Katwijk aan Zee

Korte beschrijving
We waren uitgenodigd door Bibliotheek Katwijk om op 24 juni 2009 een lezing over het wandelen (en fietsen) met de GPS.  Omdat het heerlijk weer was zijn Arnold en ongetekende Rob eerst eens flink gaan wandelen in de duinen bij Katwijk. Voor het eerst waren we in het bezit van de nieuwe Onroute Wandelkaarten van Waypoint. Ideaal om eens te kijken hoe deze nieuwe kaarten het doen op de Colorado.

Omdat sommige paden in de duinen afgesloten waren werd de route van 18 km er eentje van ruim 20 km. Dankzij de stevige wind en het vele losse zand was het een flinke tocht. Maar we hadden nog energie over voor de lezing en een korte wandeling met alle deelnemers. Een fijne dag eindigde iets minder plezierig toen we op de terugweg geflitst werden. Hoe duur het gaat worden zien we over een paar weken als de acceptgiro in de bus valt.

Kenmerken
Startpunt: Katwijk aan Zee
Startlocatie: Zuid-Holland , Nederland
Coördinaten N52.194189 E4.390682
Afstanden: 20, 11, 9, 5 km
Type: Duin, Strand
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Gedeeltelijk aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 20 km bij Katwijk aan Zee.
Er zijn verkorte versies van 11/9 en 5 km van deze wandeling beschikbaar.
De wandeling is vanwege het vele losse zand niet geschikt voor scootmobiels.  Langs het strand kan het behoorlijk fris zijn vanwege de wind.
Er is een WPT-RTE route en verschillende afkortingen van de hoofdroute beschikbaar.
Ook zijn er tracks die door de duinen over de verharde paden lopen.
Goede wandelschoenen zijn zeker aan te bevelen.
U kunt de route links- en rechtsom lopen. Bekijk voor de wandeling de windrichting.
Onderweg komt u regelmatig een horecagelegenheid tegen. 5
In de wintermaanden is er geen horeca op het strand aanwezig.


Langere beschrijving

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet ging vandaag een warme dag worden. Dus zonnebrand en petjes mee. Want we hadden een stevige route door de duinen en langs het strand uitgezet. We vonden een mooie parkeerplaats vlak bij zee die ook nog eens gratis was.

 

Daarna de wandelschoenen aan en op pad. Wat een heerlijke dag voor een lekkere wandeling. Leuk was ook dat we onderweg konden bijpraten, want zo vaak gaan we samen op pad.

 

Als snel liepen we tegen een informatiebord. Iedeaal om op de foto te zetten en thuis nog eens na te lezen.

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWat is LIFE Duinen?
Het LIFE Duinen project gaat november 2008 van start. Na in een lange vergunning procedure gezeten te hebben, zijn nu alle ontheffingen en Vergunningen rond.

Het LIFE Duinen project is een groot landelijk duinherstel- project dat word gesteund met 2 miljoen euro door de Europese Unie. Staatsbosbeheer gaat tot poio langs de hele kust 4700 hectare aanpakken om de effecten van verdroging en verruiging aan te pakken.

Waarom het Hollands Duin?
De natuurwaarden van de duinen in het Hollands Duin hebben in het verleden veel pchade opgelopen door verlaging van het grondwaterpeil en verhoging van de hoeveelheid voedingstoffen die onder endere via neerslag in de gebieden terecht kijn gekomen. Verdroging en verruiging van het duin zijn hiervan het gevolg.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWat gaan we doen?
Door de begroeiing en de voedselrijke bovenlaag op dertien locaties plaatselijk af te plaggen, komt het schone zand te Loorschijn en komt het grondwater dichter pij de oppervlakte.

Hierdoor krijgen vele pijzondere planten en dieren die in het pioniersstadium van de duinen voorkomen en zeldzaam zijn geworden, weer volop de ruimte. Ook komt er een nieuw begrazingsgebied van 30 hectare bij.

