De Maasheggen

Korte beschrijving

Laatst bijgewerkt op 07-02-2011

Het is halverwege december (2009). Na weken van regen en slecht weer beloofde het vandaag aardig (en droog) weer te worden. Ideaal voor een wandeling in de Maasheggen bij Beugen. Mocht u geen GPS hebben dan kunt u ook kiezen uit een aantal uitgezette (paaltjes) routes.

Een mooie en rustige wandeling. Ruime paden en vele vergezichten. Het meest noordelijke deel van de route is gedeeltelijk een laarzenpad. Dat betekent goede en waterdichte schoenen. Ook moet er regelmatig over prikkeldraad gestapt worden. Daarvoor staan er aan beide kanten een paal waardoor er zonder kleerscheuren overgestoken kan worden.

Kenmerken
Startpunt: Beugen
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.674366 E5.939677
Afstanden: 21, 15 km
Type: Cultuur, Open, Rivier, Ven
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet bekend
Honden: Aangelijnd in begrazing
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 21 km bij Beugen/Oeffelt in de Maasheggen.
De verkorte route van 15 km is geschikt voor scootmobiels. Zeker bij droog weer.
Midden in de winter was een klein gedeelte van de paden modderig. Verkeer rijdt zo'n modderig pad daarna tot een onbegaanbaar modderpad.

Er is verkorte versies van 15 km van deze wandeling beschikbaar.
Deze wandeling is geschikt voor scootmobiels.
Ook is er een WPT en RTE file beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe beginnen de wandeling midden in Beugen. Bij de kerk is een mooi parkeerterrein. Mocht die vol staan dan kunt u een paar meter doorrijden. Daar is nog een groot parkeerterrein.

De zondagsrust is meteen overweldigend. Geen verkeer en geen mensen op straat. Maar het is nog vroeg, en de temperatuur met net boven het nulpunt. Tijdens de wandeling komen we alleen doorgewinterde wandelaars tegen. Met een grote muts over het hoofd en handschoenen aan.

Beugen
Hoewel de parochiekerk van het dorp in de Tweede Wereldoorlog werd verwoest, is een aantal kunstschatten uit deze kerk bewaard gebleven. Deze zijn te zien in de gerestaureerde kerk. In Beugen bevindt zich één van de drie nog draaiende windmolens van de gemeente Boxmeer. Het gaat daarbij om een beltmolen uit 1868. De gordelvormige heuvel (of belt) om de molen stelde de molenaar vroeger in staat om bij de wieken en de staart te komen. Op een steenworp afstand van Beugen bevindt zich het 27 hectare grote natuurgebied de Vilt waar onder andere de ijsvogel te zien is.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp het pad langs de Maas komen we om de paar honderd meter een kleine bunker tegen. Alles is stevig dichtgemetseld. Wat verder komen we grotere bunkers tegen. Die hebben meer te lijden gehad van de oorlog. Het zijn of voltreffers, of de bunker is na de oorlog opgeblazen. Bij de laatste grote bunker staat een groot informatiebord. Daar nemen we kennis van.

De Peel en Maaslinie
In de jaren '30 van de vorige eeuw werd door de Nederlandse regering de Maas aangewezen als (natuurlijke) hindernis tegen een mogelijke Duitse inval. De westelijke rivieroever werd ingericht als verdedigingsgrens. Deze liep van Nijmegen tot zuidelijk van Roermond: de Maaslinie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLangs deze grens werden bewakingsdetachementen gelegerd, later parate grensbataljons, die twee taken kregen. Zij moesten de mobilisatie beveiligen en met behulp van o.a. rivierkazematten een mogelijke vijandelijke opmars vertragen opdat de meer westelijk gelegen Peel-Raamlinie in stelling kon worden gebracht. De sector Katwijk-Oeffelt werd verdedigd door het 2de bataljonVan het 26ste Regiment Infanterie (11-26 Rl). Onder
dit bataljon ressorteerden 56 kazematten, drie pöntveren en twee spoorbruggen (Katwijk en Oeffelt).

