Blakheidepad

Korte beschrijving

Met gloednieuwe wandelschoenen wilden we geen grote risico's lopen. Daarom een korte route in Beerse in België. De route gaat langs een grote kleiput ('t Blakt) waar veel trekvogels te zien zijn. Maar helaas het was vandaag niet erg druk. Een passant vertelde ons dat er normaal veel meer vogels te zien zijn.

Toch hebben we genoten van deze korte route. We hebben dan ook niet erg snel gelopen, maar volop gezocht naar alle natuur die we onderweg tegenkwamen en genoten van de vele leuke doorkijkjes. Ook zien we de eerste tekenen van de naderende herfst.

Deze wandeling uitgevoerd in naam van Toerisme Beerse en is ook in papieren uitvoering verkrijgbaar bij het Cultureel Centrum 't Heilaar in Beerse. Ook zonder GPS is deze route te lopen.


Kenmerken
Startpunt: Beerse (B)
Startlocatie: Antwerpse Kempen , Belgie
Coördinaten N51.336882 E4.802954
Afstanden: 4 km
Type: Bos, Cultuur, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Niet aanwezig
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 4 km bij Beerse in België.
Er is geen verkorte versie van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er een WPT en RTE file beschikbaar.

De route wordt rechtsom gelopen. De paden zijn goed begaanbaar. Hier en daar is het zand wat rul. De route is onderweg goed aangegeven.
De hond mag mee, maar moet aangelijnd zijn.
Het is verstandig om een verrekijker mee te nemen. Zeker als u wilt genieten van een goede vogelobservatie bij de vogelkijkwand.
Er is geen horeca op deze route.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe parkeren de auto op een kleine parkeerplaats. Er staat nog één andere auto. Prima, dan is het onderweg niet zo druk met andere wandelaars. Niet dat we een hekel hebben aan andere wandelaars, maar als je vogels wilt zien moet het niet te druk zijn.

We hebben de folder van deze wandeling in de hand. Dan weet je vooraf al veel meer over de wandeling.

Zo leren we dat dit een echt Kempisch landschap is met een menselijke stempel. We zitten ten noord-westen van Beerse (België) op de waterscheidingslijn van het Schelde-Maas bekken.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSAan het begin staat een informatiebord. Aandachtig lezen we de informatie. Daarna gaan we aan de wandel. Aan het begin van het pad loopt een groepje kippen en hanen die zich snel uit de voeten maakt.

Blackheide
Bosgebied: Naaldbossen, oppervlakte 35ha. Wandelbos.

Het bosgebied "Blackheide", hoorde vroeger toe aan de Hertogen van Brabant. JAN II, Hertog van Brabant, schonk in 1311 het noordelijk deel van de gemeente Beerse, aan de Sint-Michielsabdij van Antwerpen, ongeveer 900 ha. Dit gebied was gekend als "Abtsheide". Dit gebied ligt ten noorden van Beerze.

Het was een uitgestrekte heidevlakte met zandheuvels, landduinen, met hier en daar een vliegden, berk, eik en struikgewas, met vennen en moerassen. Het ven "Scherpe Geert" werd reeds in 1311 vermeld. In 1532 kreeg de gemeente Beerse, de gebruiksrechten van de "Abtsheide" mits een vergoeding, van de Sint-Michielsabdij.

De inwoners mochten eenmaal per jaar "turf" steken en "moer" baggeren, en dit voor de verwarming van de woning. Deze speciale dag werd ook wel Torfdag genoemd. Op de vrijdagen werd de heide gemaaid en kon men de schapen laten grazen op de heide. Ook werden er "bezemrijzen" gekapt.

In 1666 kocht de gemeente Beerse, de "Abtsheide" van de Sint-Michielsabdij. In 1772 vaardigde Keizerin MARIA-THERESIA een "ordonnantie" uit, welke de gemeente verplichtte om de woeste gronden (heide) te ontginnen of deze gronden te verkopen voor ontginning. De bebossing gebeurde hoofdzakelijk in functie van de Waalse steenkoolmijnen en later de Limburgse steenkoolmijnen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn het gebied "Blackheide" zijn nog enkele "zandduinen" waar te nemen. Ook komen er nog enkele vennen voor en ook verschillende "turf- of luifputten".

Bij een snel bezoek zou je kunnen denken dat het hier gaat om een gebied dat te lijden heeft onder de uitstoot van de industrie. Maar dat is niet het geval. Op oude prentkaarten ziet men al het landschap zoals het nu is. In de toekomst staan mogelijk nieuw kleiontginningen op het programma. Dit kan een zware aantasting van dit gebied zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSFauna en flora
Blackheide bestaat overwegend uit naaldhoutbos van grove dennen, corsicaanse dennen en Japanse lariks. In enkele percelen begint de struiklaag zich te ontwikkelen met o.a. berk, lijsterbes, spork, hulst, e.a. Tot de bodemvegetatie behoort overwegend, pijpenstrootje, bochtige smele, bramen, varens en verschillende soorten mossen. Er komen nog verschillende knaagdieren voor, zoals het konijn, haas, eekhoorn, e.a.

Vlinders amfibieën en insecten komen vrij talrijk voor in de omgeving van de vennen, poelen en oude turfputten. Op "Blackheide" en in de onmiddellijke omgeving zijn verschillende vogelsoorten waar te nemen, zowel watervogels, zangvogels en roofvogels.