Waar zijn de werklocaties?
De werkzaamheden zullen plaats vinden in de objecten Berkheide, Coepelduin en Boswachterij Noordwijk We beginnen in Boswachterij Noordwijk met het verwijderen en afvoeren van de verruigde vegetaties. Dit zal ook gebeuren in de andere objecten. Het afplaggen van de verrijkte bovenlaag word gedaan met behulp van rupskranen om zo effectief en zorgvuldig te kunnen werken. Het afgeplagde materiaal word tijdelijk opgeslagen in depots waarna het door zandauto's afgevoerd zal worden. Berkheide krijgt er een nieuw begrazingsgebied van 30 hectare bij om de verruiging terug te dringen, hierdoor ontstaat er een natuurlijkere variatie in de vegetatiestructuur en blijft het duingebied open.

Wat merkt de recreant hiervan?
Het werk zal niet onopgemerkt blijven. Op locatie zullen er infopanelen geplaatst worden om de bezoeker te informeren. De recreant zal trekkers tegen komen op de afvoer route en er zullen grote rupskranen in het duin te zien zijn. De parkeerplaatsen aan de randen van de betreffende gebieden, zullen dienen als tijdelijk depot. De uitvoering vind plaats buiten het broedseizoen en de recreatief drukke periode. Naar verwachting zal de klus in drie maanden geklaard zijn.

Rugstreeppad
Berkheide zal de komende jaren almaar mooier worden. Planten van waleer - waterranonkel en strandduizendguldenkruid - keren terug. Grazen en trappen zorgen voor een gevarieerd landschap waarin kale stukken en begroeiing elkaar afwisselen. Voor de rugstreeppad, zandhagedis en tal van vlinders, libellen en zandloopkevers is dit een ideaal leefgebied. Mestkevers nemen bezit van de grote hopen stront.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHoog boven ons komt een oude DC-2 langs. Met de telelens lukt het nog vrij aardig om dit vliegtuig op de foto te krijgen. Zo vaak kom je dit soort vliegtuigen niet meer tegen.

 

Douglas DC-2
De Douglas DC-2 was een tweemotorig vliegtuig voor 14 passagiers, gebouwd door de Douglas Aircraft Company, dat in 1934 in productie werd genomen.

In 1936 kwam Douglas met een grotere versie, die als Douglas DC-3 wereldfaam verwierf en het meest geproduceerde vliegtuig uit de luchtvaarthistorie werd. Bron Wikipedia.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEven laten worden we weer verrast. Een aantal mannen zit driftig te fotograferen. Wat zou daar te zien zijn. Dichterbij zien we het. Een vos zit rustig in de zon te wachten tot iedereen een foto heeft geschoten. We konden tot op 4 meter komen. En natuur schoten wij ook de nodige foto's.

 

De vos
De vos heeft een slanke snuit en puntige rechtopstaande oren. De staart is lang, dik en ruig. Hij heeft een schouderhoogte van 35 tot 40 centimeter en staat hoog op de poten. Hij heeft een kop-romplengte van 58 tot 90 centimeter met een staart van 32 tot 48 centimeter. Hij weegt zes tot tien, soms vijftien kilogram. Mannetjes zijn over het algemeen groter dan vrouwtjes. Lees verder op Wikipedia.

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe lopen een stukje door een begrazingsgebied. Een prachtige route, maar wel door het losse duinzand. Het is ploeteren geblazen, maar dat wordt weer goed gemaakt door de prachtige uitzichten die we te zien krijgen. Hier is het genieten geblazen.

 

Begrazing
In het duingebied Berkheide in Katwijk is decennia achtereen drinkwater gewonnen. Om te voorkomen dat het duin uitdroogde, werd rivierwater in het duin gepompt. Het zand zuiverde het water en na een tijdje werd het schone water opgepompt. Met het rivierwater kwamen echter ook voedingsstoffen in het duin. Die bemesting, en de zure voedselrijke neerslag zorgde ervoor dat het duingebied 'verruigde'. Er gingen planten groeien als harig wilgenroosje, brandnetel, duin-riet en wilgen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe duinvalleien, voorheen groeiplaats van bijzondere planten als parnassia en orchideeën, groeiden dicht. Het verruigen en dichtgroeien werd nog eens versneld doordat er steeds minder konijnen in de duinen zijn. Myxomatose en vhs (een virus) decimeerden de konijnenstand.

 

Herstel
Sinds eind 1998 is in een groot deel van Berkhek de waterwinning gestopt. Het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, de waterwinner, heeft bovendien op "veel plaatsen natuurherstelwerk uitgevoerd.