Natuurlijk waren bruggen, veren en stuwwerken zwakke schakels in deze defensieve linie. Ze werden daarom voorzien van springladingen en extra afweermiddelen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe verraderlijke list bij Oeffelt
In 1936 ter bescherming van de spoorbrug tussen Gennep en Oeffelt zijn aan de Oeffeltse kant aan weerszijden van de brug twee rivierkazematten gebouwd, ledere kazemat beschikte over een 5,5 cm kanon en een zware mitrailleur, terwijl de totale bemanning, die in ploegendienst opereerde, bestond uit een 26 man sterk detachement politietroepen onder bevel van sergeant van sgt. Lute.

Naast de aangebrachte springlading kon de brug aan de Gennepse kant worden afgesloten door een stalen draaibaar hekwerk voorzien van een hangslot. Het mocht allemaal niet baten! In de nacht van 10 mei 1940 kwam rond 04.00 uur een Duits commando bij de brug aan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDeze groep wist door een list en verraad (hierbij bevonden zich enige in nagemaakte Nederlandse marechaussee-uniformen gehulde NSB-ers), een gespeeld gevangenschap en Nederlands sprekende militairen de brug vrijwel ongedeerd in handen te krijgen, waarna een Duitse pantsertrein gevolgd door een troepentransport-trein met een versterkt bataljon van circa 1000 man aan boord ongehinderd tot voorbij Mill en de Peellinie konden doorstoten.

Door dapper optreden van met name soldaat De Ruyter is het nog wel gelukt de zich ten noorden van de spoorbrug bevindende veerpont op te blazen maar niet voordat de 8 man sterke brigade van de marechaussee uit Gennep in twee 'shifts' in een motorvletje door hem in Oeffeit aan wal waren gezet.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOok vanuit rivierkazemat-zuid en enkele kleinere kazematten, waarvan de bemanning bestond uit militairen van de 1ste en 4de compagnie van II-26.RI is strijd geleverd waarbij over en weer enkele gewonden vielen.

Monumenten
De ruïnes van de rivierkazematten (zijn thans eigendom van hët Waterschap Aa en Maas) verdienen geconserveerd te worden ter herinnering aan en als bewijs van hetgeen zich op 10 mei 1940 heeft afgespeeld, maar wat nooit meer mag gebeuren! (stg. Heem en Historie Oeffelt).

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe komen aan bij restaurant 't Veerhuis. Dit is ook een mooi punt in de route. Zomers kunt u lekker op terras zitten, of even bij de Maas plaatsnemen. Over dit punt is veel te vertellen. Dat is te zien aan de vele informatieborden die hier opgesteld staan. We lezen ze allemaal.

Het land van Cuijk, één grote heerlijkheid
Eeuwen geleden heersten in het Land van Cuijk de Heren van Cuijk en aan hen dankt de streek zijn naam. Het Land van Cuijk biedt een boeiende geschiedenis met sporen van ver voor de jaartelling. De opgegeven nederzettingen uit de Romeise Tijd of de vele kastelen en kloosters uit de Middeleeuwen zijn daar nog getuigen van. Was het Land van Cuijk vroeger al een heerlijkheid, nu is het dat nog steeds. Maar dan eentje om volop van te genieten.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSMaas- en Peelliniepad
U bevindt zich op het Maas- en Peelliniepad (streekpad 14). Deze wandelroute van ongeveer 125 kilometer lang, loopt door de mooiste natuurgebieden die het Land van Cuijk rijk is. De vele bossen, heidevelden, vennen, rivieren, uiterwaarden, (vesting)stadjes en dorpen doen niet vermoeden dat hier ruim een halve eeuw geleden zwaar gevochten is. Echter de vele sporen van de oorlog die zijn overgebleven houden de herinnering aan deze periode levend.

De Baileybrug
Ziet u ze? Die zeven grote bomen bij het Veerhuis in Oeffelt. In de volksmond worden ze de "zeven raadsleden" genoemd. Na de raadsvergaderingen plachten de raadsleden hier een "afzakkertje" te nemen. en precies bij dit Veerhuis hebben de Engelsen een Baileybrug aangelegd. Met zijn 1500 meter was het de langste Baileybrug van de Tweede Wereldoorlog. Dertien dagen hebben de Engelsen aan deze brug gebouwd. Het had in minder tijd gekund, ware het niet dat de Engelsen geen rekening hadden gehouden met hoog water. En natuurlijk steeg het water, met als gevolg dat de brug onder, in plaats van boven het water kwam te liggen. Vervelend.

