Leudal deel 2

Korte beschrijving
Het Leudal is een prachtig dal voor een wandeling. Kronkelige paadjes langs een beek waar je op verschillende plaatsen een mooi uitzicht over hebt. Wat lichte hoogteverschillen, een iddilische oude watermolen en mooie natuur. Dan is het genieten geblazen.

We hebben een aantal jaren geleden hier ook al eens gewandeld. Deze twee routes samen maakt een mooi rondje van 23 km. Zodoende komen ook de stevige wandelaars aan hun trekken.

Vanaf de parkeerplaats zijn ook 2 paaltjes routes uitgezet. Ideaal voor iedereen zonder GPS.

Kenmerken
Startpunt: Haelen, Parkeerplaats richting Roggel
Startlocatie: Limburg , Nederland
Coördinaten N51.249546 E5.936072
Afstanden: 9, 5, 23 km
Type: Beek, Bos, Open
Begaanbaar: Erg drassig
Rolstoel: Niet toegankelijk
Honden: Aangelijnd
Horeca: Bij start
Gelopen op: 13-09-2010

Route informatie
Een GPS wandeling van 9 km in het Leudal tussen Haelen en Roggel.
D
e route kan links- en rechtsom gelopen worden.
Er is een verkorte route van 5 km en een verlengde route van 23 km beschikbaar. Deze verlengde route is een combinatie van beide routes die we in het Leudal hebben uitgezet.
De route is niet geschikt voor scootmobiels of mensen die slechter ter been zijn.
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen.
Horeca vindt u in de buurt van de parkeerplaats.
Er is een WPT-RTE route beschikbaar.Langere beschrijving

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet is lente, dat merken we doorgaans op doordeweekse dagen. Maar als we willen wandelen in het weekend is het een ander verhaal. Regen, regen en nog eens regen. We hadden deze route al een paar weken klaar staan, maar om in de stromende regen te gaan wandelen...

Nadat www.buienradar.nl ons liet weten dat het spoedig droog zou gaan worden hebben we de gok maar gewaagd. Tot 100 meter voor de parkeerplaats kwam de regen er met bakken uit. Daarna was en bleef het droog. Een grote meevaller. Wel was het onderweg ongekend drassig. Maar dat was met onze stevige wandelschoenen geen groots probleem.

 Net onderweg liepen we tegen Zorgcentrum St. Elizabeth aan. Een oude toren op het terrein trok onze aandacht. Omdat het informatiebord aan bij de ingang aangaf dat er 2 korte wandelroutes op het terrein uitzet waren hebben we het grootste rondje in de wandeling meegenomen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSZorgcentrum St. Elisabeth
De Stichting Land van Home biedt met ruim 1700 deskundige medewerkers en vele onmisbare vrijwilligers vraaggestuurde zorg in het grensgebied van Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant. Met bijna 400 verpleeghuisplaatsen, meer dan 650 verzorgingsplaatsen en meer dan 200 zorgwoningen is de Stichting Land van Home één van de grootste aanbieders van zorg in de regio.

Zorgcentrum St. Elisabeth trad in 2006 toe tot de Stichting Land van Home. Het zorgcentrum kent een rijke en lange historie, die dateert uit de twaalfde eeuw.

Het gebouw is in 1949 gekocht door de Kleine Zusters van de Heilige Joseph, om er een vakantieoord van te maken. Na enige aanpassingen wordt het gebouw als zodanig in gebruik genomen. Begin jaren zestig wordt het gebouw omgevormd tot bejaardenoord en nemen de eerste zusters er hun intrek.

Er wordt zorg geboden aan 50 bewoners, zowel religieuzen als leken. Alle moderne voorzieningen zijn aanwezig en ook in het "Kasteel"-gedeelte wordt zorg geboden aan een aantal religieuze bewoners. In zorgcentrum St. Home Elisabeth worden met regelmaat activiteiten met een religieus karakter georganiseerd.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSKlooster St. Elisabeth
Twee, sterk gemoderniseerde, haaks op elkaar staande vleugels, 18de eeuw. Voorgevel met ankerjaartal 1778 en een rondboogpoort met hardstenen omraming. Vensters met segmentbogige omramingen van hardsteen.

