Lepelaarsplassen

Korte beschrijving

Vogelliefhebbers kunnen met deze wandeling hun hart ophalen. Naast een bezoekerscentrum komt u een vogelkijkhut en een tweetal vogelkijkwanden tegen. Prachtige punten om vogels te spotten. De route gaat over een fietspad, maar doordat er overal volop uitzicht is verveelt dit niet. Wel is het belangrijk om een goede verrekijker (of liever een telescoop) mee te nemen. De vogels zitten doorgaans wat verder weg. Zeker als u het laatste deel over de dijk loopt dan is het uitzicht prachtig, maar zitten de vogels op enige afstand.

Het gedeelte over de dijk kan erg winderig zijn bij minder weer. Dan is een goede jas zeker aan te bevelen. De route is verder goed begaanbaar op een klein drassig stukje na.


Kenmerken
Startpunt: Almere, Bezoekerscentrum de Trekvogel
Startlocatie: Flevoland , Nederland
Coördinaten N52.417147 E5.221252
Afstanden: 12 km
Type: Bos, Meer, Open, Water
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie

Een GPS wandeling van 12 km bij de Leperaarsplassen bij Almere.
De route is 12 km lang en wordt rechtsom gelopen.
Er is geen verkorte versie van deze wandeling beschikbaar.
Wel is er een WPT en RTE file beschikbaar.
De route is goed begaanbaar, maar kan wat drassig zijn rond de vogelkijkhut.
Een goede verrekijker is zeker aan te bevelen, een goede telescoop nog meer.
Op de dijk kan het winderig zijn, een goede jas is daarbij zeer belangrijk.
Horeca (beperkt) komt u alleen tegen bij het bezoekerscentrum. De openingstijden zijn iedere zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Van november is de expositie open tot 16.00 uur
Honden zijn niet toegestaan op deze route.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe parkeren de auto bij bezoekerscentrum De Trekvogel. U kunt hier terecht voor de Expositie "het ontstaan van de Lepelaarsgebied, 'wetland' gebied met een ongelooflijke vogelrijkdom. De openingstijden zijn iedere zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur. Van november is de expositie open tot 16.00 uur. Zie ook de website van het Flevolandschap.
Dan gaan we op pad richting de Lepelaarshut. Het eerste stuk geeft weinig uitzicht. We lopen door een groene trechter, met in de verte wat vogelgezang.

 

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLepelaarsplassen
Nergens in Flevoland komt het samenspel tussen land en water zo goed tot zijn recht als in de Lepelaarplassen. Het gebied is in 1968 tijdens de drooglegging van Flevoland ontstaan en sinds 1992 in beheer bij Het Flevo-landschap. Het Lepelaarplassen gebied heeft zijn naam te danken aan de eerste lepelaars die hier in 1971 kwamen broeden.

Het is ongelooflijk dat dit circa 500 hectare grote natuurterrein zo vogelrijk is. Zeker als we bedenken dat het voor een groot deel omgeven is door de bebouwing van Almere. De Lepelaarplassen is een bijzonder terrein waarin uitgestrekte moerassen met plassen, wilgenbossen en rietlanden elkaar afwisselen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEchte wetlands zoals ze tienduizenden jaren geleden ook in onze streken te vinden waren. Hierdoor heeft zich in dit natuurgebied een ongelpoflijke vogelrijkdom kunnen ontwikkelen. Naast de lepelaars, die u hier op de graslanden in het voorjaar en aan het begin van de zomer kunt tegenkomen, maken ook andere vogels dit gebied zeer bijzonder.

Zo kunt u verrast worden door een boomvalk die overvliegt of een ijsvogel die voorbijschiet en kunt u genieten van de zang van de vele vogels. Maar ook vele watervogels en steltlopers bevolken dit gebied. Een kijkje in de vogelobservatiehut de Lepelaar is dan ook zeer de moeite waard.

Het Flevo-landschap organiseert enkele malen per jaar een excursie door de Lepelaarplassen. Deze is gratis voor begunstigers van Het Flevo-landschap.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDan komen we bij de Leperaarshut. Een prachtig uitzicht, en genoeg vogels in zicht om rustig te genieten. Regelmatig komen er nieuwe mensen binnen.

Camera's worden te voorschijn gehaald en menig foto wordt geschoten. Nu en dan kijken we wat onze collega spotters voor camera hebben, en wat nog belangrijker is: wat voor lens.