Twee meter hoge draagjukken brachten de oplossing. De brug werd op deze draagjukken gelegd en niet meer gehinderd door het hoge water kon men hem in gebruik nemen. De brug diende voor het transport van Engelse en Schotse manschappen naar Kleef en als overgang voor tanks.

In principe was het éénrichtingsverkeer op de brug: van west naar oost. Toch werd het verkeer per telefoon geregeld. Met één telefoontje van de oostelijke kant werd het verkeer aan de westkant van de rivier meteen stilgelegd. Want aan gewonde soldaten werd altijd voorrang verleend. De Baileybrug is inmiddels verdwenen, slechts een gedeelte van de oprit ligt er nog.

Onderweg verwonderen we ons over de vele soorten heggen die we tegenkomen. Sommige zitten vol met prikkers, andere zijn gevlochten. Veel knotwilgen staan er tussen. Vogels vinden een goede schuilplaats in deze heggen. We proberen een paar vogels op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat valt tegen. De vogels zijn snel weg, ze zitten verstopt waardoor scherpstellen moeilijk is. En ook het weer werkt niet mee. Het is grauw weer met zeer weinig bruikbaar licht.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe maasheggen
De allereerste landbouwers in Nederland maakten van dood hout gevlochten hekwerken. Ze waren vergelijkbaar met wilgentenen tuinschermen van nu. Deze lange hekwerken moesten regelmatig vervangen worden en daarvoor was erg veel hout nodig. Toen de bevolking groeide ging men ze daarom van levende planten maken en werden het natuurlijke heggen. De geschiedenis van deze 'vlechtheg 'is indrukwekkend.

In zijn oorlogsdagboek "De Bello Gallico' verbaasde Julius Caesar zich in de jaren 50 vóór Christus al over de Nederlandse vlechtheggen. Al eeuwenlang wordt de heg gebruikt voor perceelscheiding en veekering. Daarnaast was de heg een bron van voedsel en van brand- en constructiehout. Bijna alle Nederlandse vlechtheggen zijn inmiddels verloren gegaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDieren en planten
Heggen behoren tot de laatste leefgebieden van wilde planten en dieren in onze intensief beheerde akkers en weiden. Heggen bieden dieren beschutting, een leefgebied, voedsel en een verbindingsweg tussen de open velden. Veel vogels, zoals de heggenmus en braamsluiper, nestelen zich vaak in de heggen en vinden daar hun voedsel. Ook andere dieren en zaden kunnen via de houtwallen tot andere gebieden komen. Zo is het landschappelijke mozaïek van heggen, hagen en houtwallen van levensbelang voor het voortbestaan van boomkikkers. Dassen, marterachtigen en tal van andere dieren gebruiken de heg als dekking om zich te verplaatsen of als uitvalsbasis. Met name voor kleinere dieren zoals reptielen en insecten is de heg een plek om te overleven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSSoorten heggen
Vlechtheggen zijn heggen samengesteld uit verschillende struiken als meidoorns, sleedoorns en wilde rozen, waarvan de takken op zodanige wijze zijn vervlochten dat mensen, koeien en grotere roofdieren er niet meer doorheen kunnen. Het Nederlandse heggen landschap maakt deel uit van het West-Europese heggengebied, dat zich langs de Atlantische kust, Groot-Brittannië en Ierland, uitstrekt van het Spaanse Gallicië tot het Deense Jutland.

Oude Veerstoep van Oeffelt
Het dorp Oeffelt kent een rijke historie door de strategische ligging bij een doorwaadbare plek aan de Maas. De oude veerpoint is inmiddels vervangen door een vaste brugverbinding. Wel is de plaats waar vroeger het pontveer lag nog altijd goed zichtbaar in het landschap. Deze plek biedt een prachtig uitzicht op Gennep en de Maas. Ook bevindt zich hier het prachtige natuurgebied De Meent.