Voor vogelwaarnemingen is een vaste waarnemingspost opgesteld aan de rand van de kleiput.

Bij het bordje over de bosexploitatie zijn ook een groot aantal paaltjes van de hogedruk gasleiding te zien die hier ligt. Vroeger heeft hier een tramlijn gelegen. Maar daar is niets meer van te zien.

Bosexploitatie
Hout is een belangrijk natuurproduct waar ook in Vlaanderen grote vraag naar is. Vandaar dat in dit bos op geregelde tijdstippen hout geoogst wordt. Als grote houtverbruiker nemen we op deze manier onze verantwoordelijkheid. We moeten minder hout invoeren wat een steentje bijdraagt tot de bescherming van de bossen in in het buitenland.

De bomen die moeten geveld worden, worden door de boswachters gemerkt met een bijltje door een stuk schors te verwijderen. Door het selectief wegnemen van bomen uit het bos krijgen overblijvende exemplaren betere groeikansen dan onder natuurlijke competitie.

De productie en de oogst van kwaliteitshout, behoud en herstel van de natuur, zijn belangrijke redenen om deskundig te dunnen. De boswachters hanteren volgende selectiecriteria bij het kiezen van de te behouden bomen:

Inheemse boomsoorten krijgen voorrang.Gezonde bomen genieten de voorkeur.Goede kwaliteitsbomen (rechte stam, vrij van wonden, geen waterloten) met een evenwichtige kroon worden met zorg behandeld.Omwille van ecologische, esthetische of andere redenen kunnen bomen met holtes en/of lage betakking toch voor behoud geselecteerd worden ( belangrijke nestbomen, zeer oude bomen, bijzondere boomvorm, bomen in zones die best van exploitatie worden gevrijwaard, enz.)Tijdens de exploitatie kan er voor de bosbezoeker hinder ontstaan door het vellen, uitslepen/uitrijden van de stammen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVolgens onze folder moeten we zeker een kijkje nemen bij de oude turfputten. We volgen het pad en even later zien we de putten. Je kunt in dit landschap niet lopen. Overal zak je weg. De putten zijn meestal een meter diep en een paar meter in omtrek. Dichtbegroeid lukt het ook niet om er een mooie foto van te maken.

Er is hier turf gestoken tot het einde van de veertiger jaren in de vorige eeuw. Turf is brandstof die niet direct zichtbaar brand. Vroeger hebben we als experiment eens een turfblok aangestoken. Dat leek niet te lukken, maar een uurtje later was het hele blok weg. Weer een ervaring rijker.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTurf
Turf is gedroogd veen dat vroeger als brandstof werd gebruikt.

Het gebruik van veen als brandstof is erg oud. De Romein Plinius maior beschreef in Naturalis Historia dat de Chauken van modder ballen draaiden en die als brandstof gebruikten. Vanaf de Middeleeuwen werd veen in de vorm van turf op grote schaal als brandstof toegepast. Niet alleen voor huisgebruik, maar ook door de ambachtslieden en bij industriële activiteiten.

In de moerassige veengebieden hadden afgestorven planten na honderden jaren een metersdikke veenlaag gevormd die men kon wegsteken of weg kon baggeren, en vervolgens te drogen leggen op legakkers. De turf werd daarna met platbodemschepen, deels langs speciaal aangelegde kanalen, naar de gebruikers gevaren. Turf afkomstig uit hoogveen was in het algemeen van betere kwaliteit dan turf uit laagveen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe komen bij de grote kleiput 't Blakt. Weinig vogels te zien. Alleen een stelletje Aalscholvers en een buizerd laten zich zien. We eten even een boterham bij de vogelkijkwand. Maar even later is het nog net zo rustig. Gelukkig horen we van een voorbijganger dat er normaal veel meer vogels te zien zijn.

Net nadat we de vogelkijkwand verlaten zien we een duidelijke wand waarin de Kempische zandbodemstructuur (PODZOL) goed te zien is. Op deze plek is vroeger ook zand gewonnen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPodzol
De podzol is een bodemtype dat in de schrale dekzandgronden in Noord-Europa, waar een neerslagoverschot heerst, veelvuldig voorkomt. De naam is van Russische oorsprong: pod betekent "onder" en zola betekent "as". De naam is afgeleid van de grijze (en dus askleurige) uitspoelingslaag die in veel podzolgronden goed zichtbaar is.

Een podzolbodemprofiel is herkenbaar door een toplaag van humusrijke grond, waaronder een bleekgrijze (uitspoelings)laag, daaronder een donkere (inspoelings)laag en geheel onderop de oorspronkelijke bodem.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen podzol is ontstaan door een eeuwenlang proces van uitspoeling en inspoeling in leemarm dekzand. Het dekzand is tijdens de laatste ijstijd door de wind als een metersdikke deken afgezet.

Als gevolg van het vochtiger wordende klimaat raakte Noord-Europa bedekt met bos. Afgestorven plantenmateriaal werd door organismen afgebroken tot humus en deze werd door bodemorganismen door de bovenste decimeters van de grond gemengd. Lees verder op Wikipedia.

We komen weer terug bij de parkeerplaats. Toch een leuke wandeling. Jammer dat er zo weinig vogels te zien waren.

Links
http://www.beerse.be
http://www.toerismebeerse.be/

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.