Vanaf 2002 zijn de duinvalleien afgeplagd: de voedselrijke bovenlaag is weggehaald. In het zuidelijk deel van Berkheide is op hogere stukken de vegetatie verwijderd. Het oorspronkelijke, schrale zand ligt nu weer boven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBegrazen
Het werk is nog niet af. Als er nu niets zou worden gedaan, zouden de natte duinvalleien weer snel dichtgroeien. Staatsbosbeheer, beheerder van Berkheide, zet daarom Schotse hooglanders in. De dieren vreten onder meer de snelgroeiende wilgen en riet weg. Met hun hoeven trappen ze de grond open en op deze plekken kunnen kwetsbare planten die tussen riet en wilgen geen kans krijgen, ontkiemen. Als aanvullende maatregel worden de duinvalleien de komende jaren ook af en toe gemaaid.

Informatie is te vinden op de infopanelen en in de folder Hollands Duin, welke verkrijgbaar is bij het kantoor van Staatsbosbeheer Hollands Duin. Tevens zullen er rondleidingen gegeven worden op locatie. Bel voor meer informatie en inlichtingen 071 3613809 of kijk op www.staatsbosbeheer.nl.

We komen nog een bord tegen toen we net uit het begrazingsgebied liepen. De Atlantic Wall moet hier ook ergens liggen. Maar je mag nergens de duinen in. Dus moeten we onderstaande maar gewoon aannemen. Dat brandend zand hebben we onderweg wel gevoeld. Je kunt je zo een woestijn voorstellen. Net zo warm en zanderig als vandaag de duinen. Maar het terrasje dat we vervolgens tegenkwamen was geen fata morgana.

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAtlantic Wall
Dwars door de duinen loopt een betonnen muur; de Atlantic Wall. Met de bunkers een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben hun taak gehad, maar de bunkers zijn zeker niet nutteloos geworden. Ze dienen nu als hoofdkwartier voor vijf soorten vleermuizen.

Brandend zand...
Gloeiende hitte en vorst. En dat op dezelfde dag. Het maakt de duinen extra bijzonder.
De zon blakert de zuidhellingen in de zomer tot meer dan 70° Celcius. En 's nachts koelt het razendsnel af, zelfs tot onder het vriespunt. Een extreem klimaat, net als in de woestijn. Als extraatje blaast de zeewind zout over de duintoppen en droogt ze ook flink uit. Er zijn maar weinig planten die het daar volhouden.

Maar in de duinvalleien is het luw en er groeien zelfs orchideeën. Meer landinwaarts is het klimaat nog gematigder en krijgen struiken en bomen een kans. Nergens anders in Nederland is deze uitzonderlijke variatie te vinden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEn zo lopen we richting het waterwingebied in deze duinen. Hier en daar steken buizen boven de grond.

 

Niet zo hygiënisch
Onder u, opgesloten in het zand, ligt een gigantische zoetwaterbel. Die bel drijft als het ware op het zwaardere, zoute water dieper in de grond. Dat schone water kon goed gebruikt worden, bedacht men zo'n honderd jaar geleden. De mensen leefden toen niet zo erg hygiënisch. Maar de waterleiding veranderde dat. Tegenwoordig gebruiken we wel erg veel water. Zoveel, dat rivierwater het zand ingepompt moet worden om het te zuiveren. Waterwinning is daardoor nogal complex geworden; steeds op zoek naar optimale winning, zonder het milieu geweld aan te doen. Want ook duinplanten hebben schoon water nodig.

We lopen intussen Schevingen en Katwijk. Op de hoge punten zien we Scheveningen liggen met de karaterestieke pier. Ook hier vinden we een bordje met tekst en uitleg.

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPS'een Dwn uyter Zee hondert Roeden Lang'
Precies tussen Scheveninghe en Catwijck stichtte Gillys van Cralingen het dorpje Berckhey. Dat was in 1396. Gillys zag wei winst in de haring-handel en liet de vissers van zijn nieuwe dorp belasting betalen. Tegen corruptie en natuurgeweld kon de nederzetting echter niet op. Elk dorp moest een deel van de duinen beplanten met helm, om verstuiving tegen te gaan.