Langs de weg naar Cuijk staat de in 1913 gebouwde windmolen die na een ingrijpende restauratie opnieuw in werking is. Tot 1994 was Oeffelt een zelfstandige gemeente, met een gemeentewapen en vlag.

Intussen staan we nog steeds bij restaurant 't Veerhuis. We raken maar niet uitgelezen. Steeds is er weer iets nieuws om even bij stil te staan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Maasbrug bij Gennep
Van Londen naar Berlijn, via Gennep - een stukje historie. De in 1873 geopende Maasbrug is gebouwd als spoorbrug. Het was een schakel in het Duitse Lijntje, dat van Boxtel naar Wesel voerde. De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, afgekort NBDS, exploiteerde de lijn. Gennep was het laatste station voor de grens en dus douanestation.

Een tijdlang was de Maasbrug ook een belangrijke schakel in het internationale treinverkeer. In 1885 denderde hier de eerste trein langs met aan boord passagiers die op weg waren van Londen naar Berlijn.

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, verloor de lijn zijn betekenis. In 1925 werd de NBDS failliet verklaard en overgenomen door het Staatsspoor (de latere NS). De spoorlijn bleef, maar Gennep hield op een station te zijn aan een internationale route. De laatste personentrein reed in 1950 over de brug; goederentreinen maakten er tot 1971 gebruik van.

In 1955 is op dezelfde pijlers als waarop de spoorbrug rustte, een verkeers-brug gebouwd. Dat kon doordat de pijlers in 1873 voldoende breed waren gemaakt om later ooit een dubbel spoor te kunnen aanleggen. Aan de zuidzijde van de verkeersbrug is nog te zien waar de spoorbrug heeft gelegen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe brug in oorlogstijd
Toen de Rotterdammer Van Meukeren in 1867 zijn plannen ontvouwde om een spoorweg van Boxtel naar Pruisen aan te leggen, had het Nederlandse ministerie van Oorlog bedenkingen. Als het weer eens oorlog werd, zou de vijand via de Maasbrug makkelijk Nederland kunnen binnenvallen. Voor alle zekerheid is daarom in een brugpijler een mijnkamer gebouwd, zodat hij kon worden opgeblazen. In 1940 zou dat ook zijn gebeurd, als de Duitsers niet door een list al meteen de eerste dag, 10 mei, de brug in handen hadden gekregen. Zij legden planken tussen de rails en trokken met militaire voertuigen over de brug.

Toen vier jaar later de geallieerde troepen oprukten, bliezen de terugtrekkende Duitsers de brug achter zich op. Na de bevrijding van Gennep, op 12 februari 1945, begonnen Engelse genietroepen direct aan de bouw van een nieuwe spoorbrug op de pijlers van de oude. Daarnaast kwam een pontonbrug. Vanwege de hoge waterstand van de Maas indertijd werd het de langste Baileybrug die tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebouwd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp 17 mei 1955 reden de eerste auto's over de Maasbrug. Eindelijk had de kop van Noord-Limburg een vaste oeververbinding voor het wegverkeer met Noord-Brabant. De Maas, een perfecte verkeersweg voor de scheepvaart, was voordien een natuurlijke barrière voor de sociale en economische contacten tussen de twee oevers. Men behielp zich al vanaf de veertiende eeuw met een veerverbinding tussen Oeffeit en Gennep. De veerpont was toen niet meer dan een platte schuit. Later kwam er een pont met een motor. Hij zette voetgangers, paard-en-wagens, fietsen en later ook auto's over. Uiteindelijk voldeed de pont niet meer voor het toenemende autoverkeer en al helemaal niet voor het aanbod van vrachtverkeer.

Tegelijk met de opening van de verkeersbrug in 1955 is de veerverbinding gesloten. Maar zie... sinds een paar jaar legt in het zomerhalfjaar hier bij het Veerhuis weer een fietspendelboot aan.