In voortuin fragment van achthoekig torentje, 15de eeuw. In achtertuin zogenaamd pesthuisje van baksteen.

Toen we deze wandeling liepen schreven we: "Helaas hebben we geen informatie kunnen vinden over de oude toren. Mocht u hier meer van weten dan houden we ons aanbevolen." Intussen is er een reactie gekomen. De toren voor in de tuin is een 15e-eeuws overblijfsel van de kloosterkapel.

We lopen verder richting het oude bakkershuisje dat iddilisch in het landschap staat. Dit is zomers een mooie picknickplaats.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBakhuisje Kloostershof
Nog slechts hier en daar staat bij oude boerderijen een klein gebouwtje waarin de boeren vroeger hun brood en vlaaien bakten. Vanwege het brandgevaar werd zo'n bakhuisje uit de wind en op ruime afstand van hof en stallen gebouwd. Het bakhuisje Kloostershof is eigendom van Staatsbosbeheer, die tevens een groot gedeelte van het Leudal in beheer heeft.

Bakhuisjes bestaan meestal uit twee gedeelten, namelijk een klein ovenhuisje met daarvoor een gebouwtje voor het kneden van het deeg en de opslag van bakbenodigdheden. Een goed gebouwde bakoven ging wel een halve eeuw mee, mits er regelmatig werd gestookt. Anders nam de wand op den duur te veel vocht op, waardoor het gewelf het kon begeven. Het "invalle van de aove" was op de dorpen een reden voor spot en hilariteit, zeker als het een gevolg was van nalatigheid van de boer zelf.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg is het heerlijk rustig. Veel vogelgeluiden en maar weinig bijgeluiden. We kijken om ons heen en genieten van alles wat de natuur ons kan bieden vandaag.

Leudal
Het Leudal is een natuurgebied van zo'n 900 ha waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het gebied is met name bekend vanwege haar beekdalen. Een gebied van 315 ha is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Het Leudal is gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen in de gemeente Leudal.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSDoor het gebied stromen de Tungelroyse Beek (ter plekke ook Leubeek genoemd) en de Zelsterbeek. Tussen Nunhem en Neer vloeien die samen tot de Neerbeek. Slechts enkele honderde meters verderop voegt zich ook de Haelense Beek daarbij, die kilometerslang net zuidelijk en oostelijk van het reservaat loopt. De Leubeek is in het verleden grotendeels gekanaliseerd. Maar aan het begin van 21e eeuw is een belangrijk stuk van de oude beekloop met zijn meanders weer hersteld. Bovenstrooms van het Leudal zijn of worden verschillende beektrajecten hersteld, met name delen van de Tungelroysebeek en de Roggelse beek.

Midden in het gebied ligt de Sint Ursulamolen of Leumolen uit 1773 (vernoemd naar Sint Ursula). Het is een watermolen, gebruikt voor graan en olie.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Leudal is een betrekkelijk hooggelegen dekzandgebied aan de westoever van de Maas, met afzettingen uit de laatste ijstijd. Je vindt er beekdalen, landduinen en bosvennen. Door de ligging in een landschap met Maasterrassen en vrij grote hoogteverschillen stromen de beken snel en zijn de beekdalen opvallend diep in het zand ingesneden.

De hoogste natuurwaarden van het Leudal vindt men in de beekdalen. De vegetatie is er zeer gevarieerd. Bijzonder zijn de diepst ingesneden dalen vanwege de daar optredende kwel en de daarbij behorende vegetatie. De natte bossen in de diepe beekdalen behoren tot bijzondere bostypen (Elzenbroek, Vogelkers-Essenbos, Haagbeukenbos, berkenbroekbos). Daarin treft men vooral soorten aan die op diepe kwel wijzen, zoals grote hoeveelheden goudveil, dotterbloem en waterviolier. In poelen en moerasjes groeien verder slangewortel, elzenzegge, stijve zegge, gagelstruwelen en Adderwortel.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOp betrekkelijk voedselarme plekken in het beekdal bloeien in het voorjaar de slanke sleutelbloem, bosanemoon, dalkruid en lelietjes-van-dalen. Ten oosten van het Elizabethklooster liggen schrale graslanden met o.a. gevlekte orchis.