Maar Philips van Wassenaer, een corrupte houtvester, had de verplichting laten afkopen. Met alle gevolgen van dien. Eind 16de eeuw verdween Berckhey onder het zand.
Ook veel andere namen hebben een oude oorsprong. Akkertjes, of dellen, werden vaak naar de eigenaar genoemd, zoals Meyvogeldel en Guytjèsdel. En hoewel er nu water staat, heeft De Drie Plassen niets met water te maken. Hier lagen ooit de akkertjes van de drie gebroeders van der Plas.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet duingebied Meijendel
Welkom in Meijendel. Het duingebied heeft een oppervlakte van 2000 ha Meijendel vormt een karakteristiek duinlandschap. Hoge duinen worden afgewisseld met grote valleien zoals Harstenhoek, Meijendel, Kijfhoek en Bierlap.

Naast vrij kale, open stukken op de hoge duinen zijn er in de valleien bosjes met hoge struiken of bomen en zelfs natte gebieden te vinden. Er leven in Meijendel vele soorten planten en dieren, die van nature in het duin thuishoren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMocht u meer informatie willen, wendt u zich dan tot het bezoekerscentrum Meijendel.
NV Duin waterbedrijf Zuid-Holland

Het natuurgebied Meijendel wordt beheerd door het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (NV DZH). Het duinwaterbedrijf put al sinds 1874 water uit de duinen van Meijendel. De natuurlijke voorraad zoet water in de duinen is niet voldoende om aan de vraag naar water te voldoen.

Sinds 1955 wordt voorgezuiverd rivierwater in het duin geïnfiltreerd. De duinen dienen daarbij als natuurlijk filter. Het DZH houdt zich niet alleen bezig met waterwinning. Als beheerder van Meijendel draagt het duinwaterbedrijf ook zorg voor het natuurbeheer en de recreatie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn duingebied Meijendel zijn veel paden niet toegankelijk. Wel zijn er een aantal prachtige uitzichtspunten waar we even van genieten.

De kleine paadjes op onze kaart geven het idee dat je hier overal mag lopen. Maar helaas overal bordjes verboden toegang. Er zit eigenlijk maar één ding op. We gaan naar het strand en lopen langs de vloedlijn terug naar Katwijk.

We lopen tegen de stevige wind in terwijl het vloed is. We lopen hierdoor regelmatig door het losse zand. We komen minder snel vooruit dan we gedacht hebben. Maar intussen raken we lekker uitgewaaid. In de verte ligt de pier van Scheveningen.

De Scheveningse pier
De Scheveningse pier is een evenementencomplex van Van der Valk op een pier in de Noordzee bij Scheveningen. Op 40 meter hoog is er een uitkijkplatform met zicht tot 17 kilometer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Wandelhoofd Koningin Wilhelmina, de eerste pier van Scheveningen, werd geopend door Prins Hendrik in 1901. Deze houten constructie lag direct achter het Kurhaus. In de Tweede Wereldoorlog werd het paviljoen door de Duitse bezetter gebruikt als opslag.

Op 26 maart 1943 brak brand uit op de rotonde van de pier, die binnen een paar minuten totaal was uitgebrand. Scheveningen was sinds 1942 'Sperrgebiet', toch drong dit nieuws snel tot de Haagse bevolking door. Na de brand sloopten de Duitsers de pier door de palen af te zagen. Ze waren bang dat de pier een gemakkelijke landingsbaan voor een Engelse invasie zou zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1959 werd een aanvang gemaakt met de bouw van een nieuwe pier die iets noordelijker kwam te liggen. Het ontwerp was van de Rotterdamse architect Huig Maaskant, Dick C. Apon en D. Dijk, die er sinds 1955 aan hadden gewerkt.

In 1961 werd de pier door Prins Bernhard geopend. In 1991 is de pier overgenomen door Van der Valk voor het symbolische bedrag van 1 gulden. In de tien jaar daarna is hij uitgebreid, maar het is nog steeds minder dan dat het vroeger geweest is. Nu zijn er weer plannen voor een grote restauratie en nieuwe gebouwen op de pier.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg naar Katwijk komen we gelukkig verschillende terrassen tegen. En daar hebben we dankzij het warme weer ook volop gebruik van gemaakt.

Gekleurd, uitgewaaid en vermoeid komen we terug bij de auto. We zijn net op tijd voor de lezing in de Bibliotheek van Katwijk. Een heerlijke dag.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.