Technische gegevens
De brug over de Maas bij Gennep is een vakwerkbrug. Zo'n brug ontleent zijn dragend vermogen aan een vakwerk, dat is opgebouwd uit driehoekige delen die meestal van staal zijn. Doordat driehoeken vormvast zijn, geven ze de brug stevigheid. Deze bouwwijze is verhoudingsgewijs licht, maar je kunt er geen al te grote afstanden mee overbruggen. Daarom is de Maasbrug samengesteld uit vijf overspanningen van elk iets meer dan 62 meter lang, samen 313 meter. Anders dan bij veel moderne bruggen zorgt het beton dat erin is verwerkt alleen voor een vlakke ondergrond voor het wegdek.

De staalconstructie vangt alle krachten op die de brug te verwerken krijgt. De hoofdligger van de brug heeft een zogenaamd hoedprofiel. Die geeft grote sterkte en stijfheid bij relatief gering gewicht. De dwarsdoorsnede van een hoedprofiel ziet er inderdaad ongeveer uit als een herenhoed met brede rand.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSWe lopen weer verder. We verlaten de brede paden en gaan door een natter gebied. Goede schoenen zijn zeer aan te bevelen. Het is hier en daar even goed opletten. We hebben zo'n punt op de kaart gemarkeerd. Het lijkt op dit punt wel of het pad helemaal verdwenen is. Eigenlijk is het simpel. Niet over het prikkeldraad stappen, maar door het gebied richting Maas lopen. U kunt dan vanzelf weer markeringen tegen. Want we zitten hier op het Maas- en Peelliniepad.

Ontgronding
Het Maasheggengebied als geheel is in natte perioden van nationaal belang. Het vormt een enorm waterbekken bij extreem hoge waterstand van de Maas. In de loop van eeuwen is tijdens over-stromingen een dikke laag rivierklei het lage landschap in geslibd. Die klei wordt in opdracht van Staatsbosbeheer nu tot op het zand afgegraven en met vrachtwagens vervoerd naar een steenfabriek, waar het wordt verwerkt tot baksteen.

Door de werkzaamheden komt het maaiveld van sommige weilanden zo'n 1,80 meter lager te liggen. Ook de oude heggen gaan naar beneden. Waar de oorspronkelijke heggen verdwenen zijn, plant Staatsbosbeheer weer nieuwe heggen aan. Als dit ontgrondingsproject rondom 2012 klaar is, hebben we een prachtig kleinschalig Maasheggenlandschap met een groter waterbergend vermogen terug. Hierdoor wordt Nederland weer een stukje veiliger.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHistorisch erfgoed
Oeffelter Meent ontleent zijn naam aan de eertijds gemeenschappelijke graslanden op de droge rivierduinen van zand en grind. Langs een groot gedeelte van de Maas treffen we hier het oudste cultuurlandschap van Nederland aan, de Maasheggen.

Al vanaf de middeleeuwen hebben boeren om de kleine graslanden heggen aangeplant. Die snoeiden en vlochten ze het hele jaar door. Het hout dat er af kwam gebruikten ze om te bouwen (eik), ontstelen voor gereedschap te maken (es) en als stookhout. Om de gaten in de heggen te dichten, sneden ze de takken in en bogen die horizontaal. Zo groeiden de heggen in elkaar tot een ondoordringbare wal.

In de lente staan de heggen prachtig in bloei. Naast de meidoorn vinden we hier de hondsroos, sleedoorn, kardinaalsmuts en Spaanse aak. Opvallend zijn hop en bosrank die in de heggen omhoog slingeren. Tussen de heggen ontstaat in alle seizoenen een milder klimaat, waardoor het gras langer groeit. In de zomer kunnen de koeien en schapen lekker in de schaduw liggen. Voor vogels en tal van kleine diersoorten is het gebied een ideaal winterverblijf. Zij vinden voedsel (bessen) en beschutting in en rondom de heggen. Het grootste inheemse roofdier, de das, voelt zich in dit besloten landschap ook goed thuis.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSRecreatie
Door de Oeffelter Meent gaat een fietsroute en er zijn zandwegen om op te wandelen. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer een tweetal laarzenpaden uitgezet. Deze routes gaan dwars door drassige weilanden, over hekjes en langs poelen. Waterdicht schoeisel is dus aan te raden.