Met onze huis-tuin-keuken zoomlens van 18-250 komen we doorgaans een heel eind. Maar hier schiet deze uitrusting te kort. Voor echte mooie plaatjes moeten we een heel andere lens meebrengen, een echte zware van 500 of 600. Maar dat soort zware lensen is niet handig bij het wandelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSU hoort het, we houden altijd nog wat te wensen over. Als u een goede lens hebt liggen die u niet meer gebruikt, laat het dan even weten.

We kijken even naar een gevecht om een mooie zitplaats. De aalscholver die op de bovenste foto van rechts komt aanzwemmen probeert het eerst bij de rechtse zitplaats. Dit mislukt.

Daarna gaat het verder naar de linkse zitplaats. Hier druipt de verliezer af en laat de overwinnaar nog even zien hoe groot hij (of zij) wel niet is. Leuk z´on gevecht die je van redelijk dichtbij kunt volgen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLepelaarshut
Wat er vanuit de Lepelaarhut (aan het einde van dit pad) te zien is, kan nog het beste omschreven worden als de Hof van Eden voor natuurliefhebbers. Een uitgelekte watervlakte omzoomd door wilgen en riet, waarop honderden watervogels liggen te dobberen, zich onbespied wanend door de mens.

In de Lepelaarplassen komen veel vogelsoorten voor, omdat het gebied grenst aan het Markermeer, maar tevens middenin een belangrijke Europese vogelroute ligt. De Lepelaarplassen is daardoor een belang- rijke rust- en foerageerplaats voor trekvogels van allerlei pluimage.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe plassen zijn nergens veel dieper dan een meter en de bodem wordt gevormd door een metersdikke laag slappe klei die in deze voormalige zand-winput is gespoeld. De plassen zijn daardoor een rijke voedingsbodem voor watervlooien, slakjes, duikerwantsen, stekelbaarsjes en ander klein gedierte in het water, die op hun beurt weer een optimaal voedsel vormen voor een groot aantal vogels.

Naast lepelaars, aalscholvers en diverse eenden zoals kuifeend, tafeleend en krakeend, komen hier ook minder bekende water- vogels voor zoals nonnetje, zaagbek en dodaars. Het ijsvogeltje, de grote- en kleine zilverreiger en de zwarte ibis weten dit gebied ook te vinden. Sinds enkele jaren is in de Lepelaarplassen zelfs een bever actief!

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSVogelobservatiehut De Lepelaar is een bijzonder fraaie plek, met magnifiek uitzicht op de plas. Dat kan alleen als bezoekers de beperkte vrijheid accepte- ren en de rust weten te behouden.

Na een bakje koffie en een half uurtje genieten van alle moois dan zich hier uitspreid voor ons lopen we verder.

Na een klein stukje drassig gaat het verder over een fietspad. Het is niet al te druk, en zodoende hebben we weinig last van de fietsers.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet uitzicht wordt steeds weidser als we de Noorderplassen naderen. Prachtige uitzichten met de stad Almere op de achtergrond. Onderweg komen we koeien tegen die zich gezellig rondom een picknickbank hadden verzameld. Maar zonder problemen mochten ook wij aanschuiven voor de lunch.

Daarna gaat de route door naar 2 vogelkijkwanden. Deze geven een prachtig uitzicht op de wetlands. Naast de dijk zijn dit de enige punten waarop u uitzicht heeft op de wetlands, ook een fotogeniek gebied.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSNatte Graslanden
De Natte Graslanden (100 ha) is onderdeel van het natuurgebied de Lepelaarplassen. Bij de inrichting van dit gebied begin jaren '90 is een groot aantal greppels en ondiepe sloten aangelegd. Daardoor ziet u hier het hele jaar door geregeld veel vogels.

Voorjaarszomer
In april scharrelen hier tientallen families grauwe ganzen rond. De jonge ganzen vormen een aantrekkelijke prooi voor havik, kiekendief en vos. Ook de lepelaar komt hier in de lente foerageren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn de loop van het voorjaar zakt de waterstand door verdamping en valt een groot deel van de greppels droog, 's Zomers grazen hier vele tientallen koeien om het oprukkende riet tegen te houden. Maar ook dan blijft het nodig om een deel van de rietopslag te maaien.