Ook de hogere gronden vormen een gevarieerd natuurgebied met bos (bestaande uit loofbomen en naaldbomen), keine heideveldjes en droge graslanden. Ook zijn er akkers en weiden te vinden.

Ook de fauna is zeer gevarieerd. Naast vos en Ree komen er dassen voor en andere marterachtigen; in de omgeving zwerft een groep wilde zwijnen rond. In 2002 zijn er bevers uitgezet die het goed lijken te doen.

Bijzondere vogelsoorten zijn zwarte specht, groene specht, goudvinken, gele kwikstaartjes, sperwers en boomvalken. Bovendien zijn er ijsvogels te vinden, die aan het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben.Verder verdient de phegeavlinder een vermelding.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet hermeanderen van de beken in het Leudal is nog lang niet afgerond. Aan het herstel van een natuurlijke waterhuishouding in het Leudal en omgeving zitten nog meer problemen vast. Zo staan er verschillende watermolens in de omgeving: De St. Elisabethsmolen (ruïne), de Leumolen of Sint-Ursulamolen (gerestaureerd) en in Neer, direct benedenstrooms van het natuurgebied, de Friedesse Molen (gerestaureerd). Bij deze molens zijn vispassages nodig, die enkele jaren geleden zijn aangelegd.

Staatsbosbeheer laat een deel van de droge graslanden in het gebied begrazen door paarden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSHet Leudal is een zeer populair wandelgebied en wordt onder andere aangedaan door het Peellandpad, maar er zijn ook veel kortere wandelroutes te vinden, waarvan een aantal gemarkeerd is met gekleurde paaltjes. Deze beginnen vlakbij het Leudalmuseum, gevestigd in de Sint Elisabethshof. Dit museum geeft informatie over de flora en fauna, de archeologie, heemkunde en wat geschiedenis (met name de Tweede Wereldoorlog) van het gebied. Verder lopen er ruiterpaden door het gebied en fietspaden als onderdeel van het fietsroutenetwerk. Lees verder op Wikipedia.

Ondanks de route vrij kort is is er toch veel te zien. Onderweg staan ook regelmatig kleine informatiebordjes. Een mooi punt in de route is de Leumolen. Bij het geraas van het snelstromende water hebben we even genoten van een kopje koffie. Uit de thermoskan wel te verstaan.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSLeumolen of Sint-Ursulamolen
De Leumolen of Sint-Ursulamolen is een watermolen op de Leubeek, in de Nederlandse gemeente Leudal. Deze fungeert als korenmolen en oliemolen. Het betreft een onderslagmolen.

Det molen werd voor het eerst vermeld in 1558, hoewel er al vermeldingen zijn van een molen te Nunhem uit 1267, maar het is niet zeker of dat dezelfde molen betrof.

De molen en het nabijgelegen Leuhof waren in leen uitgegeven door het Graafschap Horn, maar vanaf 1701 behoorde dit goed tot het Klooster Sint-Elisabethsdal. In 1773 werd een stenen molen gebouwd ter vervanging van de vervallen voorganger, die in vakwerkbouw was uitgevoerd. Het jaartal "1773" is nog in een anker aanwezig. Toen is ook de korenmolen met een oliemolen uitgebreid. Het dak werd bekroond met een torentje.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSIn 1796 werden molen en hof door de Fransen genaast en verkocht aan particulieren. Zo kwam ze in bezit van de adellijke familie Waegemans, die op Kasteel Nunhem woonde. Deze familie verpachtte de molen. In 1828 werd de molen met een pelmolen uitgebreid. In het begin van de 20e eeuw werd het houten waterrad vervangen door een Girard-turbine.

