs veen ontstaan. Een akte uit 1430 bepaalde dat de erfgenamen van Huize Dart jaarlijks recht hadden op een aantal karren turf.

Er zijn nooit bewijzen gevonden dat de afvoer van turf in dit gebied per schuit ging. Op de plek van de huidige verbindingsweg, werd het smalstepunt van de oude Maasarm vroeger al doorsneden door een pad dat de verbinding vormde tussen de heerlijkheden Horst en Broekhuizen.

Regelmatig waren er twisten wie er verantwoordelijk was voor het onderhoud van deze overbrugging.

Landschap: Noordelijk Schuitwater. Natuurreservaat met duidelijk steile en hogeoever van een buiten bocht. Zeldzame oeverplanten. Het water wordt nu gebruikt door sportvissers.

Lottums Schuitwater ligt in een breder dal met weilandjes die door eeuwenlange begrazing en hooiwinning sterk verschraald zijn, de zogenaamde blauwgraslandjes. Oud hakhoutbos met overstaanders: de bomen die voor timmerhout werden gespaard.

Onderweg komen we veel vogels tegen. We staan dan ook regelmatig even stil om te genieten van alles wat in zicht komt.

Soms zijn de vogels zo klein dat je ze alleen hoort maar moelijk kunt vinden met de verrekijker. Soms zijn de vogels zo groot dat je ze nauwelijks kunt missen.

We lopen weer een ander mooi stukje natuur in. We zijn er in de begin van de wandeling al aan de andere kant langsgelopen. Daar zagen we ook deze pony's staan.

Pastoorswei
Sinds 1983 grazen hier paarden op de heide en graslanden. Zo wordt de heide in stand gehouden en vormt ze een ideaal leefgebied voor onder andere de boomleeuwerik. In de graslanden vestigen zich nu weerplanten die daar van oorsprong thuishoren zoals muizenoortje, zandblauwtje en diverse havikskruiden.

In verband met de rust van de dieren wordt u verzocht uw hond aangelijnd te houden.

We gaan weer richting Swolgen. Hier en daar moeten we door een hekje. Wekomen langs een plas waar volop kikkerdril te vinden is. Het blijkt het IVN-ven te zijn.

Het I.V.N. -ven
Het I.V.N. de 'De Maasdorpen' is een groep vrijwilligers die erg actief is in natuurgebied het Schuitwater. Mede door hun inzet zijn in dit gebied unieke stukjes natuur ontstaan. Vanaf 1992 zijn zij hier bezig met opslag verwijderen en plaggen. Plaggen is het afsteken van de bovenlaag, die hier meestal bestaat uit pijpenstrootje.

Door dit afplaggen krijgen soorten zoals kleine zonnedauw, witte en bruinesnavelbies, tormentil en moeraswolfsklauw weer een kans zich te vestigen.

Ook de levendbarende hagedis en de heikikker profiteren van de geplagde stukjes. De IJslandse pony's die hier grazen houden het gras tussen de heide kort zodat er een milieu ontstaat voor allerlei plant- en diersoorten. Zie ook www.ivn.nl/maasdorpen.

Dan komen we weer in Swolgen aan. We kijken even op Wikipedia.

Swolgen
Swolgen(dialect: Zwollege) is tegenwoordig een onderdeel van de gemeente Meerlo-Wanssum en ligt in Noord-Limburg. Het heeft ruim 1100 inwoners. Vanaf 2010 behoort het tot de gemeente Horst aan de Maas.

Voor het eerst komt Swolgen voor op een akte uit 29 september 1650 voor. Dehierop staande Heilige Lambertus heeft een opgeheven rechterhand en houdt een buitenwaarts gekeerde kromstaf in de hand; rechts van hemstaat een kerkje.

Swolgen ligt omringd door denatuur aan heide, bossen, vennen (Tienraijse en Swolgenderheide en natuurreservaat het Schuitwater), maar ook aan aspergevelden en champignonkwekerijen. De Oude Pastorie en de hoeve de Gun zijnovernachtings locaties geworden. Het Pieterpad-route loopt hierlangs.

Het Pieterpad
Het Pieterpad (LAW 9) is de bekendste lange-afstand-wandelroute van Nederland. De route voert van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint Pietersberg bij Maastricht en heeft een lengte van omstreeks 490 kilometer, onderverdeeld in 27 etappes. De route voert door de meest uiteenlopende landschappen.Op elke etappe komen vrijwel dagelijks wandelaars van het Pieterpad langs.

Op de Sint Pietersberg sluit het Pieterpad aan op de Europese GR5 welketevens onderdeel is van wandelroute E2. De GR5, die via de Ardennen en de Franse Alpen naar Nice loopt, is een van de populairste internationale wandelpaden voor Nederlandse wandelaars.

Het pad bestaat sinds 1983 en is ontworpen door de Tilburgse ToosGoorhuis-Tjalsma en haar Groningse vriendin Bertje Jens. Op 21 april 2006 is er in Vorden, halverwege het Pieterpad, een bronzen plaquette onthuld als eerbetoon aan beide dames. Ook in de boswachterij het Sleenerzand bevindt zich een monument met plaquette ter ere van de ontwerpers van de wandelroute. Het Pieterpad wordt onderhouden door een werkgroep, onder aanvoering van Maarten Goorhuis (zoon van Toos Goorhuis) en Wim van der Ende.

Het Pieterpad is aangegeven met de internationaal bekende wit-rodemerktekens van langeafstandswandelpaden (LAW) en staat in detail beschreven in twee Nivon-wandelgidsen.

Rosemarie vertelt dat ze regelmatig wandelaars van het Pieterpad te gast heeft: Wandelaars die de omgeving van Swolgen komen verkennen kunnen nog meer genieten van de directe omgeving van De Oude Pastorie sinds GPSwalking.nl een aantal mooie wandelingen rond Swolgen heeft uitgezet.

Na deze wandeling gaan we culinair genieten bij Eethuis BRaM.Een aanrader voor iedereen die in Swolgen een hapje wil eten. De volgende dag komen we nog een keertje terug voor een kopje koffie.

We hebben genoten van de mooie omgeving en de gastvrijheid in Swolgen. Een echte aanrader voor iedereen die er even een paar daagjes uit wil.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.