Landschap
Het landschap in de gemeente Boxmeer kent een bijzondere opbouw. In het oosten stroomt de Maas door het laagterras. Hier is het unieke 'Maasheggenlandschap' te zien. Ten westen daarvan ligt een lint van kerkdorpen op de hoger gelegen gronden. Verder naar het westen ligt de nog hoger gelegen Peelhorst: een gebied dat vroeger bestond uit moerassen en veengebieden, maar inmiddels vrijwel geheel is ontgonnen.

Dwars door de gemeente loopt de beek Oeffeltse Raam die natuurgebieden met elkaar verbindt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Agatha kerk en klooster kunt u niet over het hoofd zien. Van verre zijn de grote gebouwen al te zien. Een fotogeniek geheel.

 

De Heilige Agathakerk (kapel) van het Kruisherenklooster Sint Agatha
Zes eeuwen bewogen geschiedenis aan de oever van de Maas. In een bocht van de Maas vlakbij Cuijk valt het oog van de reiziger op een rank klokkentorentje net achter de dijk.

Al vele eeuwen zijn de kloostergebouwen en de kerk van de Kruisheren in St. Agatha beeldbepalend voor de omgeving.

De geschiedenis van de Kruisheren in het Land van Cuijk gaat terug tot in de veertiende eeuw: in 1371 vestigden zich enkele Kruisbroeders op uitnodiging van de landsheer in een kloostertje bij een kapel die aan de Heilige Agatha was toegewijd, om de bediening van deze kapel op zich te nemen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSPerioden van grote bloei werden afgewisseld door tijden van neergang en verval, maar telkens weer wisten de Kruisheren van St. Agatha de dikwijls dodelijke dreiging, die door de eeuwen heen uitging van oorlog, ziekte en politiek beleid te weerstaan. Tot op de dag van vandaag is de kloostertraditie levend gehouden en verder gereikt en hoewel het kloosterleven in absolute aantallen niet meer zo bloeiend is als weleer, kijken de Kruisheren heel bewust en toch ook hoopvol naar de dag van morgen. Lees verder op www.cultureelhartcuijk.nl.

We lopen door Oeffelt om over te steken naar de Vilt. Mocht u honger of dorst hebben dan kunt u hier zeker een restaurant/café vinden. Gelukkig is het dorp niet zo groot. Want liever lopen we door de natuur.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBijzonderheden
Oeffelt is een sfeervol dorp, mede door het onlang gerenoveerde de centrum en de mooie plekjes in het landschap; In natuurgebied de Oeffelter Meent zie je de Kramsvogel en Koperwiek eten van bessen.

Behalve de prachtige natuur vindt u er ook veel sporen uit het verleden. Voorbeelden hiervan zijn restanten van de oude spoorlijn het 'Duitse lijntje' en de windmolen uit 1913.

Romeinse brug
In de Romeinse tijd liep er vanaf Nijmegen een belangrijke handelsroute naar het zuiden. Daar waar deze route water kruiste, hebben de Romeinen bruggen gebouwd. Ten zuiden van Oeffelt lag zo'n Romeinse die de overgang over de beek Oeffeltse Raam mogelijk maakte. Vermoedelijk betrof het een robuuste houten constructie, sterk genoeg om zwaar beladen handelaren en legeronderdelen te dragen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Duits lijntje kunt u niet missen. Het talut waar de spoorlijn gelegen heeft doorsnijdt het landschap. We steken een viaduct over via een klein bruggetje. Daar is ook goed te zien dat hier vroeger een trein gereden heeft.

Duits lijntje
In 1878 werd het zogenaamde Duits Lijntje in gebruik genomen. Deze spoorverbinding verbond het Nederlandse Boxtel met het Duitse Wezel en was onderdeel van een zeer snelle verbinding tussen Londen en Sint Petersburg.

Met het opblazen van de spoorbrug bij Wezel kwam in de tweede wereldoorlog een einde aan het Duitse deel van deze lijn.

Sinds die tijd werden steeds meer delen afgekoppeld. In de gemeente Boxmeer herinnert alleen deze spoordijk nog aan de oude spoorlijn. Tegenwoordig biedt deze dijk plaats aan veel planten en dieren en is er gelegenheid voor het maken van een mooie wandeling met uitzicht op het natuurgebied De Vilt.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDan komen we in de Vilt. Een mooi gebied waar een vogelaar zeker tot zijn/haar trekken komt. De zon breekt door waardoor de omgeving er direct veel vriendelijker uitziet. Hier is het mooi. Water tot zover je kunt kijken. Veel vogels. De ganzen zijn al van ver te horen. Soms komen ze in V-vorm overgevlogen.