In 1907 overleed de laatste erfgename en kwam de molen in andere particuliere handen om in 1956 aan de Staat verkocht te worden. De molen is in beheer bij Staatsbosbeheer.

De molen is in bedrijf geweest tot in de jaren '50 van de 20e eeuw, waarna ze is stilgelegd. In 1961 is ze gerestaureerd en was ze als korenmolen weer maalvaardig. Er kwam een nieuw houten waterrad. In 2008 werd ook de oliemolen gerestaureerd en kon er weer olie worden geslagen.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSUrsula
In een nis is een beeld van de heilige Ursula aangebracht. Dit is vermoedelijk in de 19e eeuw gebeurd. Het originele, sterk verweerde, beeld is in 1935 weggehaald en aan het Stedelijk Museum te Roermond geschonken.

In 1961 is een nieuw beeld geplaatst, vervaardigd door Eugène Eggen. Lees verder op Wikipedia.

We slingeren verder over kronkelige paden. Het gaat iets omhoog want even later hebben we een prachtig uitzicht over de beek. Nu er nog geen groen aan de takken zit kunnen we de meanders goed volgen. In de zomer zal het uitzicht wat minder zijn.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSOnderweg komen we nauwelijks mensen tegen. Daardoor kunnen we blijven genieten van al het vogelgefluit om ons heen. Hier en daar lukt het om een vogel op de foto te zetten. Volgens een informatiebordje moet hier ook het ijsvogeltje voorkomen. Maar we hebben niet de tijd om lang stil te blijven staan op zoek naar dit fotogenieke beestje.

Het laatste gedeelte van de wandeling wordt het redelijk drassig. De vele regen heeft veel plassen doen ontstaan. Het is soms uitkijken om niet uit te glijden.

GPSwalking.nl: foto bij GPS wandeling / wandeling / wandeltocht / track / lezing / workshop/ GPSBij de parkeerplaats vind u het restaurant St. Elizabeth's Hof en ook het Leudal Museum. Dit museum heeft een permanente tentoonstelling over natuur, cultuurhistorie en geschiedenis van het Leudal.

Beide zijn een aanrader voor een bezoekje na afloop van de wandeling. Of als goede start voor deze wandeling. En zo zijn we weer bij de ruime parkeerplaats met een mooie wandeling achter de rug. Fijn dat we er nog even op uit konden.

POI's

 • Bakhuisje Kloostershof N51 14.860 E5 55.859
 • Leubeek N51 14.580 E5 55.727
 • Leudal N51 15.194 E5 56.834
 • Leudal Museum - Restaurant St. Elizabethshof N51 14.916 E5 56.190
 • Leumolen N51 15.070 E5 56.959
 • St Elisabeth N51 14.911 E5 56.027
 • Uitzichtspunt N51 14.681 E5 55.927

Websites:
Leudal Museum
Leudal.info
Restaurant St. Elizabeth's Hof
Natuurgebied Leudal
Leumolen of Sint-Ursulamolen

 

Acties
Navigeer naar startlocatie Download (ZIP) Download (GPX) Bekijk kaart/tracks Bekijk de fotoserie Print wandeling tekst
Startlocatie

Reacties


Wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wel hebben we een aantal spelregels waar we u even op willen attenderen

 • Alle velden moeten verplicht worden ingevuld.
 • Uw reactie wordt pas na goedkeuring zichtbaar in de lijst ervaringen.
 • Uw e-mail adres niet wordt getoond op de site.
 • De webmaster behoudt zich het recht uw tekst aan te passen.
 • Het is niet toegestaan email-adressen, enige weblinks of schuttingtaal in de tekst op te nemen. Bij veelvuldig misbruik kan u de mogelijkheid van opslaan worden ontzegd.
 • Als u ons een link wilt doorsturen dan a.u.b. per email.
 • English texts will not be accepted. All input needs to be approved by the webmaster on forehand before be visible on this website. So save yourself the trouble.