Herfst/winter
In het begin van de winter worden de greppels en sloten tot op de bodem uitgemaaid. Hierdoor blijft het gebied aantrekkelijk voor voedselzoekende lepelaars in het daaropvolgende voorjaar. In de winter staat een deel van het grasland onder water. Het gebied is dan rijk aan watervogels, ganzen en weidevogels. Er grazen dan geregeld enkele duizenden brandganzen, kolganzen en grauwe ganzen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet jaar rond
Het hele jaar door kunt u hier grauwe ganzen zien. Reigers, zoals de grote zilverreiger, jagen hier graag op stekelbaarsjes, groene kikkers en grote waterinsecten.

De roerdomp komt hier ook geregeld voedsel zoeken, maar weet zich uitstekend onzichtbaar te maken in de rietkragen langs de slootjes.

We komen bij de dijk. Even later hebben we een mooi uitzicht naar alle kanten. Het kan hier ook fris zijn als het hard waait. Geen beschutting. Maar dat uitzicht. Dat maakt alles goed.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHalverwege komen we bij een parkeerplaats. Een paar informatieborden geven informatie over het natuurherstelproject. Dat verklaart ook waarom alle wegen en paadjes in dit gebied afgesloten zijn.

Natuurherstelproject ten behoeve van de roerdomp
De roerdomp is een zeldzame en geheimzinnige vogel die je zelden tegenkomt. Hij kan zich onzichtbaar maken tussen het riet door in een paalhouding te gaan staan. Je weet dat ze aanwezig zijn door hun imposante 'hoemp' geluid dat lijkt op een misthoorn. De roerdomp heeft waterriet, beschutte oevers en poelen nodig. Het waterpeil is ook zeer belangrijk voor de roerdomp. Hij wil graag een hoog waterpeil en schoon, helder water in de buurt. Ook in de winter moet dit water open blijven, omdat anders de vissen en amfibieën in het water onbereikbaar zijn. In de winterperiode kun je de roerdomp aantreffen op de Natte Graslanden, als alternatief jagend op muizen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe roerdomp staat centraal in dit project ter bescherming van de moerasvogels. Dit gebied, eilandjes omringd door water en rietkragen, is speciaal ontwikkeld om de moerasvogels een ideale leefomgeving te bieden.

Het verdroogde, verruigde en verboste gebied is omgetoverd tot een waterrijk landschap met waterpartijen en eilandjes. Deze eilandjes zijn ideaal broedgebied voor de moerasvogels. Heel vroeger zorgden onder andere overstromingen voor verjonging van de rietlanden. Nu moet de dynamiek in stand gehouden worden met behulp van graafmachines en waterpeilbeheer.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSTegenwoordig kunt u in dit gebied allerlei moerasvogels tegenkomen als de roerdomp, grote zilverreiger, snor, lepelaar, baardmannetje en blauwborst.

Uitzichtspunt
Vanaf dit punt kijkt u uit over de kwelplas met rietland en op de achtergrond wilgenbos. Daar, achter de bomen broeden de lepelaars, op een eiland veilig voor de vos. Door de slappe bodem heeft de vos dit eiland nog niet weten te bereiken en zijn de lepelaars en hun jongen veilig. Vaak vliegen de lepelaars over deze natte graslanden en de kwelzone heen, op weg naar Noord-Holland om daar te foerageren.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp de graslanden kunt u vaak hele groepen ganzen aantreffen. Maar ook de grote- en kleine zilverreiger komen hier voor. De lepelaars vinden deze plek uitermate geschikt om te zoeken naar voedsel, zoals stekelbaarsjes.

De lepelaars vinden hun voedsel in de greppels en poelen in dit gebied. Om de greppels open te houden voor de lepelaars en teveel rietgroei tegen te gaan wordt dit gebied gemaaid en door koeien begraasd. De graslanden zijn ook het broedgebied van onder meer graspieper, kievit, tureluur en grutto.

Op en rond de kwelplas verblijven vaak steltlopers, ganzen en vele soorten eenden zoals wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling en pijlstaart. De ongestoorde rust in dit wetland trekt ook zeldzame soorten zoals steltkluut, purperreiger en roerdomp. Kuif- en tafeleenden komen hier ook vaak: vooral als het Markermeer door harde wind onstuimig tegen de dijk klotst.

Voldaan nemen we de auto weer richting huis. De Flevopolder is een eindje rijden vanuit Eindhoven. Maar voor de vogelaars is hier heel veel te zien. Zie ook onze andere Vogelwandelingen: krakeendoute en zeearendroute.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.