De Vilt is gedeeltelijk in renovatie. Als deze renovatie weer achter de rug is dan wordt dit vast een heerlijk gebied om doorheen te lopen. Mogelijk ziet u dan het ijsvogeltje.

De Vilt
De Vilt is de meest gave oude Maasmeader in Nederland. Deze meander is zo'n vijftienduizend jaar geleden ontstaan. Daarom is het een aardkundig monument. Zelfs het geleidelijk lager worden van de binnenbocht en de steilrand in de buifenbocht zijn hier na al die tijd nog bewaard!

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSEen afgesneden meander verlandt
In het water van een afgesneden meander en langs de randen gaan planten groeien. Bij overstromingen zet de rivier hier klei af: Het water verliest namelijk snelheid en transportkracht, waardoor de klei uitzakt.

Geleidelijk wordt het aantal overstromingen minder. De meander verlandt, verandert in een moeras. Het wordt eerst een rietmoeras, dan een moeras met zeggen (grassen), nog weer later een moerasbos en ten slotte een hoogveen. Daar domineert veenmos. Hoogvenen vormen grote, hoge koepels en kunnen zich over het landschap uitbreiden.

Waterpartijen voor turf en baksteen
Het veen is weer grotendeels uit deze oude meander gegraven. Dat wordt in Brabant klotsteken genoemd. Veen was in vorige eeuwen een belangrijke brandstof. De Vilt dankt zijn naam aan het veen dat er werd gestoken: dat deed viltig aan. Ook de klei is voor een groot deel weer uit de meander gegraven. Daar zijn bakstenen van gemaakt. Ze werden via een speciaal gebouwd spoorlijntje afgevoerd. Het spoor is verdwenen, het smalle hoge spoordijkje gebleven.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDe Maas als landschapsarchitect
Sinds de 19e eeuw is de loop van de Maas door mensenhanden rigoureus beïnvloed. Voor die tijd zocht de Maas haar eigen weg door het landschap, waarbij vele bochten en nevengeulen ontstonden. Als de loop van de rivier weer veranderde, werden bochten (meanders) soms afgesneden en bleven achter in het landschap. Op diverse plaatsen in de gemeente Boxmeer zijn daarvan nog sporen terug te vinden.

De Vilt is een relict van de oude loop van de Maas. Heden ten dage is de Vilt een waardevol natuurgebied dat uniek is voor Noord-Brabant en plaats biedt aan tal van vogels, amfibieën en zoogdieren.

We komen weer terug in Beugen. Voordat we weer bij de auto aankomen nemen we even een kijkje bij de Martinusmolen.

Martinusmolen
De Martinusmolen in Beugen werd in 1868 gebouwd in opdracht van de uit het Duitse Kessel afkomstige Bartholomeus Heijs. Aanvankelijk wilde hij de molen bouwen op een perceel langs de doorgaande weg Grave-Maashees, maar vanwege de veiligheid van het verkeer werd hem in 1865 de vergunning daarvoor geweigerd. Een jaar later kreeg Bartholomeus Heijs, die getrouwd was met Johanna Tissen en in 1848 met zijn gezin in Beugen was komen wonen, wel toestemming om een molen op te richten aan de Emelesteeg (nu Molenstraat) in het Viltsche Veld. Er waren geen bezwaren van Beugenaren bij het gemeentebestuur binnengekomen, zo berichtten burgemeester B. van de Voordt en secretaris J. Ardts bij de vergunningverlening. De molen moest binnen een jaar in bedrijf zijn. Bovendien diende hij op een verhoging of zandberg te staan. Lees verder in het Cuijks Weekblad.

Dit was een prachtige wandeling. Het had iets zonniger mogen zijn, zeker in het begin. Maar we komen in de zomer gewoon een keer terug.

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

  • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
  • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
  • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
  • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
  • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
  • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
  • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.